auzefÇocuk GelişimiSosyal Duygusal Gelişim

Sosyal – Duygusal Gelişim Final Deneme Sınavı -9

Auzef Sosyal – Duygusal Gelişim Final Deneme Sınavı -9

#1. Aşağıdakilerden hangisi Bronfenbrenner’in mikrosistemi ile ilgili değildir?

Cevap : E) Çocuğun ait olduğu tüm toplumu ve çocuğun çeşitli alt kültürlerini ifade eder

#2. Bireyin çevre ile etkileşimini organize eden koordineli bir düşünce veya eylem modelidir. Verilen açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasıdır?

Cevap : A) Şema

#3. Ergenin sürekli sahnede olduğunu ve etrafındaki herkesin eylemleri veya görünüşüyle ilgili olduğu kadar eleştirdiğini ifade etmesidir. Verilen açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasıdır?

Cevap : A) Hayali izleyici olgusu

#4. Aşağıdakilerden hangisi Etolojik kuram teorisyenidir?

Cevap : A) Lorenz

#5. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde “Birlikte karar verme becerisini” geliştirmeye yönelik bir oyundur?

Cevap : D) Tutsak Prens/Prenses

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Aşağıdakilerden hangisi yetkeci/otoriter ebeveynlik stilinin ergenlik dönemi olası sonuçlarından biridir?

Cevap : A) Ortalama akademik ve sosyal beceriler

#7. ‘Çocuklarını hem kontrol etme hem de onlara karşı sıcak davranma, iletişime açık olma ve çocuğun gelişimsel gereksinimlerine saygı duymaya yönelik bir ebeveynlik tarzını benimsemişlerdir. Çocuklarına her konuda rehberlik ve eşlik ederler. Net ve tutarlı sınırlar koyarlar.’Açıklaması verilen ebeveynlik stili aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

Cevap : A) Yetkeli

#8. Çocuklar akan bir diyalogda kendi kendine yüksek sesle konuşur ancak bu konuşmayı düşüncelerine rehberlik etmek, bir problem üzerinde düşünmek ve eylemlerini planlamak için kullanır.Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : E) Özel konuşma

#9. Aşağıdakilerden hangisi oyunun çocuğa kazandırdığı becerilerden biri değildir?

Cevap : E) Eleştirmeyi öğrenir

#10. Aşağıdakilerden hangisi ebeveynlik stillerinden biri değildir?

Cevap : E) Bağımlı
NOT: Ebeveynlik stilleri:
-Yetkeci/otoriter ebeveynlik stili
-Yetkeli/demokratik ebeveynlik stili
-İzin verici/hoşgörülü ebeveynlik stili
-Kayıtsız/ilgisiz ebeveynlik stili

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. I . Basımlama otomatiktir. II. Basımlamankritik bir süre içinde gerçekleşir III. Basımlama geri döndürülür. Lorenz’in basımlama ile ilgili ifadelerinden hangisi/hangileri doğrudur?

Cevap : D) I ve II
NOT: Etolojik bağlanma teorisi hayvanlarla yapılan araştırmalar tarafından başlatılmıştır. 1937’de Konrad Lorenz kaz yavrularının hemen hemen her hareketli nesneyi, annelerini, bir ördeği, hatta insanları izleyeceğini ileri sürmüştür. Bu davranışın adına da basımlama demiştir. Lorenz,
1) Basımlamanın otomatik olduğunu (yavru kümes hayvanlarına izlemeyi öğretmesi gerekmediğini),
2) Basımlamanın (kuş yumurtadan çıktıktan hemen sonra sınırlandırılmış) kritik bir süre içinde gerçekleştiğini,
3) Basımlamanın geri döndürülemez (kuş belirli bir nesneyi takip etmeye başladığında ona bağlı kalacaktır) olduğunu vurgulamıştır.

#12. Aşağıdakilerden hangisi en fazla sosyal- duygusal alanı destekleyen oyunlardan bir tanesidir?

Cevap : A) Evcilik oyunu

#13. “Çocuk oyunları hayatın bir çekirdeğidir. Bütün insanlar orada gelişir, büyür ve oluşumu insanın en güzel ve en olumlu yetenekleri orada yükselir.” ifadesi hangi kuramcıya aittir?

Cevap : A) Froebel

#14. “Oyunda elde bulunan çantanın içine çeşitli oyuncaklar, güvenli ev eşyaları, bebek ayakkabısı gibi nesneler koyulur. Yetişkin çantadan bir nesne çıkartır ve o nesne ile ilgili çocukla sohbet etmeye başlar. Nesneler hakkında konuşurken her nesneye çocuğun dokunmasına, incelemesine, tutmasına ve hissetmesine fırsat verir. Oyun ilerledikçe bazen yeni nesne yerine çantadan daha önce gösterilen bir nesneyi tekrar çıkararak çocuğun bu nesneyi hatırlamasına dair verdiği bedensel ifadelere dikkat edilir’ Yukarıda tanımlanan oyunun desteklediği davranışlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : A) İlişki kurma-Gruba ait olma

#15. Çocuğun nesneleri görmeden veya dokunmadan, nesnelerin varlığını sürdürdüğünü anlaması anlamına gelir. Verilen açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasıdır?

Cevap : D) Nesne sürekliliği

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Beyindeki nörotransmitter olarak da hareket eden bir memeli hormonu olan bu hormon emzirme esnasına temas ve sıcaklık ile salınır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hormonun adı verilmiştir?

Cevap : A) Oksitosin

#17. Bu kurama göre bağlanma, koşullanma ilkeleri ile açıklanmaktadır. Açıklaması verilen kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Öğrenme teorisi

#18. Aşağıdakilerden hangisinde Gelişim psikologu William Damon'a göre arkadaşlık aşamaları sırasıyla verilmiştir?

Cevap : E) Diğerlerinin davranışlarına dayalı arkadaşlık aşaması/Güvene dayalı arkadaşlık aşaması/ Psikolojik yakınlığa dayalı arkadaşlık aşaması

#19. Bağlanmanın hızlanması bilişsel gelişim teorisinin hangi kavramı ile yakından ilişkilidir?

Cevap : A) Nesne sürekliliği

#20. Gelişim psikologu William Damon'a göre güvene dayalı arkadaşlık aşaması ortalama kaç yaş aralığında görülmektedir?

Cevap : B) 8-10 yaş
NOT: Çocuğun sosyal yönden gelişmesi için akran grubuna girmesi gerekmektedir. Gelişim psikologu William Damon’a göre bir çocuğun arkadaşlık görüşü üç farklı aşamadan geçmektedir. Bunlar,
– Diğerlerinin davranışlarına dayalı arkadaşlık aşaması (4-7 yaş)
– Güvene dayalı arkadaşlık aşaması (8-10 yaş)
– Psikolojik yakınlığa dayalı arkadaşlık aşaması (11-15 yaş)

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Sosyal – Duygusal Gelişim Final Deneme Sınavı

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans Güz Dönemi Soruları

Sosyal – Duygusal Gelişim Final Deneme Sınavı

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans Güz Dönemi Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Sosyal – Duygusal Gelişim Final Deneme Sınavı -9

Sosyal - Duygusal Gelişim Final Deneme Sınavı -9

Bağlanmaya Kuramsal Bakış

1. Erikson’un bebekler ve bakıcılar arasındaki bağlanmanın gelişimi için kilit bir dönem olarak kabul ettiği yaş aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) l yaş
B) 2 yaş
C) 3 yaş
D) 4 yaş
E) 5 yaş

Cevap : A) l yaş

2. Bu kurama göre bağlanma, koşullanma ilkeleri ile açıklanmaktadır. Açıklaması verilen kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Psikanalitik teori
B) Öğrenme teorisi
C) Bilişsel gelişim teorisi
D) Etolojik teori
E) Freud’un teorisi

Cevap : B) Öğrenme teorisi

3. Bilişsel gelişim teorisine göre bağlanma ne zaman ortaya çıkmaktadır?

A) 0-2 ay
B) 3-4 ay
C) 5-6 ay
D) 7-9 ay
E) 12 ay

Cevap : D) 7-9 ay

4. Bağlanmanın hızlanması bilişsel gelişim teorisinin hangi kavramı ile yakından ilişkilidir?

A) Nesne sürekliliği
B) Şema
C) Uyum
D) Özümseme
E) Dengeleme

Cevap : A) Nesne sürekliliği

5. Bu yaklaşımın ana varsayımı, insanlarda dâhil olmak üzere tüm türlerin evrim boyunca hayatta kalmasına birşekilde katkıda bulunan birtakım doğuştan gelen davranışsal eğilimlerle doğmasıdır. Açıklaması verilen kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Psikanalitik teori
B) Öğrenme teorisi
C) Bilişsel gelişim teorisi
D) Etolojik teori
E) Freud’un teorisi

Cevap : D) Etolojik teori

6. Aşağıdakilerden hangisi Etolojik kuram teorisyenidir?

A) Lorenz
B) Freud
C) Erikson
D) Bruner
E) Gardner

Cevap : A) Lorenz

7. Bağlanmanın temelini beslenmeye bebeğin ihtiyaçlarına cevap vermek olarak gören kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Psikanalitik teori
B) Öğrenme teorisi
C) Bilişsel gelişim teorisi
D) Etolojik teori
E) Freud’un teorisi

Cevap : A) Psikanalitik teori

8. Beyindeki nörotransmitter olarak da hareket eden bir memeli hormonu olan bu hormon emzirme esnasına temas ve sıcaklık ile salınır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hormonun adı verilmiştir?

A) Oksitosin
B) Adrenalin
C) İnsülin
D) Tiroksin
E) Leptin

Cevap : A) Oksitosin

9. I. Basımlama otomatiktir
II. Basımlamankritik bir süre içinde gerçekleşir
III. Basımlama geri döndürülür.
Lorenz’in basımlama ile ilgili ifadelerinden hangisi/hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II, III

Cevap : C) Yalnız III
NOT: Etolojik bağlanma teorisi hayvanlarla yapılan araştırmalar tarafından başlatılmıştır. 1937’de Konrad Lorenz kaz yavrularının hemen hemen her hareketli nesneyi, annelerini, bir ördeği, hatta insanları izleyeceğini ileri sürmüştür. Bu davranışın adına da basımlama demiştir. Lorenz,
1) Basımlamanın otomatik olduğunu (yavru kümes hayvanlarına izlemeyi öğretmesi gerekmediğini),
2) Basımlamanın (kuş yumurtadan çıktıktan hemen sonra sınırlandırılmış) kritik bir süre içinde gerçekleştiğini,
3) Basımlamanın geri döndürülemez (kuş belirli bir nesneyi takip etmeye başladığında ona bağlı kalacaktır) olduğunu vurgulamıştır.

10. I . Basımlama otomatiktir.
II. Basımlamankritik bir süre içinde gerçekleşir
III. Basımlama geri döndürülür.
Lorenz’in basımlama ile ilgili ifadelerinden hangisi/hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II, III

Cevap : D) I ve II
NOT: Etolojik bağlanma teorisi hayvanlarla yapılan araştırmalar tarafından başlatılmıştır. 1937’de Konrad Lorenz kaz yavrularının hemen hemen her hareketli nesneyi, annelerini, bir ördeği, hatta insanları izleyeceğini ileri sürmüştür. Bu davranışın adına da basımlama demiştir. Lorenz,
1) Basımlamanın otomatik olduğunu (yavru kümes hayvanlarına izlemeyi öğretmesi gerekmediğini),
2) Basımlamanın (kuş yumurtadan çıktıktan hemen sonra sınırlandırılmış) kritik bir süre içinde gerçekleştiğini,
3) Basımlamanın geri döndürülemez (kuş belirli bir nesneyi takip etmeye başladığında ona bağlı kalacaktır) olduğunu vurgulamıştır.

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Anne Bebek İlişkisi

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: