ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Ünite -1

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Ünite -1

Eğitimin Temel Kavramları

#1. Aşağıdakilerden hangisi öğretim sürecinin dört temel ögesinden biri değildir?

Cevap : a. Planlama

#2. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin işlevleri arasında yer almaz?

Cevap : e. Bireyin farklı kültürlere uyumunu sağlamak

#3. Belli bir yaş grubundaki ve aynı düzeydeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Örgün eğitim

#4. Aşağıdakilerden hangisi öğretimde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

Cevap : b. Dıştan verilen uyarım, içten gelen uyarıma göre daha etkilidir.

#5. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin varlığına işaret etmez?

Cevap : c. Bireyin davranışlarında geçici bir değişme olması

#6. Aşağıdakilerden hangisi yönlendirilmiş öğrenmeye örnektir?

Cevap : c. Televizyon programı aracılığıyla sağlıklı beslenmeyi öğrenme

#7. Eğitimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e. Eğitim, gelişmiş toplumlara özgü bir olgudur.

#8. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme süreci sonunda bireyin kendinde var olan bir davranışı geliştirmesine örnektir?

Cevap : d. Öğretmenin verdiği bir cümleyi iki dakikada yazabilen bir çocuğun yarım dakikada yazmaya başlaması

#9. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin tanımıdır?

Cevap : a. Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci

#10. Her an, her yerde bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim etkinliklerine ne ad verilir?

Cevap : b. İnformal eğitim

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

Results

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Ünite -1

Eğitimin Temel Kavramları

Aöf Çocuk Gelişimi Vize Soruları

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Ünite -1

Eğitimin Temel Kavramları

Aöf Çocuk Gelişimi Vize Soruları

HD Quiz powered by harmonic design

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Ünite -1, Eğitimin Temel Kavramları

Eğitimin Temel Kavramları

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş
Ünite -1

Eğitimin Temel Kavramları

• Eğitim
• Formal eğitim
• İnformal eğitim
• Örgün eğitim
• Yaygın eğitim
• Öğrenme
• Kendiliğinden öğrenme
• Yönlendirilmiş öğrenme
• Öğretme
• Öğretim

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş
Anadolu Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Ünite -1

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş

Ünite -1

Eğitimin Temel Kavramları

1. Eğitimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Eğitim, yaşam boyu devam eden bir süreçtir.
b. Öğrenmenin oluştuğu her durumda bir eğitim sürecinden söz edilebilir.
c. Eğitim, kasıtlı kültürleme sürecidir.
d. Eğitim, her ortamda gerçekleşebilen bir süreçtir.
e. Eğitim, gelişmiş toplumlara özgü bir olgudur.

Cevap : e. Eğitim, gelişmiş toplumlara özgü bir olgudur.

2. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin tanımıdır?

a. Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci
b. Toplum kültürünü bireye aktarma süreci
c. Yaşantı ürünü ve nispeten kalıcı izli davranış değişikliği
d. Öğrenmeyi sağlama etkinliği
e. Okulda, planlı, kontrollü ve örgütlü olarak gerçekleştirilen etkinlikler

Cevap : a. Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci

3. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin işlevleri arasında yer almaz?

a. Bireyin topluma uyumunu sağlamak
b. Ülkenin anayasal yapısına uygun insan yetiştirmek
c. Bilinçli üretici ve bilinçli tüketici yetiştirmek
d. Bireyin beden, zihin ve ruh yapısını geliştirmek
e. Bireyin farklı kültürlere uyumunu sağlamak

Cevap : e. Bireyin farklı kültürlere uyumunu sağlamak

4. Her an, her yerde bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim etkinliklerine ne ad verilir?

a. Formal eğitim
b. İnformal eğitim
c. Öğretim
d. Örgün eğitim
e. Yaygın eğitim

Cevap : b. İnformal eğitim

5. Belli bir yaş grubundaki ve aynı düzeydeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitim aşağıdakilerden hangisidir?

a. Formal eğitim
b. İnformal eğitim
c. Yaygın eğitim
d. Örgün eğitim
e. Yarı formal eğitim

Cevap : d. Örgün eğitim

6. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin varlığına işaret etmez?

a. Davranışlarda gözlenebilir bir değişme olması
b. Bireyin hiç göstermediği bir davranışı göstermeye başlaması
c. Bireyin davranışlarında geçici bir değişme olması
d. Davranış değişikliğinin yaşantı ürünü olması
e. Davranıştaki değişikliğin nispeten kalıcı olması

Cevap : c. Bireyin davranışlarında geçici bir değişme olması

7. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme süreci sonunda bireyin kendinde var olan bir davranışı geliştirmesine örnektir?

a. Okuma-yazma bilmeyen bir çocuğun okuyup yazabilir hale gelmesi
b. Bir sözcüğü yanlış olarak yazan bir çocuğun doğru olarak yazmaya başlaması
c. Mevsimleri bilmeyen bir çocuğun okulda mevsimleri öğrenmesi
d. Öğretmenin verdiği bir cümleyi iki dakikada yazabilen bir çocuğun yarım dakikada yazmaya başlaması
e. Okulda yardımlaşmayı öğrenen bir çocuğun bu davranışı yaşamı boyunca devam ettirmesi

Cevap : d. Öğretmenin verdiği bir cümleyi iki dakikada yazabilen bir çocuğun yarım dakikada yazmaya başlaması

8. Aşağıdakilerden hangisi yönlendirilmiş öğrenmeye örnektir?

a. Şekerin tatlı olduğunu tadarak öğrenme
b. Yemek pişirmeyi anneyi gözlemleyerek öğrenme
c. Televizyon programı aracılığıyla sağlıklı beslenmeyi öğrenme
d. Sobanın sıcak olduğunu dokunarak öğrenme
e. Oyun oynayan akranlarını gözleyerek bir oyunun kurallarını öğrenme

Cevap : c. Televizyon programı aracılığıyla sağlıklı beslenmeyi öğrenme

9. Aşağıdakilerden hangisi öğretim sürecinin dört temel ögesinden biri değildir?

a. Planlama
b. Amaçlar
c. Değerlendirme
d. Öğretme-öğrenme süreci
e. İçerik

Cevap : a. Planlama

10. Aşağıdakilerden hangisi öğretimde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

a. Öğretimde öğrenenin kavrama gücü dikkate alınmalıdır.
b. Dıştan verilen uyarım, içten gelen uyarıma göre daha etkilidir.
c. Ödül, cezadan daha etkilidir.
d. Amaçlar, bireyler için gerçekçi olmalıdır.
e. Öğrenmede geçmiş yaşantıların önemli bir yeridır

Cevap : b. Dıştan verilen uyarım, içten gelen uyarıma göre daha etkilidir.

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş
Anadolu Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: