auzefCoğrafyaŞehir Coğrafyası

Şehir Coğrafyası 2022-2023 Final Soruları

Şehir Coğrafyası 2022-2023 Final Soruları

#1. I. 1950-2020 yıllarında şehir nüfusunun artış oranı kır nüfusunun artış oranından fazladır. II. Gelecekte mega şehir sayısının artacağı öngörülmektedir. III. Küresel çapta beş adet mega şehir bulunmaktadır. Küresel şehirleşme pratikleri ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap : E) I ve II

#2. Mumford ve Geddes gibi bazı araştırmacılar şehirleri yaşayan bir organizma olarak ele almışlardır. Buna göre şehirler tıpkı canlı organizmalar gibi doğar, büyür ve ölürler. Biyolojik sınıflandırma yolunu seçen araştırmacılar bu dönemlerin her biri için farklı bir isim vermişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik sınıflandırmaya göre nekropolistir?

Cevap : E) Assos

#3. I. Şehir-kır ayrımındaki kriterler ülke ve araştırmacılara göre değişiklik gösterir. II. Bazı ülkeler birden çok kritere göre şehir-kır ayrımı yapmaktadır. III. Nüfus yoğunluğu kriteri kullanılarak şehir ile kır arasındaki geçiş kesin sınırlarla belirlenebilir. Yukarıda şehir-kır ayrımı ile alakalı verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap : D) I ve II

#4. I. Huang He Havzası II. İndus Havzası III. Torne(Tornio) Havzası Yukarıdaki öncüllerden hangisi ya da hangileri ilk şehirlerin kurulduğu sahalardan değildir?

Cevap : D) Yalnız III

#5. Türkiye'deki şehirleşme ile alakalı aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : E) 1927 yılında Türkiye’deki şehirlerin önemli bir kısmı küçük şehirlerden meydana gelmekteydi.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Grid sistem ile alakalı aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : D) Dama planı olarak da bilinir.

#7. Şehirler, morfolojilerine göre farklı başlık altında değerlendirilebilirler. I. Linear şehir II. Parçalı şehir III. Metropolis Yukarıdaki öncüllerden hangisi ya da hangileri bunlardan biri değildir?

Cevap : C) Yalnız III

#8. I. Şehirlerdeki albedo değerinin düşük olması II. Otomobillerin ve çeşitli elektronik eşyaların yaydıkları ısı III. Kış mevsiminde sisli gün sayısının kırsal bölgelere göre daha az olması Şehirler kırlara göre yıllık 0,5-3°C daha sıcaktır. Bu durumun sebebi olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri gösterilebilir?

Cevap : C) I ve II

#9. Amerika Birleşik Devletleri'nin şehirleşmesi ile alakalı aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Suburbanizasyon yaşanmamıştır.

#10. I. Muğla şehrinin etki sahasındaki şehirler hangileridir? II. Yalova şehrinin merkezî iş sahası neresidir? III. İstanbul'daki suç oranları nerede yüksektir? Yukarıdaki öncüllerden hangisi ya da hangileri intrametropolitan yaklaşımla çalışma yapan bir araştırmacının muhtemel sorularından olabilir?

Cevap : A) II ve III

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. I. Özel araç bağımlılığı ortadan kalkmıştır. II. Banliyölerdeki altyapı hizmetleri ekonomik değildir. III. Pendel hareketinin mesafesi azalmıştır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Kuzey Amerika'da yaşanan kentsel yayılmanın (urban sprawl) sonuçlarındandır?

Cevap : C) Yalnız II

#12. Bir bölgede şehirler genişledikçe şehirler arasındaki kırsal sahalar da şehre dâhil olmaya başlar, bir süre sonra birden çok şehri içinde barındıran bir yerleşme ortaya çıkar. Yukarıda tanımı yapılan yerleşme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Konurbasyon

#13. I. Valensiya II. Thessalon III. Kotel Yukarıdaki öncüllerden hangisi ya da hangileri Avrupa Birliği tarafından yürütülen Euro Cities Projesi kapsamında değildir?

Cevap : C) Yalnız III

#14. Aşağıdaki kıtaların hangisinde şehir nüfus artış oranı diğerlerinden daha fazladır?

Cevap : B) Afrika

#15. I. Her şehirde sadece bir tane vardır. II. Şehrin iktisadi merkezidir. III. Gün içindeki nüfus miktarı düşüktür. Merkezî iş alanı ile ilgili yukarıdaki öncüllerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap : B) Yalnız II

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Mega kent sayısının en fazla olduğu kıta aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Asya

#17. Aşağıdakilerden hangisi jenetik sınıflandırmaya örnek olarak gösterilemez?

Cevap : A) Polycentrik şehirler

#18. Sektör Modeli ya da Işınsal Dilimler Modeli'ni ortaya koyan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Homer Hoty

#19. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile birlikte şehirlerin karşılaştıkları durumlardan biri değildir?

Cevap : B) Kentlerde ilk defa işınsal yol sistemi uygulanmıştır.

#20. I. Kırsal alanda yaşanan mekanizasyon II. Antinatalist politikalar III. Counterurbanizasyon hareketi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ülkemizde 1950'lerde kentleşme hızının artmasının sebeplerindendir?

Cevap : A) Yalnız I

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Şehir Coğrafyası 2022-2023 Final Soruları

1. I. Kırsal alanda yaşanan mekanizasyon
II. Antinatalist politikalar
III. Counterurbanizasyon hareketi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ülkemizde 1950’lerde kentleşme hızının artmasının sebeplerindendir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Cevap : A) Yalnız I

2. Amerika Birleşik Devletleri’nin şehirleşmesi ile alakalı aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Modern anlamda şehirleşme tarihi kolonyal hareketlerle başlamıştır.
B) 1830 yılında %8 olan kentleşme oranı 1870 yılında %23’e ulaşmıştır.
C) 18. yy’da kıtanın en büyük şehri New York’tur.
D) 19. yy’dan önce nüfusun ancak %5 kadarı şehirlerde yaşamaktaydı.
E) Suburbanizasyon yaşanmamıştır.

Cevap : E) Suburbanizasyon yaşanmamıştır.

3. I. Muğla şehrinin etki sahasındaki şehirler hangileridir?

II. Yalova şehrinin merkezî iş sahası neresidir?

III. İstanbul’daki suç oranları nerede yüksektir?

Yukarıdaki öncüllerden hangisi ya da hangileri intrametropolitan yaklaşımla çalışma yapan bir araştırmacının muhtemel sorularından olabilir?

A) II ve III
B) I ve II
C) Yalnız I
D) Yalnız II
E) Yalnız III

Cevap : A) II ve III

4. I. Huang He Havzası
II. İndus Havzası
III. Torne(Tornio) Havzası
Yukarıdaki öncüllerden hangisi ya da hangileri ilk şehirlerin kurulduğu sahalardan değildir?

A) Yalnız I
B) II ve III
C) Yalnız II
D) Yalnız III
E) I ve II

Cevap : D) Yalnız III

5. I. Şehir-kır ayrımındaki kriterler ülke ve araştırmacılara göre değişiklik gösterir.
II. Bazı ülkeler birden çok kritere göre şehir-kır ayrımı yapmaktadır.
III. Nüfus yoğunluğu kriteri kullanılarak şehir ile kır arasındaki geçiş kesin sınırlarla belirlenebilir.
Yukarıda şehir-kır ayrımı ile alakalı verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız III
B) Yalnız I
C) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III

Cevap : D) I ve II

6. Grid sistem ile alakalı aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Zaman içinde, plansız bir şekilde oluşmuştur.
B) Çıkmaz sokaklara sık rastlanır.
C) Yollar kısa mesafede yön değiştirir.
D) Dama planı olarak da bilinir.
E) İlk defa 18. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır.

Cevap : D) Dama planı olarak da bilinir.

7. I. Her şehirde sadece bir tane vardır.
II. Şehrin iktisadi merkezidir.
III. Gün içindeki nüfus miktarı düşüktür.
Merkezî iş alanı ile ilgili yukarıdaki öncüllerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Yalnız I
E) II ve III

Cevap : B) Yalnız II

8. Türkiye’deki şehirleşme ile alakalı aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) 1940’lı yıllara kadar hem toplam nüfusu miktarı hem de şehirli nüfusu miktarı düşmüştür.
B) Ülkemizde nüfusu bir milyonu geçen ilk şehir Ankara’dır.
C) 1950’lerden itibaren şehirli nüfus miktarı kırsal nüfus miktarını geçmiştir.
D) İkinci Dünya Savaşı döneminde hem toplam nüfusu miktarı hem de şehirli nüfusu miktarı artmıştır.
E) 1927 yılında Türkiye’deki şehirlerin önemli bir kısmı küçük şehirlerden meydana gelmekteydi.

Cevap : E) 1927 yılında Türkiye’deki şehirlerin önemli bir kısmı küçük şehirlerden meydana gelmekteydi.

9. I. Valensiya
II. Thessalon
III. Kotel
Yukarıdaki öncüllerden hangisi ya da hangileri Avrupa Birliği tarafından yürütülen Euro Cities Projesi kapsamında değildir?

A) Yalnız II
B) II ve III
C) Yalnız III
D) Yalnız I
E) I ve II

Cevap : C) Yalnız III

10. Sektör Modeli ya da Işınsal Dilimler Modeli’ni ortaya koyan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Jane Jacobs
B) Gordon Childe
C) Edward Ullman
D) Homer Hoty
E) Chauncy .D.Harris

Cevap : D) Homer Hoty

11. I. 1950-2020 yıllarında şehir nüfusunun artış oranı kır nüfusunun artış oranından fazladır.
II. Gelecekte mega şehir sayısının artacağı öngörülmektedir.
III. Küresel çapta beş adet mega şehir bulunmaktadır.
Küresel şehirleşme pratikleri ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) Yalnız II
D) II ve III
E) I ve II

Cevap : E) I ve II

12. Mega kent sayısının en fazla olduğu kıta aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asya
B) Kuzey Amerika
C) Avrupa
D) Güney Amerika
E) Avustralya

Cevap : A) Asya

13. Aşağıdaki kıtaların hangisinde şehir nüfus artış oranı diğerlerinden daha fazladır?

A) Amerika
B) Afrika
C) Avustralya
D) Asya
E) Avrupa

Cevap : B) Afrika

14. I. Özel araç bağımlılığı ortadan kalkmıştır.
II. Banliyölerdeki altyapı hizmetleri ekonomik değildir.
III. Pendel hareketinin mesafesi azalmıştır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Kuzey Amerika’da yaşanan kentsel yayılmanın (urban sprawl) sonuçlarındandır?

A) Yalnız I
B) II ve III
C) Yalnız II
D) Yalnız III
E) I ve II

Cevap : C) Yalnız II

15. I. Şehirlerdeki albedo değerinin düşük olması
II. Otomobillerin ve çeşitli elektronik eşyaların yaydıkları ısı
III. Kış mevsiminde sisli gün sayısının kırsal bölgelere göre daha az olması
Şehirler kırlara göre yıllık 0,5-3°C daha sıcaktır. Bu durumun sebebi olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız III
B) Yalnız II
C) I ve II
D) Yalnız I
E) II ve III

Cevap : C) I ve II

16. Şehirler, morfolojilerine göre farklı başlık altında değerlendirilebilirler.
I. Linear şehir
II. Parçalı şehir
III. Metropolis
Yukarıdaki öncüllerden hangisi ya da hangileri bunlardan biri değildir?

A) I ve II
B) Yalnız I
C) Yalnız III
D) Yalnız II
E) II ve III

Cevap : C) Yalnız III

17. Mumford ve Geddes gibi bazı araştırmacılar şehirleri yaşayan bir organizma olarak ele almışlardır. Buna göre şehirler tıpkı canlı organizmalar gibi doğar, büyür ve ölürler. Biyolojik sınıflandırma yolunu seçen araştırmacılar bu dönemlerin her biri için farklı bir isim vermişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi biyolojik sınıflandırmaya göre nekropolistir?

A) Tokyo
B) Paris
C) Muğla
D) İstanbul
E) Assos

Cevap : E) Assos

18. Aşağıdakilerden hangisi jenetik sınıflandırmaya örnek olarak gösterilemez?

A) Polycentrik şehirler
B) Prehistorik şehirler
C) Orta Çağ şehirleri
D) Yakın Çağ şehirleri
E) Yeni Çağ şehirleri

Cevap : A) Polycentrik şehirler

19. Bir bölgede şehirler genişledikçe şehirler arasındaki kırsal sahalar da şehre dâhil olmaya başlar, bir süre sonra birden çok şehri içinde barındıran bir yerleşme ortaya çıkar.
Yukarıda tanımı yapılan yerleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ökümenopolis
B) Konurbasyon
C) Epolis
D) Polis
E) Nekropolis

Cevap : B) Konurbasyon

20. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile birlikte şehirlerin karşılaştıkları durumlardan biri değildir?

A) Nüfus artışı yaşanmıştır.
B) Kentlerde ilk defa işınsal yol sistemi uygulanmıştır.
C) Şehrin merkezinde sanayi kuruluşları ortaya çıkmıştır.
D) Şehirlerdeki işçi nüfusu artmıştır.
E) Şehirlerde işçi mahalleleri meydana gelmiştir.

Cevap : B) Kentlerde ilk defa işınsal yol sistemi uygulanmıştır.

Şehir Coğrafyası 2022-2023 Final Soruları

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

Şehir Coğrafyası 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: