auzefÇocuk Gelişimiİlk Yardımiş sağlığı ve güvenliğiTıbbi dokümantasyon ve sekreterlikYaşlı Bakımı

İlk yardım 2022-2023 Vize Soruları

İlk yardım 2022-2023 Vize Soruları

#1. Aşağıdaki yanık çeşitlerinden hangisi "fiziksel yanıklardan" değildir?

Cevap : C) Kimyasallarla oluşan yanıklar

#2. Aşağıdakilerden hangisi yara çeşitlerinden biri değildir?

Cevap : B) Kabuklu yaralar

#3. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi yapılarından biri değildir?

Cevap : B) Mide

#4. Aşağıdaki vücut bölgelerinin hangisinden nabız alınmaz?

Cevap : A) Ön-ayak damarı (Ayağın iç yüzü, ayak başparmağın Üst hizası)

#5. Aşağıdakilerden hangisi hava yolunun tam olarak tıkanmasının belirtilerinden biri değildir?

Cevap : B) Kişinin burnu akar

#6. İlk yardım kimlere uygulanmaz?

Cevap : E) Dişi ağrıyanlara

#7. Delici göğüs yaralanmalarında aşağıdaki sorunlardan hangisinin görülme olasılığı düşüktür?

Cevap : E) Gözlerde şaşılık

#8. Bilinci kapalı bir hasta ya da yaralıya baş geri çene yukarı pozisyonu verilirken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Cevap : D) Alına bastırılan parmakla hasta ya da yaralının gözleri kapatılır.

#9. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi ile ilgili bir yapı değildir?

Cevap : D) Karaciğer

#10. Aşağıdakilerden hangisi 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?

Cevap : D) Hasta ya da aralının yakınlarına haber verilmesi istenmeli.

#11. Aşağıdakilerden hangisi normal vücut ISISI değerini gösterir?

Cevap : A) 36.5 C°

#12. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

Cevap : A) Yaralı kusturulmaya çalışılmalı

#13. Aşağıdakilerden hangisi yaşam bulguları ile ilgili önemli göstergelerden biri değildir?

Cevap : C) Burkulma

#14. Aşağıdaki durumlardan hangisi vücuttaki bir kanamanın ciddiyeti ile lgili bir gösterg değildir?

Cevap : C) Kişinin cinsiyeti

#15. Ciddi yaralanmalarda ilk yardım sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Cevap : E) Yaraya saplanan cisim varsa çıkarılır.

#16. Hangi durumlarda boğucu sargı (turnike) uygulanmasına gerek yoktur?

Cevap : E) Yaralının kan rengi koyu ise

#17. Bebeklerde hava yolunun açılması için yapılan ilk yardım müdahalelerinde aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

Cevap : C) Ters çevrilip diğer elin üzerine sirtüstü yatırılıp göğüs kemiğinin altına 5 kez el bileğinin içiyle hafifçe vurulur.

#18. Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?

Cevap : B) Kafatası

#19. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda amaca uygun önceliklerden biri değildir?

Cevap : A) Tedavi sonrası hasta ya da yaralının takibi

#20. Aşağıdakilerden hangisi vücuttaki doğal açıklıklardan olan kanamalardan biri değildir?

Cevap : D) Mide kanaması

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef İlk yardım 2022-2023 Vize Soruları
Çocuk Gelişimi
Tıbbi Fokümantasyon ve Sekreterlik
İş Sağlığı ve Güvenliği
Yaşlı Bakımı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef İlk yardım 2022-2023 Vize Soruları
Çocuk Gelişimi
Tıbbi Fokümantasyon ve Sekreterlik
İş Sağlığı ve Güvenliği
Yaşlı Bakımı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

İlk yardım 2022-2023 Vize Soruları

Auzef İlk Yardım 2022-2023 Vize Soruları

İlk yardım 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi ile ilgili bir yapı değildir?

A) Atardamar
B) Kan
C) Kalp
D) Karaciğer
E) Toplardamar

Cevap : D) Karaciğer

2. Hangi durumlarda boğucu sargı (turnike) uygulanmasına gerek yoktur?

A) Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa
B) Uzuv kopması varsa
C) Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa
D) Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa
E) Yaralının kan rengi koyu ise

Cevap : E) Yaralının kan rengi koyu ise

3. Delici göğüs yaralanmalarında aşağıdaki sorunlardan hangisinin görülme olasılığı düşüktür?

A) Solunum zorluğu
B) Yoğun ağrı
C) Morarma
D) Kan tükürme
E) Gözlerde şaşılık

Cevap : E) Gözlerde şaşılık

4. Aşağıdaki durumlardan hangisi vücuttaki bir kanamanın ciddiyeti ile lgili bir gösterg değildir?

A) Kişinin fiziksel durumu ve yaşı
B) Kanamanın hızı
C) Kişinin cinsiyeti
D) Kanama miktarı
E) Vücutta kanın aktığı bölge

Cevap : C) Kişinin cinsiyeti

5. Aşağıdakilerden hangisi yara çeşitlerinden biri değildir?

A) Kesik yaralar
B) Kabuklu yaralar
C) Ezikli yaralar
D) Parçalı yaralar
E) Delici yaralar

Cevap : B) Kabuklu yaralar

6. Ciddi yaralanmalarda ilk yardım sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Yarada kanama varsa durdurulur.
B) Tıbbi yardım istenir. (112)
C) Yara temiz bir bezle örtülür.
D) Yara içi kurcalanmamalıdır.
E) Yaraya saplanan cisim varsa çıkarılır.

Cevap : E) Yaraya saplanan cisim varsa çıkarılır.

7. İlk yardım kimlere uygulanmaz?

A) Yaralılara
B) Kalp krizi geçirenlere
C) Sara nöbeti geçirenlere
D) Kaza geçirenlere
E) Dişi ağrıyanlara

Cevap : E) Dişi ağrıyanlara

8. Aşağıdakilerden hangisi yaşam bulguları ile ilgili önemli göstergelerden biri değildir?

A) Dolaşım
B) Solunum
C) Burkulma
D) Kan basıncı
E) Vücut ISISI

Cevap : C) Burkulma

9. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi yapılarından biri değildir?

A) Burun
B) Mide
C) Diyafram
D) Yutak
E) Gırtlak

Cevap : B) Mide

10. Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?

A) Omurilik soğanı
B) Kafatası
C) Beyincik
D) Omurilik
E) Beyin

Cevap : B) Kafatası

Auzef İlk yardım 2022-2023 Vize Soruları
Çocuk Gelişimi
Tıbbi Fokümantasyon ve Sekreterlik
İş Sağlığı ve Güvenliği
Yaşlı Bakımı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İlk yardım 2022-2023 Vize Soruları

İlkyardım 2022-2023 Vize Soruları

11. Aşağıdakilerden hangisi 112’nin aranması sırasında dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?

A) 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmeli.
B) Sakin olunmalı ya da sakin olan bir kişinin araması sağlanmalı.
C) Hastaya da yaralı sayısı ve durumu bildirilmeli.
D) Hasta ya da aralının yakınlarına haber verilmesi istenmeli.
E) Kesin yer ve adres bilgileri verilirken, olayın olduğu yere yakın bir caddenin ya da çok bilinen bir yerin adı verilmeli.

Cevap : D) Hasta ya da aralının yakınlarına haber verilmesi istenmeli.

12. Aşağıdaki vücut bölgelerinin hangisinden nabız alınmaz?

A) Ön-ayak damarı (Ayağın iç yüzü, ayak başparmağın Üst hizası)
B) Şah damarı ( demelmasının her iki yanında)
C) Bacak damarı (Ayak sırtının merkezinde)
D) Kol damarı (Kolun iç yüzü, dirseğin üstü)
E) Ön-kol damarı (Bileğin iç yüzü, başparmağın üst hizası)

Cevap : A) Ön-ayak damarı (Ayağın iç yüzü, ayak başparmağın Üst hizası)

13. Bilinci kapalı bir hasta ya da yaralıya baş geri çene yukarı pozisyonu verilirken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Alindan bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
B) Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin altına yerleştirilir.
C) Çeneye bastırılan parmakla dil yerinden oynatılarak hava yolu açıklığı sağlanmış olur.
D) Alına bastırılan parmakla hasta ya da yaralının gözleri kapatılır.
E) Bir el alına yerleştirilir.

Cevap : D) Alına bastırılan parmakla hasta ya da yaralının gözleri kapatılır.

14. Bebeklerde hava yolunun açılması için yapılan ilk yardım müdahalelerinde aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

A) Baş gergin ve gövdesinden aşağıda bir pozisyonda tutulur.
B) Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesi kavranarak boynundan tutulur ve yüzüstü pozisyonda öne doğru eğilir.
C) Ters çevrilip diğer elin üzerine sirtüstü yatırılıp göğüs kemiğinin altına 5 kez el bileğinin içiyle hafifçe vurulur.
D) Bebek ilk yardım yapan kişinin bir kolu üzerine ters olarak (yüzükoyun) yatırılır.
E) 5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulur.

Cevap : C) Ters çevrilip diğer elin üzerine sirtüstü yatırılıp göğüs kemiğinin altına 5 kez el bileğinin içiyle hafifçe vurulur.

15. Aşağıdakilerden hangisi normal vücut ISISI değerini gösterir?

A) 36.5 C°
B) 37.5 C°
C) 35.5 C°
D) 38.5 C°
E) 39.5 C°

Cevap : A) 36.5 C°

16. Aşağıdakilerden hangisi hava yolunun tam olarak tıkanmasının belirtilerinden biri değildir?

A) Kişinin rengi morarmıştır.
B) Kişinin burnu akar
C) Kişi konuşamaz.
D) Kişi nefes alamaz.
E) Kişi acı çeker, ellerini boynuna götürür.

Cevap : B) Kişinin burnu akar

17. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda amaca uygun önceliklerden biri değildir?

A) Tedavi sonrası hasta ya da yaralının takibi
B) Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
C) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması
D) İyileştirmenin kolaylaştırılması
E) Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi

Cevap : A) Tedavi sonrası hasta ya da yaralının takibi

18. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A) Yaralı kusturulmaya çalışılmalı
B) Bol tazyikli suyla 15-20 dk. yumuşak bir şekilde yıkanmalı
C) Tıbbi yardım istenmeli (112)
D) Deri ile temas eden kimyasal maddenin teması kesilmeli
E) Giysiler çıkarılmalı

Cevap : A) Yaralı kusturulmaya çalışılmalı

19. Aşağıdaki yanık çeşitlerinden hangisi “fiziksel yanıklardan” değildir?

A) Donma sonucu oluşan yanıklar
B) Isı ile oluşan yanıklar
C) Kimyasallarla oluşan yanıklar
D) Işın ile oluşan yanıklar
E) Elektrik ile oluşan yanıklar

Cevap : C) Kimyasallarla oluşan yanıklar

20. Aşağıdakilerden hangisi vücuttaki doğal açıklıklardan olan kanamalardan biri değildir?

A) Anüs kanaması
B) Ağız kanaması
C) Kulak kanaması
D) Mide kanaması
E) Burun kanaması

Cevap : D) Mide kanaması

Auzef İlkyardım 2022-2023 Vize Soruları
Çocuk Gelişimi
Tıbbi Fokümantasyon ve Sekreterlik
İş Sağlığı ve Güvenliği
Yaşlı Bakımı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef İlk Yardım

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: