Anadolu AöfAöfAöf Çocuk Gelişimi Ön LisansÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim

ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim Final Deneme Sınavı -7

ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim Final Deneme Sınavı -7

Çocuk Gelişimi Ön Lisans

#1. Aşağıdakilerden hangisi çocuk gelişiminde bireysel farklılıkları tanımlar?

Cevap : c. Gelişimsel farklılıklar

#2. Herhangi bir grup içinde değerlendirilemeyen gelişime ne ad verilir?

Cevap : d. Atipik gelişim

#3. Aşağıdakilerden hangisi çocuk gelişimi ilkelerinden biri değildir?

Cevap : a. Gelişim standarttır.

#4. Aşağıdakilerden hangisi insan doğasının anlaşılma çabalarının sonuçlarından biridir?

Cevap : c. Düşünce akımlarının oluşması

#5. Aşağıdakilerden hangisi çocuk gelişimi araştırmalarında temel sorulardan biridir?

Cevap : a. Çocuk gelişimini ve atipik gelişimi nasıl daha iyi anlayabiliriz?

#6. Doğumdaki vücut ağırlığı 3000 gr, boy uzunluğu ise 50 cm olan bir bebeğin birinci doğum gününü kutladığında vücut ağırlığının ve boy uzunluğunun ortalaması aşağıdakilerde hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : e. Vücut ağırlığı 9000 gr, boy uzunluğu 74 cm

#7. Aşağıdakilerden hangisi ince motor becerilerden biridir?

Cevap : d. Bırakma

#8. Baş ve boyun kontrolü, gövde kontrolü, oturma ve ayakta durmayı içeren denge becerilerinin ve sürünme, emekleme ve dik yürümeyi içeren yer değiştirme becerilerinin kazanıldığı motor gelişim dönemi hangisidir?

Cevap : c. İlkel hareketler dönemi

#9. Çocuklara hareket etmeleri için yeterli fırsat sağlanmıyorsa ve çocukların hareketle ilgili deneyimleri sınırlı olduğundan motor becerilerin edinim sırasında ve hızında gecikmeler gözleniyorsa aşağıdaki faktörlerden hangisi motor gelişimini etkilemiştir?

Cevap : e. Çevresel yoksunluk

#10. Aşağıdakilerden hangisi görme yetersizliği olan çocuklarda motor gelişimin gecikme nedenlerinden biri değildir?

Cevap : d. Anne babanın ilgisiz olması

SONUÇ

-

ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim Final Deneme Sınavı -7

ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim Final Deneme Sınavı -7

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim Final Deneme Sınavı -7

ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim Final Deneme Sınavı -7

ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim

Ünite -7

Çocuk Gelişimini Etkileyen Yetersizlikler -I

1. OSB ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Beceri öğretiminde ipucu sunma ve silikleştirmeye yer verilmelidir.
b. Eğitimleri sırasında uzun cümlelerden oluşan yönergeler kullanılmalıdır.
c. İlk eğitime başlarken eşleme ve ayırt etme becerilerinin öğretilmelidir.
d. Eğitimlerinde uygulamalı davranış analizi önemlidir.
e. Otizm tek başına görülebileceği gibi başka yetersizliklerle bir arada da görülebilir.

Cevap : b. Eğitimleri sırasında uzun cümlelerden oluşan yönergeler kullanılmalıdır.

2. Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Otizm tek başına görülebileceği gibi başka yetersizliklerle bir arada da görülebilir.
b. Otizm olan bireyler aynı zamanda üstün yeteneklidir.
c. Akranlarından çok kendilerinden büyük ya da küçük bireylerle arkadaşlık ederler.
d. Her zaman aşırı hareketlidirler ve dikkatlerini toplamakta güçlük çekerler.
e. Akranlarıyla birlikte grup oyunlarına katılabilirler.

Cevap : a. Otizm tek başına görülebileceği gibi başka yetersizliklerle bir arada da görülebilir.

3. Aşağıdakilerden hangisi duygu ve davranış bozukluğu ile ilişkilendirilebilecek davranışlardan biri değildir?

a. Saldırganlık
b. Sosyal yeterlik
c. Sosyal bozukluklar
d. Kaygı
e. Depresyon

Cevap : b. Sosyal yeterlik

4. Aşağıdakilerden hangisi içselleştirilmiş davranışlar arasında yer alır?

a. İçe kapanma
b. Saldırganlık
c. İtaatsizlik
d. Kurallara uymama
e. Öfke

Cevap : a. İçe kapanma

5. Aşağıdakilerden hangisi duygu ve davranış bozukluğu ile ilişkilendirilebilecek davranışlardan biri değildir?

a. Saldırganlık
b. Sosyal yeterlik
c. Sosyal bozukluk
d. Kaygı
e. Öfke

Cevap : b. Sosyal yeterlik

6. Aşırı hareketlilik, ataklık ve dürtüsellik özelliklerinin belirgin olduğu, etkinlik ve görevleri sürdürme ve tamamlamada güçlük çekilen ve bu özellikler nedeni ile belirgin sorunlar yaşanan gelişimsel bozukluk aşağıdakilerinden hangisidir?

a. Otizm spektrum bozukluğu
b. Zihin yetersizliği
c. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
d. Duygu ve davranış bozukluğu
e. Öğrenme güçlüğü

Cevap : c. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

7. Çocuğun okul dönemindeki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu’nun en önemli belirtileri aşağıdakilerden hangisidir?

a. Arkadaşlarıyla iyi geçinmesi
b. Akademik olarak çok başarılı olması
c. Sınıf lideri olması
d. Dikkatini bir konu üzerinde yoğunlaştıramaması
e. Sosyal yeterliğe sahip olması

Cevap : d. Dikkatini bir konu üzerinde yoğunlaştıramaması

8. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme güçlüğünün nedenleri arasında yer almaz?

a. Dil öğrenme güçlüğü
b. Nörolojik etmenler
c. Aile
d. Çevresel etmenler
e. Genetik faktörler

Cevap : a. Dil öğrenme güçlüğü

9. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme güçlüğünün erken belirtilerinden biri değildir?

a. Geç konuşma
b. İnce motor becerilerinin gelişimi
c. Dikkat problemi
d. Sözlü yönergeleri izlemede güçlük
e. Yetersiz sözcük dağarcığı

Cevap : c. Dikkat problemi

10. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme güçlüklerinin el yazısı ile ilgili olan problemidir?

a. Disleksi
b. Disgrafi
c. Diskalkuli
d. Afazi
e. Dysphasia

Cevap : b. Disgrafi

Anadolu Çocuk Gelişimi Ön Lisans Bahar Dönemi Dersleri
ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim
Çocuk Gelişimini Etkileyen Yetersizlikler -I
– Tarama
– Değerlendirilme
– Tıbbi Tanılama
– Eğitsel Tanılama
– Formal
– İnformal
Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans Konu Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans Anadolu Aöf Paylaşım Grubu, Aöf Turizm İşletmeciliği

Facebook Anadolı Aöf, Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

 

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: