Anatomi 2022-2023 Vize Soruları

Anatomi 2022-2023 Vize Soruları

#1. Paranasal sinüslerin enfeksiyona bağlı olarak içindeki hava yerine sıvı (mukus) birikmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Sinüzit

#2. Burun boşluklarını birbirinden ayıran bölmeye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Septum
NOT: Burun boşluğu orta hatta bulunan bir bölme (septum nasi) ile ikiye ayrılır. Bu bölmenin büyük bir kısmını kemik yapı oluştururken geri kalan daha küçük kısmını kıkırdak yapı oluşturur.

#3. İnce bağırsakların son kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) İleum
NOT: İleum:
İnce bağırsakların son kısmıdır. Bu kısım özellikle mukoza ile ilişkili lenfoid doku kitlelerinin (bağışıklık sistemi ile ilgili yapılar)çok yoğun olduğu bir yerdir. Ayrıca kalın bağırsakların ilk kısmı olan caecum (kör bağırsak) ile bağlanır, bağlanma yerinde fonksiyonel bir kapak (ileoçekal kapak) bulunmaktadır.

#4. Gövdenin en güçlü fleksör kası aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) M. rectus abdominis
NOT: M. rectus abdominis; beşinci kıkırdak kaburgadan, aşağıda göğüs kemiğinin proc. xiphoideusundan ve kaburga yayının medialinden başlayarak pubis kemiğine yapışan uzunlamasına düz bir şekilde uzanan bir kastır. Bu kas gövdenin en güçlü fleksör (öne eğen) kasıdır.

#5. Vücudun orta hattına yakın oluşumları için hangi ifade kullanılır?

Cevap : D) Medialis

#6. Kasların tendon ve kirişlerine oturarak o kasın işlevselliğini artıran kemiklere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Sesamoid (susamsı) kemikler

#7. Aşağıdaki anatomik yapılardan hangisi kalın bağırsak bölümlerinden değildir?

Cevap : D) Duodenum

#8. Vücudu sağ ve sol olmak üzere iki eşit olmayan parçaya ayıran düzleme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Planum sagittale

#9. Normal anatomik duruş ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Avuç içleri gövdeye bakar.
NOT: Normal Anatomik Duruş:
Normal anatomik duruşta, kişi ayakta, gövde dik, baş dik ve gözler karşıya bakacak şekilde, ayaklar bitişik (sadece topuklardan temas etmesi yeterli), kollar yanlara ve avuç içleri karşıya bakacak şekildeki pozisyondur.
*Aynı şekilde sadece avuç içlerinin gövdeye baktığı duruşa ise temel duruş denmektedir.

#10. Oturur pozisyondan ayağa kalkarken kullanılan, uyluğun en güçlü ekstansör kası aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) M. gluteus maximus
NOT: M. gluteus maximus, kalçanın en güçlü ekstansör kasıdır. Özellikle oturur pozisyondan ayağa kalkma pozisyonuna geçerken kullanılan bir kastır.

#11. Ses telleri nerede bulunmaktadır?

Cevap : E) Gırtlak

#12. Aşağıdakilerden hangisi alt solunum yollarına ait bir yapıdır?

Cevap : B) Trachea (soluk borusu)
NOT: Solunum sistemi sırasıyla burun (nasus), gırtlak (larynx), soluk borusu (trachea), akciğer içi iletici yollar ve akciğerler (pulmones)den oluşur . Burun ve gırtlak üst solunum yollarını oluştururken soluk borusu, bronşlar ve akciğer içi hava yolları ise alt solunum yolları olarak isimlendirilir.

#13. Baş iskeletinin tek oynar kemiği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Mandibula
NOT: Mandibula (Alt çene kemiği): Baş iskeletinin tek hareketli kemiğidir. Temporal kemik ile çene eklemini oluşturur. Embriyolojik dönemde sağlı sollu iki kemik yapısı kemik gelişmiyle beraber aradaki eklem kaynar ve tek bir kemik hâlini alır. Alt çene dişleri bu kemik üzerinde yer alan yuvalara oturmaktadır. Özellikle çiğneme için önemli olan kaslar mandibulaya yapışmaktadır.

#14. Besinlerin yakılıp enerji oluşturulması için gerekli olan oksijenin vücuda alınması ve açığa çıkan karbondioksitin ise dışarı atılmasını sağlayan sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Solunum sistemi

#15. İnsülin ve glukagon gibi kan şekerini regüle eden hormonları sentezleyen ve salgılayan adacıklar hangi organda bulunmaktadır?

Cevap : B) Pankreas
NOT: Pankreas çok fonksiyonlu bir bezdir. Hem sindirim sistemi ile ilgili bir organ olarak fonksiyon görür. Hem de iç salgı yapan bir bez olarak görülür. Daha geniş olan baş kısmı sağ yanda duodenumun kavisi içinde yer almaktadır. Sola ve yukarıya doğru uzanan kuyruk bölümü ise bazen dalak ile çok yakından komşuluk yapar. Pankreasın yapısı içinde bulunan değişik hücre tipleri, kan şekeri üzerine etki yapan önemli hormonları yaparlar (İnsülin ve Glukagon hormonları). İnsülin hormonunda herhangi bir patoloji ile sekresyon bozukluğu olursa diyabetes mellitus tip 1 denilen yüksek kan şekeri ile seyreden hastalık ortaya çıkar.

#16. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi eklenti organları yapılarındandır?

Cevap : B) Tükrük bezleri

#17. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi birbirine zıt hareketler değildir?

Cevap : C) Rotasyon – Sirkumduksiyon

#18. Bağırsakların yüzeyini ve karın boşluğunu saran zara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Periton

#19. Frontal düzlemde eklem kollarının orta hattan uzaklaşması hareketine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Abduksiyon

#20. Aşağıdaki kaslardan hangisi kol arka yüzde bulunur?

Cevap : E) M. triceps brachii
NOT: Kol önyüzde biceps brachii, brachialis ve coracobrachialis kasları yer alırken arka yüzde ise triceps brachii yer almaktadır. Ön kolda fleksör grup kaslar humerus medial epikondile yapışırken ekstansör grup kaslar ise lateral epikondile yapışmaktadır.

TESTi BiTiR

Results

Anatomi 2022-2023 Vize Soruları

Anatomi 2022-2023 Vize Soruları

HD Quiz powered by harmonic design

Anatomi 2022-2023 Vize Soruları

Anatomi 2022-2023 Vize Soruları

Anatomi 2022-2023 Vize Soruları

1. İnce bağırsakların son kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İleum
B) Duodenum
C) Caecum
D) Jejunum
E) Rektum

Cevap : A) İleum
NOT: İleum:
İnce bağırsakların son kısmıdır. Bu kısım özellikle mukoza ile ilişkili lenfoid doku kitlelerinin (bağışıklık sistemi ile ilgili yapılar)çok yoğun olduğu bir yerdir. Ayrıca kalın bağırsakların ilk kısmı olan caecum (kör bağırsak) ile bağlanır, bağlanma yerinde fonksiyonel bir kapak (ileoçekal kapak) bulunmaktadır.

2. Oturur pozisyondan ayağa kalkarken kullanılan, uyluğun en güçlü ekstansör kası aşağıdakilerden hangisidir?

A) M. iliopsoas
B) M. soleus
C) M. gluteus medius
D) M. gluteus maximus
E) M. piriformis

Cevap : D) M. gluteus maximus
NOT: M. gluteus maximus, kalçanın en güçlü ekstansör kasıdır. Özellikle oturur pozisyondan ayağa kalkma
pozisyonuna geçerken kullanılan bir kastır.

3. Besinlerin yakılıp enerji oluşturulması için gerekli olan oksijenin vücuda alınması ve açığa çıkan karbondioksitin ise dışarı atılmasını sağlayan sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sinir sistemi
B) Hareket sistemi
C) Solunum sistemi
D) Sindirim sistemi
E) Ürogenital sistem

Cevap : C) Solunum sistemi

4. Normal anatomik duruş ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gözler karşıya bakar.
B) Kişi ayakta dik durur.
C) Avuç içleri gövdeye bakar.
D) Kollar yanlara sarkık durur.
E) Baş dik durur.

Cevap : C) Avuç içleri gövdeye bakar.
NOT: Normal Anatomik Duruş:
Normal anatomik duruşta, kişi ayakta, gövde dik, baş dik ve gözler karşıya bakacak şekilde, ayaklar bitişik (sadece topuklardan temas etmesi yeterli), kollar yanlara ve avuç içleri karşıya bakacak şekildeki pozisyondur.
*Aynı şekilde sadece avuç içlerinin gövdeye baktığı duruşa ise temel duruş denmektedir.

5. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi birbirine zıt hareketler değildir?

A) Abduksiyon – Adduksiyon
B) Elevasyon – Depresyon
C) Rotasyon – Sirkumduksiyon
D) Fleksiyon – Ekstansiyon
E) İç rotasyon – Dış rotasyon

Cevap : C) Rotasyon – Sirkumduksiyon

6. Aşağıdaki kaslardan hangisi kol arka yüzde bulunur?

A) M. coracobrachialis
B) M. biceps brachii
C) M. brachialis
D) M. supraspinatus
E) M. triceps brachii

Cevap : E) M. triceps brachii
NOT: Kol önyüzde biceps brachii, brachialis ve coracobrachialis kasları yer alırken arka yüzde ise triceps brachii yer almaktadır. Ön kolda fleksör grup kaslar humerus medial epikondile yapışırken ekstansör grup kaslar ise lateral epikondile yapışmaktadır.

7. Vücudu sağ ve sol olmak üzere iki eşit olmayan parçaya ayıran düzleme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Planum sagittale
B) Planum transversum
C) Planum horizontale
D) Planum coronale
E) Planum medianum

Cevap : A) Planum sagittale

8. Bağırsakların yüzeyini ve karın boşluğunu saran zara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Perikard
B) Periost
C) Pia mater
D) Periton
E) Plevra

Cevap : D) Periton

9. Aşağıdakilerden hangisi alt solunum yollarına ait bir yapıdır?

A) Nazofarenks
B) Trachea (soluk borusu)
C) Paranasal sinüsler
D) Ağız
E) Burun

Cevap : B) Trachea (soluk borusu)
NOT: Solunum sistemi sırasıyla burun (nasus), gırtlak (larynx), soluk borusu (trachea), akciğer içi iletici yollar ve akciğerler (pulmones)den oluşur . Burun ve gırtlak üst solunum yollarını oluştururken soluk borusu, bronşlar ve akciğer içi hava yolları ise alt solunum yolları olarak isimlendirilir.

10. Burun boşluklarını birbirinden ayıran bölmeye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Septum
B) Ostium
C) Sinüs
D) Vestibulum
E) Concha (konka)

Cevap : A) Septum
NOT: Burun boşluğu orta hatta bulunan bir bölme (septum nasi) ile ikiye ayrılır. Bu bölmenin büyük bir kısmını kemik yapı oluştururken geri kalan daha küçük kısmını kıkırdak yapı oluşturur.

11. Baş iskeletinin tek oynar kemiği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mandibula
B) Occipital kemik
C) Frontal kemik
D) Temporal kemik
E) Maxilla

Cevap : A) Mandibula
NOT: Mandibula (Alt çene kemiği): Baş iskeletinin tek hareketli kemiğidir. Temporal kemik ile çene eklemini oluşturur. Embriyolojik dönemde sağlı sollu iki kemik yapısı kemik gelişmiyle beraber aradaki eklem kaynar ve tek bir kemik hâlini alır. Alt çene dişleri bu kemik üzerinde yer alan yuvalara oturmaktadır. Özellikle çiğneme için önemli olan kaslar mandibulaya yapışmaktadır.

12. Frontal düzlemde eklem kollarının orta hattan uzaklaşması hareketine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rotasyon
B) Adduksiyon
C) Abduksiyon
D) Ekstansiyon
E) Fleksiyon

Cevap : C) Abduksiyon

13. İnsülin ve glukagon gibi kan şekerini regüle eden hormonları sentezleyen ve salgılayan adacıklar hangi organda bulunmaktadır?

A) Beyin
B) Pankreas
C) Karaciğer
D) Mide
E) Böbrek

Cevap : B) Pankreas
NOT: Pankreas çok fonksiyonlu bir bezdir. Hem sindirim sistemi ile ilgili bir organ olarak fonksiyon görür. Hem de iç salgı yapan bir bez olarak görülür. Daha geniş olan baş kısmı sağ yanda duodenumun kavisi içinde yer almaktadır. Sola ve yukarıya doğru uzanan kuyruk bölümü ise bazen dalak ile çok yakından komşuluk yapar. Pankreasın yapısı içinde bulunan değişik hücre tipleri, kan şekeri üzerine etki yapan önemli hormonları yaparlar (İnsülin ve Glukagon hormonları). İnsülin hormonunda herhangi bir patoloji ile sekresyon bozukluğu olursa diyabetes mellitus tip 1 denilen yüksek kan şekeri ile seyreden hastalık ortaya çıkar.

14. Kasların tendon ve kirişlerine oturarak o kasın işlevselliğini artıran kemiklere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uzun kemikler
B) Havalı kemikler
C) Yassı kemikler
D) Kısa kemikler
E) Sesamoid (susamsı) kemikler

Cevap : E) Sesamoid (susamsı) kemikler

15. Paranasal sinüslerin enfeksiyona bağlı olarak içindeki hava yerine sıvı (mukus) birikmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tonsillit
B) Sinüzit
C) Otit
D) Farenjit
E) Bronşit

Cevap : B) Sinüzit

16. Vücudun orta hattına yakın oluşumları için hangi ifade kullanılır?

A) Lateralis
B) Inferior
C) Medianus
D) Medialis
E) Anterior

Cevap : D) Medialis

17. Aşağıdaki anatomik yapılardan hangisi kalın bağırsak bölümlerinden değildir?

A) Yatay kolon
B) Çıkan kolon
C) Caecum
D) Duodenum
E) İnen kolon

Cevap : D) Duodenum

18. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi eklenti organları yapılarındandır?

A) Mide
B) Tükrük bezleri
C) Yemek borusu
D) Ağız
E) Bağırsaklar

Cevap : B) Tükrük bezleri

19. Gövdenin en güçlü fleksör kası aşağıdakilerden hangisidir?

A) M. quadriceps femoris
B) M. rectus femoris
C) M. erector spinae
D) M. iliopsoas
E) M. rectus abdominis

Cevap : E) M. rectus abdominis
NOT: M. rectus abdominis; beşinci kıkırdak kaburgadan, aşağıda göğüs kemiğinin proc. xiphoideusundan ve kaburga yayının medialinden başlayarak pubis kemiğine yapışan uzunlamasına düz bir şekilde uzanan bir kastır. Bu kas gövdenin en güçlü fleksör (öne eğen) kasıdır.

20. Ses telleri nerede bulunmaktadır?

A) Ağız
B) Burun
C) Soluk borusu
D) Yutak
E) Gırtlak

Cevap : E) Gırtlak

Anatomi 2022-2023 Vize Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

Anatomi 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: