Tüketici Davranışları 2021 Vize Deneme Soruları-2

Tüketici Davranışları 2021 Vize Deneme Soruları-2

#1. ”Tutumlar bireylere dört farklı fonksiyonu ile etki etmektedir.” Aşağıdakilerden hangisi bu fonksiyonlardan birisidir?

Cevap : c) değer ifade etme işlevi

#2. Duygusal hafıza,duyular aracılığıyla elde edilen bilgilleri deplar ve büyük ölçüde algılanan objenin ....................gibi fiziksel niteliklere dayanmaktadır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?

Cevap : b) boyu-hacmi

#3. Aşağıdakilerden hangisi duyusal uyaranlar arasında gösterilebilir?

Cevap : a) koku

#4. Gelişen trendlerin tüketici davranışına etkisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangsi gerçeği yansıtmamaktadır?

Cevap : d) tüketici alışverişte günccel bilgilere ihtiyaç duymamakta eski bilgiler ile yetinmektedird.

#5. Benlik-imaj uyumuna ilişkin ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : d) benlik-imaj uyumu, çevresindekilerinin kendisi hakkında ne düşündüğüne önem veren tüketiciler için önem vermeyenlere göre çok daha önemlidir.

#6. “..............uyumu,çevresindekilerinin kendisi haklarında ne düşündüğüne önem veren tüketiciler için (kendini yüksek derecede izleyenler ) önem vermeyenlere göre (kendini izleme eğilimi düşük olanlar ) özellikler tüketim toplum içinde ,diğer insanların gözü önünde yapılıyorsa,çok daha önemlidir.”

Cevap : a) benlik-imajı

#7. “Dudak silikonları patlayan bayanın toplum içerisine çıkmaya ilişkin yaşayacağı kaygı..........ile ilglidir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : b) sosyal risk

#8. “...........bireyleri arzulanan hedeflere yönlendiren..............ise tam tersi istenmeyen durumlardan uzak durulması yönünde bireyleri yönlendiren güdülerdir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : e) olumlu güdüler-olumusuz güdüler

#9. .........,bireyin kendi imajını ifade ediş biçimidir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : c) benlik

#10. Zaman içerisinde meydana gelen toplumsal değişiklikerede ve tarihiteki önemli olay ve gelişmelerde pazarlamanın ve ürünlerin etkisinin araştırıldığı bir çalımada aşağıdaki düşüncelerden Hangisine başvurulabilir?

Cevap : e) tarih

#11. I.Harici girdiler II.kaybetme III.Depolama IV.Unutma Aşağıdakilerden hangisi/hangileri hafıza sürecinde yer alır?

Cevap : b) I,III

#12. “Ürün ve hizmetlerin sosyal grup üyeleri olarak davranışlarına etkisini araştıran pazarlamacılar.................disiplinden faydalanabilir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : d) Sosyal psikoloji

#13. Tüketiciler, karar süreçlerinde alternatifleri değerlendirirken yada seçim yaparken mantık çerçevesinde en fazla faydayı elde edeceklerini düşündükleri seçimleri gerçekleştirirler.”

Cevap : d) akılcı güdüler

#14. “İhtiyaçların acilen tatmin edilmesi gereklidir.Kış mevsiminde kombisi bozulan bir kişinin bunu tamir ettirmek için yada sonraki gün önemli bir iş görüşmesine gidecek olan bir kişinin yeni bir takım elbise satın almak amacıyla ürün yada marka alternatiflerini karşılaştırmak ve fiyat araştırması yapmak için yeterli zaman olmayacaktır.”

Cevap : c) yüksek öncelikli güdüler

#15. ............ istenmeyen durumlardan uzak durulması yönünde bireyleri yönlendiren güdülerdir. Yukarıdaki boşlukları sırasıyla doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?

Cevap : e) olumsuz güdüler

#16. “...........kişinin bir amaca yönelik olarak kendini belirli bir davranışa yönlendirmesi ve bu davranışı sürdürmesini içeren psikolojik süreçleri kapsayan bir kavramdır.”

Cevap : b) Motivasyon

#17. Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin satın alma öncesinde değerlendireceği konular arasında yer almaz?

Cevap : a) tüketicinin satın almış olduğu ürünler ilgili memnuniyetsiliğini bildirmesi

#18. ...........iki veya daha fazla organizasyon veya bireyin değer ifade eden unsurlarının karşılıklı olarak alınıp verilmesidir.

Cevap : c) değişim

#19. “Örneğin,Porche marka araba sahipleri kendilerini,Volkswagen sahiplerine göre daha aktif ve gösterişli görmektedirler.” Yukarıdaki örneği açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) ürün benlik

#20. Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranıı genel modelinde bireysel etkilerbaşlığı altında ele alınmaz?

Cevap : e) Kültür

#21. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin tutumlarını açıklamada faydalanılan bilişenler arasında yer alır?

Cevap : e) bilişsel bileşen

#22. Klasik koşullama ve edimsel koşullama aşağıdaki hangi öğrenme türüne aittir?

Cevap : e) davranışsal öğrenme

#23. “Kimi işletmeler ............uyarmak ve önceliğini arttırmak amacıyla,tüketicilere çeşitli teşvikler sunabilir.Örneğin,oteller ve seyehat firmaları,kış aylarında yaz mevsimi için rezervasyon yaptırmaları konusunda potansiyel müşterilerine onları teşvik edecek unsurlar, fiyat indirimleri vs.ile yaklaşmaktadır”

Cevap : b) düşük öncelikli güdüler

#24. .........,bireyin çevresinden gelen uyarıcıları (nesne,koku,tat,renk,hareket vs. ) kendileri için anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde seçmeleri,düzenlemeleri ve yorumlamalarıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : d) algılama

#25. “...........,duyularımızla algıladığımız duygusal ip uçları sayesinde ,bir ürünle ve o ürünün faydaları ile ilgili bilgilerin toplanması aşamasından sonra devereye girerek ürün hakkında bir karara varılmasını sağlayan faaliyettir”. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : b) yorumlama

#26. “........... çok olumlu tutumlar beslemediğimiz bir araba markasının sınırlı sayıda üretimini gerçekleştirdiği modellerine karşı daha olumlu tutumlar geliştirmemizin nedeni açıklamaktadır.” Yukarıdaki boşluğa tutumların değiştirilmesinde etkili olabilecek farklı durumları ifade eden aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

Cevap : a) az bulma

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

HD Quiz powered by harmonic design

Tüketici Davranışları 2021 Vize Deneme Soruları-2

Auzef HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM LİSANS TAMAMLAMAT
Auzef PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ
Auzef Sağlık Yönetimi
Auzef Tüketici Davranışları
Auzef İşletme
LOLONOLO

AUZEF Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama
Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Tüketici Davranışları 2021 Vize Deneme Soruları-2

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: