auzefBankacılık ve SigortacılıkGenel İktisatKamu YönetimiSağlık Kurumları İşletmeciliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Genel İktisat 2022-2023 Final Soruları

Genel İktisat 2022 Final Soruları

#1. Paranın bir biriminin bağlı olduğu unsuru belirten düzenlemeye ne ad verilir?

Cevap : B) Para sistemi

#2. Zarf eğrisi aşağıdaki maliyetlerden hangisini tanımlamaktadır?

Cevap : E) Uzun dönem ortalama maliyet

#3. Tam rekabetçi bir firmanın talep eğrisi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : E) Yatay eksene paraleldir

#4. Aşağıdakilerden hangisi yapısal enflasyonun özellikleri arasında yer almamaktadır?

Cevap : B) Kişi başına gelir düzeyinin yüksek olması

#5. Diğer malları üretmek amacıyla kullanılan makineler, araçlar ve fabrikalar bir üretim faktörü olarak aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

Cevap : B) Sermaye

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Aşağıdakilerden hangisi gelir sıfır iken yapılan tüketimi ifade etmektedir?

Cevap : C) Otonom Tüketim

#7. Aşağıdakilerden hangisi aynı malı üreten firmaların rekabeti ortadan kaldırmak amacıyla birleşerek oluşturdukları kollektif monopollerdir?

Cevap : D) Anlaşmalı monopoller

#8. Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın toplam gelir doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak değişmektedir?

Cevap : C) Üretim miktarı

#9. Reeskont oranının artmasının ekonomiye etkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : D) Para arzı azalır.

#10. Aşağıdakilerden hangisi çeşitli kullanma imkânlarından en yüksek tatmini veya en büyük getiri imkânının seçilmesini ifade etmektedir?

Cevap : C) Rasyonel davranış

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Aşağıdakilerden hangisi cari ücrete razı kişilerin iş bulamama durumundaki işsizlik türüdür?

Cevap : A) Gayrı-iradi işsizlik

#12. Orijinden çıkan arz doğrusu dikey eksene yaklaşıyorsa aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : E) Tekelleşme

#13. Aşağıdakilerden hangisi eksik rekabet piyasasının özelliklerinden değildir?

Cevap : B) Malların homojen olması

#14. Aşağıdakilerden hangisi örümcek ağı teoreminin uygulandığı ürünlere en iyi örnektir?

Cevap : C) Tarım

#15. Aşağıdakilerden hangisi fayda ile ilgili bir kavramdır?

Cevap : A) Tüketicilerin tatmini

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Bir ekonomide iş bölümü ve uzmanlaşmayı hızlandıran para fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Mübadele aracı olma fonksiyonu

#17. Yatay eksene paralel bir talep eğrisinin esneklik derecesi kaçtır?

Cevap : D) ed: ∞

#18. Talep enflasyonuna sebep olmayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Sermaye yetersizliği

#19. Aşağıdakilerden hangisi dört temel faktör geliri ile hesaplanan milli gelir değerini vermektedir?

Cevap : D) Gelir yöntemi ile milli gelir

#20. "Belirli bir ücret karşılığında bireylerin hizmetlerinden yararlanılması" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) İstihdam

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Genel İktisat 2022 Final Soruları

Genel İktisat 2022 Final Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Genel İktisat 2022-2023 Final Soruları

Genel İktisat 2022 Final Soruları

1. “Belirli bir ücret karşılığında bireylerin hizmetlerinden yararlanılması” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstihdam
B) İşsizlik oranı
C) Emek
D) İşsizlik
E) İşgücü

Cevap : A) İstihdam

2. Aşağıdakilerden hangisi çeşitli kullanma imkânlarından en yüksek tatmini veya en büyük getiri imkânının seçilmesini ifade etmektedir?

A) Zihinsel davranış
B) Bedensel davranış
C) Rasyonel davranış
D) Seçici davranış
E) Finansal davranış

Cevap : C) Rasyonel davranış

3. Zarf eğrisi aşağıdaki maliyetlerden hangisini tanımlamaktadır?

A) Ortalama sabit maliyet
B) Ortalama değişir maliyet
C) Ortalama toplam maliyet
D) Kısa dönem ortalama maliyet
E) Uzun dönem ortalama maliyet

Cevap : E) Uzun dönem ortalama maliyet

4. Diğer malları üretmek amacıyla kullanılan makineler, araçlar ve fabrikalar bir üretim faktörü olarak aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

A) Emek
B) Sermaye
C) Girişim
D) Toprak
E) Doğal kaynak

Cevap : B) Sermaye

5. Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın toplam gelir doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak değişmektedir?

A) Marjinal maliyet
B) Toplam kâr miktarı
C) Üretim miktarı
D) Ortalama gelir
E) Fiyat

Cevap : C) Üretim miktarı

6. Aşağıdakilerden hangisi eksik rekabet piyasasının özelliklerinden değildir?

A) Malların heterojen olması
B) Malların homojen olması
C) Üretimin az olması
D) Firma sayısının az olması
E) Kar düzeyinin yüksek olması

Cevap : B) Malların homojen olması

7. Aşağıdakilerden hangisi cari ücrete razı kişilerin iş bulamama durumundaki işsizlik türüdür?

A) Gayrı-iradi işsizlik
B) Konjoktürel işsizlik
C) Friksiyonel işsizlik
D) İradi işsizlik
E) Yapısal işsizlik

Cevap : A) Gayrı-iradi işsizlik

8. Aşağıdakilerden hangisi fayda ile ilgili bir kavramdır?

A) Tüketicilerin tatmini
B) Tüketicilerin ihtiyaçları
C) Tüketicilerin tercihi
D) Tüketicilerin sayısı
E) Tüketicilerin geliri

Cevap : A) Tüketicilerin tatmini

9. Paranın bir biriminin bağlı olduğu unsuru belirten düzenlemeye ne ad verilir?

A) Para miktarı
B) Para sistemi
C) Para politikası
D) Para arzı
E) Para talebi

Cevap : B) Para sistemi

10. Aşağıdakilerden hangisi aynı malı üreten firmaların rekabeti ortadan kaldırmak amacıyla birleşerek oluşturdukları kollektif monopollerdir?

A) Psikolojik monopoller
B) Doğal monopoller
C) Yasal monopoller
D) Anlaşmalı monopoller
E) Fiili monopoller

Cevap : D) Anlaşmalı monopoller

11. Aşağıdakilerden hangisi dört temel faktör geliri ile hesaplanan milli gelir değerini vermektedir?

A) Üretim yöntemi ile milli gelir
B) Harcama yöntemi ile milli gelir
C) Vergiler yönünden milli gelir
D) Gelir yöntemi ile milli gelir
E) Kişi başına milli gelir

Cevap : D) Gelir yöntemi ile milli gelir

12. Talep enflasyonuna sebep olmayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yatırım yetersizliği
B) Enerji yetersizliği
C) İşgücü yetersizliği
D) Döviz yetersizliği
E) Sermaye yetersizliği

Cevap : E) Sermaye yetersizliği

13. Yatay eksene paralel bir talep eğrisinin esneklik derecesi kaçtır?

A) ed: 0
B) ed: 1
C) ed: >1
D) ed: ∞
E) ed: <1

Cevap : D) ed: ∞

14. Tam rekabetçi bir firmanın talep eğrisi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Toplam maliyete (TM) eşittir.
B) Toplam gelire (TG) eşittir.
C) Toplam kâra eşittir.
D) Marjinal gelirin üstündedir.
E) Yatay eksene paraleldir

Cevap : E) Yatay eksene paraleldir

15. Aşağıdakilerden hangisi gelir sıfır iken yapılan tüketimi ifade etmektedir?

A) Tüketim
B) Lüks Tüketim
C) Otonom Tüketim
D) Marjinal Tüketim Eğilimi
E) Ortalama Tüketim Eğilimi

Cevap : C) Otonom Tüketim

16. Reeskont oranının artmasının ekonomiye etkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Ülkeye döviz girişi artar.
B) Para arzı etkilenmez.
C) Yabancı sermaye girişi artar.
D) Para arzı azalır.
E) Para arzı artar.

Cevap : D) Para arzı azalır.

17. Aşağıdakilerden hangisi örümcek ağı teoreminin uygulandığı ürünlere en iyi örnektir?

A) Bilişim
B) Teknoloji
C) Tarım
D) Hizmet
E) İmalat üretimi

Cevap : C) Tarım

18. Orijinden çıkan arz doğrusu dikey eksene yaklaşıyorsa aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Serbest piyasa
B) Liberalleşme
C) Piyasa ekonomisi
D) Tam rekabet
E) Tekelleşme

Cevap : E) Tekelleşme

19. Bir ekonomide iş bölümü ve uzmanlaşmayı hızlandıran para fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mübadele aracı olma fonksiyonu
B) Değer olarak saklanması fonksiyonu
C) Tasarruf aracı olma fonksiyonu
D) Değer ölçüsü ve hesap birimi olma fonksiyonu
E) Finansal yeniliklere olanak tanıma fonksiyonu

Cevap : A) Mübadele aracı olma fonksiyonu

20. Aşağıdakilerden hangisi yapısal enflasyonun özellikleri arasında yer almamaktadır?

A) İşgücü verimliliğinin düşük olması
B) Kişi başına gelir düzeyinin yüksek olması
C) Altyapı yatırımlarının geniş yer tutması
D) Maliyetlerin yüksek olması
E) Eksik rekabet piyasalarının varlığı

Cevap : B) Kişi başına gelir düzeyinin yüksek olması

telegram siyaset bilimi ve kamu yönetimi

Genel İktisat 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: