Sporda İletişim Becerileri Vize Deneme Sınavı -3

Sporda İletişim Becerileri Vize Deneme Sınavı -3

#1. Duygu, düşünce veya bilgilerin çeşitli yöntemlerle başkalarına aktarılması sürecine ne denir?

Cevap : c) İletişim

#2. Modern anlamda kabul edilen ilk alfabe hangisidir?

Cevap : b) Fenike Alfabesi

#3. Bağlamına göre iletişim türleri kaç gruba ayrılmaktadır?

Cevap : d) 7

#4. Siyasetçiler, akademisyenler gibi toplum nezdinde göz önünde olan önemli kişilerin verdikleri mesajın ifade ettiği iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Kamusal iletişim

#5. Etkili iletişim kurarken aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

Cevap : e) Hepsi

#6. En az iki kişi arasında gerçekleşen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Kişilerarası iletişim

#7. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim kurallarından değildir?

Cevap : c) Geribildirimin önemsiz olması

#8. Korelasyon işlevi, medyanın gerçekleri nasıl sunduğunu ele alır.

Cevap : a) Doğru

#9. Kaynak tarafında gönderilen iletiye (mesaja) verilen karşılık aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Geribildirim

#10. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin işlevlerindendir?

Cevap : e) Hepsi

#11. İletişim sürecini başlatan öğe aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Kaynak

#12. Teknik açından iletişimin tarihi serüvenin başlangıcı nedir?

Cevap : a) Yazının icadı

#13. Yazı kaç yılında bulunmuştur?

Cevap : a) M.Ö 3500

#14. M.Ö. 2. yüzyılda Çin’de icat edilen aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Kağıt

#15. Günümüzde bilginin en hızlı ve çabuk yayıldığı, gerektiğinde toplumların demokratik yönden en hızlı tepki verdikleri mecra ……….” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

Cevap : c) İnternet

#16. Kişinin hitap ettiği kişilerin davranış ve düşüncelerini buna bağlı olarak tutumlarını istenen biçimde etkileme ve değiştirme süreci olarak ifade edilen örgüt içi iletişim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) İkna etme ve etkileme işlevi

#17. Uluslararası Dinleme Derneği’ne göre Aktif Dinleme kaça ayrılmaktadır?

Cevap : b) 2

#18. Aşağıdakilerden hangisi iletişim fonksiyonlarından değildir?

Cevap : d) Empati yapmak

#19. Kitle iletişim araçlarının doğuşu, gelişimi ve ilerlemesi aşağıdakilerden hangisinin etkisiyle olmuştur?

Cevap : e) Hepsi

#20. İki farklı kültürden insanlar arasındaki iletişimi ifade eden iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e) Kültürlerarası iletişim

TESTi BiTiR

Results

Auzef Açıköğretim
Sporda İletişim Becerileri
Rekreasyon Lisans
Egzersiz ve Spor Bilimleri Lisans

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Auzef Açıköğretim
Sporda İletişim Becerileri
Rekreasyon Lisans
Egzersiz ve Spor Bilimleri Lisans

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

HD Quiz powered by harmonic design

Sporda İletişim Becerileri Vize Deneme Sınavı -3

Sporda İletişim Becerileri Vize Deneme Sınavı -3

 

Bağlamına göre iletişim türleri kaç gruba ayrılmaktadır?

a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
e) 8

Cevap : d) 7

Kişinin kendisi ile olan iletişim çeşidi hangisidir?

a) İçsel iletişim
b) Örgüt içi iletişim
c) Kitle iletişimi
d) Kişilerarası iletişim
e) Kamusal iletişim

Cevap : a) İçsel iletişim

En az iki kişi arasında gerçekleşen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kitle iletişimi
b) Kişilerarası iletişim
c) Gruplararası iletişim
d) Kamusal iletişim
e) İçsel iletişim

Cevap : b) Kişilerarası iletişim

Çeşitli yazılım programları sayesinde (zoom vb.) telefon ya da bilgisayar üzerinden yapılan görüşmeler hangi iletişim türüne örnektir?

a) Kamusal iletişim
b) Kitle iletişimi
c) Örgüt içi iletişim
d) Kişilerarası iletişim
e) Gruplararası iletişim

Cevap : e) Gruplararası iletişim

Siyasetçiler, akademisyenler gibi toplum nezdinde göz önünde olan önemli kişilerin verdikleri mesajın ifade ettiği iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kişilerarası iletişim
b) Örgüt içi iletişim
c) Gruplararası iletişim
d) Kamusal iletişim
e) İçsel iletişim

Cevap : d) Kamusal iletişim

Hiyerarşik bir işletme bünyesinde gerçekleşen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) İçsel iletişim
b) Kamusal iletişim
c) Örgüt içi iletişim
d) Kişilerarası iletişim

Cevap : c) Örgüt içi iletişim

İki farklı kültürden insanlar arasındaki iletişimi ifade eden iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kamusal iletişim
b) Kitle iletişimi
c) Örgüt içi iletişim
d) Kişilerarası iletişim
e) Kültürlerarası iletişim

Cevap : e) Kültürlerarası iletişim

Aşağıdakilerden hangisi bağlamına göre iletişim türleri arasında yer alır?

a) İçsel iletişim
b) Kamusal iletişim
c) Örgüt içi iletişim
d) Kişilerarası iletişim
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin işlevlerindendir?

a) Korelasyon
b) Gözetleme
c) Eğlence işlevi
d) Aktarım işlevi
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Korelasyon işlevi, medyanın gerçekleri nasıl sunduğunu ele alır.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : a) Doğru

Auzef Açıköğretim
Sporda İletişim Becerileri
Rekreasyon Lisans
Egzersiz ve Spor Bilimleri Lisans

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri, Sporda İletişim Becerileri Vize Deneme Sınavı -3 Auzef Egzersiz Ve Spor Birimleri Telegram Grubu
Auzef Rekreasyon Lisans Auzef Rekreasyon Lisans Programı Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: