Sosyal – Duygusal Gelişim Vize Deneme Sınavı -5

Auzef Sosyal – Duygusal Gelişim Vize Deneme Sınavı -5

#1. Ergenin sürekli sahnede olduğunu ve etrafındaki herkesin eylemleri veya görünüşüyle ilgili olduğu kadar eleştirdiğini ifade etmesidir. Verilen açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasıdır?

Cevap : A) Hayali izleyici olgusu

#2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bebeğin yaşına göre yetişkinin yapması gerekenler yanlış eşleştirilmiştir?

Cevap : E) 1-2 yaş: Sosyal rutinler geliştirir.

#3. Çocuğun nesneleri görmeden veya dokunmadan, nesnelerin varlığını sürdürdüğünü anlaması anlamına gelir. Verilen açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasıdır?

Cevap : D) Nesne sürekliliği

#4. Çocuklar akan bir diyalogda kendi kendine yüksek sesle konuşur ancak bu konuşmayı düşüncelerine rehberlik etmek, bir problem üzerinde düşünmek ve eylemlerini planlamak için kullanır.Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : E) Özel konuşma

#5. Sosyal ve duygusal yönden daha dengeli olunan yaş aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

Cevap : E) 5 yaş
NOT: Beş yaş çocuğu sosyal ve duygusal yönden daha dengelidir. Çevresindeki kişilere güvenir ve onlarla daha iyi dostluk ilişkileri içindedir. Kendisinden küçük ya da zayıf olan arkadaşlarına, kardeşlerine karşı koruyucu davranır. Saldırgan ve kavgacı davranışları oldukça azalmıştır (Gürün, 1984; Oğuzkan ve Oral, 1983). Özerklik döneminin inatçı ve olumsuzluğunun yerini söz dinleme almıştır. Daha girişken olup başkalarına yardım etmekten hoşlanır. Başkaları ile etkileşiminde hep “ben, benim” diyen çocuk, “ben de biz, bizim” diyen daha sosyal bir duruma gelmiştir.

#6. Aşağıdakilerden hangisinde Gelişim psikologu William Damon'a göre arkadaşlık aşamaları sırasıyla verilmiştir?

Cevap : E) Diğerlerinin davranışlarına dayalı arkadaşlık aşaması/Güvene dayalı arkadaşlık aşaması/ Psikolojik yakınlığa dayalı arkadaşlık aşaması

#7. Aşağıdakilerden hangisi ebeveynlik stillerinden biri değildir?

Cevap : E) Bağımlı
NOT: Ebeveynlik stilleri:
-Yetkeci/otoriter ebeveynlik stili
-Yetkeli/demokratik ebeveynlik stili
-İzin verici/hoşgörülü ebeveynlik stili
-Kayıtsız/ilgisiz ebeveynlik stili

#8. Aşağıdakilerden hangisi yetkeci/otoriter ebeveynlik stilinin ergenlik dönemi olası sonuçlarından biridir?

Cevap : A) Ortalama akademik ve sosyal beceriler

#9. ........ doğumdan itibaren başlayan, yaşam boyu devam eden, kişinin başkaları ile iyi ilişkiler kurmasını ve içinde yaşadığı topluma uyumunu sağlayan birsüreçtir. Boşluğu tamamlayan en uygun ifade aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

Cevap : C) Sosyal gelişim

#10. Aşağıdakilerden hangisi Bronfenbrenner’in mikrosistemi ile ilgili değildir?

Cevap : E) Çocuğun ait olduğu tüm toplumu ve çocuğun çeşitli alt kültürlerini ifade eder

#11. Gelişim psikologu William Damon'a göre güvene dayalı arkadaşlık aşaması ortalama kaç yaş aralığında görülmektedir?

Cevap : B) 8-10 yaş
NOT: Çocuğun sosyal yönden gelişmesi için akran grubuna girmesi gerekmektedir. Gelişim psikologu William Damon’a göre bir çocuğun arkadaşlık görüşü üç farklı aşamadan geçmektedir. Bunlar,
– Diğerlerinin davranışlarına dayalı arkadaşlık aşaması (4-7 yaş)
– Güvene dayalı arkadaşlık aşaması (8-10 yaş)
– Psikolojik yakınlığa dayalı arkadaşlık aşaması (11-15 yaş)

#12. ‘Çocuklarını hem kontrol etme hem de onlara karşı sıcak davranma, iletişime açık olma ve çocuğun gelişimsel gereksinimlerine saygı duymaya yönelik bir ebeveynlik tarzını benimsemişlerdir. Çocuklarına her konuda rehberlik ve eşlik ederler. Net ve tutarlı sınırlar koyarlar.’Açıklaması verilen ebeveynlik stili aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

Cevap : A) Yetkeli

#13. 'Oldukça popülerim. İnsanlar beni sever' şeklinde kurulan cümleler aşağıda verilen hangi benlik algısının örnekleridir?

Cevap : C) Sosyal

#14. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Lavvrence Kohlberg’in toplumsal cinsiyet kimliğinin gelişimi evreleri sırasıyla verilmiştir?

Cevap : A) Cinsiyeti etiketleme aşaması/Cinsiyet stabilitesi aşaması/Toplumsal cinsiyet sabitliği aşaması

#15. Bireyin çevre ile etkileşimini organize eden koordineli bir düşünce veya eylem modelidir. Verilen açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasıdır?

Cevap : A) Şema

TESTi BiTiR

Results

Sosyal – Duygusal Gelişim Güz Dönemi çıkmış sorular

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans

Sosyal – Duygusal Gelişim Güz Dönemi çıkmış sorular

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Sosyal – Duygusal Gelişim Vize Deneme Sınavı -5

Sosyal - Duygusal Gelişim Vize Deneme Sınavı -5

Güncel Teoriler Işığında Kişilik Ve Sosyal Gelişim

Bireyin çevre ile etkileşimini organize eden koordineli bir düşünce veya eylem modelidir. Verilen açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasıdır?

A) Şema
B) Uyum
C) Dengeleme
D) Uyumsama
E) Örgütleme

Cevap : A) Şema

Aşağıdakilerden hangisi Piaget’in bireyin gelişiminin kaynaklandığını ileri sürdüğü değişkenlerden biri değildir?

A) Fiziksel ve sinirsisteminin olgunlaşmasında gösterildiği gibi kalıtım
B) Fiziksel deneyim
C) Sosyal iletim (eğitim)
D) Dengeleme
E) Kültür

Cevap : E) Kültür
NOT: Piaget bireyin gelişiminin dört değişkenin etkileşiminden kaynaklandığını ileri sürmüştür:
– Fiziksel ve sinir sisteminin olgunlaşmasında gösterildiği gibi kalıtım,
– Fiziksel deneyim,
– Sosyal iletim (eğitim) ve
– Dengelemedir.

Çocuğun nesneleri görmeden veya dokunmadan, nesnelerin varlığını sürdürdüğünü anlaması anlamına gelir. Verilen açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasıdır?

A) Şema
B) Uyum
C) Dengeleme
D) Nesne sürekliliği
E) Örgütleme

Cevap : D) Nesne sürekliliği

Bir hafta önce bakkalda başka bir çocuğun öfke nöbetine tanık olan bir çocuğun aynı öfke nöbeti davranışlarını sergilemesi Piaget’in hangi kavramı ile ilgilidir?

A) Taklit
B) Ertelenmiş taklit
C) Dengeleme
D) Nesne sürekliliği
E) Örgütleme

Cevap : B) Ertelenmiş taklit

Ergenin sürekli sahnede olduğunu ve etrafındaki herkesin eylemleri veya görünüşüyle ilgili olduğu kadar eleştirdiğini ifade etmesidir. Verilen açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasıdır?

A) Hayali izleyici olgusu
B) Kişisel masal
C) Dengeleme
D) Nesne sürekliliği
E) Örgütleme

Cevap : A) Hayali izleyici olgusu

İlk aşkı tarafından terkedilmiş bir genç, insanlık tarihinde hiç kimsenin onun acısı gibi bir acı deneyimlemediğini hissedebilir.Verilen örnek Piaget’in hangi kavramı ile ilgildir?

A) Hayali izleyici olgusu
B) Kişisel masal
C) Dengeleme
D) Nesne sürekliliği
E) Örgütleme

Cevap : B) Kişisel masal

Çocuklar akan bir diyalogda kendi kendine yüksek sesle konuşur ancak bu konuşmayı düşüncelerine rehberlik etmek, bir problem üzerinde düşünmek ve eylemlerini planlamak için kullanır.Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Hayali izleyici olgusu
B) Kişisel masal
C) Dengeleme
D) Nesne sürekliliği
E) Özel konuşma

Cevap : E) Özel konuşma

Çocukların bağımsız yapabilecekleri ile yardım alarak yapabilecekleri arasındaki mesafeye……adını vermiştir. Verilen boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?

A) Hayali izleyici olgusu
B) Kişisel masal
C) Yakınsak gelişim alanı
D) Nesne sürekliliği
E) Özel konuşma

Cevap : C) Yakınsak gelişim alanı

Aşağıdakilerden hangisi Bronfenbrenner’in mikrosistemi ile ilgili değildir?

A) Çocukların günlük yaşamına öncülük ettiği yakın çevresidir.
B) Bakıcılar, arkadaşlar ve öğretmenler tümü mikrosistemin parçalarıdır
C) Mikrosistem, bir kişinin ev, okul veya arkadaşlık grupları ile yakın ortamlarında yüz yüze etkileşimlerini içerir.
D) Bir anne ve bir çocuk arasındaki etkileşim, bir çocuk ve bir akran arasındaki veya iki kardeş arasındaki etkileşim bir mikrosistem oluşturur.
E) Çocuğun ait olduğu tüm toplumu ve çocuğun çeşitli alt kültürlerini ifade eder

Cevap : E) Çocuğun ait olduğu tüm toplumu ve çocuğun çeşitli alt kültürlerini ifade eder

Aşağıdakilerden hangisi Bronfenbrenner’in makrosistemi ile ilgilidir?

A) Çocukların günlük yaşamına öncülük ettiği yakın çevresidir.
B) Bakıcılar, arkadaşlar ve öğretmenlertümü mikrosistemin parçalarıdır
C) Mikrosistem, bir kişinin ev, okul veya arkadaşlık grupları ile yakın ortamlarda yüz yüze etkileşimlerini içerir.
D) Bir anne ve bir çocuk arasındaki etkileşim, bir çocuk ve bir akran arasındaki veya iki kardeş arasındaki etkileşim bir mikrosistem oluşturur.
E) Çocuğun ait olduğu tüm toplumu ve çocuğun çeşitli alt kültürlerini ifade eder

Cevap : E) Çocuğun ait olduğu tüm toplumu ve çocuğun çeşitli alt kültürlerini ifade eder

Sosyal – Duygusal Gelişim Güz Dönemi çıkmış sorular

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: