ÇGE201U Çocuk Gelişimi Ünite -3

ÇGE201U Çocuk Gelişimi Ünite -3

Motor Gelişim

#1. “Çocuk doktoru masanın bir köşesine vurduğunda, Ada kollarını hızla geniş bir biçimde açarak ve daha sonra vücuduna doğru geri toplayarak tepkide bulundu. Ada yanağına hafifçe dokunulduğunda, başını annesinin olduğu tarafa çevirdi. Annesi parmağını Ada’nın avucuna koyduğunda ise Ada bu parmağı sıkıca yakaladı”. Aşağıdakilerden hangisinde Ada’nın göstermiş olduğu refleksif hareketler sıralı bir şekilde verilmiştir?

Cevap : b. Moro – Arama – Kavrama

#2. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin motor gelişimi açısından diğer dönemlere oranla daha hareketli oldukları dönemdir?

Cevap : b. İlk çocukluk dönemi

#3. “Bireyin günlük yaşamdaki istemli hareketleri büyük ve küçük kas motor beceriler olmak üzere iki grupta toplanır. Büyük kas motor beceriler organizmanın büyük kas gruplarının hareketine bağlı olarak ortaya çıkan davranışlar iken küçük kas motor beceriler de organizmanın küçük kas gruplarının hareketine bağlı olarak ortaya çıkan davranışlardır”. Aşağıdaki davranışlardan hangisi “küçük kas motor becerilerine” örnek olarak verilebilir?

Cevap : c. Çocuğun su içmek için şişenin kapağını çevirmesi

#4. Herhangi bir hareketinin gerçekleşmesinde “esnekliğin” önemi aşağıdaki ifadelerin hangisinde verilmiştir?

Cevap : a. Bir ya da daha fazla eklemde hareketleri istemli olarak, mümkün olduğunca geniş bir açı içerisinde yapabilme yeteneği sağlar.

#5. “Dikkat” aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

Cevap : d. Duygu ve düşünceyi bir olay ya da nesne üzerinde toplayabilmedir.

#6. Aşağıdakilerden hangisi baş boyun kontrolü, oturma, emekleme ve ayakta durma gibi hareket becerileri üzerinde en yüksek derecede etkiye sahiptir?

Cevap : d. Olgunlaşma

#7. Yaşam için gerekli olan istemli hareketlerin ilk biçimi hangi motor gelişim döneminde kazanılır?

Cevap : c. İlkel Hareketler Dönemi

#8. “Arda iki yaşında bir çocuktur. Babasının bütün çabalarına karşın futbol topuna doğru bir şekilde vurup topu kalenin içine doğru atamamaktadır”. Arda’nın durumunu açıklamak için kullanılabilecek motor gelişim kavramı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Cevap : d. Motor ve fiziksel gelişim açısından gerekli olan gelişimi gerçekleştirememiştir.

#9. “Bebeğin nesneleri önceleri avuç içi ile yakalarken daha sonra parmakları ile yakalaması” motor gelişim ilkelerinden hangisi ile açıklanır?

Cevap : e. Motor gelişim, baştan ayağa ve merkezden dışa doğrudur.

#10. Aşağıdaki kavramlardan hangisi motor gelişim ile ilgili motor yetenekler dizinidir?

Cevap : e. Dikkat-kuvvet-denge-tepki hızı-eşgüdüm-esneklik-formperformans

TESTi BiTiR

Results

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Anadolu Çocuk Gelişimi Ön Lisans Üniteleri

Motor Gelişim

 

 

– Büyük Kas Becerileri
– Küçük Kas Becerileri
– Motor Yetenekler
– Dikkat
– Kuvvet
– Denge
– Tepki Hızı
– Eşgüdüm
– Esneklik
– Form
– Performans

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Anadolu Çocuk Gelişimi Ön Lisans Üniteleri

Motor Gelişim

 

 

– Büyük Kas Becerileri
– Küçük Kas Becerileri
– Motor Yetenekler
– Dikkat
– Kuvvet
– Denge
– Tepki Hızı
– Eşgüdüm
– Esneklik
– Form
– Performans

HD Quiz powered by harmonic design

Motor Gelişim

Motor Gelişim

Motor Gelişim

ÇGE201U Çocuk Gelişimi

Ünite -3

Motor Gelişim

1. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin motor gelişimi açısından diğer dönemlere oranla daha hareketli oldukları dönemdir?

a. Fetüs dönemi
b. İlk çocukluk dönemi
c. Orta çocukluk dönemi
d. Ergenlik (son çocukluk) dönemi
e. Yetişkinlik dönemi

Cevap : b. İlk çocukluk dönemi

2. “Bireyin günlük yaşamdaki istemli hareketleri büyük ve küçük kas motor beceriler olmak üzere iki grupta toplanır. Büyük kas motor beceriler organizmanın büyük kas gruplarının hareketine bağlı olarak ortaya çıkan davranışlar iken küçük kas motor beceriler de organizmanın küçük kas gruplarının hareketine bağlı olarak ortaya çıkan davranışlardır”.
Aşağıdaki davranışlardan hangisi “küçük kas motor becerilerine” örnek olarak verilebilir?

a. Çocuğun yüzmesi
b. Çocuğun sek sek oynaması
c. Çocuğun su içmek için şişenin kapağını çevirmesi
d. Çocuğun müzik eşliğinde dans etmesi
e. Çocuğun bisiklete binmesi

Cevap : c. Çocuğun su içmek için şişenin kapağını çevirmesi

3. “Bebeğin nesneleri önceleri avuç içi ile yakalarken daha sonra parmakları ile yakalaması” motor gelişim ilkelerinden hangisi ile açıklanır?

a. Motor gelişim, kalıtım-çevre etkileşiminin bir ürünüdür.
b. Motor gelişim derece, derecece süreklidir.
c. Motor gelişim, birikimli bir süreçtir.
d. Motor yeteneklerin ortaya çıkış zamanı bireysel farklılıklara göre eğişir.
e. Motor gelişim, baştan ayağa ve merkezden dışa doğrudur.

Cevap : e. Motor gelişim, baştan ayağa ve merkezden dışa doğrudur.

4. Aşağıdakilerden hangisi baş boyun kontrolü, oturma, emekleme ve ayakta durma gibi hareket becerileri üzerinde en yüksek derecede etkiye sahiptir?

a. Yaş
b. Cinsiyet
c. Tekrarlar
d. Olgunlaşma
e. Uyarıcı çevre

Cevap : d. Olgunlaşma

5. Herhangi bir hareketinin gerçekleşmesinde “esnekliğin” önemi aşağıdaki ifadelerin hangisinde verilmiştir?

a. Bir ya da daha fazla eklemde hareketleri istemli olarak, mümkün olduğunca geniş bir açı içerisinde yapabilme yeteneği sağlar.
b. Eğilme, kalkma, yürüme gibi hareketler gereken esneklikte yapılmazsa çocuk sakatlanabilir.
c. Eğilme, kalkma, yürüme gibi hareketler için esneklik gerekli değildir.
d. Kemikler ve kaslar geliştikçe esneklik artmaya başlar.
e. Bir yerden bir yere hareket ederken daha hızlı hareketi gerçekleştirmeye yardımcı olur.

Cevap : a. Bir ya da daha fazla eklemde hareketleri istemli olarak, mümkün olduğunca geniş bir açı içerisinde yapabilme yeteneği sağlar.

6. “Dikkat” aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

a. Hızlı ve her şeyi keşfetme isteğidir.
b. İlgi, merak ve keşfetme güdüsüdür.
c. Göz ve kulağa gelen uyaranların bir kısmının sonraki süreçler için seçilmesidir.
d. Duygu ve düşünceyi bir olay ya da nesne üzerinde toplayabilmedir.
e. Bir direnci yenebilme, karşı koyabilme becerisidir.

Cevap : d. Duygu ve düşünceyi bir olay ya da nesne üzerinde toplayabilmedir.

7. Aşağıdaki kavramlardan hangisi motor gelişim ile ilgili motor yetenekler dizinidir?

a. Kuvvet-dikkat-denge-olgunlaşma-esneklikkoordinasyon-hız-form
b. Form-performans-denge-dikkat-esneklik-hız-tepki hızı-koordinasyon-kuvvet
c. Tepki hızı-gelişme-koordinasyon-dikkat-esneklik
d. Büyüme-gelişme-tepki hızı-esneklik-koordinasyon
e. Dikkat-kuvvet-denge-tepki hızı-eşgüdüm-esneklik-formperformans

Cevap : e. Dikkat-kuvvet-denge-tepki hızı-eşgüdüm-esneklik-formperformans

8. “Çocuk doktoru masanın bir köşesine vurduğunda, Ada kollarını hızla geniş bir biçimde açarak ve daha sonra vücuduna doğru geri toplayarak tepkide bulundu. Ada yanağına hafifçe dokunulduğunda, başını annesinin olduğu tarafa çevirdi. Annesi parmağını Ada’nın avucuna koyduğunda ise Ada bu parmağı sıkıca yakaladı”. Aşağıdakilerden hangisinde Ada’nın göstermiş olduğu refleksif hareketler sıralı bir şekilde verilmiştir?

a. Babinski – Arama – Kavrama
b. Moro – Arama – Kavrama
c. Emme – Moro – Adımlama
d. Asimetrik Tonik Boyun – Emme – Arama
e. Arama – Babinski – Moro

Cevap : b. Moro – Arama – Kavrama

9. “Arda iki yaşında bir çocuktur. Babasının bütün çabalarına karşın futbol topuna doğru bir şekilde vurup topu kalenin içine doğru atamamaktadır”. Arda’nın durumunu açıklamak için kullanılabilecek motor gelişim kavramı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a. Fiziksel ve duygusal gelişim itibarı ile gerekli gelişimi sağlayamamıştır.
b. Boy ve kilo artışı açısından gerekli olan gelişimi gerçekleştirememiştir.
c. Bedensel ve fiziksel gelişim açısından gerekli olan gelişimi gerçekleştirememiştir.
d. Motor ve fiziksel gelişim açısından gerekli olan gelişimi gerçekleştirememiştir.
e. Büyük ve küçük kas motor gelişim arasında paralellik geliştirememiştir.

Cevap : d. Motor ve fiziksel gelişim açısından gerekli olan gelişimi gerçekleştirememiştir.

10. Yaşam için gerekli olan istemli hareketlerin ilk biçimi hangi motor gelişim döneminde kazanılır?

a. Doğum Öncesi Dönem
b. Refleksif Hareketler Dönemi
c. İlkel Hareketler Dönemi
d. Temel Hareketler Dönemi
e. Özelleşmiş Hareketler Dönemi

Cevap : c. İlkel Hareketler Dönemi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Motor Gelişim
– Büyük Kas Becerileri
– Küçük Kas Becerileri
– Motor Yetenekler
– Dikkat
– Kuvvet
– Denge
– Tepki Hızı
– Eşgüdüm
– Esneklik
– Form
– Performans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: