SEGEMSigorta Teknik Personel

Segem 2022 Deneme Sınavı -5

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavı -5

#1. Yardımcı teknik personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için kazanması gereken temel sigortacılık bilgileri sınavının esaslarını kim belirler?

#2. Herhangi bir sigorta şirketinin nam ve hesabına, sözleşme ile sigorta aracılık hizmetleri yapan kuruluş hangisidir?

#3. Yardımcı personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için en az ne kadar süre ile çalışması gerekmektedir?

#4. Devlet destekli tarım sigortaları hangi kurum tarafından sunulmaktadır?

#5. Teknik personel olmak için gerekli asgari eğitim düzeyi nedir?

b) Lise veya dengi

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Sovtaj nedir?

#7. Sigorta şirketleri acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri TOBB’a ne zamana kadar bildirmekle yükümlüdür?

Sigorta şirketleri, birinci fıkrada belirtilen hususları, tescil ve ilanı müteakip onbeş iş günü içinde, Levhaya işlenmek üzere TOBB’a bildirir. Sigorta şirketleri tarafından acentelik yetkisi verilen Levhaya kayıtlı acenteler, bu yetkinin kapsam ve sınırı belirtilmek suretiyle elektronik ortama işlenir. Bu konulardaki gerekli bilgi işlem programı TOBB tarafından oluşturulur.

#8. Hangi şıkta sigorta şirketlerinin mali güçlerinin yeterli olup olmadıklarını belirten ölçme ve değerlendirme tekniği verilmiştir?

#9. Sigorta şirketleri acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri kime bildirir?

#10. Teknik personel olmak için sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde asgari ne kadar deneyim sahibi olmak gerekmektedir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Acenteler, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri nereye bildirir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#13. Yerleşim birimleri bazında faaliyet alanları itibarıyla acenteler listesi oluşturmaya kim yetkilidir?

#14. Acenteler, yeni işe başlayan teknik personeli en geç kaç gün içinde TOBB’a veya uygunluk başvurusunda bulunduğu odaya bildirmelidir?

D) 15 iş günü

Acenteler, teknik personeli ve yardımcı teknik personeli, çalışmaya başladıkları günü takiben en geç on beş iş günü içinde sicil numarası ve kimlik almak üzere elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirir.

#15. Acentelerin yaptırmakla yükümlü oldukları mesleki sorumluluk sigortasının bir yıl boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az ne kadar olmalıdır? (2018-2019) _____________(Bu daha önce çıkmış bir soru ama cevabı değişmiş olabilir bunun dikkate alınmasını rica edriz. bu tarz sorularının cevabı değişebilir yeni değerler için SEGEM'in resmi sayfasına bakmanızı rica ederiz http://www.segem.org.tr/ )

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Aşağıdakilerden hangisi teknik personel olmak için gerekli asgari mesleki deneyim şartından muaftır?

#17. Teknik personel olmak için gerekli asgari eğitim düzeyi nedir?

#18. Sigorta ürünlerinin, acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten personele ne ad verilir?

c) Teknik Personel

#19. Acentelerin elektronik ortamda TOBB’a veya odalara bildirim yapmasına ilişkin usuller kim tarafından belirlenir?

#20. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#21. Aşağıdakilerden hangisi sigorta acentelerine ilişkin mevzuatla çelişmektedir?

#22. Aşağıdaki prensiplerin hangisinde hakların devri söz konusudur?

c) Halefiyet

 

Hakların devri, “c) Halefiyet” prensibi altında söz konusudur. Halefiyet prensibi, bir kişinin başka bir kişinin hakkını devralabileceği ve bu hakkı kullanabileceği bir ilkeyi ifade eder. Başka bir deyişle, bir kişi bir sözleşmenin veya bir hakkın yerine getirilmesi veya kullanılmasını devralabilir.

Diğer seçeneklere kısaca bakalım:

a) Hasara katılım: Hasara katılım, zarara uğrayan bir kişinin zararı paylaşma ilkesini ifade eder.

b) Tazminat: Tazminat, bir kişinin diğer bir kişiye veya kuruluşa verdiği zararın telafi edilmesi gerektiği ilkesini ifade eder.

d) Yakın sebep: Yakın sebep, bir zararın meydana gelmesine yol açan neden veya faktörü ifade eder.

Dolayısıyla, hakların devri “c) Halefiyet” prensibi altında ele alınır.

#23. Brokerlik yapabilmek için sahip olunması gereken belge hangisidir?

#24. Pert Total nedir?

#25. Mücbir sebebin tanımı hangi şıkta verilmiştir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#26. Ülkemizde sigortanın başlamasına ilk hangi olay neden olmuştur?

#27. Hayat sigortaları poliçelerinde sigorta şirketi başvuruyu ne kadar süre içerisinde reddetmez ise kabul etmiş sayılır?

C) 30 gün

#28. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunuyla 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır

#29. Sigorta acentelerinin, asgari ödenmiş sermaye ile beyan edilecek malarlıklarının en az yüzde kaçı nakit, meduat ya da devlet iç borçlanma senedi gibi nakde kolay dönüşebilir uatırım araçlarından olması gerekir?

d) Yüzde 50

 

#30. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigrota değildir?

C) İşveren mali sorumluluk sigrotası

Soru tam bu şekilde olmayabilir.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

SONUÇ

-

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavı -5 Sigorta teknik personel sınav soruları 2022 Segem 2022 tüm çıkmış sorular – experlik 2022 soruları

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavı -5 Sigorta teknik personel sınav soruları 2022 Segem 2022 tüm çıkmış sorular – experlik 2022 soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

2022 Segem Deneme sınavları
2022 Deneme -1
2022 Deneme -2
2022 Deneme -3
2022 Deneme -4
2022 Deneme -5
2022 Deneme -6
2022 Deneme -7
2022 Deneme -8
2022 Deneme -9
2022 Deneme -10

Segem 2022

SEGEM 2022 Deneme Sınavı 5-min

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: