Sağlık İletişimi Vize Deneme Sınavı-4

Sağlık İletişimi Vize Deneme Sınavı-4

#1. Mesajın kendisinin bir sağlık gereksinmesini karşıladığını benimsemek ve konuyla ilgili kişilere danışmak ............ aşamasında gerçekleşmektedir. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Cevap : A) Niyetlenme

#2. Ruhsal bozukluklar açısından en önemli risk grupları arasında: -yoksullar ve göçmenler -çocuk ve gençler -............... yer almaktadır. Risk gruplarına ilişkin olarak yukarıda verilmiş olan maddelerden eksik olanı bulunuz.

Cevap : D) travmatize olmuş kişiler

#3. Sağlık konusunda toplum bilinçlenmesinde hangisinde kitle iletişiminin katkısından söz edilemez?

Cevap : D) İnsanların spor yapma davranışlarının yaygınlaşmasıyla,

#4. Dumansız Hava Sahası” kampanyasının sloganı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Havanı Koru

#5. Kurumlarda çeşitli materyaller aracılığıyla sağlık mesajı yayılabilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kaynakların sağladığı avantajlardan biri değildir?

Cevap : E) Geniş bir kitleye hızla ulaşılır

#6. Aşağıdakilerden hangisi 46664 Kampanyası’nın sloganıdır?

Cevap : C) Her Şey Bizim Elimizde

#7. Sigara kullanımı, diyet yapma, fiziksel aktivite yapma gibi karmaşık davranışları değiştirmeyi amaçlayan sağlık iletişimi uygulamalarında hangi tür mesajlarla daha başarılı sonuçlar elde edilebilir?

Cevap : C) Kişiye özel mesajlar

#8. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kampanyalarında Yazılı materyallerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken bir unsur olamaz?

Cevap : A) Çok uzun heceli sözcükler tercih edilmelidir

#9. Kadınlar açısından önemli bir sorun olan meme kanseri konusuna dikkat çeken ve kadınlarda kontrole, önlem almaya ve tedaviye yönelik bir bilinç oluşturma çabasında olan firma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Avon

#10. Aşağıdakilerden hangisi Meme Kanseri ile Mücadele çalışmasının amaçlarından biri değildir?

Cevap : E) Sayısal veriler düzenli olarak güncelleyip kampanya etkinliklerini duyurmak

#11. Sağlık iletişimi kampanyalarının süreç değerlendirmesinde aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmaz?

Cevap : B) Konferans düzenleme

#12. Sağlık iletişimi kampanyalarında daha çok istenilen davranışı motive edici olumlu (eğlence, gurur, sevgi) ve olumsuz duyguları (korku, suç, utanç) ortaya çıkarmak için kullanılan mesajlara ne ad verilir?

Cevap : A) Duygusal mesajlar

#13. Aşağıdakilerden hangisi Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması konusunda belirlenen hedeflerden biri değildir?

Cevap : A) 2017’ye kadar fazla kiloluluk prevalansını çocuklarda 0, adolesanlarda ’ye kadar azaltmak

#14. Sosyal ve biyolojik olmak üzere iki ana başlık altında incelenen model hangisidir?

#15. GDO’lu gıdalara yönelik kampanyanın ikinci ayağında birebir ………… hedef alınmış ve kampanyada ……………… kullanılmıştır. Boşluklara uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) markalar/ online medya ve sosyal medya

#16. Aşağıdakilerden hangisi “Obezite İle Mücadele Ve Kontrol Programı” ‘nın işyerlerine yönelik çalışmalardan biri değildir?

Cevap : B) Gıda sanayinin üst düzey yöneticilerinin obezite ile mücadele konusunda bilgilendirilmesi

#17. 112 Acil Çağrı merkezinin gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte seyreden ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesine yönelik farkındalığın artırılması, seçilen illerde amaca yönelik yoğun bilgilendirme yapılması aşağıdaki hangi kampanyanın amacıdır?

Cevap : D) Hayata yol ver

#18. Kurumsal Gelişim Teorisi’yle ilgili hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Kurumların değişim sürecinde bazı adımlardan, aşamalardan geçtiği varsayımıyla hareket eden bir kuramdır.

#19. Aşağıdakilerden hangisi “Dumansız Hava Sahası” programının temel amaçlarından değildir?

Cevap : C) Ölü doğum oranlarının azaltılması

#20. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye "Obezite İle Mücadele Ve Kontrol Programı” ‘nın Ulusal ve Yerel Düzeyde Politik İstek ve Kararlılığın Sağlanması ve Uygulamaya Konulması kapsamında belirlenen stratejilerden biri değildir?

Cevap : D) Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması”nın periyodik aralıklarla yapılmasının sağlanması için alt yapı oluşturulması

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Sağlık İletişimi Vize Deneme Sınavı-4

1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye “Obezite İle Mücadele Ve Kontrol Programı” ‘nın Ulusal ve Yerel Düzeyde Politik İstek ve Kararlılığın Sağlanması ve Uygulamaya Konulması kapsamında belirlenen stratejilerden biri değildir?

A) Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Uygulama Kurulları”na dair esasların güncellenerek uygulanması
B) Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurullarının işlerliğinin sağlanması.
C) Sağlıkta eşitsizliklerin giderilmesi çalışmaları kapsamında obezite risk faktörlerine bağlı eşitsizliğin giderilmesi
D) Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması”nın periyodik aralıklarla yapılmasının sağlanması için alt yapı
oluşturulması
E) Sağlıkta eşitsizliklerin giderilmesi çalışmaları kapsamında ve fiziksel hareketsizlik risk faktörlerine bağlı eşitsizliğin giderilmesi

Cevap : D) Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması”nın periyodik aralıklarla yapılmasının sağlanması için alt yapı oluşturulması

2. Aşağıdakilerden hangisi Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması konusunda belirlenen hedeflerden biri değildir?

A) 2017’ye kadar fazla kiloluluk prevalansını çocuklarda %30, adolesanlarda %20’ye kadar azaltmak
B) 2017 yılına kadar öğretmen ve öğrencileri yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilgilendirmek
C) 2017 yılına kadar aile, okul ve medya işbirliği ile ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitelerde çocukların ve gençlerin fiziksel aktivite, spor faaliyetleri ve sosyal aktivitelere yönlendirilmesini sağlamak
D) 2017 yılına kadar okullardaki fiziksel aktivite imkanlarını, bütçe imkanlarını da dikkate alarak arttırmak.
E) 2017 yılına kadar okullarda verilen beslenme hizmetlerinde denetimleri etkin şekilde yürütmek ve standardizasyonu sağlamak.

Cevap : A) 2017’ye kadar fazla kiloluluk prevalansını çocuklarda %30, adolesanlarda %20’ye kadar azaltmak

3. Aşağıdakilerden hangisi “Obezite İle Mücadele Ve Kontrol Programı” ‘nın işyerlerine yönelik çalışmalardan biri değildir?

A) Çalışanların yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilgi düzeylerinin artırılması
B) Gıda sanayinin üst düzey yöneticilerinin obezite ile mücadele konusunda bilgilendirilmesi
C) İşyeri hekimliği hizmetleri bulunan kurumlarda iş yeri çalışanlarına yönelik obezite ile mücadele çalışmalarının yapılmasının sağlanması
D) İşyerlerinde altyapı çalışmalarının tamamlanması
E) İşyerlerinde fiziksel aktiviteyi teşvik eden çok bileşenli programlar geliştirilmesi

Cevap : B) Gıda sanayinin üst düzey yöneticilerinin obezite ile mücadele konusunda bilgilendirilmesi

4. Aşağıdakilerden hangisi “Dumansız Hava Sahası” programının temel amaçlarından değildir?

A) Sigara tüketiminin azaltılması
B) Pasif içiciliğin engellenmesi, sigaraya başlanmaması ve sigaranın bırakılmasının sağlanması
C) Ölü doğum oranlarının azaltılması
D) Sigara tiryakilerinde ölüm ve kanser gibi hastalık korkusu, suçluluk, utanç, ayıplanma duygusu ve korkusu yaratılması
E) Herkesin temiz hava soluyabilmesinin sağlanması

Cevap : C) Ölü doğum oranlarının azaltılması

5. Dumansız Hava Sahası” kampanyasının sloganı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dumanla Boğulma
B) Havanı Koru
C) Dumana Son
D) Pasif İçici Olma
E) Dumanla Mücadele

Cevap : B) Havanı Koru

6. 112 Acil Çağrı merkezinin gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte seyreden ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesine yönelik farkındalığın artırılması, seçilen illerde amaca yönelik yoğun bilgilendirme yapılması aşağıdaki hangi kampanyanın amacıdır?

A) Öncelik Ambulansın
B) Trafiğe engel olma
C) Yolları kapama
D) Hayata yol ver
E) Sürücüler dikkat

Cevap : D) Hayata yol ver

7. GDO’lu gıdalara yönelik kampanyanın ikinci ayağında birebir ………… hedef alınmış ve kampanyada ……………………. kullanılmıştır. Boşluklara uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) toplum/ televizyon
B) Gençler/gazeteler
C) Kurumlar/ bültenler
D) Sivil toplum örgütleri/ televizyon
E) markalar/ online medya ve sosyal medya

Cevap : E) markalar/ online medya ve sosyal medya

8. Kadınlar açısından önemli bir sorun olan meme kanseri konusuna dikkat çeken ve kadınlarda kontrole, önlem almaya ve tedaviye yönelik bir bilinç oluşturma çabasında olan firma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avon
B) Flormar
C) Loreal
D) Garnier
E) Dermo Kozmetik

Cevap : A) Avon

9. Aşağıdakilerden hangisi Meme Kanseri ile Mücadele çalışmasının amaçlarından biri değildir?

A) Meme kanseri ve erken teşhis konusunda gündem yaratmak
B) Erken teşhis yöntemlerine ulaşımı kolaylaştırmak, ücretsiz tarama fırsatı sağlamak
C) Bilimsel çalışmalara destek olmak
D) Meme kanseri vakalarından etkilenen diğer aile bireyleri ve erkeklerin de bilinçlenmesini sağlamak
E) Sayısal veriler düzenli olarak güncelleyip kampanya etkinliklerini duyurmak

Cevap : E) Sayısal veriler düzenli olarak güncelleyip kampanya etkinliklerini duyurmak

10. Aşağıdakilerden hangisi 46664 Kampanyası’nın sloganıdır?

A) Yaşamaya Devam
B) AIDS’den arınmış bir dünya
C) Her Şey Bizim Elimizde
D) Virüssüz Hayat
E) Ayrımcılığa Son

Cevap : C) Her Şey Bizim Elimizde

11. Sağlık iletişimi kampanyalarında daha çok istenilen davranışı motive edici olumlu (eğlence, gurur, sevgi) ve olumsuz duyguları (korku, suç, utanç) ortaya çıkarmak için kullanılan mesajlara ne ad verilir?

A) Duygusal mesajlar
B) Rasyonel mesajlar
C) Sözsüz mesajlar
D) Manevi mesajlar
E) İkna edici mesajlar

Cevap : A) Duygusal mesajlar

12. Sigara kullanımı, diyet yapma, fiziksel aktivite yapma gibi karmaşık davranışları değiştirmeyi amaçlayan sağlık iletişimi uygulamalarında hangi tür mesajlarla daha başarılı sonuçlar elde edilebilir?

A) Toplumsal mesajlar
B) Kurumsal mesajlar
C) Kişiye özel mesajlar
D) Sosyal medya mesajları
E) Kabul edilebilir mesajlar

Cevap : C) Kişiye özel mesajlar

13. Sağlık iletişimi kampanyalarının süreç değerlendirmesinde aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmaz?

A) Gazete izleme
B) Konferans düzenleme
C) Televizyon izleme
D) Telefon araştırması
E) Kişisel görüşme

Cevap : B) Konferans düzenleme

14. Kurumlarda çeşitli materyaller aracılığıyla sağlık mesajı yayılabilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kaynakların sağladığı avantajlardan biri değildir?

A) Davranışı destekler
B) Motivasyon sağlar
C) Deneyimlerin paylaşılmasını sağlar
D) Aynı ortamda geniş bir kitleye ulaşmayı sağlar
E) Geniş bir kitleye hızla ulaşılır

Cevap : E) Geniş bir kitleye hızla ulaşılır

15. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kampanyalarında Yazılı materyallerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken bir unsur olamaz?

A) Çok uzun heceli sözcükler tercih edilmelidir
B) Her paragrafın başında ana düşünceye yer verilmelidir
C) Birbiriyle bağlantısı olan konular alt başlıklar halinde bölümlere ayrılmalıdır
D) Etkin bir dil kullanılmalıdır
E) Sayfada bol miktarda beyaz alan bırakılmalıdır

Cevap : A) Çok uzun heceli sözcükler tercih edilmelidir

Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama
Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Sağlık İletişimi Vize Deneme Sınavı-4

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: