Spor Psikolojisi Final Deneme Sınavı -6

Auzef Spor Psikolojisi Final Deneme Sınavı -6

#1. Sporcunun spor ortamında yaptığı harekete ilişkin her türlü duyu organı ile iletilen mesajların tümüne ………………denmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi tamamlamaktadır?

Cevap : a) Geribildirim

#2. Aşağıdakilerden hangisi uyarılmışlığı arttırma stratejilerinden değildir?

Cevap : c) Otojenik Antrenman

#3. Aşağıdakilerden hangisi spor psikolojisi alanında kurulmuş olan örgütlerden biri değildir?

Cevap : c) Avrupa Spor Psikolojisi Federasyonu

#4. Spor psikolojisi alanında ilk yüksek lisans programı kim tarafından, hangi üniversitede açılmıştır?

Cevap : d) Dr. Süleyman Çetin Özoğlu, Ege Üniversitesi

#5. Spor ortamında hedefler sporcu odaklı, sporcunun hedef belirleme sürecine dahil olduğu bir ortamda, belirlenmesi gerektiğini söylersek, hedef belirleme stratejilerinin hangi özelliğini vurgulamış oluruz?

Cevap : a) Hür İradeli

#6. Aşağıdakilerden hangisinde spor psikolojisinde ele alınan kavramlar psikoloji bilimi perspektifinden değerlendirilmektedir?

Cevap : a) Kişilik, normal olmayan davranışlar, danışmanlık, klinik

#7. İnsanların temel psikolojik ihtiyaçlarına yönelik belirlenen hedefler ………… hedefleri oluştururken, toplumun empoze ettiği hedefler dışsal ………….oluşturmaktadır Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğru şekilde tamamlamaktadır?

Cevap : d) İçsel, dışsal

#8. Aşağıdakilerden hangisi sporcunun hedef belirleme stratejilerinden değildir?

Cevap : e) Zaman sınırlı

#9. Aşağıdakilerden hangisi kastan-zihne gevşeme tekniklerinden biridir?

Cevap : e) Aşamalı Gevşeme

#10. Aşağıdakilerden hangisi spor için uygun problem odaklı stratejilerden biri değildir?

Cevap : c) Gözlem yapma

#11. Aşağıdakilerden hangisi spor psikolojisi ve egzersiz psikolojisi arasındaki farkı ifade eder?

Cevap : b) Spor psikolojisinde sporda performans, egzersiz psikolojisinde yaşam kalitesi ve psikolojik iyi oluş odaklı bir yaklaşım vardır.

#12. Aşağıdakilerden hangisi spor ortamlarında antrenörlerin sporcularına ceza verirken dikkat edilmesi gerekenler olarak yanlış ifade edilmiştir?

Cevap : c) Sporu ceza olarak kullanabilirsiniz.

#13. Aşağıdakilerden hangisi spor öğretiminde yaygın olarak kullanılan pekiştireç sınıflandırmalarından değildir?

Cevap : d) Hediye

#14. …………, sporcuları istendik davranışları gerçekleştirmeye motive ederek ve bu davranışlar gerçekleştiğinde katılımcıları ödüllendirerek istenen davranışları güçlendirmek için tasarlanmıştır. Ancak ……………hatalara odaklanır ve istenmeyen davranışları ceza ve eleştiri yoluyla ortadan kaldırmaya çalışır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğru şekilde tamamlamaktadır?

Cevap : d) Olumlu yaklaşım, olumsuz yaklaşım

#15. Aşağıdakilerden hangisi otojenik antrenman için doğru verilmemiştir?

Cevap : e) Otojenik antrenmanda ekstremitelerde hafiflik ve sıcaklık, karın içinde sıcaklık ve alın bölgesinde serinlik hissedilmeye çalışılır.

#16. Aşağıdakilerden hangisinde spor psikoloğunun rolleri doğru verilmiştir?

Cevap : e) Araştırmacı, Eğitimci, Uygulamacı (Danışman)

#17. Aşağıdakilerden hangisi sporcunun hedef belirleme konusunda yaptığı hatalardan biri değildir?

Cevap : a) Ölçülebilir zamanlı hedef belirlemek.

#18. Yukarıdaki duyguya odaklanan gevşeme egzersizlerinin tanımlamasının doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : a) 1-Y, 2-Z, 3-

#19. Aşağıdakilerden hangisi sporcunun performansında etkili olan öğelerden biri değildir?

Cevap : d) Toplumsal

#20. Geliştirilmek istenilen beceriye yönelik, planlı, programlı, sıklık ve tekrarlı alıştırmaları çok fazla yaparak eğlence hedefinden ziyade performansı geliştirme hedefi ile çocukları motive eden, çaba gerektiren faaliyetlere ne denir?

Cevap : b) Yapılandırılmış alıştırma

TESTi BiTiR

Results

Spor Psikolojisi Sınav Soruları

Auzef Rekreasyon Lisans Soruları

Egzersiz Ve Spor Bilimleri

Spor Psikolojisi Sınav Soruları

Auzef Rekreasyon Lisans Soruları

Egzersiz Ve Spor Bilimleri

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Spor Psikolojisi Final Deneme Sınavı -6

Auzef Spor Psikolojisi Final Deneme Sınavı -6

Sporda Hedef Belirleme ve Performans Profili

İnsanların temel psikolojik ihtiyaçlarına yönelik belirlenen hedefler ………… hedefleri oluştururken, toplumun empoze ettiği hedefler dışsal ………….oluşturmaktadır
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğru şekilde tamamlamaktadır?

a) Ego, görev
b) Kısa, uzun
c) Dışsal, içsel
d) İçsel, dışsal
e) Öznel, nesnel

Cevap : d) İçsel, dışsal

……….hedefler ölçülemeyen, nesnel olmayan genel ifadelerdir (örn. eğlenceli bir sezon geçirmek istiyorum veya başarılı olmak istiyorum). …………. hedefler ise, “genellikle belirli bir süre içinde, bir görevde belirli bir yeterlilik standardına ulaşmaya” odaklanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğru şekilde tamamlamaktadır?

a) Nesnel, Öznel
b) Kısa, uzun
c) Öznel, nesnel
d) Dışsal, içsel
e) İçsel, dışsal

Cevap : c) Öznel, nesnel

Spor ortamında hedefler sporcu odaklı, sporcunun hedef belirleme sürecine dahil olduğu bir ortamda, belirlenmesi gerektiğini söylersek, hedef belirleme stratejilerinin hangi özelliğini vurgulamış oluruz?

a) Hür İradeli
b) Ölçülebilir
c) Eyleme yönelik
d) Zaman sınırlı
e) Sonuç odaklı

Cevap : a) Hür İradeli

Bir sporcunun 3 ay içinde, sıçrama performansını %40 oranında arttırmaya yönelik bir hedef koyduğumuzda hedef belirleme stratejilerinden hangilerini kullanmış oluruz?

a) Spesifik, sonuç odaklı, ölçülebilir, eyleme yönelik
b) Spesifik, zaman sınırlı, ölçülebilir, eyleme yönelik
c) Spesifik, zaman sınırlı, sonuç odaklı, eyleme yönelik
d) Spesifik, zaman sınırlı, ölçülebilir, sonuç odaklı
e) Sonuç odaklı, ölçülebilir, zaman sınırlı, performansa yönelik

Cevap : b) Spesifik, zaman sınırlı, ölçülebilir, eyleme yönelik

Aşağıdakilerden hangisi sporcunun hedef belirleme stratejilerinden değildir?

a) Hür iradeli
b) Spesifik
c) Ölçülebilir
d) Eyleme yönelik
e) Zaman sınırlı

Cevap : e) Zaman sınırlı

1.Performans odaklı hedefler X. Bir yarışı veya madalyayı kazanmak veya bir rakipten daha yüksek puan almak gibi bir etkinliğin rekabetçi bir sonucuna odaklanır.
2.Süreç odaklı hedefler Y. Sportif bir performansta sergilenen belirli sportif becerinin tekniğine odaklanır.
3.Sonuç odaklı hedefler Z. Sporcunun önceki performansıyla yeni gerçekleştirdiği performansını karşılaştırarak, diğer rakiplerden bağımsız olarak kendi belirlediği standartlara veya performans hedeflerine ulaşmaya odaklandığı hedeflerdir.

Yukarıdaki hedef türlerinin odak noktalarının doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) 1-X, 2-Y, 3-Z
b) 1-X, 2-Z, 3-Y
c) 1-Y, 2-X, 3-Z
d) 1-Y, 2-Z, 3-X
e) 1-Z, 2-Y, 3-X

Cevap : e) 1-Z, 2-Y, 3-X

Aşağıdakilerden hangisi sporcunun hedef belirleme konusunda yaptığı hatalardan biri değildir?

a) Ölçülebilir zamanlı hedef belirlemek.
b) Çok fazla hedef belirlemek
c) Hedef belirleme konusundaki bireysel farklılıkları fark edememek
d) Hedef belirleme çalışmaları için gereken zamanı ayırmamak
e) Hedef belirledikten sonra hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını takip sağlanamaması

Cevap : a) Ölçülebilir zamanlı hedef belirlemek.

Performans profilini ilk oluşturan kimdir?

a) Dr. Ericson Jony
b) Dr. Richard Butler
c) Dr. Jackson Bold
d) Dr. Freud Kalm
e) Dr. Amy House

Cevap : b) Dr. Richard Butler

Aşağıdakilerden hangisi sporcunun performansında etkili olan öğelerden biri değildir?

a) Fiziksel
b) Teknik
c) Psikolojik
d) Toplumsal
e) Taktik

Cevap : d) Toplumsal

Aşağıdakilerden hangisi performans profilinin faydalarından değildir?

a) Sporcunun farkındalığını artırır.
b) Antrenörün sporcuya ilişkin anlayışını geliştirir.
c) Performans geliştirme konusunda sporcunun başkasının kontrolünü farkeder.
d) Sporcuların önemli olana odaklanmasına yardımcı olur.
e) Sporcunun algılanan güçlü ve zayıf yönlerini vurgular.

Cevap : c) Performans geliştirme konusunda sporcunun başkasının kontrolünü farkeder.

Spor Psikolojisi Sınav Soruları

Auzef Rekreasyon Lisans Soruları

Egzersiz Ve Spor Bilimleri

Auzef Rekreasyon Lisans Auzef Rekreasyon Lisans Programı Telegram Grubu

Sporda Hedef Belirleme ve Performans Profili

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: