auzefİş Sağlığı ve GüvenliğiYangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği

Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği 2022-2023 Vize Soruları

Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği 2022-2023 Vize Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi kıvılcımlardan kaynaklanan tutuşmalara örnek değildir?

Cevap : B) Kömür

#2. Aşağıdakilerden hangisi kendi kendine meydana gelen tutuşmalara örnek değildir?

Cevap : A) Benzin

#3. Alevlerin bitişiğinde veya yakınında bulunan ortamlara sıçrayarak yangına sebebiyet vermesine ..... denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) sirayet

#4. Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden biri değildir?

Cevap : C) Süper yanma

#5. Art niyetle kasten çıkarılan yangınlara ..... denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) sabotaj

#6. Kontrol dışına çıkmış yanma olayına ..... denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) yangın

#7. Osmanlı İmparatorluğu'na tulumbayı getiren ve ilk defa kullanan aslen Fransız olup ismi ..... olan kişi İslamiyet'i kabul ettikten sonra ..... ismini almıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) David – Gerçek Davut

#8. Patlayıcı maddelerin yanma reaksiyonu olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Detanasyon

#9. "Yanıcı maddenin tutuşma sıcaklığında O2 (oksijen) ile meydana getirdiği ekzotermik (ortama ısı veren) kimyasal zincirleme reaksiyona denir." tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : A) Yanma

#10. Hayvansal ve bitkisel kaynaklı yağlar hangi yangın sınıfına girer?

Cevap : D) F

#11. Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden biri değildir?

Cevap : E) Su tehlikesi

#12. Küçük kıyamet olarak adlandırılan ve İstanbul'da meydana gelen deprem hangi yılda gerçekleşmiştir?

Cevap : E) 1509

#13. Aşağıdakilerden hangisi gaz yanıcı maddelerden biri değildir?

Cevap : C) Odun

#14. "Havadan hafif olduğu için tavana çıkar" ifadesi aşağıdakilerden hangisi için doğrudur?

Cevap : C) Doğalgaz

#15. Dergâh-ı Ali Tulumba Ocağı hangi olaydan sonra kaldırılmıştır?

Cevap : A) Yeniçeri ocağının kaldırılması

#16. Aşağıdakilerden hangisi özellikle tekstil sektörlerindeki çalışma ortamlarında tozların neden olabileceği tutuşma türüdür?

Cevap : A) Sürtünmeden kaynaklanan tutuşmalar

#17. Ses hızının altında olan parlama ve patlamalar olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Derenasyon

#18. Sobanın gece uyutulmasına benzeyen ve "korlaşma safhası" olarak da adlandırılan bu safhada, ısı yüksek, ilerleyen yangının azalttığı oksijen yetersiz ve yarım yanma (sıcak tütme) devam etmektedir. Yarım yanmış gazlar basınçlı bir şekilde ortamı kaplamıştır. Kapı veya pencere açıldığında ortama giren oksijen patlamaya neden olmaktadır. Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : D) Back draft

#19. Aşağıdakilerden hangisi katı yanıcı maddelerden biri değildir?

Cevap : C) Solvent

#20. Yangınlar müdahale şekillerine göre kaç ana başlık altında değerlendirilir?

Cevap : B) 3

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği 2022-2023 Vize Soruları

1. Osmanlı İmparatorluğu’na tulumbayı getiren ve ilk defa kullanan aslen Fransız olup ismi ….. olan kişi İslamiyet’i kabul ettikten sonra ….. ismini almıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Marco – Tulumbacı Mehmet
B) Alan – Tulumbacı Ahmet
C) Adam – Gerçek Adem
D) Mamutovic – Gerçek Mahmut
E) David – Gerçek Davut

Cevap : E) David – Gerçek Davut

2. Ses hızının altında olan parlama ve patlamalar olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hızlı yanma
B) Derenasyon
C) Parlama
D) Patlama
E) Kendi kendine yanma

Cevap : B) Derenasyon

3. Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden biri değildir?

A) Kimyasal tehlike
B) Patlama tehlikesi
C) Çökme tehlikesi
D) Elektrik tehlikesi
E) Su tehlikesi

Cevap : E) Su tehlikesi

4. Dergâh-ı Ali Tulumba Ocağı hangi olaydan sonra kaldırılmıştır?

A) Yeniçeri ocağının kaldırılması
B) Lale devri
C) Öşürün kaldırılması
D) Matbaanin kullanılması
E) Makedonya ayaklanması

Cevap : A) Yeniçeri ocağının kaldırılması

5. Aşağıdakilerden hangisi kendi kendine meydana gelen tutuşmalara örnek değildir?

A) Benzin
B) Hayvansal gübre
C) Kömür
D) Yağlı kumaşlar
E) Yağlı paçavra bezleri

Cevap : A) Benzin

6. Küçük kıyamet olarak adlandırılan ve İstanbul’da meydana gelen deprem hangi yılda gerçekleşmiştir?

A) 1515
B) 1789
C) 1510
D) 1624
E) 1509

Cevap : E) 1509

7. Patlayıcı maddelerin yanma reaksiyonu olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yavaş yanma
B) Patlama
C) Hızlı yanma
D) Parlama
E) Detanasyon

Cevap : E) Detanasyon

8. Aşağıdakilerden hangisi özellikle tekstil sektörlerindeki çalışma ortamlarında tozların neden olabileceği tutuşma türüdür?

A) Sürtünmeden kaynaklanan tutuşmalar
B) Elektrik kaynaklı tutuşmalar
C) Kıvılcımlardan kaynaklanan tutuşmalar
D) Açık alevlerden kaynaklanan tutuşmalar
E) Aşırı ısıtılmış maddelerden kaynaklanan tutuşmalar

Cevap : A) Sürtünmeden kaynaklanan tutuşmalar

9. Hayvansal ve bitkisel kaynaklı yağlar hangi yangın sınıfına girer?

A) A
B) C
C) B
D) F
E) D

Cevap : D) F

10. “Yanıcı maddenin tutuşma sıcaklığında O2 (oksijen) ile meydana getirdiği ekzotermik (ortama ısı veren) kimyasal zincirleme reaksiyona denir.” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Yanma
B) Yanıcı Madde
C) Yangın
D) Yakıt
E) Isı

Cevap : A) Yanma

11. Aşağıdakilerden hangisi gaz yanıcı maddelerden biri değildir?

A) Etan
B) Propan
C) Odun
D) Metan
E) Lpg

Cevap : C) Odun

12. Yangınlar müdahale şekillerine göre kaç ana başlık altında değerlendirilir?

A) 5
B) 3
C) 6
D) 4
E) 2

Cevap : B) 3

13. Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden biri değildir?

A) Patlama
B) Parlama
C) Süper yanma
D) Kendi kendine yanma
E) Derenasyon

Cevap : C) Süper yanma

14. “Havadan hafif olduğu için tavana çıkar” ifadesi aşağıdakilerden hangisi için doğrudur?

A) Karbondioksit
B) LPG
C) Doğalgaz
D) Oksijen
E) Azot

Cevap : C) Doğalgaz

15. Aşağıdakilerden hangisi kıvılcımlardan kaynaklanan tutuşmalara örnek değildir?

A) Sobanın kapağından düşen korlar
B) Kömür
C) Mangaldan sıçrayan korlar
D) Yanan süprüntü ve çöplerden sıçrayan parçalar
E) Bacadan çıkan parçalar

Cevap : B) Kömür

16. Kontrol dışına çıkmış yanma olayına ….. denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) sıçrama
B) yanıcı madde
C) yanma
D) yangın
E) kaza

Cevap : D) yangın

17. Art niyetle kasten çıkarılan yangınlara ….. denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) patlama
B) sabotaj
C) yangın
D) sirayet
E) parlama

Cevap : B) sabotaj

18. Aşağıdakilerden hangisi katı yanıcı maddelerden biri değildir?

A) Odun
B) Cam
C) Solvent
D) Plastik
E) Kömür

Cevap : C) Solvent

19. Alevlerin bitişiğinde veya yakınında bulunan ortamlara sıçrayarak yangına sebebiyet vermesine ….. denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) yangın
B) yanıcı madde
C) yanma
D) sirayet
E) sabotaj

Cevap : D) sirayet

20. Sobanın gece uyutulmasına benzeyen ve “korlaşma safhası” olarak da adlandırılan bu safhada, ısı yüksek, ilerleyen yangının azalttığı oksijen yetersiz ve yarım yanma (sıcak tütme) devam etmektedir. Yarım yanmış gazlar basınçlı bir şekilde ortamı kaplamıştır. Kapı veya pencere açıldığında ortama giren oksijen patlamaya neden olmaktadır.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Flame over
B) Flash over
C) Flame cover
D) Back draft
E) Flash cover

Cevap : D) Back draft

Auzef Bölümler İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans-min
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği

Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: