ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Final Deneme Sınavı -8

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Final Deneme Sınavı -8

#1. Aşağıdakilerden hangisi öğretimde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

Cevap : b. Dıştan verilen uyarım, içten gelen uyarıma göre daha etkilidir.

#2. Türkiye’de Açıköğretim Fakültesi kaç yılında kurulmuştur?

Cevap : d. 1982

#3. Aşağıdakilerden hangisi çağımıza egemen olan eğitim felsefesi kuramlarından biri değildir?

Cevap : b. Davranışçılık

#4. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin varlığına işaret etmez?

Cevap : c. Bireyin davranışlarında geçici bir değişme olması

#5. I. Sosyal gerçeklik nesneldir. II. Sosyal gerçeklik özneldir. III. Araştırma bir kuramla başlar. IV. Araştırma bir kuramla son bulur. V. Araştırma yönteminde esneklik söz konusudur. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri nitel araştırma yaklaşımı kapsamında değerlendirilir?

Cevap : d. II-IV-V

#6. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin işlevleri arasında yer almaz?

Cevap : e. Ders içeriğini oluşturma

#7. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ulusal Eğitiminin felsefi temellerini genel olarak yansıtmaktadır?

Cevap : a. Yararcı (pragmatik) felsefe, ilerlemecilik akımı

#8. Aşağıdakilerden hangisi uzaktan eğitimin sunduğu hizmetlerden biri değildir?

Cevap : e. Katılımı zorunlu olan yüz yüze eğitim hizmetleri

#9. Aşağıdakilerden hangisi yönlendirilmiş öğrenmeye örnektir?

Cevap : c. Televizyon programı aracılığıyla sağlıklı beslenmeyi öğrenme

#10. Aşağıdakilerden hangisi, “araştırmacının, öğrenciöğretmen iletişimini sınıf ortamında yer alarak onların bakış açılarıyla ortaya çıkarması” amacıyla işe koşulan veri toplama yöntemidir?

Cevap : d. Katılımcı gözlem

#11. Ümit Burnu Üniversitesi, aşağıdaki eğitim etkinliklerinden hangisini dünyada ilk uygulayan kurumdur?

Cevap : c. Mektupla eğitim

#12. Cumhuriyet öncesinde Türk Eğitiminin dayandığı temel felsefeler bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bir ifadedir?

Cevap : c. 13. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde eğitimde ağırlık İslâm bilimlerine (fıkıh, kelâm, belagat, hadis vb. derslere) verilmiştir.

#13. Her an, her yerde bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim etkinliklerine ne ad verilir?

Cevap : b. İnformal eğitim

#14. İnsanın sürekli eğitilmesini öngören yaklaşıma ne ad verilir?

Cevap : c. Yaşam boyu eğitim

#15. Aşağıdakilerden hangisi Açıköğretim Fakültesi’nin öğretmenlere yönelik programlarından biri değildir?

Cevap : a. Almanca Öğretmenliği Lisans Programı

#16. Ali Öğretmen, meslekte 30 yılını tamamlamış bir öğretmendir. Ali Öğretmen, eğitimle ilgili farklı sorunların tartışıldığı ortamlarda, herhangi bir sorun ortaya çıktığında, “Bizim zamanımızda bu işlerin çözümü ...”biçiminde kalıplaşmış cümlelerle söze başlamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi, Ali Öğretmenin, sorun çözümünde başvurduğu bilgi kaynağıdır?

Cevap : a. Gelenek

#17. Aşağıdakilerden hangisi yararcılık felsefesini oluşturan ilkelerden biridir?

Cevap : c. Değerler, evrensel değil görecelidir.

#18. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin tanımıdır?

Cevap : a. Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci

#19. Aşağıdakilerden hangisi, anket sorularının araştırmaya katılanlara araştırmacı ya da anketör tarafından okunup, katılımcıların verdiği yanıtları işaretlediği görüşme türüdür?

Cevap : c. Yapılandırılmış görüşme

#20. Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırma türleri arasında sayılamaz?

Cevap : c. Deneysel araştırma

TESTi BiTiR

Results

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Final Deneme Sınavı -8

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Final Deneme Sınavı -8

HD Quiz powered by harmonic design

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Final Deneme Sınavı -8

 

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Final Deneme Sınavı -8

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş

Ünite -12

Eğitim BilimindeYönelimler: Uzaktan Eğitim

1. İnsanın sürekli eğitilmesini öngören yaklaşıma ne ad verilir?

a. Formal eğitim
b. Hizmetiçi eğitim
c. Yaşam boyu eğitim
d. Genel eğitim
e. Özel eğitim

Cevap : c. Yaşam boyu eğitim

2. Açıköğretim Fakültesinin 1986 yılında uyguladığı ilk öğretmen eğitimi programı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Eğitim Önlisans Programı
b. İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı
c. Öğretmenlik Sertifikası Programı
d. Ortaöğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı
e. Hizmet içi Eğitim Programı

Cevap : a. Eğitim Önlisans Programı

3. Türkiye’de Açıköğretim Fakültesi kaç yılında kurulmuştur?

a. 1960
b. 1964
c. 1975
d. 1982
e. 1985

Cevap : d. 1982

4. “Açık Üniversite” aşağıdaki hangi ülkelerde bulunmaktadır?

a. Japonya – Hindistan – Çin
b. İngiltere – Almanya – Japonya
c. Amerika Birleşik Devletleri – Japonya – Çin
d. Almanya – Hindistan – Çin
e. Hindistan – İngiltere – Japonya

Cevap : b. İngiltere – Almanya – Japonya

5. Aşağıdakilerden hangisi Açıköğretim Fakültesi’nin öğretmenlere yönelik programlarından biri değildir?

a. Almanca Öğretmenliği Lisans Programı
b. Lisans Tamamlama Programı
c. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
d. Sınıf Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı
e. Halk Eğitim Öğretmenleri Önlisans Programı

Cevap : a. Almanca Öğretmenliği Lisans Programı

6. 1960’lı yıllarda uzaktan yüksek öğretimi destekleyen uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

a. Avrupa Konseyi
b. Açık Üniversite
c. ABD Ulusal Üniversitesi
d. Dünya Bankası
e. Hagen Açık Üniversitesi

Cevap : d. Dünya Bankası

7. Aşağıdakilerden hangisi uzaktan eğitimin sunduğu hizmetlerden biri değildir?

a. Kendi kendine öğrenmeyi sağlayan ders kitapları
b. Kitaplara destek sağlayan radyo ve televizyon programları
c. Bilgisayar destekli eğitim etkinlikleri
d. Akademik danışmanlık sistemi
e. Katılımı zorunlu olan yüz yüze eğitim hizmetleri

Cevap : e. Katılımı zorunlu olan yüz yüze eğitim hizmetleri

8. UNESCO’nun 1960’lı yıllarda desteklediği eğitim etkinliği aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yaygın eğitim
b. Öğretmen eğitimi
c. Hizmetiçi eğitim
d. Hizmetöncesi eğitim
e. Bilgisayar eğitimi

Cevap : b. Öğretmen eğitimi

9. Ümit Burnu Üniversitesi, aşağıdaki eğitim etkinliklerinden hangisini dünyada ilk uygulayan kurumdur?

a. Televizyonla eğitim
b. Telefonla eğitim
c. Mektupla eğitim
d. Bilgisayarlı eğitim
e. Yüz yüze eğitim

Cevap : c. Mektupla eğitim

10. Uzaktan eğitimde devam zorunluluğu olan “televizyon sınıflları” uygulamasını yapan üniversite aşağıdakilerden hangisidir?

a. İngiliz Açık Üniversitesi
b. Hagen Açık Üniversitesi
c. ABD Ulusal Üniversitesi
d. Oklahoma State Üniversitesi
e. Çin Merkezi Radyo ve Televizyon Üniversitesi

Cevap : e. Çin Merkezi Radyo ve Televizyon Üniversitesi

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş
Anadolu Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: