Sosyal – Duygusal Gelişim Vize Deneme Sınavı -3

Sosyal – Duygusal Gelişim Vize Deneme Sınavı -3

#1. Çocukların sosyal öğrenimlerinin çoğunun, başkalarından gördükleri ve duyduklarını aktif olarak taklit etmeleri veya kopyalamaları yoluyla geldiğini ileri sürmektedir. Verilen açıklama aşağıdaki teorisyenlerden hangisine aittir?

Cevap : A) Bandura

#2. Aşağıdakilerden hangisi yetkeci/otoriter ebeveynlik stilinin ergenlik dönemi olası sonuçlarından biridir?

Cevap : A) Ortalama akademik ve sosyal beceriler

#3. İlk aşkı tarafından terkedilmiş bir genç, insanlık tarihinde hiç kimsenin onun acısı gibi bir acı deneyimlemediğini hissedebilir.Verilen örnek Piaget’in hangi kavramı ile ilgildir?

Cevap : B) Kişisel masal

#4. Aşağıdakilerden hangisi yetkeli/demokratik ebeveynlik stilinin orta çocukluk dönemi olası sonuçlarından biridir?

Cevap : A) Yüksek bilişsel ve sosyal yeterlilik

#5. ‘Güç kullanmayı içermektedir. Çocuğa yönelik düşük duyarlık ve yüksek kontrol davranışları yetkeci ebeveynlik tarzı ile özdeşleştirilmektedir’. Açıklaması verilen ebeveynlik stili aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

Cevap : B) Yetkeci

#6. Aşağıdakilerden hangisi Bronfenbrenner’in makrosistemi ile ilgilidir?

Cevap : E) Çocuğun ait olduğu tüm toplumu ve çocuğun çeşitli alt kültürlerini ifade eder

#7. Aşağıdakilerden hangisi sosyal öğrenmenin bilişsel mekanizması ile ilgili değildir?

Cevap : E) Hazır oluş
NOT: Sosyal öğrenmenin bilişsel mekanizması,
-Dikkat
-Hatırda tutma
-Taklit
-Güdülenme

#8. Aşağıdakilerden hangisi ebeveynlik stillerinden biri değildir?

Cevap : E) Bağımlı
NOT: Ebeveynlik stilleri:
-Yetkeci/otoriter ebeveynlik stili
-Yetkeli/demokratik ebeveynlik stili
-İzin verici/hoşgörülü ebeveynlik stili
-Kayıtsız/ilgisiz ebeveynlik stili

#9. Aşağıdakilerden hangisinde Gelişim psikologu William Damon'a göre arkadaşlık aşamaları sırasıyla verilmiştir?

Cevap : E) Diğerlerinin davranışlarına dayalı arkadaşlık aşaması/Güvene dayalı arkadaşlık aşaması/ Psikolojik yakınlığa dayalı arkadaşlık aşaması

#10. Bir hafta önce bakkalda başka bir çocuğun öfke nöbetine tanık olan bir çocuğun aynı öfke nöbeti davranışlarını sergilemesi Piaget’in hangi kavramı ile ilgilidir?

Cevap : B) Ertelenmiş taklit

#11. ‘Çocuklarını hem kontrol etme hem de onlara karşı sıcak davranma, iletişime açık olma ve çocuğun gelişimsel gereksinimlerine saygı duymaya yönelik bir ebeveynlik tarzını benimsemişlerdir. Çocuklarına her konuda rehberlik ve eşlik ederler. Net ve tutarlı sınırlar koyarlar.’Açıklaması verilen ebeveynlik stili aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

Cevap : A) Yetkeli

#12. Gelişim psikologu William Damon'a göre güvene dayalı arkadaşlık aşaması ortalama kaç yaş aralığında görülmektedir?

Cevap : B) 8-10 yaş
NOT: Çocuğun sosyal yönden gelişmesi için akran grubuna girmesi gerekmektedir. Gelişim psikologu William Damon’a göre bir çocuğun arkadaşlık görüşü üç farklı aşamadan geçmektedir. Bunlar,
– Diğerlerinin davranışlarına dayalı arkadaşlık aşaması (4-7 yaş)
– Güvene dayalı arkadaşlık aşaması (8-10 yaş)
– Psikolojik yakınlığa dayalı arkadaşlık aşaması (11-15 yaş)

#13. İyi giyimli bir insanın kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçtiğini gören yayaların kırmızı ışığa rağmen karşıdan karşıya geçme olasılıkları daha fazladır. Verilen açıklama taklit etme eğilimini etkileyen modelin hangi özelliği ile ilgilidir?

Cevap : D) Statü ve prestij

#14. Bireyin verilen bir durumda ne kadar başarılı olacağına olan inancı olarak tanımlanabilir. Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : B) Özyeterlik

#15. ‘Çocuklarına yönelik düşük beklenti içindedirler ve çok az disiplin uygularlar. Çocuklarının davranışları üzerinde çok az sınır koyar veya hiç kontrol etmezler’. Açıklaması verilen ebeveynlik stili aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

Cevap : C) İzin verici

#16. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Çocuğun davranışını hoş olmayan birşey izler veya görmezden gelinirse davranış tekrar edecektir.
NOT: Davranışçılar aşağıdakilere inanmışlardır.
– Birey davranışı veya doğru tepkisi için ödül veya pekiştirme aldığında öğrenme gerçekleşir.
– İhtiyaçların başka bir kişi veya çevresel faktörler tarafından karşılanıp veya karşılanmaması sonucunda öğrenme meydana gelir.
– Çocuğun davranışını ödül veya pekiştirme izlediğinde davranışı tekrar edecektir.
– Çocuğun davranışını hoş olmayan bir şey izler veya görmezden gelinirse davranış sönecektir.

#17. Çoğu kültürde sosyalleşmenin ana unsuru...........dir. Verilen boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?

Cevap : B) Ebeveynler

#18. Gelişim psikologu William Damon'a göre diğerlerinin davranışlarına dayalı arkadaşlık aşaması ortalama kaç yaş aralığında görülmektedir?

Cevap : A) 4-7 yaş
NOT: Çocuğun sosyal yönden gelişmesi için akran grubuna girmesi gerekmektedir. Gelişim psikologu William Damon’a göre bir çocuğun arkadaşlık görüşü üç farklı aşamadan geçmektedir. Bunlar,
– Diğerlerinin davranışlarına dayalı arkadaşlık aşaması (4-7 yaş)
– Güvene dayalı arkadaşlık aşaması (8-10 yaş)
– Psikolojik yakınlığa dayalı arkadaşlık aşaması (11-15 yaş)

#19. Çocukların bağımsız yapabilecekleri ile yardım alarak yapabilecekleri arasındaki mesafeye......adını vermiştir. Verilen boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?

Cevap : C) Yakınsak gelişim alanı

#20. Aşağıdakilerden hangisi Piaget’in bireyin gelişiminin kaynaklandığını ileri sürdüğü değişkenlerden biri değildir?

Cevap : E) Kültür
NOT: Piaget bireyin gelişiminin dört değişkenin etkileşiminden kaynaklandığını ileri sürmüştür:
– Fiziksel ve sinir sisteminin olgunlaşmasında gösterildiği gibi kalıtım,
– Fiziksel deneyim,
– Sosyal iletim (eğitim) ve
– Dengelemedir.

TESTi BiTiR

Results

Sosyal – Duygusal Gelişim Güz Dönemi çıkmış sorular

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans

Sosyal – Duygusal Gelişim Güz Dönemi çıkmış sorular

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyal – Duygusal Gelişim Vize Deneme Sınavı -3

Sosyal - Duygusal Gelişim Vize Deneme Sınavı -3

Klasik Teoriler Işığında Kişilik Ve Sosyal Gelişim-1

Teorisinin üç temel varsayımı aşağıdaki gibidir.
– Gelişim biyolojik bir temele sahiptir,
– İyi ve kötü yıllar dönüşümlüdür,
– Vücut tipleri (endomorf, ektomorf, mezomorf) kişilik gelişimi ile ilişkilidir.
Yukarıda verilen görüşlerin sahibi olan teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arnold Gesell
B) G. Stanley Hail
C) Sigmund Freud
D) Erik Erikson
E) Harry Stack Sullivan

Cevap : A) Arnold Gesell

Aşağıdakilerden hangisi Freud topografik kişilik kuramı ile ilgili değildir?

A) Bilinç
B) Bilinç öncesi
C) Bilinçaltı
D) Bilinçdışı
E) Bilinç ötesi

Cevap : E) Bilinç ötesi
NOT: Freud çalışmalarında önce topografik kişilik kuramı üzerinde durmuştur. Bu kurama göre zihinsel süreçler:
– Bilinç,
– Bilinç öncesi ve
– Bilinçaltı ya da bilinçdışı olmak üzere üç kavram üzerinde şekillenmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi Freud’un psikoseksüel gelişim evrelerinden biri değildir?

A) Oral evre
B) Anal evre
C) Fallik evre
D) Gizil evre
E) Ergenlik evresi

Cevap : E) Ergenlik evresi
NOT: Freud’un Psikoseksüel Gelişim Evreleri:
-Oral evre (0-1 yaş)
-Anal evre (1- 3 yaş)
-Fallik evre (3-5 yaş)
-Latent (gizil) evre (5-12 yaş)
-Gen)ital evre (12-18 yaş ve üstü)

Erikson’a göre psikososyal gelişme yaşam boyu devam eden sekiz evreden oluşmaktadır. Verilen açıklama Erikson’un psikososyal gelişim teorisinin temel varsayımlarından hangisine aittir?

A) Yaşam boyu psikososyal gelişim
B) Etkileşimci bir bakış açısı
C) Psikososyal gelişim
D) Sıralı psikososyal gelişim evreleri
E) Ego kimliği

Cevap : A) Yaşam boyu psikososyal gelişim

Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) 1. evre: Temel güvene karşın güvensizlik (0-1 yaş)
B) 2. evre: Özerkliğe karşın utanç ve şüphe (2-3 yaş)
C) 3. evre: Girişimciliğe karşın suçluluk duygusu (4-5 yaş)
D) 4. evre: Çalışkanlığa karşın yetersizlik duygusu (6-12 yaş)
E) 5. evre: Kimlik kazanmaya karşın kimlik karmaşası (genç yetişkinlik)

Cevap : E) 5. evre: Kimlik kazanmaya karşın kimlik karmaşası (genç yetişkinlik)
NOT: Erikson’a göre birey 8 dönem içerisinde psiko-sosyal gelişimini tamamlamaktadır. Aşamalarını, bir dizi toplumsal çatışmaya dayandırmıştır.
Erikson’un psikososyal gelişim evreleri şunlardır:
1. evre: Temel güvene karşın güvensizlik (0-1 yaş)
2. evre: Özerkliğe karşın utanç ve şüphe (2-3 yaş)
3. evre: Girişimciliğe karşın suçluluk duygusu (4-5 yaş)
4. evre: Çalışkanlığa karşın yetersizlik duygusu (6-12 yaş)
5. evre: Kimlik kazanmaya karşın kimlik karmaşası (13-18 yaş)
6. evre: Yakınlığa karşın yalıtılmışlık (genç yetişkinlik)
7. evre: Üretkenliğe karşın durgunluk (orta yetişkinlik)
8. evre: Benlik bütünlüğüne karşın umutsuzluk (yaşlılık)

Umut erdemi Erikson’un hangi gelişim evresinde ortaya çıkmaktadır?

A) 1. evre: Temel güvene karşın güvensizlik (0-1 yaş)
B) 2. evre: Özerkliğe karşın utanç ve şüphe (2-3 yaş)
C) 3. evre: Girişimciliğe karşın suçluluk duygusu (4-5 yaş)
D) 4. evre: Çalışkanlığa karşın yetersizlik duygusu (6-12 yaş)
E) 5. evre: Kimlik kazanmaya karşın kimlik karmaşası (genç yetişkinlik)

Cevap : A) 1. evre: Temel güvene karşın güvensizlik (0-1 yaş)

Çocuklar bu evrede Erikson tarafından ileri sürülen yetkinlik erdemini kazanır. Açıklamaya göre çocuklar hangi evrenin içindedirler?

A) 1. evre: Temel güvene karşın güvensizlik (0-1 yaş)
B) 2. evre: Özerkliğe karşın utanç ve şüphe (2-3 yaş)
C) 3. evre: Girişimciliğe karşın suçluluk duygusu (4-5 yaş)
D) 4. evre: Çalışkanlığa karşın yetersizlik duygusu (6-12 yaş)
E) 5. evre: Kimlik kazanmaya karşın kimlik karmaşası (genç yetişkinlik)

Cevap : D) 4. evre: Çalışkanlığa karşın yetersizlik duygusu (6-12 yaş)

“Açıkçası, ne yapacağım hakkında hiçbirfikrim yok.” diye düşünen bir ergen aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen Marcia’nin ergen kimlik statüsündedir?

A) Kimlik dağınıklığı
B) İpotekli kimlik
C) Kimlik moratoryumu
D) Başarılı kimlik
E) Hacizli kimlik

Cevap : A) Kimlik dağınıklığı

“Babam çocuklarla iyi geçindiğimi ve iyi bir öğretmen olacağımı söylüyor, bu yüzden sanırım yapacağım şey bu.” diye düşünen bir ergen aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen Marcia’nin ergen kimlik statüsündedir?

A) Kimlik dağınıklığı
B) İpotekli kimlik
C) Kimlik moratoryumu
D) Başarılı kimlik
E) Bağımlı kimlik

Cevap : B) İpotekli kimlik

“Son iki yaz bir reklam şirketinde çalışmaktan zevk aldım, bu yüzden reklamcılığa girmeyi planlıyorum.” diye düşünen bir ergen aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen Marcia’nin ergen kimlik statüsündedir?

A) Kimlik dağınıklığı
B) İpotekli kimlik
C) Kimlik moratoryumu
D) Başarılı kimlik
E) Bağımlı kimlik

Cevap : D) Başarılı kimlik

Sosyal – Duygusal Gelişim Güz Dönemi çıkmış sorular

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: