Yayın Grafiği Tasarımı 2022-2023 Final Soruları

Yayın Grafiği Tasarımı 2022-2023 Final Soruları

#1. Sanat ve teknolojiyi iki yeni ittifak alanı olarak gören ve kurulduktan kısa süre sonra tüm dünyayı  etkileyerek 20. yüzyıl tasarım anlayışını değiştiren sanat okulu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Bauhaus Sanat Okulu

#2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sayfa tasarımı özellikleri için söylenemez?

Cevap : D) Sayfa tasarımı dikkati dağıtacak görsellerle zenginleştirilmelidir.

#3. I. Bilgi Toplama II. Uygulama III. Çözüm Bulma IV. Eskiz Aşaması V. Problem Durumu Aşağıdakilerden hangisinde süreli yayın tasarımı süreçleri doğru sıralama ile verilmiştir?

Cevap : C) V-I-IV-III-II

#4. Oluşturulacak çalışmanın boyutunu ve değerlerini belge sayfası üzerinde ölçeklendirmek aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilir?

Cevap : E) Ruler (Cetvel)

#5. Litografi baskı tekniği hangi yilda ve kim tarafından icat edilmiştir?

Cevap : B) 1796 – Aloys Senefelder

#6. Aşağıdakilerden hangisi çok sayfalı grafik ürünlerinden biridir?

Cevap : C) Kitap

#7. Aşağıdakilerden hangisi tasarım sonrası aşamalarından değildir?

Cevap : C) Sayfa boyutunun belirlenmesi

#8. Hangisi Dijital Yayın Grafiği ürünlerinin (e-kitap, e-dergi gibi) okuyucuya sunduğu avantajlardan biri değildir?

Cevap : A) Baskı sürecindeki zamandan kazanç sağlanması

#9. Aşağıdakilerden hangisi dijital yayın grafiği tasarımları kapsamına girmektedir?

Cevap : B) Çevrimiçi Dergi

#10. Günümüzde endüstriyel basım sanayiinde kitap, dergi, gazete gibi yayınların basımında en çok kullanılan baskı tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Ofset Baskı

#11. Aşağıdakilerden hangisi; marj, işaret, sütun, akış çizgisi, uzamsal bölge, modül kavramları için doğrudur?

Cevap : E) Sayfa tasarımında bir kılavuzun ana bileşenleridir.

#12. Avrupa'da modern matbaacılığın kurucusu ve yeniliklerle geliştiricisi olarak bilinen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Johannes Gutenberg

#13. Aşağıdakilerden hangisi tasarımın tüketiciye sunumu için kullanılan bir uygulamadır?

Cevap : A) Mock-up

#14. Kitap, gazete ve dergilerde bir metne eşlik eden illüstrasyonlar aşağıdakilerden hangisi kapsamında değerlendirilir?

Cevap : D) Editoryal

#15. Aşağıdakilerden hangisi Adobe Photoshop araç panelinde fotoğraf üzerinde kusurları gidermek amacıyla kullanılan araçtır?

Cevap : D) Rötuş araçları

#16. Dijital ortamda yayınlanacak bir yayın grafiği tasarımı ürününün ekran üzerinde görüntülenebilmesi için hangi renk ve dosya biçimi formatlarında düzenlenmiş olması gerekmektedir?

Cevap : A) RGB – PDF

#17. "Yazının punto büyüklüğüne ya da stiline göre önem derecelerine işaret eder." Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisi ile eşleşmektedir?

Cevap : B) Hiyerarşi

#18. Aşağıdakilerden bilgilerden hangisi tasarımda ritme ait bir bilgi değildir?

Cevap : D) Süreklilik barındırmaz, durağandır.

#19. "Bazen tasarımcılar sayfadaki öğeler arasında görsel olarak etkili bir asimetri elde etmeye çalışırlar. Tasarım simetrik ya da asimetrik olsun mühim olan her kurguya göre hangisinin seçildiğidir." Yukarıdaki tanımlama hangi tasarım ilkesine ait bir bilgidir?

Cevap : E) Denge

#20. Tarihte ilk olarak kitap basımında matbaanın kullanıldığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Çin

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Yayın Grafiği Tasarımı 2022-2023 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Adobe Photoshop araç panelinde fotoğraf üzerinde kusurları gidermek amacıyla kullanılan araçtır?

A) Çizme ve yazma araçları
B) Gezinme araçları
C) Degrade aracı
D) Rötuş araçları
E) Pen Tool (Kalem) aracı

Cevap : D) Rötuş araçları

2. “Bazen tasarımcılar sayfadaki öğeler arasında görsel olarak etkili bir asimetri elde etmeye çalışırlar. Tasarım simetrik ya da asimetrik olsun mühim olan her kurguya göre hangisinin seçildiğidir.”
Yukarıdaki tanımlama hangi tasarım ilkesine ait bir bilgidir?

A) Ritim
B) Hiyerarşi
C) Hareket
D) Vurgu
E) Denge

Cevap : E) Denge

3. Aşağıdakilerden hangisi; marj, işaret, sütun, akış çizgisi, uzamsal bölge, modül kavramları için doğrudur?

A) Sayfa tasarımında renk kavramları ile ilgilidir.
B) Sayfa tasarımında boşluk için kullanılırlar.
C) Sayfa tasarımında kullanılan tipografidir.
D) Sayfa tasarımında kullanılan yazılımlardır.
E) Sayfa tasarımında bir kılavuzun ana bileşenleridir.

Cevap : E) Sayfa tasarımında bir kılavuzun ana bileşenleridir.

4. “Yazının punto büyüklüğüne ya da stiline göre önem derecelerine işaret eder.”
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisi ile eşleşmektedir?

A) Başlık
B) Hiyerarşi
C) Metin
D) Espas
E) Alt Başlık

Cevap : B) Hiyerarşi

5. Aşağıdakilerden bilgilerden hangisi tasarımda ritme ait bir bilgi değildir?

A) Karakteristik ve düzgün vurgular halindedir.
B) Çizgide, biçimde, tonda ve renkte başta algılanır.
C) Sağa-sola, yukarı-aşağı, kuvvetli-zayıf… olabilir.
D) Süreklilik barındırmaz, durağandır.
E) Değişik ölçülerin tekrarlanmasındır.

Cevap : D) Süreklilik barındırmaz, durağandır.

6. Sanat ve teknolojiyi iki yeni ittifak alanı olarak gören ve kurulduktan kısa süre sonra tüm dünyayı  etkileyerek 20. yüzyıl tasarım anlayışını değiştiren sanat okulu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bauhaus Sanat Okulu
B) Endüstri Devrimi
C) De Stijl
D) Dadaizm
E) Futurizim

Cevap : A) Bauhaus Sanat Okulu

7. Litografi baskı tekniği hangi yilda ve kim tarafından icat edilmiştir?

A) 1982 – Zuzana Licko
B) 1796 – Aloys Senefelder
C) 1923 – Jan Tschichold
D) 1455 Johannes Gensfleisch zum Gutenberg
E) 1984 – April Geriman

Cevap : B) 1796 – Aloys Senefelder

8. Kitap, gazete ve dergilerde bir metne eşlik eden illüstrasyonlar aşağıdakilerden hangisi kapsamında değerlendirilir?

A) Mimari
B) Reklam
C) Teknik
D) Editoryal
E) Bilimsel

Cevap : D) Editoryal

9. Aşağıdakilerden hangisi tasarım sonrası aşamalarından değildir?

A) Gerek duyulan formatta kaydetme
B) Renk ayarları
C) Sayfa boyutunun belirlenmesi
D) Ciltleme
E) Baskı provası

Cevap : C) Sayfa boyutunun belirlenmesi

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sayfa tasarımı özellikleri için söylenemez?

A) Sayfa tasarımı düzeni akıcı ve kolay anlaşılmalıdır.
B) Sayfa tasarımı estetik bir düzenle oluşturulmalıdır.
C) Sayfa tasarımı algılanabilir ve okunaklı olmalıdır.
D) Sayfa tasarımı dikkati dağıtacak görsellerle zenginleştirilmelidir.
E) Sayfa tasarımı okuru yönlendirmeye yardımcı olmalıdır.

Cevap : D) Sayfa tasarımı dikkati dağıtacak görsellerle zenginleştirilmelidir.

11. Aşağıdakilerden hangisi dijital yayın grafiği tasarımları kapsamına girmektedir?

A) Ambalaj Tasarımı
B) Çevrimiçi Dergi
C) Çevrimiçi Sergi
D) Kitap Kapağı
E) Arayüz Tasarımı

Cevap : B) Çevrimiçi Dergi

12. Aşağıdakilerden hangisi çok sayfalı grafik ürünlerinden biridir?

A) Antetli
B) Banner
C) Kitap
D) Poster
E) El ilanı

Cevap : C) Kitap

13. Günümüzde endüstriyel basım sanayiinde kitap, dergi, gazete gibi yayınların basımında en çok kullanılan baskı tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Serigrafi Baskı
B) Tifdruk Baskı
C) Tipo Baskı
D) Flekso Baskı
E) Ofset Baskı

Cevap : E) Ofset Baskı

14. Dijital ortamda yayınlanacak bir yayın grafiği tasarımı ürününün ekran üzerinde görüntülenebilmesi için hangi renk ve dosya biçimi formatlarında düzenlenmiş olması gerekmektedir?

A) RGB – PDF
B) CMYK – Jpeg
C) RGB – Pantone
D) PDF – Jpeg
E) CMYK – PDF

Cevap : A) RGB – PDF

15. I. Bilgi Toplama
II. Uygulama
III. Çözüm Bulma
IV. Eskiz Aşaması
V. Problem Durumu
Aşağıdakilerden hangisinde süreli yayın tasarımı süreçleri doğru sıralama ile verilmiştir?

A) I-III-V-IV-II
B) II-IV-IV-III
C) V-I-IV-III-II
D) I-II-III-IV-V
E) I-V-IV-III-II

Cevap : C) V-I-IV-III-II

16. Aşağıdakilerden hangisi tasarımın tüketiciye sunumu için kullanılan bir uygulamadır?

A) Mock-up
B) Hiyerarşi
C) Kolaj
D) Workspace (Çalışma Alanı)
E) Pantone

Cevap : A) Mock-up

17. Hangisi Dijital Yayın Grafiği ürünlerinin (e-kitap, e-dergi gibi) okuyucuya sunduğu avantajlardan biri değildir?

A) Baskı sürecindeki zamandan kazanç sağlanması
B) Kaynak çeşitliliğinin fazla olması
C) Düşük maliyetli olması
D) Kolaylıkla erişilebilir olması
E) Satın alma kolaylığının olması

Cevap : A) Baskı sürecindeki zamandan kazanç sağlanması

18. Avrupa’da modern matbaacılığın kurucusu ve yeniliklerle geliştiricisi olarak bilinen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Willem Ottens
B) Johannes Gutenberg
C) Ira W. Rubel
D) Ferdinand Werner
E) Hans Karl Drez

Cevap : B) Johannes Gutenberg

19. Tarihte ilk olarak kitap basımında matbaanın kullanıldığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hollanda
B) Almanya
C) Çin
D) İtalya
E) Japonya

Cevap : C) Çin

20. Oluşturulacak çalışmanın boyutunu ve değerlerini belge sayfası üzerinde ölçeklendirmek aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilir?

A) Align (Hizalama)
B) Pen (Kalem)
C) Free Transform (serbest boyutlandırma)
D) Scissors (Makas)
E) Ruler (Cetvel)

Cevap : E) Ruler (Cetvel)

Auzef Grafik Tasarımı
Auzef Grafik Tasarımı TELEGRAM

Yayın Grafiği Tasarımı 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: