İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı-2 2022-2023 Bütünleme

İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı-2 2022-2023 Bütünleme

#1. İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre, çalışan temsilcisi seçimi ne kadar süre geçerlidir?

Cevap : C) 5 yıl

#2. I. İş güvenliği uzmanı II. İşyeri hekimi III. Ustabaşı-Formen IV. Güvenlik Müdürü İSG Kurulları Hakkında Yönetmeliğe göre yukarıda verilen kişilerden hangileri İSG Kurulunda görev yapmaktadır?

Cevap : A) I, II ve III

#3. Türkiye'de temel görevi KOBİ'leri desteklemek olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) KOSGEB

#4. Aşağıdakilerden hangisi Kişisel Koruyucu Donanım kullanılmasının gerekli olabileceği işler ve sektörlerden olan Solunum Sistemi Koruyucularının kullanıldığı işlerden biri değildir?

Cevap : E) Metal şekillendirme presleriyle çalışma

#5. Aşağıdakilerden hangisi üreticinin ilgili teknik düzenlemeden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu ve bu işareti taşıyan ürünlerin temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşıladığını gösteren bir işarettir?

Cevap : B) CE

#6. İş teftiş sisteminin kurulmasını isteyen ILO sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) 81 Sayılı Sözleşme

#7. Türkiye'de meslek hastalıklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Meslek hastalıklarının tespit edilememesinde en önemli neden mevzuat eksikliğidir.

#8. Maruz kaldığı iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle vefat eden işçinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin işverenden talep edebilecekleri tazminat aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Destekten yoksun kalma tazminatı

#9. İSG Kurulları Hakkında Yönetmeliğe göre İSG Kurulu toplantısına kim başkanlık etmektedir?

Cevap : E) İşveren veya vekili

#10. İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre bir İşverenin işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma yükümlülüğünü yerine getirmesi için en az kaç aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir?

Cevap : E) 6 aydan fazla süren işler

#11. "Kamu görevlileri ..... sigortasından yararlanmazlar" Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) iş kazası ve meslek hastalığı

#12. İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre, işyerinde 138 kişi istihdam eden işveren kaç adet çalışan temsilcisi görevlendirmek zorundadır?

Cevap : C) 3 kişi

#13. İSG Kurulları Hakkında Yönetmeliğe göre "tehlikeli" sınıfa giren işyerlerinde İSG kurulları en geç hangi aralıklarla toplanmak zorundadır?

Cevap : A) 2 ayda 1 kez

#14. "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının kapsamının genişletilmesiyle; örneğin ..... tüm çalışanlarını bilgilendirmeli ve temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermeli, risk değerlendirmesi yapmalı, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmalı, çalışan temsilcisi belirlemeli ve acil durum planları oluşturmalıdır." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) Kamu işverenleri de

#15. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyelerinden hangisi, daha çok özel sektör işyerlerinde bulunur?

Cevap : C) Usta, ustabaşı

#16. Kamu kurum ve kuruluşları açısından, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun hangi maddeleri 31.12.2023 tarihine kadar ertelenmiştir?

Cevap : B) m. 6 ve 7

#17. "İşyerinde yürütülen işin görülmesine katkı sağladığı sürece, bir aracın işyerinden sayılabilmesi için ..... zorunlu değildir." Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) işverenin mülkiyetinde olması

#18. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde sağlık önlemlerinin alınmasıyla ilgili yönetmeliklerden biri değildir?

Cevap : B) İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

#19. İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak aşağıdakilerden hangisinin görevleri arasında yer alır?

Cevap : B) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

#20. Bilindiği üzere her yıl İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda belirtilen idari para cezaları yeniden değerlendirme oranına tabi tutularak ekonomik koşullara göre güncellenmektedir. 2020 yılı için uygulanacak ceza miktarı yeniden değerleme oranı yüzde kaç olarak tespit edilmiştir?

Cevap : D) “,58

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

HD Quiz powered by harmonic design

İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı-2 2022-2023 Bütünleme

1. “İşyerinde yürütülen işin görülmesine katkı sağladığı sürece, bir aracın işyerinden sayılabilmesi için ….. zorunlu değildir.”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) işçinin kullanması
B) iş için kullanılması
C) trafik muayenesinin yapılması
D) işverenin hâkimiyetinde olması
E) işverenin mülkiyetinde olması

Cevap : E) işverenin mülkiyetinde olması

2. İş teftiş sisteminin kurulmasını isteyen ILO sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 81 Sayılı Sözleşme
B) 82 Sayılı Sözleşme
C) 79 Sayılı Sözleşme
D) 78 Sayılı Sözleşme
E) 80 Sayılı Sözleşme

Cevap : A) 81 Sayılı Sözleşme

3. Maruz kaldığı iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle vefat eden işçinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin işverenden talep edebilecekleri tazminat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Manevi tazminat
B) Ayni tazminat
C) İhbar tazminatı
D) Destekten yoksun kalma tazminatı
E) İş güvencesi tazminatı

Cevap : D) Destekten yoksun kalma tazminatı

4. “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının kapsamının genişletilmesiyle; örneğin ….. tüm çalışanlarını bilgilendirmeli ve temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermeli, risk değerlendirmesi yapmalı, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmalı, çalışan temsilcisi belirlemeli ve acil durum planları oluşturmalıdır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Alt işveren de
B) İş yeri hekimleri de
C) Kamu işverenleri de
D) Özel sektör işverenleri de
E) İş güvenliği uzmanları da

Cevap : C) Kamu işverenleri de

5. İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak aşağıdakilerden hangisinin görevleri arasında yer alır?

A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)
B) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
C) İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM)
D) İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü (İSGGM)
E) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Cevap : B) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

6. İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre bir İşverenin işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma yükümlülüğünü yerine getirmesi için en az kaç aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir?

A) 4 aydan fazla süren işler
B) 8 aydan fazla süren işler
C) 12 aydan fazla süren işler
D) 24 aydan fazla süren işler
E) 6 aydan fazla süren işler

Cevap : E) 6 aydan fazla süren işler

7. “Kamu görevlileri ….. sigortasından yararlanmazlar”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) iş kazası ve meslek hastalığı
B) vazife malûllüğü
C) meslek hastalığı
D) yaşlılık
E) iş kazası

Cevap : A) iş kazası ve meslek hastalığı

8. Bilindiği üzere her yıl İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda belirtilen idari para cezaları yeniden değerlendirme oranına tabi tutularak ekonomik koşullara göre güncellenmektedir. 2020 yılı için uygulanacak ceza miktarı yeniden değerleme oranı yüzde kaç olarak tespit edilmiştir?

A) %10.57
B) %25,90
C) %20,65
D) %22,58
E) %26,33

Cevap : D) %22,58

9. İSG Kurulları Hakkında Yönetmeliğe göre İSG Kurulu toplantısına kim başkanlık etmektedir?

A) İşyeri hekimi
B) İSG uzmanı
C) İnsan kaynakları uzmanı
D) Sivil savunma uzmanı
E) İşveren veya vekili

Cevap : E) İşveren veya vekili

10. Aşağıdakilerden hangisi üreticinin ilgili teknik düzenlemeden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu ve bu işareti taşıyan ürünlerin temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşıladığını gösteren bir işarettir?

A) ISO EN Standardi
B) CE
C) UL
D) BSI
E) Kategorizasyon sınıfı

Cevap : B) CE

11. İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ’e göre, işyerinde 138 kişi istihdam eden işveren kaç adet çalışan temsilcisi görevlendirmek zorundadır?

A) 2 kişi
B) 4 kişi
C) 3 kişi
D) 1 kişi
E) 5 kişi

Cevap : C) 3 kişi

12. Aşağıdakilerden hangisi Kişisel Koruyucu Donanım kullanılmasının gerekli olabileceği işler ve sektörlerden olan Solunum Sistemi Koruyucularının kullanıldığı işlerden biri değildir?

A) Toz oluşumunu önlemenin yetersiz olduğu sprey boyama işleri
B) Yüksek fırınların gaz boruları ve gaz konvertörleri civarındaki çalışmalar
C) Kuyularda, kanalizasyon ve kanalizasyonla bağlantılı diğer yer altı sahalarında yapılan çalışmalar
D) Ağır metal dumanlarının bulunabileceği yüksek fırın kapakları civarındaki çalışmalar
E) Metal şekillendirme presleriyle çalışma

Cevap : E) Metal şekillendirme presleriyle çalışma

13. Kamu kurum ve kuruluşları açısından, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun hangi maddeleri 31.12.2023 tarihine kadar ertelenmiştir?

A) m. 7 ve 8
B) m. 6 ve 7
C) m. 8 ve 9
D) m. 5 ve 6
E) m. 4 ve 5

Cevap : B) m. 6 ve 7

14. Türkiye’de temel görevi KOBİ’leri desteklemek olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) TÜBİTAK
B) YÖK
C) Sanayi Bakanlığı
D) KOSGEB
E) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Cevap : D) KOSGEB

15. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyelerinden hangisi, daha çok özel sektör işyerlerinde bulunur?

A) iş güvenliği uzmanı
B) İşyeri hekimi
C) Usta, ustabaşı
D) İşveren
E) Çalışan temsilcisi

Cevap : C) Usta, ustabaşı

16. İSG Kurulları Hakkında Yönetmeliğe göre “tehlikeli” sınıfa giren işyerlerinde İSG kurulları en geç hangi aralıklarla toplanmak zorundadır?

A) 2 ayda 1 kez
B) 6 ayda 1 kez
C) Yılda 1 kez
D) 9 ayda 1 kez
E) Ayda 1 kez

Cevap : A) 2 ayda 1 kez

17. I. İş güvenliği uzmanı
II. İşyeri hekimi
III. Ustabaşı-Formen
IV. Güvenlik Müdürü
İSG Kurulları Hakkında Yönetmeliğe göre yukarıda verilen kişilerden hangileri İSG Kurulunda görev yapmaktadır?

A) I, II ve III
B) I ve II
C) II, III ve IV
D) II ve III
E) I, III ve IV

Cevap : A) I, II ve III

18. Türkiye’de meslek hastalıklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye’de meslek hastalıklarının çoğu teşhis edilememektedir.
B) Meslek hastalıkları nedeniyle büyük bir ekonomik kayıp yaşanmaktadır.
C) Meslek hastalığı istatistikleri gerçek durumu yansıtmamaktadır.
D) Meslek hastalıklarının tespit edilememesinde en önemli neden mevzuat eksikliğidir.
E) Meslek hastalığı tanı sistemi yetersizdir.

Cevap : D) Meslek hastalıklarının tespit edilememesinde en önemli neden mevzuat eksikliğidir.

19. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde sağlık önlemlerinin alınmasıyla ilgili yönetmeliklerden biri değildir?

A) Tozla Mücadele Yönetmeliği
B) İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
C) Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
D) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
E) Titreşim Yönetmeliği

Cevap : B) İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

20. İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ’e göre, çalışan temsilcisi seçimi ne kadar süre geçerlidir?

A) 4 yıl
B) 2 yıl
C) 5 yıl
D) 6 yıl
E) 3 yıl

Cevap : C) 5 yıl

İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans facebook iş sağlığı ve güvenliği

İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı-2 2022-2023 Bütünleme

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: