AnatomiauzefÇocuk Gelişimi

Anatomi 2022-2023 Vize Soruları

Anatomi 2022-2023 Vize Soruları

#1. İnce bağırsakların son kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) İleum
NOT: İleum:
İnce bağırsakların son kısmıdır. Bu kısım özellikle mukoza ile ilişkili lenfoid doku kitlelerinin (bağışıklık sistemi ile ilgili yapılar)çok yoğun olduğu bir yerdir. Ayrıca kalın bağırsakların ilk kısmı olan caecum (kör bağırsak) ile bağlanır, bağlanma yerinde fonksiyonel bir kapak (ileoçekal kapak) bulunmaktadır.

#2. Ses telleri nerede bulunmaktadır?

Cevap : E) Gırtlak

#3. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi eklenti organları yapılarındandır?

Cevap : B) Tükrük bezleri

#4. Paranasal sinüslerin enfeksiyona bağlı olarak içindeki hava yerine sıvı (mukus) birikmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Sinüzit

#5. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi birbirine zıt hareketler değildir?

Cevap : C) Rotasyon – Sirkumduksiyon

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Vücudu sağ ve sol olmak üzere iki eşit olmayan parçaya ayıran düzleme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Planum sagittale

#7. Aşağıdakilerden hangisi alt solunum yollarına ait bir yapıdır?

Cevap : B) Trachea (soluk borusu)
NOT: Solunum sistemi sırasıyla burun (nasus), gırtlak (larynx), soluk borusu (trachea), akciğer içi iletici yollar ve akciğerler (pulmones)den oluşur . Burun ve gırtlak üst solunum yollarını oluştururken soluk borusu, bronşlar ve akciğer içi hava yolları ise alt solunum yolları olarak isimlendirilir.

#8. Bağırsakların yüzeyini ve karın boşluğunu saran zara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Periton

#9. Kasların tendon ve kirişlerine oturarak o kasın işlevselliğini artıran kemiklere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Sesamoid (susamsı) kemikler

#10. Baş iskeletinin tek oynar kemiği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Mandibula
NOT: Mandibula (Alt çene kemiği): Baş iskeletinin tek hareketli kemiğidir. Temporal kemik ile çene eklemini oluşturur. Embriyolojik dönemde sağlı sollu iki kemik yapısı kemik gelişmiyle beraber aradaki eklem kaynar ve tek bir kemik hâlini alır. Alt çene dişleri bu kemik üzerinde yer alan yuvalara oturmaktadır. Özellikle çiğneme için önemli olan kaslar mandibulaya yapışmaktadır.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Gövdenin en güçlü fleksör kası aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) M. rectus abdominis
NOT: M. rectus abdominis; beşinci kıkırdak kaburgadan, aşağıda göğüs kemiğinin proc. xiphoideusundan ve kaburga yayının medialinden başlayarak pubis kemiğine yapışan uzunlamasına düz bir şekilde uzanan bir kastır. Bu kas gövdenin en güçlü fleksör (öne eğen) kasıdır.

#12. Normal anatomik duruş ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Avuç içleri gövdeye bakar.
NOT: Normal Anatomik Duruş:
Normal anatomik duruşta, kişi ayakta, gövde dik, baş dik ve gözler karşıya bakacak şekilde, ayaklar bitişik (sadece topuklardan temas etmesi yeterli), kollar yanlara ve avuç içleri karşıya bakacak şekildeki pozisyondur.
*Aynı şekilde sadece avuç içlerinin gövdeye baktığı duruşa ise temel duruş denmektedir.

#13. Frontal düzlemde eklem kollarının orta hattan uzaklaşması hareketine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Abduksiyon

#14. Aşağıdaki kaslardan hangisi kol arka yüzde bulunur?

Cevap : E) M. triceps brachii
NOT: Kol önyüzde biceps brachii, brachialis ve coracobrachialis kasları yer alırken arka yüzde ise triceps brachii yer almaktadır. Ön kolda fleksör grup kaslar humerus medial epikondile yapışırken ekstansör grup kaslar ise lateral epikondile yapışmaktadır.

#15. Oturur pozisyondan ayağa kalkarken kullanılan, uyluğun en güçlü ekstansör kası aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) M. gluteus maximus
NOT: M. gluteus maximus, kalçanın en güçlü ekstansör kasıdır. Özellikle oturur pozisyondan ayağa kalkma pozisyonuna geçerken kullanılan bir kastır.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Burun boşluklarını birbirinden ayıran bölmeye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Septum
NOT: Burun boşluğu orta hatta bulunan bir bölme (septum nasi) ile ikiye ayrılır. Bu bölmenin büyük bir kısmını kemik yapı oluştururken geri kalan daha küçük kısmını kıkırdak yapı oluşturur.

#17. Besinlerin yakılıp enerji oluşturulması için gerekli olan oksijenin vücuda alınması ve açığa çıkan karbondioksitin ise dışarı atılmasını sağlayan sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Solunum sistemi

#18. Vücudun orta hattına yakın oluşumları için hangi ifade kullanılır?

Cevap : D) Medialis

#19. Aşağıdaki anatomik yapılardan hangisi kalın bağırsak bölümlerinden değildir?

Cevap : D) Duodenum

#20. İnsülin ve glukagon gibi kan şekerini regüle eden hormonları sentezleyen ve salgılayan adacıklar hangi organda bulunmaktadır?

Cevap : B) Pankreas
NOT: Pankreas çok fonksiyonlu bir bezdir. Hem sindirim sistemi ile ilgili bir organ olarak fonksiyon görür. Hem de iç salgı yapan bir bez olarak görülür. Daha geniş olan baş kısmı sağ yanda duodenumun kavisi içinde yer almaktadır. Sola ve yukarıya doğru uzanan kuyruk bölümü ise bazen dalak ile çok yakından komşuluk yapar. Pankreasın yapısı içinde bulunan değişik hücre tipleri, kan şekeri üzerine etki yapan önemli hormonları yaparlar (İnsülin ve Glukagon hormonları). İnsülin hormonunda herhangi bir patoloji ile sekresyon bozukluğu olursa diyabetes mellitus tip 1 denilen yüksek kan şekeri ile seyreden hastalık ortaya çıkar.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anatomi 2022-2023 Vize Soruları

Anatomi 2022-2023 Vize Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anatomi 2022-2023 Vize Soruları

Anatomi 2022-2023 Vize Soruları

Anatomi 2022-2023 Vize Soruları

1. İnce bağırsakların son kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İleum
B) Duodenum
C) Caecum
D) Jejunum
E) Rektum

Cevap : A) İleum
NOT: İleum:
İnce bağırsakların son kısmıdır. Bu kısım özellikle mukoza ile ilişkili lenfoid doku kitlelerinin (bağışıklık sistemi ile ilgili yapılar)çok yoğun olduğu bir yerdir. Ayrıca kalın bağırsakların ilk kısmı olan caecum (kör bağırsak) ile bağlanır, bağlanma yerinde fonksiyonel bir kapak (ileoçekal kapak) bulunmaktadır.

2. Oturur pozisyondan ayağa kalkarken kullanılan, uyluğun en güçlü ekstansör kası aşağıdakilerden hangisidir?

A) M. iliopsoas
B) M. soleus
C) M. gluteus medius
D) M. gluteus maximus
E) M. piriformis

Cevap : D) M. gluteus maximus
NOT: M. gluteus maximus, kalçanın en güçlü ekstansör kasıdır. Özellikle oturur pozisyondan ayağa kalkma
pozisyonuna geçerken kullanılan bir kastır.

3. Besinlerin yakılıp enerji oluşturulması için gerekli olan oksijenin vücuda alınması ve açığa çıkan karbondioksitin ise dışarı atılmasını sağlayan sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sinir sistemi
B) Hareket sistemi
C) Solunum sistemi
D) Sindirim sistemi
E) Ürogenital sistem

Cevap : C) Solunum sistemi

4. Normal anatomik duruş ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gözler karşıya bakar.
B) Kişi ayakta dik durur.
C) Avuç içleri gövdeye bakar.
D) Kollar yanlara sarkık durur.
E) Baş dik durur.

Cevap : C) Avuç içleri gövdeye bakar.
NOT: Normal Anatomik Duruş:
Normal anatomik duruşta, kişi ayakta, gövde dik, baş dik ve gözler karşıya bakacak şekilde, ayaklar bitişik (sadece topuklardan temas etmesi yeterli), kollar yanlara ve avuç içleri karşıya bakacak şekildeki pozisyondur.
*Aynı şekilde sadece avuç içlerinin gövdeye baktığı duruşa ise temel duruş denmektedir.

5. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi birbirine zıt hareketler değildir?

A) Abduksiyon – Adduksiyon
B) Elevasyon – Depresyon
C) Rotasyon – Sirkumduksiyon
D) Fleksiyon – Ekstansiyon
E) İç rotasyon – Dış rotasyon

Cevap : C) Rotasyon – Sirkumduksiyon

6. Aşağıdaki kaslardan hangisi kol arka yüzde bulunur?

A) M. coracobrachialis
B) M. biceps brachii
C) M. brachialis
D) M. supraspinatus
E) M. triceps brachii

Cevap : E) M. triceps brachii
NOT: Kol önyüzde biceps brachii, brachialis ve coracobrachialis kasları yer alırken arka yüzde ise triceps brachii yer almaktadır. Ön kolda fleksör grup kaslar humerus medial epikondile yapışırken ekstansör grup kaslar ise lateral epikondile yapışmaktadır.

7. Vücudu sağ ve sol olmak üzere iki eşit olmayan parçaya ayıran düzleme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Planum sagittale
B) Planum transversum
C) Planum horizontale
D) Planum coronale
E) Planum medianum

Cevap : A) Planum sagittale

8. Bağırsakların yüzeyini ve karın boşluğunu saran zara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Perikard
B) Periost
C) Pia mater
D) Periton
E) Plevra

Cevap : D) Periton

9. Aşağıdakilerden hangisi alt solunum yollarına ait bir yapıdır?

A) Nazofarenks
B) Trachea (soluk borusu)
C) Paranasal sinüsler
D) Ağız
E) Burun

Cevap : B) Trachea (soluk borusu)
NOT: Solunum sistemi sırasıyla burun (nasus), gırtlak (larynx), soluk borusu (trachea), akciğer içi iletici yollar ve akciğerler (pulmones)den oluşur . Burun ve gırtlak üst solunum yollarını oluştururken soluk borusu, bronşlar ve akciğer içi hava yolları ise alt solunum yolları olarak isimlendirilir.

10. Burun boşluklarını birbirinden ayıran bölmeye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Septum
B) Ostium
C) Sinüs
D) Vestibulum
E) Concha (konka)

Cevap : A) Septum
NOT: Burun boşluğu orta hatta bulunan bir bölme (septum nasi) ile ikiye ayrılır. Bu bölmenin büyük bir kısmını kemik yapı oluştururken geri kalan daha küçük kısmını kıkırdak yapı oluşturur.

11. Baş iskeletinin tek oynar kemiği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mandibula
B) Occipital kemik
C) Frontal kemik
D) Temporal kemik
E) Maxilla

Cevap : A) Mandibula
NOT: Mandibula (Alt çene kemiği): Baş iskeletinin tek hareketli kemiğidir. Temporal kemik ile çene eklemini oluşturur. Embriyolojik dönemde sağlı sollu iki kemik yapısı kemik gelişmiyle beraber aradaki eklem kaynar ve tek bir kemik hâlini alır. Alt çene dişleri bu kemik üzerinde yer alan yuvalara oturmaktadır. Özellikle çiğneme için önemli olan kaslar mandibulaya yapışmaktadır.

12. Frontal düzlemde eklem kollarının orta hattan uzaklaşması hareketine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rotasyon
B) Adduksiyon
C) Abduksiyon
D) Ekstansiyon
E) Fleksiyon

Cevap : C) Abduksiyon

13. İnsülin ve glukagon gibi kan şekerini regüle eden hormonları sentezleyen ve salgılayan adacıklar hangi organda bulunmaktadır?

A) Beyin
B) Pankreas
C) Karaciğer
D) Mide
E) Böbrek

Cevap : B) Pankreas
NOT: Pankreas çok fonksiyonlu bir bezdir. Hem sindirim sistemi ile ilgili bir organ olarak fonksiyon görür. Hem de iç salgı yapan bir bez olarak görülür. Daha geniş olan baş kısmı sağ yanda duodenumun kavisi içinde yer almaktadır. Sola ve yukarıya doğru uzanan kuyruk bölümü ise bazen dalak ile çok yakından komşuluk yapar. Pankreasın yapısı içinde bulunan değişik hücre tipleri, kan şekeri üzerine etki yapan önemli hormonları yaparlar (İnsülin ve Glukagon hormonları). İnsülin hormonunda herhangi bir patoloji ile sekresyon bozukluğu olursa diyabetes mellitus tip 1 denilen yüksek kan şekeri ile seyreden hastalık ortaya çıkar.

14. Kasların tendon ve kirişlerine oturarak o kasın işlevselliğini artıran kemiklere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uzun kemikler
B) Havalı kemikler
C) Yassı kemikler
D) Kısa kemikler
E) Sesamoid (susamsı) kemikler

Cevap : E) Sesamoid (susamsı) kemikler

15. Paranasal sinüslerin enfeksiyona bağlı olarak içindeki hava yerine sıvı (mukus) birikmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tonsillit
B) Sinüzit
C) Otit
D) Farenjit
E) Bronşit

Cevap : B) Sinüzit

16. Vücudun orta hattına yakın oluşumları için hangi ifade kullanılır?

A) Lateralis
B) Inferior
C) Medianus
D) Medialis
E) Anterior

Cevap : D) Medialis

17. Aşağıdaki anatomik yapılardan hangisi kalın bağırsak bölümlerinden değildir?

A) Yatay kolon
B) Çıkan kolon
C) Caecum
D) Duodenum
E) İnen kolon

Cevap : D) Duodenum

18. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi eklenti organları yapılarındandır?

A) Mide
B) Tükrük bezleri
C) Yemek borusu
D) Ağız
E) Bağırsaklar

Cevap : B) Tükrük bezleri

19. Gövdenin en güçlü fleksör kası aşağıdakilerden hangisidir?

A) M. quadriceps femoris
B) M. rectus femoris
C) M. erector spinae
D) M. iliopsoas
E) M. rectus abdominis

Cevap : E) M. rectus abdominis
NOT: M. rectus abdominis; beşinci kıkırdak kaburgadan, aşağıda göğüs kemiğinin proc. xiphoideusundan ve kaburga yayının medialinden başlayarak pubis kemiğine yapışan uzunlamasına düz bir şekilde uzanan bir kastır. Bu kas gövdenin en güçlü fleksör (öne eğen) kasıdır.

20. Ses telleri nerede bulunmaktadır?

A) Ağız
B) Burun
C) Soluk borusu
D) Yutak
E) Gırtlak

Cevap : E) Gırtlak

Anatomi 2022-2023 Vize Soruları

İnce Bağırsak ve İleum: Sindirim Sisteminin Merkezi

İnce bağırsak, sindirim sisteminin önemli bir bileşenidir ve besin maddelerinin emilimi için kritik bir rol oynar. İnce bağırsak, onun son kısmı olan İleum ile öne çıkar. İleum, bu bölgede özellikle mukoza ile ilişkilendirilen lenfoid doku kitlelerinin (bağışıklık sistemi ile ilgili yapılar) yoğun olduğu bir bölgedir. Aynı zamanda kalın bağırsakların ilk kısmı olan caecum (kör bağırsak) ile bağlanır ve bu bağlantı yerinde fonksiyonel bir kapak olan ileoçekal kapak bulunmaktadır.

M. Gluteus Maximus: Oturur Pozisyondan Kalkarken Gücün Kaynağı

M. gluteus maximus, vücudun en güçlü ekstansör kaslarından biridir. Özellikle oturur pozisyondan ayağa kalkarken kullanılan bu kas, kalçanın arkasında bulunur. M. gluteus maximus, kalçanın hareketini kontrol eder ve güçlü bir ekstansör olarak vücudu dik pozisyona getirmeye yardımcı olur.

Solunum Sistemi: Vücudumuza Oksijen Taşıyan Yol

Solunum sistemi, vücudumuza gerekli oksijeni sağlar ve aynı zamanda karbondioksitin atılmasını kolaylaştırır. Bu sistem, oksijenin alındığı ve karbondioksidin dışarı atıldığı temel bir yapıya sahiptir. Solunum sistemi, hayati öneme sahiptir ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmemiz için gereklidir.

Normal Anatomik Duruş: Vücudun İdeal Pozisyonu

Normal anatomik duruş, vücudun ideal pozisyonunu ifade eder. Bu duruşta gözler karşıya bakar, kişi ayakta dik durur, avuç içleri gövdeye bakar, kollar yanlara sarkık durur ve baş dik bir pozisyonda bulunur. Bu duruş, anatomik inceleme ve tıbbi değerlendirmeler için temel bir referanstır.

Rotasyon ve Sirkumduksiyon: Hareketin Özü

Rotasyon ve sirkumduksiyon, vücutta hareketin temel prensiplerindendir. Rotasyon, bir eks çevresinde dönme hareketini ifade ederken, sirkumduksiyon ise bir eklemde dönme ve hareket etme kombinasyonunu temsil eder.

M. Triceps Brachii: Kolun Arka Yüzünün Gücü

M. triceps brachii, kolun arka yüzünde yer alan güçlü bir kas grubunu temsil eder. Bu kas, özellikle dirseği düzleştirir ve kolun uzatılmasına yardımcı olur. Kolun ön yüzündeki kaslar ile bir denge oluşturarak sağlam bir kol hareketini mümkün kılar.

Pankreas: İnsülin ve Glukagon Üretimi

Pankreas, hem sindirim sistemi ile ilgili bir organ hem de iç salgı yapan bir bez olarak görev yapar. Bu organ, kan şekerini regüle eden önemli hormonlar olan insülin ve glukagonu üretir. İnsülin ve glukagon, kan şekeri seviyelerini kontrol etmek için vücuda sinyal gönderir.

Ses Telleri: Konuşmanın Temel Unsurları

Ses telleri, konuşma ve ses üretiminin merkezi olan gırtlakta bulunur. Bu yapılar, hava akımını manipüle ederek sesin oluşturulmasına yardımcı olurlar. Ses telleri, sesin yüksekliği ve tonunu kontrol eden önemli bir rol oynarlar.

M. Rectus Abdominis: Gövdenin Güçlü Fleksör Kası

M. rectus abdominis, gövdenin ön yüzeyinde bulunan ve gövdeyi öne eğen bir kas olarak görev yapar. Bu kas, “altı paket” olarak da bilinen kasları oluşturan temel bir unsurdur.

Paranasal Sinüsler: Hava Yerine Mukus Birikimi

Paranasal sinüsler, yüz kemiği içinde bulunan ve burun boşluklarına açılan hava dolu boşluklardır. Ancak enfeksiyonlar sonucu bu boşluklarda hava yerine mukus birikimi olabilir, bu duruma sinüzit denir.

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

Anatomi 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: