Grafik Tasarımda Yaratıcılık Ve Fikir 2022-2023 Final Soruları

Grafik Tasarımda Yaratıcılık Ve Fikir 2022-2023 Final Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisinde iyi bir fikir bulmak için önerilen aşamalar doğru sıra ile verilmiştir?

Cevap : C) Materyal toplama- Sindirme- Fikir bulma

#2. Steven Heller'e göre, aşağıdaki isimlerden hangisi 1950'lerde Amerikan tasarımcı kuşağını oluşturan ve çalışmalarında mizahı kullanan tasarımcılardan biri değildir?

Cevap : E) Stefan sagmeister

#3. Dilsel işaretlere (göstergelere) dair anlamın ortaya çıkışını; artzamanlılık/ eşzamanlılık, dilyetisi/dil/söz, gösteren/gösterilen, biçim/töz, dizge/dilsel değer, nedensizlik/çizgisellik, dizimsel/dizisel ilişkiler, dilbilim/göstergebilim gibi ikili karşıtlıklar üzerinden cevaplayan öncü kuramcı kimdir?

Cevap : D) Ferdinand de Saussure

#4. Aşağıdakilerden hangisi Psikolog Taylor'ın (1959) yaratıcılık süreçleri arasında en önemli basamak olarak nitelendirdiği süreçtir?

Cevap : E) Dahi Yaratıcılık

#5. Max Gerard'a göre Salvador Dali'nin sanat çalışmalarında, aşağıdaki seçeneklerde görülen psikolojik unsurlardan hangisi görülmez?

Cevap : D) Rahatlama

#6. Afişte görülen kaplumbağa, mizahi metaforik olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisinin yerine kullanılmıştır?

Cevap : A) Birleşmiş Milletler

#7. "b, d, h gibi bazı küçük harflerin, orta çizgi üzerinden yukarı uzanan kısmının eriştiği en tepe çizgiye ....... denir." Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) üst çizgi

#8. Aşağıdakilerden hangisi grafik tasarım sürecinin bir aşaması olarak değerlendirilemez?

Cevap : D) İlham

#9. Duyduğumuz sözcüğün ya da gördüğümüz görselin zihnimizde oluşturduğu ilk anlamına ne ad verilir?

Cevap : C) Düzanlam

#10. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı bir karaktere sahip bireyde bulunması beklenen bir özellik değildir?

Cevap : C) Sabit fikre sahip olurlar.

#11. Aşağıdakilerden hangisi tasarım düşüncesi (design thinking) içinde tasarımcının izleyeceği aşamalardan değildir?

Cevap : A) Aklına gelen fikirleri hemen hayata geçirmelidir.

#12. "Yazı düzenleme sanatı ve tekniği olarak ..... yazılı dili okunaklı, okunabilir ve çekici hale getirmek için kullanılır." Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

Cevap : B) Tipografi

#13. Gösterenin göndermede bulunduğu zihinsel kavrama ne ad verilir?

Cevap : E) Gösterilen

#14. Bir tasarımcının hayal ettiği yapıyı gösteren, fiziksel ya da dijital olarak oluşturulan ve paylaşılan kolajlara ne ad verilir?

Cevap : B) Moodboard

#15. Yaratıcılık kelimesinin kökeni hangi dilden gelmektedir?

Cevap : A) Latince

#16. Öngören'e göre karikatürde balonlu yazıların kullanılması okuyucuya nasıl etki eder?

Cevap : D) Konuşma yetisinden uzaklaştırır.

#17. Tasarımda son dosyaların alındığı, faturalandırmanın yapıldığı ve tasarımların eyleme geçirildiği aşama grafik tasarım sürecinin kaçıncı aşamasıdır?

Cevap : C) 4

#18. "Rasyonel, yani mantıklı olmayan düşünceyi sistemleştirme çabası" Yukarıda ifade edilen cümle, aşağıdaki seçeneklerden hangisinin tanımıdır?

Cevap : B) Paranoyak kritik yöntemi

#19. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın üç aşamasını oluşturmaktadır?

Cevap : B) Karşılaşma – Hazırlık – Biriktirme

#20. Gerard'a göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi Salvador Dali'nin çalışmalarında tema olarak görülmez?

Cevap : E) Mutluluk

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

HD Quiz powered by harmonic design

Grafik Tasarımda Yaratıcılık Ve Fikir 2022-2023 Final Soruları

1. Gösterenin göndermede bulunduğu zihinsel kavrama ne ad verilir?

A) Gösterge
B) Belirti
C) Töz
D) Gönderge
E) Gösterilen

Cevap : E) Gösterilen

2. Afişte görülen kaplumbağa, mizahi metaforik olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisinin yerine kullanılmıştır?

A) Birleşmiş Milletler
B) Uluslararası Para Fonu
C) Dünya Ekonomik Forumu
D) Dünya Sağlık Örgütü
E) Amerika Birleşmiş Devletleri

Cevap : A) Birleşmiş Milletler

3. Max Gerard’a göre Salvador Dali’nin sanat çalışmalarında, aşağıdaki seçeneklerde görülen psikolojik unsurlardan hangisi görülmez?

A) Delirme
B) Rüyalar
C) Obsesyonlar
D) Rahatlama
E) Paranoyalar

Cevap : D) Rahatlama

4. Steven Heller’e göre, aşağıdaki isimlerden hangisi 1950’lerde Amerikan tasarımcı kuşağını oluşturan ve çalışmalarında mizahı kullanan tasarımcılardan biri değildir?

A) Paul Rand
B) Alvin Lustig
C) George Lois
D) Herb Lubalin
E) Stefan sagmeister

Cevap : E) Stefan sagmeister

5. Aşağıdakilerden hangisinde iyi bir fikir bulmak için önerilen aşamalar doğru sıra ile verilmiştir?

A) Sindirme-Çiğneme- Fikir Bulma
B) Beslenme-Fikir bulma-Sindirme
C) Materyal toplama- Sindirme- Fikir bulma
D) Sindirme-Çiğneme-Fikir bulma
E) Fikir bulma- Materyal toplama- Sindirme

Cevap : C) Materyal toplama- Sindirme- Fikir bulma

6. Aşağıdakilerden hangisi Psikolog Taylor’ın (1959) yaratıcılık süreçleri arasında en önemli basamak olarak nitelendirdiği süreçtir?

A) İlkel ve Sezgisel Yaratıcılık
B) Buluşçu Yaratıcılık
C) Yenilikçi Yaratıcılık
D) Üretici Yaratıcılık
E) Dahi Yaratıcılık

Cevap : E) Dahi Yaratıcılık

7. Duyduğumuz sözcüğün ya da gördüğümüz görselin zihnimizde oluşturduğu ilk anlamına ne ad verilir?

A) Belirti
B) Yananlam
C) Düzanlam
D) Görsel gösterge
E) Eşzamanlılık

Cevap : C) Düzanlam

8. Yaratıcılık kelimesinin kökeni hangi dilden gelmektedir?

A) Latince
B) İngilizce
C) Türkçe
D) İtalyanca
E) Fransızca

Cevap : A) Latince

9. Aşağıdakilerden hangisi grafik tasarım sürecinin bir aşaması olarak değerlendirilemez?

A) Brief
B) Beyin fırtınası
C) Tasarım araştırması
D) İlham
E) Geri bildirim aşaması

Cevap : D) İlham

10. Öngören’e göre karikatürde balonlu yazıların kullanılması okuyucuya nasıl etki eder?

A) Tasarım problemlerine çözüm üretemez.
B) Felsefe yapmasını engeller.
C) Düşündürmeyi ve değerlendirmeyi engeller.
D) Konuşma yetisinden uzaklaştırır.
E) Konuşma özgürlüğünü kaybeder.

Cevap : D) Konuşma yetisinden uzaklaştırır.

11. “Yazı düzenleme sanatı ve tekniği olarak ….. yazılı dili okunaklı, okunabilir ve çekici hale getirmek için kullanılır.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A) Grafik tasarım
B) Tipografi
C) Mizanpaj
D) Yazı
E) Harf

Cevap : B) Tipografi

12. Aşağıdakilerden hangisi tasarım düşüncesi (design thinking) içinde tasarımcının izleyeceği aşamalardan değildir?

A) Aklına gelen fikirleri hemen hayata geçirmelidir.
B) Tasarımı müşterilere iletmelidir.
C) Yönbilgiyi (brief) bir araya getirmelidir.
D) Gereksinimleri incelemeli ve anlamalıdır.
E) Bir veya daha fazla çözüm üretmelidir.

Cevap : A) Aklına gelen fikirleri hemen hayata geçirmelidir.

13. Gerard’a göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi Salvador Dali’nin çalışmalarında tema olarak görülmez?

A) Gala
B) Natürmont
C) Peysaj
D) Savaş
E) Mutluluk

Cevap : E) Mutluluk

14. Dilsel işaretlere (göstergelere) dair anlamın ortaya çıkışını; artzamanlılık/ eşzamanlılık, dilyetisi/dil/söz, gösteren/gösterilen, biçim/töz, dizge/dilsel değer, nedensizlik/çizgisellik, dizimsel/dizisel ilişkiler, dilbilim/göstergebilim gibi ikili karşıtlıklar üzerinden cevaplayan öncü kuramcı kimdir?

A) Roland Barthes
B) Algirdas Julien Greimas
C) Jurgen Habermas
D) Ferdinand de Saussure
E) Charles Sanders Peirce

Cevap : D) Ferdinand de Saussure

15. Tasarımda son dosyaların alındığı, faturalandırmanın yapıldığı ve tasarımların eyleme geçirildiği aşama grafik tasarım sürecinin kaçıncı aşamasıdır?

A) 1
B) 5
C) 4
D) 2
E) 3

Cevap : C) 4

16. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı bir karaktere sahip bireyde bulunması beklenen bir özellik değildir?

A) Yüksek derecede merak duygusuna sahiplerdir.
B) Analitik zekâları yüksektir.
C) Sabit fikre sahip olurlar.
D) Otorite karşıtı tutumları vardır.
E) Farklı alanlarda başarılı olurlar.

Cevap : C) Sabit fikre sahip olurlar.

17. “b, d, h gibi bazı küçük harflerin, orta çizgi üzerinden yukarı uzanan kısmının eriştiği en tepe çizgiye ……. denir.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) üst çizgi
B) zirve
C) dikey çubuk
D) X-Yüksekliği
E) tırnak

Cevap : A) üst çizgi

18. Bir tasarımcının hayal ettiği yapıyı gösteren, fiziksel ya da dijital olarak oluşturulan ve paylaşılan kolajlara ne ad verilir?

A) Kullanıcı Deneyimi
B) Moodboard
C) Geri Bildirim
D) Storyboard
E) Brief

Cevap : B) Moodboard

19. “Rasyonel, yani mantıklı olmayan düşünceyi sistemleştirme çabası”
Yukarıda ifade edilen cümle, aşağıdaki seçeneklerden hangisinin tanımıdır?

A) Obsessif-kompulsif bozukluk
B) Paranoyak kritik yöntemi
C) Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemi
D) Ölüm ve yas terapisi
E) Bütüncül psikoterapi

Cevap : B) Paranoyak kritik yöntemi

20. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın üç aşamasını oluşturmaktadır?

A) Farkındalık – Bilgi – Patlama
B) Karşılaşma – Hazırlık – Biriktirme
C) Merak – Keşif – Yorumlama
D) Kavrama – İçselleştirme – Ortaya Çıkartma
E) Bilgi – Öğrenme – Mesaj

Cevap : B) Karşılaşma – Hazırlık – Biriktirme

Auzef Grafik Tasarımı
Auzef Grafik Tasarımı TELEGRAM

Grafik Tasarımda Yaratıcılık Ve Fikir 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: