auzefBankacılık ve SigortacılıkGenel İktisatKamu YönetimiSağlık Kurumları İşletmeciliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Genel İktisat Ünite -11

Faktör Piyasasında Denge

#1. Bir ülkede emek arzı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

Cevap : d) Firma sayısına

#2. Emek arzı ve emek talebi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : d) Emek talebi ve emek arzı reel ücretin fonksiyonudur

#3. Ücretlerin artması sonucu boş zamanın fırsat maliyeti artmış, yani birey çalışma saatini arttırmıştır. Bu duruma ne ad verilir?

Cevap : a) İkame etkisi

#4. Aşağıdakilerden hangisi emek arzını belirleyen faktörlerden değildir?

Cevap : e) Emeğin verimliliği

#5. Faktör piyasalarında bilateral monopol koşullarında denge noktası nerede oluşmaktadır?

Cevap : c) Marjinal faktör maliyeti = Marjinal ürün gelirine

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Tam rekabet koşulları altında çalışan bir faktör piyasasında marjinal faktör maliyeti aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Cevap : b) Faktörün fiyatına

#7. Emek piyasasında monopson durumunda olan bir firmada emeğin marjinal (girdi) maliyeti nasıldır?

Cevap : a) Ücret haddinden büyüktür

#8. Bir kişinin parasal ücreti ile satın alacağı mal ve hizmet miktarını gösteren kavrama ne ad verilir?

Cevap : b) Reel ücret

#9. Bireysel emek arz eğrisinin önce artan sonra azalan seyir izlemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) Gelir-ikame etkisi

#10. Faktör piyasalarında monopol koşullarında marjinal faktör maliyeti neye eşit olmaktadır?

Cevap : d) Faktör fiyatına

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Genel İktisat Ünite -11
Bankacılık ve Sigortacılık,
Endüstri Mühendisliği,
Kamu Yönetimi,
Sağlık Kurumu İşletmeciliği,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
Yönetim Bilişim Sistemleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Genel İktisat Ünite -11
Bankacılık ve Sigortacılık,
Endüstri Mühendisliği,
Kamu Yönetimi,
Sağlık Kurumu İşletmeciliği,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
Yönetim Bilişim Sistemleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Genel İktisat ünite 11, Faktör Piyasasında Denge

Faktör Piyasasında Denge

Auzef Genel İktisat Ünite -11

Faktör Piyasasında Denge

1) Tam rekabet koşulları altında çalışan bir faktör piyasasında marjinal faktör maliyeti aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a) Marjinal fiziki ürüne
b) Faktörün fiyatına
c) Marjinal maliyete
d) Malın fiyatına
e) Marjinal verimliliğe

Cevap : b) Faktörün fiyatına

2) Emek piyasasında monopson durumunda olan bir firmada emeğin marjinal (girdi) maliyeti nasıldır?

a) Ücret haddinden büyüktür
b) Sermayenin marjinal (girdi) maliyetine eşittir
c) Ücret haddine eşittir
d) Emeğin marjinal maliyet eğrisi emek arz eğrisinin altında seyreder
e) Ücret haddinden küçüktür

Cevap : a) Ücret haddinden büyüktür

3) Faktör piyasalarında bilateral monopol koşullarında denge noktası nerede oluşmaktadır?

a) Faktör fiyatı = Marjinal faktör maliyetine
b) Faktör fiyatı = Marjinal ürün gelirine
c) Marjinal faktör maliyeti = Marjinal ürün gelirine
d) Ortalama faktör maliyeti = Marjinal ürün gelirine
e) Ortalama faktör maliyeti=Ortalama faktör gelirine

Cevap : c) Marjinal faktör maliyeti = Marjinal ürün gelirine

4) Aşağıdakilerden hangisi emek arzını belirleyen faktörlerden değildir?

a) Çalışma hayatını düzenleyen kanunlar
b) Nüfusun yaşlara göre dağılımı
c) Cinsiyet dağılımı
d) Reel ücretler
e) Emeğin verimliliği

Cevap : e) Emeğin verimliliği

5) Bir ülkede emek arzı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

a) Kişi sayısına
b) Çalışma süresine
c) İşin yoğunluğuna
d) Firma sayısına
e) İşgücünün mobilitesine

Cevap : d) Firma sayısına

6) Bir kişinin parasal ücreti ile satın alacağı mal ve hizmet miktarını gösteren kavrama ne ad verilir?

a) Nominal ücret
b) Reel ücret
c) Asgari ücret
d) Parasal ücret
e) Ekonomik ücret

Cevap : b) Reel ücret

7) Faktör piyasalarında monopol koşullarında marjinal faktör maliyeti neye eşit olmaktadır?

a) Marjinal ürün gelirine
b) Faktör arzına
c) Faktör talebine
d) Faktör fiyatına
e) Faktörün verimliliğine

Cevap : d) Faktör fiyatına

8) Emek arzı ve emek talebi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Emek talebi nominal ücretin fonksiyonudur
b) Emek arzı nominal ücretin fonksiyonudur
c) Emek talebi reel ücretin emek arzı nominal ücretin fonksiyonudur
d) Emek talebi ve emek arzı reel ücretin fonksiyonudur
e) Emek talebi reel ücretin emek arzı faizin fonksiyonudur

Cevap : d) Emek talebi ve emek arzı reel ücretin fonksiyonudur

9) Bireysel emek arz eğrisinin önce artan sonra azalan seyir izlemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yüksek-düşük gelir etkisi
b) Çalışma süresinin uzun-kısa oluşu
c) Gelir-ikame etkisi
d) Yaşlı-geç işgücü
e) Coğrafi mobilite

Cevap : c) Gelir-ikame etkisi

10) Ücretlerin artması sonucu boş zamanın fırsat maliyeti artmış, yani birey çalışma saatini arttırmıştır. Bu duruma ne ad verilir?

a) İkame etkisi
b) Gelir etkisi
c) Toplam etki
d) Ücret etkisi
e) Hicks etkisi

Cevap : a) İkame etkisi

Auzef Genel İktisat
Bankacılık ve Sigortacılık
Endüstri Mühendisliği
Kamu Yönetimi
Sağlık Kurumu İşletmeciliği
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Yönetim Bilişim Sistemleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

telegram siyaset bilimi ve kamu yönetimi

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: