Sporda İletişim Becerileri Vize Deneme Sınavı -4

Auzef Sporda İletişim Becerileri Vize Deneme Sınavı -4

#1. Kaynak tarafında gönderilen iletiye (mesaja) verilen karşılık aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Geribildirim

#2. 0 - 40 cm beden dilinde hangi alana girmektedir?

Cevap : a) Mahrem alan

#3. Yazıyı hangi uygarlık bulmuştur?

Cevap : c) Sümerliler

#4. Etkili iletişim için karşı tarafı anlamaya çalışmak hangi kuralı ifade eder?

Cevap : b) Empati yapabilmek

#5. Krallıkların ve imparatorlukların yönetiminde büyük söz sahibi olan kilise………. birlikte etkisini büyük ölçüde yitirmiş ve zarar görmüştür.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

Cevap : e) Sanayi Devrimi

#6. Mesajı bozan her türlü olumsuz faktöre genel anlamıyla verilen isim nedir?

Cevap : a) Gürültü

#7. M.Ö. 2. yüzyılda Çin’de icat edilen aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Kağıt

#8. Duygu, düşünce veya bilgilerin çeşitli yöntemlerle başkalarına aktarılması sürecine ne denir?

Cevap : c) İletişim

#9. Kişinin kendisi ile olan iletişim çeşidi hangisidir?

Cevap : a) İçsel iletişim

#10. İletişim sayesinde birey psikolojik açıdan gereksinimlerini karşılar.

Cevap : a) Doğru

#11. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi birebir fonksiyondur?

Cevap B

Auzef Temel Matematik Ünite 3, Soru 10 b-min

#12. Hiyeroglif yazısını hangi medeniyete aittir?

Cevap : d) Mısırlılar

#13. Uluslararası Dinleme Derneği’ne göre Aktif Dinleme kaça ayrılmaktadır?

Cevap : b) 2

#14. Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi iletişim fonksiyonlarından değildir?

Cevap : a) Entegrasyon

#15. Matbaayı icat eden mucit aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Johan Gutenberg

#16. Çeşitli yazılım programları sayesinde (zoom vb.) telefon ya da bilgisayar üzerinden yapılan görüşmeler hangi iletişim türüne örnektir?

Cevap : e) Gruplararası iletişim

#17. İletişim sürecini başlatan öğe aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Kaynak

#18. Hiyerarşik bir işletme bünyesinde gerçekleşen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) Örgüt içi iletişim

#19. Anlamsal (Semantik) İletişimsizlik; Kaynağın aktardığı mesajın kültürel farklılıklardan, iletişim gerçekleştirildiği zaman ve kanalın uygunsuzluğundan kaynaklanmaktadır.

Cevap : a) Doğru

#20. Aşağıdakilerden hangisi bağlamına göre iletişim türleri arasında yer alır?

Cevap : e) Hepsi

TESTi BiTiR

Results

Auzef Açıköğretim
Sporda İletişim Becerileri
Rekreasyon Lisans
Egzersiz ve Spor Bilimleri Lisans

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Auzef Açıköğretim
Sporda İletişim Becerileri
Rekreasyon Lisans
Egzersiz ve Spor Bilimleri Lisans

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Sporda İletişim Becerileri Vize Deneme Sınavı -4

Ünite Soruları

Auzef Sporda İletişim Becerileri Vize Deneme Sınavı -4

Mesajı bozan her türlü olumsuz faktöre genel anlamıyla verilen isim nedir?

a) Gürültü
b) Yüksek Ses
c) Sinyal Kaybı
d) Kesinti
e) İletişimsizlik

Cevap : a) Gürültü

Etkili iletişim kurarken aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

a) İletişim kurarken gerektiğinde mesaj tekrarı yapılmalı
b) Özellikle uzaktan iletişimde doğru iletişim aracının (kanal) seçimine dikkat edilmeli
c) İletişim sırasında geri bildirime dikkat edilmeli.
d) İletişim esnasında önyargılardan uzak olunmalı.
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Anlamsal (Semantik) İletişimsizlik; Kaynağın aktardığı mesajın kültürel farklılıklardan, iletişim gerçekleştirildiği zaman ve kanalın uygunsuzluğundan kaynaklanmaktadır.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : a) Doğru

Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim kurallarından değildir?

a) Doğru iletişim aracının seçilmesi
b) Her cümle kişinin sorumluluğuna aittir
c) Geribildirimin önemsiz olması
d) Mesajın doğru aktarılması
e) Önyargılardan uzak durmak

Cevap : c) Geribildirimin önemsiz olması

Etkili iletişim için karşı tarafı anlamaya çalışmak hangi kuralı ifade eder?

a) Mesaj tekrarı
b) Empati yapabilmek
c) Örneklerle desteklemek
d) Sesin doğru kullanımı
e) Doğru iletişim aracının seçilmesi

Cevap : b) Empati yapabilmek

Aşağıdakilerden hangisi iletişim fonksiyonlarından değildir?

a) Bilgi akarımı
b) Motivasyon
c) Kontrol
d) Empati yapmak
e) Heyecanlandırma

Cevap : d) Empati yapmak

Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi iletişim fonksiyonlarından değildir?

a) Entegrasyon
b) Bilgi sağlama işlevi
c) İkna etme ve etkileme işlevi
d) Emredici ve öğretici iletişim
e) Birleştirme işlevi

Cevap : a) Entegrasyon

Kişinin hitap ettiği kişilerin davranış ve düşüncelerini buna bağlı olarak tutumlarını istenen biçimde etkileme ve değiştirme süreci olarak ifade edilen örgüt içi iletişim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Entegrasyon
b) Bilgi sağlama işlevi
c) İkna etme ve etkileme işlevi
d) Emredici ve öğretici iletişim
e) Birleştirme işlevi

Cevap : c) İkna etme ve etkileme işlevi

İletişim sayesinde birey psikolojik açıdan gereksinimlerini karşılar.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : a) Doğru

Auzef Açıköğretim
Sporda İletişim Becerileri
Rekreasyon Lisans
Egzersiz ve Spor Bilimleri Lisans

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: