SEGEMSigorta Teknik Personel

Segem 2022 Deneme Sınavı -7

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavı -7

#1. Yardımcı teknik personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için kazanması gereken temel sigortacılık bilgileri sınavının esaslarını kim belirler?

#2. Yardımcı personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için en az ne kadar süre ile çalışması gerekmektedir?

#3. Acenteler, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri nereye bildirir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#5. Uygunluk Belgesi nedir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Yardımcı teknik personelin teknik personel unvanını kazanmak için doldurması gereken çalışma süresi ne kadardır?

#7. Acenteler şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren ne kadar zaman içinde Levha bilgilerine ilave ettirmekle yükümlüdürler?

#8. . Acenteler, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri nereye bildirir?

#9. Acentelerin yaptırmakla yükümlü oldukları mesleki sorumluluk sigortasının bir yıl boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az ne kadar olmalıdır?(2018-2019)

(2018-2019)

Cevabı Değişmiş olabilir. https://segem.org.tr/ yi ziyaret edin.

 

#10. Aşağıdakilerden hangisinin teknik personel niteliğini haiz elemanlarının alması gereken eğitimi eğitimcinin eğitimi suretiyle sağlanabilir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Acenteler şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren ne kadar zaman içinde Levha bilgilerine ilave ettirmekle yükümlüdürler?

#12. Bankalar Genel Merkezlerinde sigortacılık işlemlerinden sorumlu olarak çalışan personeli aşağıdaki kurumlardan hangisine bildirmekle yükümlüdür?

#13. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#14. Ekonomik kayıp doğuracak bir tehlikeyi veya onun olasılığını ifade etmek amacıyla aşağıdakilerden hangisini kullanırız?

#15. . Teknik personel olmak için sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde asgari ne kadar deneyim sahibi olmak gerekmektedir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Riskin yaratabileceği zararı kontrol altına alma faaliyetlerine ne denir ?

#17. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi üyelerinin sayısı kaçtır?

#18. Hangisi sigortanın taraflarındandır?

#19. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisini kim seçer?

#20. Sigorta şirketleri, acentelik yetkisi verdiği acenteleri tescil ve ilanı müteakip kaç iş günü içinde, Levhaya işlenmek üzere TOBB’a bildirmek zorundadır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#21. Müsteşarlıkça yapılan izleme, inceleme veya denetim sonucunda, mevzuat hükümlerine uygun hareket etmediği tespit edilen acentelerin faaliyetleri Müsteşarlıkça yapılacak uyarıya rağmen durumlarını düzeltmemeleri halinde kaç aya kadar geçici olarak durdurulabilir?

#22. Faaliyetleri geçici olarak durdurulan acenteler, durumları Levhaya kaydedilmek üzere Müsteşarlıkça nereye bildirilir?

#23. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nezdinde oluşturulan birimlerden değildir?

#24. Kredi bağlantılı grup hayat sigortalarında, sigortalının haklarının niteliğini belirten ve bu hak sahipliğini belgelendirmesine yarayan, sigorta sözleşmesinin bir özeti şeklinde düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?

#25. Eğitimi süresi içinde tamamlamamış olan teknik personelin faaliyeti bu eğitim tamamlanıncaya kadar durdurulur. Faaliyeti durdurulan teknik personele ilişkin bilgiler nereye bildirilir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#26. Fethi Bey, merdivenden inerken kalp krizi geçirmiş ve bunu takiben merdivenden yuvarlanarak düşmüş ve vefat etmiştir. Ailesinin yardımıyla Fethi Beyin cesedi hastaneye kaldırılmıştır. Fethi Bey’in varisleri, Ferdi Kaza Sigortası’nın bulunduğunu tespit ederek X Sigorta Şirketinden tazminat talep etmişlerdir.Fethi Bey’in varislerine ödeme yapılır mı?

#27. Türkiye'de sigorta mevzuatına göre sigorta aracılığı yapma yetkisi verilen kurumlar aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almaktadır ?

#28. Sigorta sözleşmesi akdetme ve/veya prim tahsil etme yetkisi kime aittir?

#29. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin alt birimlerinden birisi değildir?

#30. I TRAMER II SAGMER III HAYMER IV HATMER Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin alt merkezidir?

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin Alt Merkezleri:

Alt merkezler faaliyetlerini Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliği kapsamında yürütürler.

TRAMER – Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi

Tüm sigorta şirketlerinin trafik sigortası poliçe kayırlarının tutulduğu sürekli güncelenen bir veri tabanıdır. Tüm sigorta şirketlerinin trafik sigortasına ilişkin hasar verilerini alır ve sigorta kayıtlarıyla ilişkilendirir. Sigorta verilerini, sigortalılık oranlarını ve hasar verilerini bilgi raporlarına dönüştürür ve kamuoyunun bilgisine sunar. Yekili kullanıcıların konu ile ilgili tüm bilgi ihtiyacını doğru bir şekilde karşılar.

SAGMER – Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi

Sağlık sigortaları ile ilgili her türlü bilginin izlendiği merkezdir. Ne kadar sağlık sigortası poliçesi satıldığı, hangi illerde satıldığı, üretilen prim miktarı ve bunun karşılığında yapılan ödemelerin tutarı gibi istatistikleri tutar. Sağlıkla ilgili tüm birimlerle bu bilgileri paylaşır.

HAYMER – Hayat Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi

Hayat sigortaları ile ilgili tüm verilerin takibini yapar.
Yıllık hayat sigortası ile siz yokken bile sevdiklerinizin güvende olmasını sağlayın!

HATMER – Hasar Takip ve Gözetim Merkezi

Zorunlu sigortalar da dahil yangın, nakliyat, mühendislik gibi hemen hemen tüm elementer branşlardaki hasarların takibini yapar.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

SONUÇ

-

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavı -7 Sigorta teknik personel sınav soruları 2022 Segem 2022 tüm çıkmış sorular – experlik 2022 soruları

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavı -7 Sigorta teknik personel sınav soruları 2022 Segem 2022 tüm çıkmış sorular – experlik 2022 soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

2022 Segem Deneme sınavları
2022 Deneme -1
2022 Deneme -2
2022 Deneme -3
2022 Deneme -4
2022 Deneme -5
2022 Deneme -6
2022 Deneme -7
2022 Deneme -8
2022 Deneme -9
2022 Deneme -10

Segem 2022

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavı -6 Sigorta teknik personel sınav soruları 2022 Segem 2022 tüm çıkmış sorular - experlik 2022 soruları

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavıları

Sigorta teknik personel sınav soruları 2022

Segem 2022 tüm çıkmış sorular

eksperlik 2022 soruları

Tarım eksperliği

Segem 2022 Eylül Sınavına hazırlık soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: