auzefÇocuk GelişimiÇocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -3

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -3

#1. Aşağıdakilerden hangisi Schirrmacher’e göre öğretmenlerin çocuklarla sanat çalışmaları hakkında konuşma yaklaşımlarından biri değildir?

Cevap : D) Uzlaştıran

#2. Sanat eserinin eleştirisinde aşağıdakilerden hangisine özgü sorular yer almamaktadır?

Cevap : D) Gözlemleme

#3. “Güzel olmuş, ama köpeklerin kuyrukları şöyle olmalı ya da çiçeğin yapraklarını eklemeyi unutma”, “güneşin yüzü olmalı mı? ” şeklinde tepkiler ile çocuğun özgün çizimi yerine gerçekteki şeklinin istendiği hangi yaklaşıma ait soru biçimidir?

Cevap : E) Düzeltici yaklaşım

#4. “Resimdeki kişi ne anlatmak istiyor olabilir? Ona neler söylemek istersin?” soruları hangi eleştiri aşamasına örnek sorulardır?

Cevap : C) Yorumlama aşaması

#5. Öğretmenlerin çocukların çizdikleri görsel tasarımları anlamaları ve uygun tepki verebilmeleri için hangi becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir?

Cevap : A) Görsel okur-yazarlık

#6. Çocukların sanat eleştirisi yapabilmelerini desteklemek amacıyla aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?

Cevap : D) Birbirlerinin resimlerini eleştirmeleri

#7. Çocukların sanat eserlerini eleştirmelerine yönelik çalışmalarda seçilecek eserlerin özelliklerinde hangisine dikkat edilmelidir?

Cevap : B) Çocukların gelişimleri ve yaşantılarına göre belirlenmesi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -3

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -3

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -3

1- Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın ölçümünde kullanılan yaygın ölçme araçlarından değildir?

A) Wallach Kogan Testi
B) Uzak Çağrışımlar Testi
C) Myers-Briggs Tip Göstergesi
D) Guilford Bataryası
E) TYDT

Cevap : C) Myers-Briggs Tip Göstergesi

2- İçeriğinde çocuk ve yetişkinlerin siyah-beyaz olarak tasarlanmış basit çizimleri ile gerçek hayata dair sahnelerin yer aldığı ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A) PEPSI
B) Uzak Çağrışımlar Testi
C) TYDT
D) Guilford Bataryası
E) Wallach Kogan Testi

Cevap : A) PEPSI

3- Genel olarak eğitimsel yaklaşımlarda yaygın olarak kullanılan görsel yaklaşım nedeniyle diğer duyuların kullanılmasıyla da yaratıcılığın ortaya konabileceği durumunun gözden kaçırılabileceği düşüncesiyle oluşturulan yaratıcılık testi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaratıcılık Potansiyelini Değerlendirme Testi
B) Uzak Çağrışımlar Testi
C) Seslerle ve Kelimelerle Yaratıcı Düşünme
D) Guilford Bataryası
E) Sınıf Ortamı Gözlem Formu

Cevap : C) Seslerle ve Kelimelerle Yaratıcı Düşünme

4- I. Resimlerle yaratıcı düşünme ile sözcüklerle yaratıcı düşünme olarak şekilsel ve sözel biçimleri vardır,II. A ve B formları olmak üzere paralel ikişer form barındırmaktadır.
III. Yaygın olarak kullanılan bir ölçme aracıdır.
Yukarıda tanımlaması yapılmış olan yaratıcılık testi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Purdue Problem Çözme Envanteri
B) Uzak Çağrışımlar Testi
C) Guilford Bataryası
D) Torrance Yaratıcı Düşünme Testi
E) Wallach Kogan Testi

Cevap : D) Torrance Yaratıcı Düşünme Testi

5- Bireylerin kendilerine verilen birbiriyle ilişkisi olan üç kelime ile anlamlı ilişkiler kuran kelimeler bularak yaratıcı düşünme becerisini ölçmeyi amaçlayan test hangisidir?

A) Torrance Yaratıcı Düşünme Testi
B) Uzak Çağrışımlar Testi
C) Guilford Bataryası
D) Purdue Problem Çözme Envanteri
E) Wallach Kogan Testi

Cevap : B) Uzak Çağrışımlar Testi

6- Aşağıdakilerden hangisi çocuklar için uygun olabilecek yaratıcılığı ölçen araçlardan değildir?

A) Eylem ve Davranışta Yaratıcı Düşünme testi
B) Kendimle İlgili Bazı Şeyler Testi
C) Yaratıcılık Potansiyelini Değerlendirme Testi
D) Yaratıcı Düşünme-Resim Oluşturma Testi
E) Oyunda Taklit Ölçeği

Cevap : B) Kendimle İlgili Bazı Şeyler Testi

7- Yapılan araştırmalara göre alanda sıklıkla kullanılan yaratıcılık testlerinin geliştirildiğini yıllar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) 1960’lı yıllar
B) 1970’li yıllar
C) 1980’li yıllar
D) 1990’lı yıllar
E) 2000 ve sonrası

Cevap : A) 1960’lı yıllar

8- Guilford’un Zihnin Yapısı Modelinden farklı ürünlerin farklı yönlerini değerlendiren kaç tane farklı testtüretilebilmektedir?

A) 5
B) 8
C) 10
D) 15
E) 20

Cevap : C) 10

9- Seslerle ve Kelimelerle Yaratıcı Düşünme testinde eksikliği olduğu düşünülen kısım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seslerin yoğun kullanılmasına yönelik detaylandırılmış kontrol listelerinin eksikliği
B) Birkaç ses ve kelime hakkında ıraksak düşünerek birden çok fikir üretme ihtimali ortadankalkmaktadır.
C) İşitsel zekayı geri planda bırakacak çalışmalardan yeterince yararlanılmadığı düşünülmektedir.
D) Seslerin dinleyende uyandırdığı daha kapsamlı fikirler ve anlamlarla fikirler üretmesineodaklanmamak.
E) Diğer duyuların kullanılmasıyla da yaratıcılığın ortaya konabileceği durumu gözden kaçırılabilmektedir.

Cevap : E) Diğer duyuların kullanılmasıyla da yaratıcılığın ortaya konabileceği durumu gözden kaçırılabilmektedir.

10- Aşağıdakilerden hangisi görsel sanat eğitimini değerlendirmenin amaçlarından değildir?

A) Çocukların gelişimlerini görebilmek
B) Sınıf materyallerinin yeterliliğini görebilmek
C) Çocuklardan dönüt almak
D) Öğretim becerilerini ölçmek
E) Programın güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymak

Cevap : B) Sınıf materyallerinin yeterliliğini görebilmek

11- Aşağıdakilerden hangisi Schirrmacher’e göre öğretmenlerin çocuklarla sanat çalışmaları hakkında konuşma yaklaşımlarından biri değildir?

A) Öven
B) Değer veren
C) Araştıran
D) Uzlaştıran
E) Düzelten

Cevap : D) Uzlaştıran

12- Sanat eserinin eleştirisinde aşağıdakilerden hangisine özgü sorular yer almamaktadır?

A) Tanımlama
B) Çözümleme
C) Yorumlama
D) Gözlemleme
E) Yargı

Cevap : D) Gözlemleme

13- “Güzel olmuş, ama köpeklerin kuyrukları şöyle olmalı ya da çiçeğin yapraklarını eklemeyi unutma”, “güneşin yüzü olmalı mı? ” şeklinde tepkiler ile çocuğun özgün çizimi yerine gerçekteki şeklinin istendiği hangi yaklaşıma ait soru biçimidir?

A) Değer verici yaklaşım
B) Merak edici yaklaşım
C) İzleyici yaklaşım
D) Kontrolcü yaklaşım
E) Düzeltici yaklaşım

Cevap : E) Düzeltici yaklaşım

14- “Resimdeki kişi ne anlatmak istiyor olabilir? Ona neler söylemek istersin?” soruları hangi eleştiri aşamasına örnek sorulardır?

A) Uygulama aşaması
B) Planlama aşaması
C) Yorumlama aşaması
D) Değerlendirme aşaması
E) İnceleme aşaması

Cevap : C) Yorumlama aşaması

15- Sanat eseri eleştirisinde tanımlama aşaması için uygun olabilecek soru tiplerini yazarak birer örnek veriniz.

Cevap : “Neler görüyorsunuz?”, “Sanatçı ne çizmiş”, “Yapıttaki nesneleri sıralayalım (ağaçlar, insanlar, hayvanlar, dağlar vb.)”, “Ne tür çizgiler kullanmış?”, “Hangi şekiller var?”, “Hangi renkler var?”, “Hangi teknikler kullanılmış?” gibi soruların sorulması tanımlayıcılık aşamasına uygundur.

16- Öğretmenlerin çocukların çizdikleri görsel tasarımları anlamaları ve uygun tepki verebilmeleri için hangi becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir?

A) Görsel okur-yazarlık
B) Ressamlık
C) Duyusal duyarlılık
D) Mantıksallık
E) Hepsi

Cevap : A) Görsel okur-yazarlık

17- Çocukların sanat eleştirisi yapabilmelerini desteklemek amacıyla aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?

A) Müze ve galeri gezileri
B) Sanatçıların sınıfa davet edilmesi
C) Sanat atölyelerine gidilmesi
D) Birbirlerinin resimlerini eleştirmeleri
E) Sanatçılarla birlikte çalışmalar planlama

Cevap : D) Birbirlerinin resimlerini eleştirmeleri

18- Çocukların sanat eserlerini eleştirmelerine yönelik çalışmalarda seçilecek eserlerin özelliklerinde hangisine dikkat edilmelidir?

A) Eserlerin çok renkli ve eğlenceli olması
B) Çocukların gelişimleri ve yaşantılarına göre belirlenmesi
C) Çok duyuya hitap eden eserlerin seçilmesi
D) Çok boyutlu özellikteki eserlerin belirlenmesi
E) Eserlerin gerçeği yansıtıcı olması

Cevap : B) Çocukların gelişimleri ve yaşantılarına göre belirlenmesi

Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim
telegram çocuk gelişimi

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -3

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!