Sağlık Sosyolojisi Final Deneme-4

Sağlık Sosyolojisi Final Deneme-4

#1. Beden mahremiyeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : c)İçe kapanık ve sosyal olmayan bir bireyin psikolojik tutumudur

#2. Etik değerler ve kurallar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : a)Etik kuralların ihlali suç işleme anlamına gelmemektedir.

#3. Aşağıdakilerden hangisi veri mahremiyetini garanti altına almaya çalışan uluslararası anlaşmalardan birisi değildir?

Cevap : b)Kyoto Protokolü

#4. Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik hangi yılda uygulamaya geçmiştir?

Cevap : e)2016 yılında çıkarılmıştır.

#5. Hasta memnuniyetini etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d)Hekim – hasta iletişimi

#6. Aşağıdakilerden hangisi küresel sağlık diplomasisinin oluşumun nedenlerinden biri değildir?

Cevap : d)Sağlık alanının özel kuruluşların faaliyet alanı olmaması

#7. Küreselleşme ve sağlık arasındaki ilişkiye göre sağlık personelinin eğitimi hangi görüşe göre gerçekleşmektedir?

Cevap : a)Liberal görüş

#8. Hangisi Illich’in sağlık sektörüne getirdiği eleştirilerden biri değildir?

Cevap : c)Bireyin çevresini biçimlendirme gücünü elinden almaktadır.

#9. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Tabipler Birliği tarafından kabul edilen Sağlık Veri Tabanları İle İlgili Etik Düşünceler Bildirgesi kapsamında yer alan kararlardan biri değildir?

Cevap : d)Hastalar kendileri ile ilgili bilginin denetim kayıtlarına bakamazlar.

#10. Hasta Hakları Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi hastaların Tıbbi Müdahalede Hastanın Rıza hakları arasında bulunmamaktadır?

Cevap : e)Tedavi Şeklini Belirleme hakkı

#11. Yaşam memnuniyeti araştırmasına göre 2015 yılında %56 olan yaşlılardaki mutluluk oranı 2016 yılında yüzde kaç olmuştur?

Cevap : d)d

#12. Hasta memnuniyeti araştırmasına göre 2003 yılında % 39 olan sağlık hizmetlerinden memnun olma oranı 2015 yılında yüzde kaç olmuştur?

Cevap : d)% 72

#13. 2016 yılında yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde kaçtır?

Cevap : d)%8,3

#14. İnsanların hasta olduğunda bedenin belli bölümlerini hekime göstermek zorunda kaldıkları durumlarda hekim–hasta arasındaki ilişki nasıl olmalıdır?

Cevap : c)Hekimin yapılacak muayenenin sınırları ve gerekliliği hakkında hastaya bilgi vermesi gerekir.

#15. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı yaşlanabilmek için yapılması gerekenlerden biri değildir?

Cevap : c)Fiziksel aktivitelerden uzak durmak

#16. Sağlık Turizminin geliştirilmesi, hangi yıllardaki kalkınma planında öncelikli konu başlıkları arasında yer almaktadır?

Cevap : e)2014-2018 yılları arasında.

#17. 2017 yılı itibarıyla Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığına ait huzurevlerinde kaç kişi kalmaktadır?

Cevap : e)13 bin

#18. Biyomedikal tıp anlayışının diğer ismi nedir?

Cevap : d)Medikal model

#19. Hasta Hakları Başvuru Sistemi İstatistik Bilgilerine göre toplam 73 bin başvurudan kaçı şikâyettir?

Cevap : d)27 bin

#20. Aşağıdaki yerlerden hangisi ortaçağ sağlık turizmi merkezlerden biri değildir?

Cevap : c)Londra

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Sağlık Sosyolojisi Final Deneme-4

1. Küreselleşme ve sağlık arasındaki ilişkiye göre sağlık personelinin eğitimi hangi görüşe göre gerçekleşmektedir?

a) Liberal görüş
b) Eleştirel görüş
c) Yapısalcı görüş
d) Sosyalist görüş
e) Sosyal Demokratik görüş

Cevap : a)Liberal görüş

2. Aşağıdakilerden hangisi küresel sağlık diplomasisinin oluşumun nedenlerinden biri değildir?

a) Hastalıkların sınır tanımaması
b) Hastalıkların güvenlikçi yaklaşımlardan etkilenmemeleri
c) Sağlık alanının sivil toplumun da faaliyet alanı olması
d) Sağlık alanının özel kuruluşların faaliyet alanı olmaması
e) Sağlık alanının devletin faaliyet alanı olması

Cevap : d)Sağlık alanının özel kuruluşların faaliyet alanı olmaması

3. Aşağıdaki yerlerden hangisi ortaçağ sağlık turizmi merkezlerden biri değildir?

a) Bağdat
b) Endülüs
c) Londra
d) Şam
e) Halep

Cevap : c)Londra

4. Sağlık Turizminin geliştirilmesi, hangi yıllardaki kalkınma planında öncelikli konu başlıkları arasında yer almaktadır?

a) 2010-2013 yılları arasında.
b) 2010-2014 yılları arasında.
c) 2013-2017 yılları arasında.
d) 2014-2017 yılları arasında.
e) 2014-2018 yılları arasında.

Cevap : e)2014-2018 yılları arasında.

5. Aşağıdakilerden hangisi veri mahremiyetini garanti altına almaya çalışan uluslararası anlaşmalardan birisi değildir?

a) Helsinki Bildirgesi
b) Kyoto Protokolü
c) Lizbon Bildirgesi
d) Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi
e) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Cevap : b)Kyoto Protokolü

6. İnsanların hasta olduğunda bedenin belli bölümlerini hekime göstermek zorunda kaldıkları durumlarda hekim–hasta arasındaki ilişki nasıl olmalıdır?

a) Hekimin hastaya karşı esprili yaklaşması gerekir.
b) Erkek hastaya erkek hekim, bayan hastaya bayan hekim bakmalıdır.
c) Hekimin yapılacak muayenenin sınırları ve gerekliliği hakkında hastaya bilgi vermesi gerekir.
d) Hastanın yanında refakatçi bulunması gerekir.
e) Hastanın hekime güven duyması gerekir.

Cevap : c)Hekimin yapılacak muayenenin sınırları ve gerekliliği hakkında hastaya bilgi vermesi gerekir.

7. Hasta Hakları Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi hastaların Tıbbi Müdahalede Hastanın Rıza hakları arasında bulunmamaktadır?

a) Tedaviyi Reddetme hakkı
b) Tedaviyi Durdurma hakkı
c) Tıbbi Araştırmalarda Rıza hakkı
d) Hastanın Rızası hakkı
e) Tedavi Şeklini Belirleme hakkı

Cevap : e)Tedavi Şeklini Belirleme hakkı

8. Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik hangi yılda uygulamaya geçmiştir?

a) 1987 yılında çıkarılmıştır.
b) 1998 yılında çıkarılmıştır.
c) 2005 yılında çıkarılmıştır.
d) 2012 yılında çıkarılmıştır.
e) 2016 yılında çıkarılmıştır.

Cevap : e)2016 yılında çıkarılmıştır.

9. Hasta memnuniyeti araştırmasına göre 2003 yılında % 39 olan sağlık hizmetlerinden memnun olma oranı 2015 yılında yüzde kaç olmuştur?

a) % 42
b) % 59
c) % 62
d) % 72
e) % 79

Cevap : d)% 72

10. Hasta memnuniyetini etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hastanenin temizlik durumu
b) Tıbbi cihaz sayısının yeterlilik durumu
c) Hekimin tıbbı bilgisi
d) Hekim – hasta iletişimi
e) Hastalığın türü ve derecesi

Cevap : d)Hekim – hasta iletişimi

11. Etik değerler ve kurallar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Etik kuralların ihlali suç işleme anlamına gelmemektedir.
b) İhlal edilmesi durumunda ortaya sorunlar çıkabilir.
c) Etik kurallar bazı zamanlarda hukuki bir kural olabilir.
d) Bazı etik kuraların ihlali toplumsal kınama ile cezalandırılır.
e) Bazı etik kuraların ihlali mesleki kınama ile sonuçlanabilir.

Cevap : a)Etik kuralların ihlali suç işleme anlamına gelmemektedir.

12. Beden mahremiyeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Bireyin insanlarla birlikte yaşarken belirli noktalarda sınırlar koymasıdır.
b) Bireyin kendi başına, insanlara karışmadan yaşaması değildir.
c) İçe kapanık ve sosyal olmayan bir bireyin psikolojik tutumudur
d) Bireyin başkalarıyla olan etkileşimi esnasında bilinçli olarak fiziksel ve duygusal olarak mesafe koymasıdır.
e) Bireysel, kültürel veya dini nedenlere bağlı olabilmektedir.

Cevap : c)İçe kapanık ve sosyal olmayan bir bireyin psikolojik tutumudur

13. Hasta Hakları Başvuru Sistemi İstatistik Bilgilerine göre toplam 73 bin başvurudan kaçı şikâyettir?

a) 60 bin
b) 42 bin
c) 33 bin
d) 27 bin
e) 9 bin

Cevap : d)27 bin

14. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Tabipler Birliği tarafından kabul edilen Sağlık Veri Tabanları İle İlgili Etik Düşünceler Bildirgesi kapsamında yer alan kararlardan biri değildir?

a) Kişisel sağlıkla ilgili bilgiye kimin, ne zaman eriştiği bilgisinin kaydını tutmalıdır.
b) Verinin güvenilirliğinden emin olmak için izleyiciler yer almalıdır.
c) Tıbbi açıdan kalifiye kişi veya kişiler veri tabanının gizliliği ve güvenliği açısından sorumludur
d) Hastalar kendileri ile ilgili bilginin denetim kayıtlarına bakamazlar.
e) Hekimler bireylere yönelik tuttukları kişisel sağlık bilgilerinin mahremiyetinden sorumludurlar.

Cevap : d)Hastalar kendileri ile ilgili bilginin denetim kayıtlarına bakamazlar.

Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama
Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Sağlık Sosyolojisi Final Deneme-4

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: