ÇGE201U Çocuk Gelişimi Ünite -4

ÇGE201U Çocuk Gelişimi Ünite -4

Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi

#1. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel ve dil gelişimini etkileyen etmenlerden biri değildir?

Cevap : a. Irk

#2. Nesne ya da olayların ortak özelliğini simgeleyen içsel sürece ne ad verilir?

Cevap : b. Kavram

#3. Aşağıdakilerden hangisinde dikkat süreçleri birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Cevap : c. Dikkat süresi- dikkat seçiciliği

#4. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel gelişimle ilgili temel kavramlardan biri değildir?

Cevap : d. Sevgi

#5. Aşağıdakilerden hangisi dilin bileşenlerinden biri değildir?

Cevap : b. Yapı bilgisi

#6. Aşağıdakilerden hangisi dil gelişimiyle ilgili kuramlardan biri değildir?

Cevap : e. Hümanist

#7. Üç-dört yaş dönemindeki bir çocuğun dil gelişimi alanındaki kelime dağarcığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. 900 – 1000

#8. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun genel gelişimini değerlendirmede kullanılan testlerden biri değildir?

Cevap : c. WECHSLER

#9. Duyu-motor dönemin yaş aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. 0 – 2 yaş

#10. Aşağıdakilerden hangisi Piaget’nin bilişsel gelişim dönemlerinden biridir?

Cevap : e. İşlem öncesi dönem

TESTi BiTiR

Results

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Anadolu Çocuk Gelişimi Ön Lisans Üniteleri

 

Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi

– Bilişsel Gelişim
– Algı
– Kavram
– Düşünme
– Akıl Yürütme
– Bellek ve Hatırlama
– Dil Gelişimi
– İletişim
– Konuşma
– Dilin Bileşenleri

 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Anadolu Çocuk Gelişimi Ön Lisans Üniteleri

 

Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi

– Bilişsel Gelişim
– Algı
– Kavram
– Düşünme
– Akıl Yürütme
– Bellek ve Hatırlama
– Dil Gelişimi
– İletişim
– Konuşma
– Dilin Bileşenleri

 

HD Quiz powered by harmonic design

Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi

Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi

ÇGE201U Çocuk Gelişimi

Ünite -4

Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi

1. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel ve dil gelişimini etkileyen etmenlerden biri değildir?

a. Irk
b. Cinsiyet
c. Zeka
d. Çevre
e. Kalıtım

Cevap : a. Irk

2. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel gelişimle ilgili temel kavramlardan biri değildir?

a. Dikkat
b. Algı
c. Problem çözme
d. Sevgi
e. Yaratıcılık

Cevap : d. Sevgi

3. Aşağıdakilerden hangisinde dikkat süreçleri birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

a. Dikkat dağılması- dikkat odaklanması
b. Dikkat ortalaması- dikkat odaklanması
c. Dikkat süresi- dikkat seçiciliği
d. Dikkat seçiciliği- dikkat geçirgenliği
e. Dikkat geçirgenliği- dikkat seçiciliği

Cevap : c. Dikkat süresi- dikkat seçiciliği

4. Aşağıdakilerden hangisi dil gelişimiyle ilgili kuramlardan biri değildir?

a. Psikolinguistik
b. Etkileşimci
c. Sosyal Öğrenme
d. Davranışçı
e. Hümanist

Cevap : e. Hümanist

5. Üç-dört yaş dönemindeki bir çocuğun dil gelişimi alanındaki kelime dağarcığı aşağıdakilerden hangisidir?

a. 1500 – 2000
b. 900 – 1000
c. 400 – 500
d. 1600 – 1800
e. 2300 – 2500

Cevap : b. 900 – 1000

6. Nesne ya da olayların ortak özelliğini simgeleyen içsel sürece ne ad verilir?

a. Telepati
b. Kavram
c. Yakınsak gelişim
d. Dikkat seçiciliği
e. Adaptasyon

Cevap : b. Kavram

7. Aşağıdakilerden hangisi Piaget’nin bilişsel gelişim dönemlerinden biridir?

a. Eylemsel dönem
b. Sembolik dönem
c. Yakınsal gelişim alanı
d. İmgesel dönem
e. İşlem öncesi dönem

Cevap : e. İşlem öncesi dönem

8. Aşağıdakilerden hangisi dilin bileşenlerinden biri değildir?

a. Ses bilgisi
b. Yapı bilgisi
c. Biçim bilgisi
d. Anlam bilgisi
e. Kullanım bilgisi

Cevap : b. Yapı bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun genel gelişimini değerlendirmede kullanılan testlerden biri değildir?

a. DENVER
b. AGTE
c. WECHSLER
d. GEÇDA
e. GİDR

Cevap : c. WECHSLER

10. Duyu-motor dönemin yaş aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

a. 0 – 2 yaş
b. 3 – 6 yaş
c. 0 – 1 yaş
d. 3 – 4 yaş
e. 4 – 5 yaş

Cevap : a. 0 – 2 yaş

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi
– Bilişsel Gelişim
– Algı
– Kavram
– Düşünme
– Akıl Yürütme
– Bellek ve Hatırlama
– Dil Gelişimi
– İletişim
– Konuşma
– Dilin Bileşenleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: