Sosyal – Duygusal Gelişim Final Deneme Sınavı -11

Sosyal – Duygusal Gelişim Final Soruları Deneme Sınavı -11

#1. Aşağıdakilerden hangisi Freud topografik kişilik kuramı ile ilgili değildir?

Cevap : E) Bilinç ötesi
NOT: Freud çalışmalarında önce topografik kişilik kuramı üzerinde durmuştur. Bu kurama göre zihinsel süreçler:
– Bilinç,
– Bilinç öncesi ve
– Bilinçaltı ya da bilinçdışı olmak üzere üç kavram üzerinde şekillenmektedir.

#2. Bowly’in bağlanma aşamaları kaç basamaktan oluşmaktadır?

Cevap : C) 4
NOT: Bowly’in bağlanma aşamaları:
1. Evre: Ön bağlanma aşaması
2. Evre: Bağlanmanın başlangıcı aşaması
3. Evre: Açık bağlanma aşaması
4. Hedefi düzeltilmiş ortaklığın oluşturulması (karşılıklı ilişkilerin oluşumu) aşaması

#3. Aşağıdakilerden hangisi çocukların yabancı kaygısını artıran faktörlerden biridir?

Cevap : E) Pasif ve ciddi ifade sergilemek

#4. “Açıkçası, ne yapacağım hakkında hiçbirfikrim yok.” diye düşünen bir ergen aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen Marcia’nin ergen kimlik statüsündedir?

Cevap : A) Kimlik dağınıklığı

#5. Bebeklerde tepkisiz, yavaş veya sinirli görünmelerini sağlayan davranış özellikleri, potansiyel olarak bakıcılarını bebeğe yabancılaştırabilir. Verilen açıklama bağlanmayı etkileyen faktörlerden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : C) Çocukların özellikleri

#6. Aşağıdakilerden hangisi korku duygusunun çocuğa yolladığı mesajlardan biri değildir?

Cevap : E) Sevimli ve değerliyim
NOT: Korku duygusunun çocuğa yolladığı mesaj,
-Birşeyler yanlış
-Tehlikedeyim.
-Kaçmalıyım.
-Kendimi korumam gerek.

#7. Robertson ve Bovvlby’e göre bir bağlanma figüründen kısa süreli ayrılmanın tepkiye yol açtığına inanmaktadırlar. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bağlanma figüründen ayrılığa tepki sırayla verilmiştir?

Cevap : A) Protesto/umutsuzluk/kopma

#8. Emme refleksi kaçıncı aya kadar devam eder?

Cevap : A) Uyanık durumda 4, uykuda 7. Aya kadar devam eder

#9. Erikson’a göre psikososyal gelişme yaşam boyu devam eden sekiz evreden oluşmaktadır. Verilen açıklama Erikson’un psikososyal gelişim teorisinin temel varsayımlarından hangisine aittir?

Cevap : A) Yaşam boyu psikososyal gelişim

#10. Umut erdemi Erikson’un hangi gelişim evresinde ortaya çıkmaktadır?

Cevap : A) 1. evre: Temel güvene karşın güvensizlik (0-1 yaş)

#11. Çevresel toksinlere maruz kalma, aşırı yoksulluk, yetersiz beslenme, toplum veya aile içi şiddet, madde bağımlılığı, ihmal ve istismar, düşük kaliteli çocuk bakımı ortamları gibi çevresel etkilerin tümü duygusal veya davranışsal zorluklara yol açabilir.Verilen açıklama duygusal gelişimi etkileyen değişkenlerden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : D) Çevre

#12. Aşağıdakilerden hangisi bağlanmayı zorlaştıran anne bebek davranışlarından biridir?

Cevap : E) Aşırı ağlama

#13. “Son iki yaz bir reklam şirketinde çalışmaktan zevk aldım, bu yüzden reklamcılığa girmeyi planlıyorum.” diye düşünen bir ergen aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen Marcia’nin ergen kimlik statüsündedir?

Cevap : D) Başarılı kimlik

#14. ....... bebeklerin tanıdık olmayan biriyle karşılaştıklarında gösterdikleri dikkat ve savaştır. Boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?

Cevap : B) Yabancı kaygısı

#15. Aşağıdakilerden hangisi Schaffer ve Emerson’un öne sürdüğü asosyal bağlanma evresi ile ilgilidir?

Cevap : E) 0-6 hafta arası gerçekleşir.

#16. Bebeklerde ağlamanın türleri konusunda çalışma yapan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Peter Wolff
NOT: Evlerinde gözlenen on sekiz bebeğin kapsamlı bir çalışmasında Peter Wolff üç ağlama modeli tanımlamıştır.
– Birincisi temel veya açlıktan ağlama, seslendirme, duraklama, hava alımı ve başka bir duraklamadan oluşan ritmik bir sekanstır.
– İkincisi temel ağlamanın seslendirme segmenti sırasında ses tellerinden ekstra havanın zorlandığı kızgınlıktan ağlamadır.
– Son olarak acı ağlamasında bebek uzun bir seslendirme ve ardından nefesini tutma sonra daha uzun bir sessizlik üretme ve daha sonra nefes almadır.

#17. Duygu uyandırma kapasitesine sahip bir dizi koşulsuz uyaran (örneğin, karanlık ortamlarda ani sesler) tarafından ortaya çıkarılan üç temel duygunun (korku, öfke ve sevgi) olduğuna inanan teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Watson

#18. Duygusal gelişimin ebeveyn çocuk etkileşimi bağlamında kısmen ego gelişiminin bir sonucu olduğuna inanan teori aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : A) Psikanalitik teori

#19. Emme refleksi bağlanmayı kolaylaştıran reflekslerden biridir. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Eğer emme refleksi uyarılmaz ise 11. aydan sonra kaybolur.
NOT: Bebeğin sinir sisteminin uyarılabilirliğini gösteren en güçlü primitif reflekstir. Bu refleks fetal hayatın 17. haftasında gelişir ve gebeliğin son haftasında olgunlaşır. Emme refleksi uyanık durumda 4. aya, uykuda 7. aya kadar devam eder ve daha sonra emme istemli hale gelir. Bebeğin ağzına parmak, emzik, biberon verildiğinde emmeye başlar. Eğer emme refleksi uyarılmaz ise doğumdan sonra kaybolur.

#20. Amerikalı çocuklar Çinli bebeklerden daha fazla gülme eğilimindedir. Çinli çocuklar korkulu ve üzücü durumları Amerikalı çocuklardan daha iyi tanımlayabilir ve daha az ağlarlar. Verilen açıklama çocuğun duygusal gelişimini etkileyen faktörlerden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : D) Kültür

TESTi BiTiR

Results

Sosyal – Duygusal Gelişim Final Deneme Sınavı

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans Güz Dönemi Soruları

Sosyal – Duygusal Gelişim Final Deneme Sınavı

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans Güz Dönemi Soruları

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyal – Duygusal Gelişim Final Soruları Deneme Sınavı -11

Sosyal - Duygusal Gelişim Final Soruları Deneme Sınavı -10

Mary Ainsworth Ve Bağlanma Stilleri

1. Ainsvvorth’un bağlanma stillerini ortaya çıkardığı yabancı ortam deneyi kaç aşamadan oluşmaktadır?

A) 4
B) 5
C) 7
D) 8
E) 9

Cevap : D) 8

2. Aşağıdakilerden hangisi bağlanma stillerinden biri değildir?

A) Güvensiz-kaçınmacı (A modeli) bağlanma
B) Güvenli (B modeli) bağlanma
C) Güvensiz-kararsız (C modeli) bağlanma
D) Güvensiz-dağınık/yönü belirsiz (D modeli) bağlanma
E) İçgüdüsel bağlanma

Cevap : E) İçgüdüsel bağlanma

3. Çoğunlukla anneden ayrılma konusunda üzgün olmayıp ve ayrılıktan sonra tekrar bir araya geldiklerinde bile annesine yaklaşmama eğilimi göstermektedir. Verilen açıklama hangi bağlanma stili ile ilgilidir?

A) Güvensiz-kaçınmacı (A modeli) bağlanma
B) Güvenli (B modeli) bağlanma
C) Güvensiz-kararsız (C modeli) bağlanma
D) Güvensiz-dağınık/yönü belirsiz (D modeli) bağlanma
E) İçgüdüsel bağlanma

Cevap : A) Güvensiz-kaçınmacı (A modeli) bağlanma

4. Yakın zamanda keşfedilen bağlanma modeli yabancı ortamda en çok stres altında olan ve en güvensiz görünen Amerikalı bebeklerin %5-15’ini kapsar. Verilen açıklama hangi bağlanma stili ile ilgilidir?

A) Güvensiz-kaçınmacı (A modeli) bağlanma
B) Güvenli (B modeli) bağlanma
C) Güvensiz-kararsız (C modeli) bağlanma
D) Güvensiz-dağınık/yönü belirsiz (D modeli) bağlanma
E) İçgüdüsel bağlanma

Cevap : D) Güvensiz-dağınık/yönü belirsiz (D modeli) bağlanma

5. Yeniden birleşme dönemleri sırasında bakıcıdan dikkat çekici birşekilde kaçınır. Örneğin, onu görmezden gelerek, oyuncaklara dikkatini vererek, geri dönme veya emekleyerek uzaklaşma gibi. Verilen açıklama hangi bağlanma stili ile ilgilidir?

A) Güvensiz-kaçınmacı (A modeli) bağlanma stili/Al alt boyutu
B) Güvensiz-kaçınmacı (A modeli) bağlanma stili/A2 alt boyutu
C) Güvensiz-kararsız (C modeli) bağlanma stili/Cl alt boyutu
D) Güvensiz-kararsız (C modeli) bağlanma stili/C2 alt boyutu
E) Güvenli (B modeli) bağlanma stili/B4 alt boyutu

Cevap : A) Güvensiz-kaçınmacı (A modeli) bağlanma stili/Al alt boyutu

6. Bunlar genellikle bakıcıların sorun olarak görmediği çocuklardır. Varsa bağlanma figürlerine yakınlık fırsatını değerlendirmek için öfkelerini bastırmayı ve dikkatli olmayı öğrenir ancak böyle bir yakınlığın güvenilmez olduğunu ve dikkat isteyenlerin kazanamayacağını öğrenmiştir. Özellikleri sıralanan çocuklar hangi bağlanma stiline sahip olmaları söz konusudur?

A) Güvensiz-kaçınmacı (A modeli) bağlanma
B) Güvenli (B modeli) bağlanma
C) Güvensiz-kararsız (C modeli) bağlanma
D) Güvensiz-dağınık/yönü belirsiz (D modeli) bağlanma
E) İçgüdüsel bağlanma

Cevap : A) Güvensiz-kaçınmacı (A modeli) bağlanma

7. Yaşamlarında hiçbir yetişkin bağlanma figürünün güvenilir olmadığı düşüncesine sahip ve sıklıkla istismar veya ihmal gören çocuklardır. Özellikleri sıralanan çocuklar hangi bağlanma stiline sahip olmaları söz konusudur?

A) Güvensiz-kaçınmacı (A modeli) bağlanma
B) Güvenli (B modeli) bağlanma
C) Güvensiz-kararsız (C modeli) bağlanma
D) Güvensiz-dağınık/yönü belirsiz (D modeli) bağlanma
E) İçgüdüsel bağlanma

Cevap : D) Güvensiz-dağınık/yönü belirsiz (D modeli) bağlanma

8. Aşağıdakilerden hangisi kaçınmacı bağlanma stiline sahip çocukların içsel çalışan modeli örneklerinden biri değildir?

A) Diğer insanlar mevcut değil ve reddediyor.
B) Kendimi korumak zorundayım.
C) Eğer ihtiyaçlarımı inkâr edersem reddedilmeyeceğim.
D) Benden beklenenleri yaparsam reddedilmeyeceğim.
E) Başkalarına güvenebilirim.

Cevap : E) Başkalarına güvenebilirim.

9. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bağlanma stiline sahip çocukların içsel çalışan modeli örneklerinden biridir?

A) Diğer insanlar mevcut değil ve reddediyor.
B) Kendimi korumak zorundayım.
C) Eğer ihtiyaçlarımı inkâr edersem reddedilmeyeceğim.
D) Benden beklenenleri yaparsam reddedilmeyeceğim.
E) Başkalarına güvenebilirim.

Cevap : E) Başkalarına güvenebilirim.

10. Aşağıdakilerden hangisi karşı koyucu bağlanma stiline sahip çocukların içsel çalışan modeli örneklerinden biridir?

A) Diğer insanlar mevcut değil ve reddediyor.
B) Kendimi korumak zorundayım.
C) Eğer ihtiyaçlarımı inkâr edersem reddedilmeyeceğim.
D) Benden beklenenleri yaparsam reddedilmeyeceğim.
E) Ne bekleyeceğimi bilmiyorum, endişeliyim ve kızgınım.

Cevap : E) Ne bekleyeceğimi bilmiyorum, endişeliyim ve kızgınım.

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Mary Ainsworth Ve Bağlanma Stilleri

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: