ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim Final Deneme Sınavı -5

ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim Final Deneme Sınavı -5

Aöf Çocuk Gelişimi 1. Sınıf

#1. Aşağıdakilerden hangisi çocuk gelişiminde bireysel farklılıkları tanımlar?

Cevap : c. Gelişimsel farklılıklar

#2. Herhangi bir grup içinde değerlendirilemeyen gelişime ne ad verilir?

Cevap : d. Atipik gelişim

#3. Aşağıdakilerden hangisi çocuk gelişimi ilkelerinden biri değildir?

Cevap : a. Gelişim standarttır.

#4. Aşağıdakilerden hangisi insan doğasının anlaşılma çabalarının sonuçlarından biridir?

Cevap : c. Düşünce akımlarının oluşması

#5. Aşağıdakilerden hangisi çocuk gelişimi araştırmalarında temel sorulardan biridir?

Cevap : a. Çocuk gelişimini ve atipik gelişimi nasıl daha iyi anlayabiliriz?

#6. Çocuğun ‘mama’ sözcüğünü tüm yiyeceklere, ‘baba’ sözcüğünü tüm erkeklere yönelik olarak kullanması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

Cevap : e. Aşırı genişletme

#7. Eşit büyüklükteki iki çikolata kalıbından biri çocuğun gözünün önünde parçalara ayrıldığında, çocuğun bölünmüş olan çikolata kalıbının daha çok olduğunu söylemesi aşağıdaki terimlerden hangisi ile açıklanır?

Cevap : a. Tersine çevrilemezlik

#8. Çocuğun muzu telefon olarak kullanması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Cevap : b. Sembolik oyun

#9. Aşağıdakilerden hangisi konuşma öncesindeki dönemlerden biri değildir?

Cevap : a. Telgrafik konuşma

#10. Vygotsky’e göre, çocuğun kendi kendine sağladığı gelişim düzeyi ile yetişkinin rehberliğinde çalışması sonucu gösterdiği potansiyel gelişim düzeyi arasındaki farka ne ad verilir?

SONUÇ

ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim Final Deneme Sınavı -5

ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim Final Deneme Sınavı -5

HD Quiz powered by harmonic design

ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim Final Deneme Sınavı -5

ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim Final Deneme Sınavı -5

ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim

Ünite -5

Sosyal ve Duygusal Gelişim

1. Sosyal ve duygusal gelişimde en kritik yaş dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Orta yetişkinlik
b. Okul öncesi
c. Yaşlılık
d. Ergenlik
e. İlk yetişkinlik

Cevap : b. Okul öncesi

2. Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin sosyalleşmesinde gerekli olan durumu belirten ifadelerden biri değildir?

a. Gereksinimlerini karşılamayı öğrenmesi
b. Kendine karşı saygılı olmayı öğrenmesi
c. Toplum tarafından onaylanan davranışları alışkanlık hâline getirmesi
d. Davranışlarını kendi değer yargılarına göre düzenlemeyi öğrenmesi
e. Gelenek ve göreneklere uygun davranmayı öğrenmesi

Cevap : d. Davranışlarını kendi değer yargılarına göre düzenlemeyi öğrenmesi

3. “Bireyin sosyal açıdan yaşına uygun davranışları gösterebilmesi, diğer bireylerin isteklerini, duygularını, düşüncelerini ve gereksinimlerini göz önünde bulundurması” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Duygusal olgunluk
b. Mizaç
c. Sosyal olgunluk
d. Tutum
e. Sosyal beceri

Cevap : c. Sosyal olgunluk

4. Heyecanlandığımızda ellerimizin terlemesi, sesimizin titremesi ve kalbimizin hızlı atması aşağıda verilen duygu düzeylerinden hangisine örnektir?

a. Orta düzey
b. Duygusal davranış düzeyi
c. Hafif düzey
d. İçsel yaşantı düzeyi
e. Fizyolojik düzey

Cevap : e. Fizyolojik düzey

5. Bağlanma Kuramını ortaya koyan ve bu kuramın temelinde anne-bebek arasındaki güven ilişkisinin olduğunu savunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Freud
b. Erikson
c. Piaget
d. Vygotsky
e. Bolwby

Cevap : e. Bolwby

6. Çocukların temel haz merkezinin “anüs (anal) bölge” olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

a. 0-3 ay
b. 3-6 yaş
c. 18 ay-3 yaş
d. 6-12 yaş
e. 0-18 ay

Cevap : c. 18 ay-3 yaş

7. Kişiliğin oluşmasında “sosyal ve kültürel çevrenin” önemli olduğunu savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Vygotsky
b. Erikson
c. Piaget
d. Newton
e. Kohlberg

Cevap : b. Erikson

8. Aşağıdakilerden hangisi “üç yaş” çocuğunun genel özellikleri arasında yer almaz?

a. Bencildir.
b. Israrlı ve sabırsızdır.
c. Yetişkinlerle olmayı istemeyebilir.
d. Seçim tercihinde bulunabilir.
e. Duygularını sözel olarak ifade eder.

Cevap : c. Yetişkinlerle olmayı istemeyebilir.

9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve duygusal gelişimi etkileyen etmenlerden biri değildir?

a. Akran
b. Cinsiyet
c. Kültür
d. Saç rengi
e. Oyun

Cevap : d. Saç rengi

10. “Küçük yaşta akranlarıyla arkadaşlık yapmada sorun yaşamayan; ancak yaşları büyüdükçe akranlarından daha geri düzeyde sosyalleşen” yetersizlik grubu aşağıdakilerden hangisidir?

a. İşitme yetersizliği
b. Görme yetersizliği
c. Otizm spektrum bozukluğu
d. Duygu ve davranış bozuklukları
e. Öğrenme güçlükleri

Cevap : a. İşitme yetersizliği

Anadolu Çocuk Gelişimi Ön Lisans Bahar Dönemi Dersleri
ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim
Sosyal ve Duygusal Gelişim
– Sosyal Gelişim
– Duygusal Gelişim
– Sosyal Yeterlik
– Duygusal Yeterlik
– Sosya ve Duygusal Gelişim Kuramları
– Sosyal ve Duygusal Gelişim Dönemleri
– Sosyal ve Duygusal GelişimEe Atipik Gelişim
Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans Konu Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans Anadolu Aöf Paylaşım Grubu, Aöf Turizm İşletmeciliği

Facebook Anadolı Aöf, Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

 

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: