Sağlık Sosyolojisi Final Deneme-3

Sağlık Sosyolojisi Final Deneme-3

#1. Hangisi Illich’in sağlık sektörüne getirdiği eleştirilerden biri değildir?

Cevap : c)Bireyin çevresini biçimlendirme gücünü elinden almaktadır.

#2. Türkiye’nin, Uluslararası Para Fonu’na (IMF) olan borcunu ödeyip ilişkisini kestiği yıl aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c)2013 yılı

#3. ABD vatandaşlarının Kanada’ya sağlık turizmine gitmesinin en önemli sebebi nedir?

Cevap : c)ABD’de sağlık hizmetlerinin yüksek fiyatlarda olması

#4. Küresel kültür nedir?

Cevap : d)İngilizcenin geniş kullanımı ile artan batı kültürü hâkimiyeti ve popüler kültür ürünlerinin birleşimidir.

#5. Nettleton’ın sağlık ve tıp alanında belirlediği dönüşümlerden hangisi “hastane”nin karşılığıdır?

Cevap : d)Topluluk

#6. Aşağıda verilen Onuncu Kalkınma Planı Sağlık Turizmi Hedeflerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : c)Termal turizmde 9 milyar dolar gelir elde edilmesi.

#7. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü’nün kısaltmasıdır?

Cevap : e)WHO

#8. Hz. Peygamber’in, bulunduğu dönemdeki tedavi şekillerine tavrı ne idi?

Cevap : e)Bulunduğu dönemin tedavi şekillerini olduğu gibi kabul etmemiş, bazılarını düzeltmiştir.

#9. Aşağıda verilenlerden hangisi küreselleşmenin temel unsurlarının başında gelmektedir?

Cevap : d)Ulaşım

#10. Aşağıdakilerden hangisi biyomedikal modelin temel önermelerinden biri değildir?

Cevap : b)Beden ve zihin birbirinden ayrılamaz.

#11. Aşağıdakilerden hangisi medikalleşmenin kabullenilmesinde etkili olan faktörlerden biri değildir?

Cevap : d)Şifalı bitkiler

#12. Bulimiya nedir?

Cevap : c)Kişinin yemek yedikten sonra kilo almamak amacıyla istifra etmesidir

#13. Biyomedikal tıp anlayışının diğer ismi nedir?

Cevap : d)Medikal model

#14. Aşağıdakilerden hangisi sekülerleşme ile beden arasındaki ilişkilerden biri değildir?

Cevap : b)Oruç

#15. Medikalleşme nedir?

Cevap : c)Tıbbi olmayan bir takım sorunların tıbbi bir duruma aitmiş gibi ele alınmasıdır.

#16. Hangi görüşteki teorisyenler medikalleştirmeyi hegomonik ve kontrol amaçlı üretilmiş bir olgu olarak görmektedir?

Cevap : e)Çatışmacı görüş

#17. Aşağıdakilerden hangisi biyokültürel tıp anlayışının savunduğu düşüncelerden biri değildir?

Cevap : d)Hastalıkların sebebi mikrop ve bakterilerdir.

#18. Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın sağlıklı davranışlara riayet ettirmesine örnek olarak verilemez?

Cevap : b)Hasta ziyaret etmek

#19. Fiziksel görünüşün, çalışmaktan daha hızlı ve kolay başarıya ulaştırması hangi kavram ile açıklanabilir?

Cevap : d)İmaj kültürü

#20. Biyomedikal sağlık modeli hangi görüşten türemiştir?

Cevap : c)Materyalist görüş

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Sağlık Sosyolojisi Final Deneme-3

1. Biyomedikal tıp anlayışının diğer ismi nedir?

a) Tıbbi model
b) Etkileşimci model
c) Maddi model
d) Medikal model
e) İnsan model

Cevap : d)Medikal model

2. Medikalleşme nedir?

a) Medikal uygulamaların asgari seviyede uygulanmasıdır.
b) Medikal uygulamaların azami seviyede uygulanmasıdır.
c) Tıbbi olmayan bir takım sorunların tıbbi bir duruma aitmiş gibi ele alınmasıdır.
d) Medikal tanımlamaların kitleselleşmesidir.
e) Medikal ekonominin giderek büyümesidir.

Cevap : c)Tıbbi olmayan bir takım sorunların tıbbi bir duruma aitmiş gibi ele alınmasıdır.

3. Biyomedikal sağlık modeli hangi görüşten türemiştir?

a) Realist görüş
b) Yapısalcı görüş
c) Materyalist görüş
d) Epistemik görüş
e) Sosyalist görüş

Cevap : c)Materyalist görüş

4. Nettleton’ın sağlık ve tıp alanında belirlediği dönüşümlerden hangisi “hastane”nin karşılığıdır?

a) Bakım
b) Gözetim
c) Koruma
d) Topluluk
e) Tedavi

Cevap : d)Topluluk

5. Hangisi Illich’in sağlık sektörüne getirdiği eleştirilerden biri değildir?

a) Toplumu sağlıksız kılan koşulların üstünü örtmektedir.
b) Bireyin kendi kendini iyileştirme gücünü elinden almaktadır.
c) Bireyin çevresini biçimlendirme gücünü elinden almaktadır.
d) Bireyin alternatif tıbba yönelmesini zorunlu kılmaktadır.
e) Toplumu sağlıksız kılan koşulları artırmaktadır.

Cevap : c)Bireyin çevresini biçimlendirme gücünü elinden almaktadır.

6. Aşağıdakilerden hangisi biyomedikal modelin temel önermelerinden biri değildir?

a) Tedavi yetkisine hekimler sahiptir.
b) Beden ve zihin birbirinden ayrılamaz.
c) Her hastalığın sebebi belirli bir bakteridir.
d) Hastalık bedensel bir durumdur.
e) Hekimlik profesyonel meslektir.

Cevap : b)Beden ve zihin birbirinden ayrılamaz.

7. Aşağıdakilerden hangisi biyokültürel tıp anlayışının savunduğu düşüncelerden biri değildir?

a) Hastalık sosyal ve ekonomik bağlam tarafından biçimlendirilir.
b) İnsan bedeni makine gibi onarılamaz.
c) Hastalığı anlayabilmek için güç ilişkilerini anlamak gerekir.
d) Hastalıkların sebebi mikrop ve bakterilerdir.
e) Tıbbi bilgi hiçbir şekilde objektif olamaz.

Cevap : d)Hastalıkların sebebi mikrop ve bakterilerdir.

8. Hangi görüşteki teorisyenler medikalleştirmeyi hegomonik ve kontrol amaçlı üretilmiş bir olgu olarak görmektedir?

a) Yapısalcı görüş
b) Pozitivist görüş
c) Sembolik etkileşimci görüş
d) Emprisist görüş
e) Çatışmacı görüş

Cevap : e)Çatışmacı görüş

9. Aşağıdakilerden hangisi medikalleşmenin kabullenilmesinde etkili olan faktörlerden biri değildir?

a) Sağlık uzmanları
b) Medya
c) İlaç endüstrisi
d) Şifalı bitkiler
e) Hayat tarzı üreticileri

Cevap : d)Şifalı bitkiler

10. Aşağıda verilen Onuncu Kalkınma Planı Sağlık Turizmi Hedeflerinden hangisi yanlıştır?

a) Medikal turizmde dünyanın ilk 5 destinasyonu içerisinde olunması.
b) Termal turizmde 100.000 yatak kapasitesine ulaşılması.
c) Termal turizmde 9 milyar dolar gelir elde edilmesi.
d) Medikal turizmde 5,6 milyar dolar gelir elde edilmesi.
e) İleri yaş turizminde 150.000 yabancı turistin ülkemizi ziyaret etmesi.

Cevap : c)Termal turizmde 9 milyar dolar gelir elde edilmesi.

11. ABD vatandaşlarının Kanada’ya sağlık turizmine gitmesinin en önemli sebebi nedir?

a) ABD’de sağlık hizmetlerinin yetersiz olması
b) ABD’de sağlık hizmetlerinin kalitesiz olması
c) ABD’de sağlık hizmetlerinin yüksek fiyatlarda olması
d) Kanada’da sağlık hizmetlerinin kaliteli olması
e) Kanada’da sağlık hizmetlerinin çeşitli olması

Cevap : c)ABD’de sağlık hizmetlerinin yüksek fiyatlarda olması

12. Aşağıda verilenlerden hangisi küreselleşmenin temel unsurlarının başında gelmektedir?

a) Ekonomi
b) Kültür
c) Siyaset
d) Ulaşım
e) Eğitim

Cevap : d)Ulaşım

13. Türkiye’nin, Uluslararası Para Fonu’na (IMF) olan borcunu ödeyip ilişkisini kestiği yıl aşağıdakilerden hangisidir?

a) 2011 yılı
b) 2012 yılı
c) 2013 yılı
d) 2014 yılı
e) 2015 yılı

Cevap : c)2013 yılı

14. Küresel kültür nedir?

a) Popüler kültür ögelerinin egemen olmasına karşı durarak üst kültürü savunmaktır.
b) Popüler kültürün yerel kültür içerisinde erimesi sonucu oluşan kültür türüdür
c) Dünyada her topluluğun kendine has kültür ve yaşam tarzına sahip olmasıdır.
d) İngilizcenin geniş kullanımı ile artan batı kültürü hâkimiyeti ve popüler kültür ürünlerinin birleşimidir.
e) Kültürlerin giderek evrilmesi ile beraber tek bir kültürün dünyaya egemen olmasıdır.

Cevap : d)İngilizcenin geniş kullanımı ile artan batı kültürü hâkimiyeti ve popüler kültür ürünlerinin birleşimidir.

15. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü’nün kısaltmasıdır?

a) WB
b) IMF
c) ILO
d) UNICEF
e) WHO

Cevap : e)WHO

Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama
Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Sağlık Sosyolojisi Final Deneme-3

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: