Sosyal – Duygusal Gelişim Vize Deneme Sınavı -4

Sosyal – Duygusal Gelişim Vize Deneme Sınavı -4

#1. İlk aşkı tarafından terkedilmiş bir genç, insanlık tarihinde hiç kimsenin onun acısı gibi bir acı deneyimlemediğini hissedebilir.Verilen örnek Piaget’in hangi kavramı ile ilgildir?

Cevap : B) Kişisel masal

#2. Aşağıdakilerden hangisi prososyal davranış örneklerinden biri değildir?

Cevap : E) Benlik
NOT: Paylaşma (Sharing), yardımlaşma (helping), iş birliği (cooperation) ve fedakârlık (alturizm) davranışları prososyal davranışlar olarak adlandırılmaktadır.

#3. Düşmanca ve saldırgan davranışlar, özellikle çocuklartarafından güçlü birşekilde taklit edilme olasılığına sahiptir. Verilen açıklama taklit etme eğilimini etkileyen modelin hangi özelliği ile ilgilidir?

Cevap : E) Davranışın türü ve zorluk derecesi

#4. “Son iki yaz bir reklam şirketinde çalışmaktan zevk aldım, bu yüzden reklamcılığa girmeyi planlıyorum.” diye düşünen bir ergen aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen Marcia’nin ergen kimlik statüsündedir?

Cevap : D) Başarılı kimlik

#5. Benlik bilincinin temelinin oluştuğu yaş aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : A) 1 yaş
NOT: Bir yaş civarında benlik bilincinin temeli oluşur. Dört-beş yaş civarında ise iyi ya da kötü şeklinde güçlü bir kanı geliştirmiştir. Bu gelişen kanıyı değiştirmek ise çok zordur. Kişinin kendisi hakkındaki yargısına benlik bilinci denir.

#6. Aşağıdakilerden hangisi taklit etme eğilimini etkileyen model özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E) Kardeş sayısı
NOT: Modellerin özellikleri taklit etme eğilimini etkilemektedir. Bunlar;
-Benzerlik
-Cinsiyet
-Yaş
-Statü ve prestij
-Davranışın türü ve zorluk derecesi

#7. Erikson’a göre psikososyal gelişme yaşam boyu devam eden sekiz evreden oluşmaktadır. Verilen açıklama Erikson’un psikososyal gelişim teorisinin temel varsayımlarından hangisine aittir?

Cevap : A) Yaşam boyu psikososyal gelişim

#8. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilişsel teorinin temel ilkelerinden değildir?

Cevap : C) Başkaları ile ilişki kuramayan çocuklar, kolayca dikkatlerini toplayabilirler.
NOT: Sosyal bilişsel teorinin temel ilkeleri şunlardır:
– Bir gelişim alanında olanlar diğer gelişim alanlarını etkiler.
– Arkadaş edinemeyen, iş birliği yapamayan veya paylaşamayan çocuklar grup içinde zorlanabilir.
– Başkaları ile ilişki kuramayan çocuklar, odaklanmakta zorluk çekebilir.
– Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar sosyal becerilerini geliştirmekte zorluk çekebilir.
– Duygusal problemler-kaygı, öğrenilmiş çaresizlik veya güvensizlik-çocukların öğrenme, başarı ve becerilerini etkileyebilir.

#9. Aşağıdakilerden hangisi Piaget’in bireyin gelişiminin kaynaklandığını ileri sürdüğü değişkenlerden biri değildir?

Cevap : E) Kültür
NOT: Piaget bireyin gelişiminin dört değişkenin etkileşiminden kaynaklandığını ileri sürmüştür:
– Fiziksel ve sinir sisteminin olgunlaşmasında gösterildiği gibi kalıtım,
– Fiziksel deneyim,
– Sosyal iletim (eğitim) ve
– Dengelemedir.

#10. Umut erdemi Erikson’un hangi gelişim evresinde ortaya çıkmaktadır?

Cevap : A) 1. evre: Temel güvene karşın güvensizlik (0-1 yaş)

#11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5 aylık bebeğin sosyal gelişiminin kilometre taşlarındandır?

Cevap : A) Aynaya bakıp kendi görüntüsüne gülümsemekten hoşlanır.

#12. Aşağıdakilerden hangisi Bronfenbrenner’in makrosistemi ile ilgilidir?

Cevap : E) Çocuğun ait olduğu tüm toplumu ve çocuğun çeşitli alt kültürlerini ifade eder

#13. Aşağıdakilerden hangisi Freud topografik kişilik kuramı ile ilgili değildir?

Cevap : E) Bilinç ötesi
NOT: Freud çalışmalarında önce topografik kişilik kuramı üzerinde durmuştur. Bu kurama göre zihinsel süreçler:
– Bilinç,
– Bilinç öncesi ve
– Bilinçaltı ya da bilinçdışı olmak üzere üç kavram üzerinde şekillenmektedir.

#14. Bireyin kendine ait genel görüşü olup bu görüşün kişinin mutlu ve emin veya güvensiz veya yetersiz hissetmesi ile ilgilidir. Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : D) Benlik saygısı

#15. Okullarda pekiştirilen sosyal davranışların artacağı fikrini kullanan öğretmenler aşağıdakilerden hangisine başvurmaz?

Cevap : E) Prososyal davranışları cezalandırırlar.
NOT: Okullarda pekiştirilen sosyal davranışların artacağı fikrini kullanan öğretmenler şunları yapmaktadır.
– Çocukların diğer çocuklarla etkileşimlerinin olumlu ve ödüllendirici olduğundan emin olurlar.
– Ortamı, çocukların alan veya malzeme eksikliğinden hayal kırıklığı yaşamadan hoş bir şekilde etkileşime girebilmeleri için etkili/yeterli malzemelerle düzenlerler.
– Prososyal davranışları ödüllendirir ve pekiştirirler. Böylece paylaşan veya iş birliği yapan ve övülen bir çocuk paylaşmaya ve iş birliği yapmaya devam edecektir.

#16. Bir hafta önce bakkalda başka bir çocuğun öfke nöbetine tanık olan bir çocuğun aynı öfke nöbeti davranışlarını sergilemesi Piaget’in hangi kavramı ile ilgilidir?

Cevap : B) Ertelenmiş taklit

#17. Ayşe öğretmenin sınıfında aşağıdaki durum yaşanmaktadır. ‘Aylin, oyuncak bebeğini faaliyet masasının üstünde yürütürken kendi kendine şarkı söylüyor. Ali, oyuncak arabasını halının üstünde bir ileri bir geri sürerken motor sesleri çıkarıyor. Ecem ise Ahmet’i sınıfın içinde bir oraya bir buraya kovalıyor.’ Bu açıklamaya göre Ayşe öğretmenin sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) 3 yaş çocuklarının olduğu sınıf

#18. Genetik olarak kız çocuklar daha fazla şefkatli, duyarlı; erkek çocuklar daha fazla rekabetçi ve kuvvetli olacak şekilde programlanmıştır. Cinsiyet kimliğinin gelişimi ile ilgili verilen açıklama hangi kurama aittir?

Cevap : A) Biyolojik kuram

#19. Çocukların bağımsız yapabilecekleri ile yardım alarak yapabilecekleri arasındaki mesafeye......adını vermiştir. Verilen boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?

Cevap : C) Yakınsak gelişim alanı

#20. “Açıkçası, ne yapacağım hakkında hiçbirfikrim yok.” diye düşünen bir ergen aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen Marcia’nin ergen kimlik statüsündedir?

Cevap : A) Kimlik dağınıklığı

TESTi BiTiR

Results

Sosyal – Duygusal Gelişim Güz Dönemi çıkmış sorular

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans

Sosyal – Duygusal Gelişim Güz Dönemi çıkmış sorular

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyal – Duygusal Gelişim Vize Deneme Sınavı -4

Sosyal - Duygusal Gelişim Vize Deneme Sınavı -4

Klasik Teoriler Işığında Kişilik Ve Sosyal Gelişim-2

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Birey davranışı veya doğru tepkisi için ödül veya pekiştirme aldığında öğrenme gerçekleşir.
B) İhtiyaçların başka bir kişi veya çevresel faktörler tarafından karşılanıp veya karşılanmaması sonucunda öğrenme
meydana gelir.
C) Çocuğun davranışını ödül veya pekiştirme izlediğinde davranışı tekrar edecektir.
D) Çocuğun davranışını hoş olmayan birşeyizlerveya görmezden gelinirse davranış sönecektir.
E) Çocuğun davranışını hoş olmayan birşey izler veya görmezden gelinirse davranış tekrar edecektir.

Cevap : E) Çocuğun davranışını hoş olmayan birşey izler veya görmezden gelinirse davranış tekrar edecektir.
NOT: Davranışçılar aşağıdakilere inanmışlardır.
– Birey davranışı veya doğru tepkisi için ödül veya pekiştirme aldığında öğrenme gerçekleşir.
– İhtiyaçların başka bir kişi veya çevresel faktörler tarafından karşılanıp veya karşılanmaması sonucunda öğrenme meydana gelir.
– Çocuğun davranışını ödül veya pekiştirme izlediğinde davranışı tekrar edecektir.
– Çocuğun davranışını hoş olmayan bir şey izler veya görmezden gelinirse davranış sönecektir.

Okullarda pekiştirilen sosyal davranışların artacağı fikrini kullanan öğretmenler aşağıdakilerden hangisine başvurmaz?

A) Çocukların diğer çocuklarla etkileşimlerinin olumlu ve ödüllendirici olduğundan emin olurlar.
B) Ortamı, çocukların alan veya malzeme eksikliğinden hayal kırıklığı yaşamadan hoş bir şekilde etkileşime girebilmeleri için etkili/yeterli malzemelerle düzenlerler.
C) Prososyal davranışları ödüllendirir ve pekiştirirler.
D) Paylaşan ve iş birliği yapan çocukları över.
E) Prososyal davranışları cezalandırırlar.

Cevap : E) Prososyal davranışları cezalandırırlar.
NOT: Okullarda pekiştirilen sosyal davranışların artacağı fikrini kullanan öğretmenler şunları yapmaktadır.
– Çocukların diğer çocuklarla etkileşimlerinin olumlu ve ödüllendirici olduğundan emin olurlar.
– Ortamı, çocukların alan veya malzeme eksikliğinden hayal kırıklığı yaşamadan hoş bir şekilde etkileşime girebilmeleri için etkili/yeterli malzemelerle düzenlerler.
– Prososyal davranışları ödüllendirir ve pekiştirirler. Böylece paylaşan veya iş birliği yapan ve övülen bir çocuk paylaşmaya ve iş birliği yapmaya devam edecektir.

Çocukların sosyal öğrenimlerinin çoğunun, başkalarından gördükleri ve duyduklarını aktif olarak taklit etmeleri veya kopyalamaları yoluyla geldiğini ileri sürmektedir. Verilen açıklama aşağıdaki teorisyenlerden hangisine aittir?

A) Bandura
B) Skinner
C) VVatson
D) Freud
E) Sullivan

Cevap : A) Bandura

Aşağıdakilerden hangisi taklit etme eğilimini etkileyen model özelliklerinden biri değildir?

A) Benzerlik
B) Cinsiyet
C) Yaş
D) Statü ve prestij
E) Kardeş sayısı

Cevap : E) Kardeş sayısı
NOT: Modellerin özellikleri taklit etme eğilimini etkilemektedir. Bunlar;
-Benzerlik
-Cinsiyet
-Yaş
-Statü ve prestij
-Davranışın türü ve zorluk derecesi

İyi giyimli bir insanın kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçtiğini gören yayaların kırmızı ışığa rağmen karşıdan karşıya geçme olasılıkları daha fazladır. Verilen açıklama taklit etme eğilimini etkileyen modelin hangi özelliği ile ilgilidir?

A) Benzerlik
B) Cinsiyet
C) Yaş
D) Statü ve prestij
E) Kardeş sayısı

Cevap : D) Statü ve prestij

Düşmanca ve saldırgan davranışlar, özellikle çocuklartarafından güçlü birşekilde taklit edilme olasılığına sahiptir. Verilen açıklama taklit etme eğilimini etkileyen modelin hangi özelliği ile ilgilidir?

A) Benzerlik
B) Cinsiyet
C) Yaş
D) Statü ve prestij
E) Davranışın türü ve zorluk derecesi

Cevap : E) Davranışın türü ve zorluk derecesi

Aşağıdakilerden hangisi sosyal öğrenmenin bilişsel mekanizması ile ilgili değildir?

A) Dikkat
B) Hatırda tutma
C) Taklit
D) Güdülenme
E) Hazır oluş

Cevap : E) Hazır oluş
NOT: Sosyal öğrenmenin bilişsel mekanizması,
-Dikkat
-Hatırda tutma
-Taklit
-Güdülenme

Bireyin kendine ait genel görüşü olup bu görüşün kişinin mutlu ve emin veya güvensiz veya yetersiz hissetmesi ile ilgilidir. Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Özdüzenleme
B) Özyeterlik
C) Özdenetim
D) Benlik saygısı
E) Kendini cezalandırma

Cevap : D) Benlik saygısı

Bireyin verilen bir durumda ne kadar başarılı olacağına olan inancı olarak tanımlanabilir. Verilen açıklama
aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Özdüzenleme
B) Özyeterlik
C) Özdenetim
D) Benlik saygısı
E) Kendini cezalandırma

Cevap : B) Özyeterlik

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilişsel teorinin temel ilkelerinden değildir?

A) Bir gelişim alanında olanlar diğer gelişim alanlarını etkiler.
B) Arkadaş edinemeyen, iş birliği yapamayan veya paylaşamayan çocuklar grup içinde zorlanabilir.
C) Başkaları ile ilişki kuramayan çocuklar, kolayca dikkatlerini toplayabilirler.
D) Öğrenme güçlüğü çeken çocuklarsosyal becerilerini geliştirmekte zorluk çekebilir.
E) Duygusal problemler-kaygı, öğrenilmiş çaresizlik veya güvensizlik-çocukların öğrenme, başarı ve becerilerini
etkileyebilir.

Cevap : C) Başkaları ile ilişki kuramayan çocuklar, kolayca dikkatlerini toplayabilirler.
NOT: Sosyal bilişsel teorinin temel ilkeleri şunlardır:
– Bir gelişim alanında olanlar diğer gelişim alanlarını etkiler.
– Arkadaş edinemeyen, iş birliği yapamayan veya paylaşamayan çocuklar grup içinde zorlanabilir.
– Başkaları ile ilişki kuramayan çocuklar, odaklanmakta zorluk çekebilir.
– Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar sosyal becerilerini geliştirmekte zorluk çekebilir.
– Duygusal problemler-kaygı, öğrenilmiş çaresizlik veya güvensizlik-çocukların öğrenme, başarı ve becerilerini etkileyebilir.

Sosyal – Duygusal Gelişim Güz Dönemi çıkmış sorular

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: