auzefGörüntüleme TeknikleriLaborant ve veteriner sağlık

Görüntüleme Teknikleri Çıkmış Vize-Final Soruları

Görüntüleme Teknikleri Çıkmış Vize-Final Soruları

Görüntüleme Teknikleri Çıkmış Vize-Final Soruları

1. Kısraklarda genital kanal uygulamaları için minimum endoskop uzunluğu ne olmalıdır?

Cevap : 150-200 cm

2. Akustik arayüz ne ile oluşur?

Cevap : dokular arasındaki yoğunluk farkı

3. Günümüzde 2 boyutlu görüntü elde edebileceğimiz ultrasonsografi sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B-Mode

4. Aşağıdakilerden hangisinde radyasyon ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Alfa ve Beta ışınlarının elektromanyetik radyasyon çeşitleri arasında yer alır

5. Manyetik Rezonans görüntüleme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?\ yanli; olan şıkkı isaretleyiniz?

Cevap : T1 protonların presesyondan rezonans geçiş süresidir.

6. Röntgenle ilgili yanlış bilgi içeren şık hangisidir?

Cevap : 3 boyutlu görüntü elde edilebilir.

7. Kediler için EKG kabloları nerelere bağlanır.

Cevap : sağ diz önüne siyah- sol diz önüne yeşil

8. Laparoskopi işlemlerde rahat çalışabilmek için yapılması gereken en uygun şey nedir?

Cevap : Bölgeye hava vermek

9. Endoskop steril olsa bile uygulama öncesi yapılacak işlem nedir?

Cevap : Kimyasal madde riskine karşı steril distile sudan geçirilmeli

10. Video-endoskop uygulayıcı ne gibi avantaj sağlar?

Cevap : daha rahat çalışma imkanı verir

11. Ksifoid altı akustik kalp penceresi hangi hayvanların ekokardiyografik incelenmesinde kullanılmaz?

Cevap : At ve Büyük ruminant

12. Anti-Epileptik ilaçların kullanımına başlanması ve bırakılması kararı için aşağıdaki görüntüleme tekniklerinden hangisi uygundur?

Cevap : Elektrosefalografi

13. kalp fonksiyonlarında bozukluk olup olmadığının belirlenmesi için kullanılan görüntüleme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : elektrokardioyografi

14. M-Modu kullanılan görüntüleme tekniği?

Cevap : elektrokardiyografi

15. Aşağıdakilerden hangisi görüntü oluşumu üzerine etki eden, röntgen cihazına bağlı faktörlerden biri değildir?

Cevap :hastanin anestezide olmasi

17. Rostro kaodal pozisyonda istenen bir röntgende hangi dokuların görüntülenmesi istenmiş olabilir?

Cevap : Nazal sinusler

18. Yansıma hangi durumda oluşur?

Cevap : akustik arayuz karşılaştığında

19. Aşağıdakilerden hangisi röntgen tüpünün gücünü etkileyen faktörlerden değildir?

Cevap : film\fokus mesafesi

20. Radyoloji personeli için müsaade edilen radyasyon doz değerleri ile ilgili yanlış olan şıkkı işaretleyiniz?

Cevap : 7REM\yil

21. Bilgisayarlı tomografide(BT) planlar/düzlemlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : vücudumuzun uzunlamasina ekseni baz alindiginda lateralden laterle kesitler alinmasi sonucunda koronal plan olusur.

22. 7.5 Mhz lik bir proba ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : bu frekansla elde edilen goruntu nettir detay goruntu elde edilir.

23. Aşağıdakilerden hangisinde röntgen pozisyon terminoloji ile igili yanlış bilgi verilmiştir?

Cevap :Parmal: arka bacakta karpal eklem distalinin kaodale bakan yüzüdür.

24. Probda ses frekansının artması, dalga boyunun kısalması neye sebep olur?

Cevap : Görüntü kalitesinin artması ama doku penetrasyonu azalmasına

25. Çeşitli organların ekotekstürünün oluşumunda ve kendilerine özgü doku görünümünün oluşumunda etkili olan nedir?

Cevap :: dağılma

26. Aşağıdaki şıklardan hangisinde elektromanyetik radyasyonla ilgili yanlış bilgi aktarımından bulunulmaktadır?

Cevap : dalga boylari ne kadar az ise enerjileri o kadar azdir.

27. Bilgisayarlı tomografi(BT) ile röntgen arasındaki benzerlik ve farklılıklarla ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Fosfor plaklardaki deformasyonlar BT’de elde edilen görüntünün kalitesini olumsuz etkiler

28. Düşük ve yüksek frekanslı problarla elde edilen görüntüler açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Yüksek frekanslı ses dalgları çok derine nüfus edebilirler

29. Aşağıdakilerden hangisi MRG’nin klinik pratikte kullanım alanlarından biri değildir?

Cevap : kemik kırıklari

30. Röntgenden kullanılan konstrat maddelerle ilgili doğru bilgi verilen şıkkı işaretleyiniz?

Cevap : Baryum sülfat pozitif konstrat veren bir konstrat maddedir.

31. Bir konstrat madde olarak baryum sülfatla ilgili yanlış bilgi aktarılan seçeneği işaretleyiniz?

Cevap : Gastro-intesinal sistem perforasyonu şüphesi varlığında kullanılmalıdır.

32. Emisyon prensibini kullanan görüntüleme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : manyetik rezonans

33. Aşağıdakilerden hangisi Manyetik rezonans(MR) ile kıyaslandığında BT’nin primer endikasyonları arasında yer almaz?

Cevap : disk fitiklari

34. Partiküler radyasyon ile ilgili aşağıda sıralanan seçeneklerden doğru bilgi akatarılan şıkkı bularak işaretleyiniz?

Cevap : Uranyum,radyum,toryum ve polonyum gibi radyoaktif elementlerin çekirdeklerinden salınırlar.

35. Dorso-plantar pozisyonda röntgen çekilmesi istenilen vücut bölgesi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

Cevap :: arka bacaklarin tırnağa yakın kısmı

36. Radyobiyoloji ve iyonizan ışıklarla ilgili bilgilerin yer aldığı aşağıdaki ışıklardan hangisinde yanlış bilgiye
yer verilmiştir?

Cevap : İyonizan ışıkların dolaylı etkisi yoktur

37. Dijital röntgenlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanı işretleyiniz?

Cevap :: Cr sistemlerde kaset tarayıcılarda okutularak bilgisayar ekranında görüntü oluşturulur

38. Bilgisayarlı tomografide konsrat madde kullanımı ile ilgili yanlış bilgi verilen şıkkı işaretleyiniz?

Cevap : Batın incelemelerinin her zaman kontraslı yapılmasında fayda vardır.

39. Karanlık oda ile ilgili verilen bilgilerden yanlış olanın yer aldığı şıkkı işaretleyeniz?

Cevap :: en az 15 m2 buyuklugunde olmalidir/

40. Film banyoları ile ilgili olarak yanlış bilginin verildiği şıkkı işaretleyiniz?

Cevap : CR ve DR’da filmin developman banyosunda tutulma süresi aşılmamalıdır

41. Refleksiyon prensibini kullanan görüntüleme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : ultrasonografi

42. Manyetik rezonans görüntüleme(MRG) yanlış bilgi aktarılan şıkkı işaretleyiniz?

Cevap : görüntu olusumu icin x isinina ihtiyac varidr.

43. Aşağıdaki şıklardan hangisinde X ışınları ile ilgili yanlış bilgi aktarılmıştır?

Cevap : x ışını saçılması röntgen görüntüsü oluşumu için gereklidir.

44. -Endoskoplarla yapılabilecek temel işlemler açısından hangisi yanlıştır?

Cevap : Doku ve organların fizyolojik değerlerinin değerlendirilmesi

45. Probun korunması için muayene veya sonrasında yapılması gerekenler açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : hiçbiri

46. Kalp kapağı hastalığın teşhisi için kullanılan görüntüleme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : ekokardiyografi

47. Kalp fonksiyonlarında bozukluk olup olmadığının belirlenmesi için kullanılan görüntüleme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : elektrokardiyografi

48. EKG için cihaz-hasta bağlantısı yapılırken, kırmızı ve sarı elektrotlar köpeklerin neresine bağlanır?

Cevap : sağ dirsek eklemi arkasina kırmızı ve sol dirsek eklemi arkasına sarı

49. Sol akustik kalp penceresi hangi hayvanların ekokardiyografik incelemesinde kullanılmaz?

Cevap : tüm hayvanlar

50. Veteriner EMG için kullanılan iğne elektrot aşağıdaki hayvan türlerinden hangisi için uygundur?

Cevap : köpek

51. -Önerilen mA değerlerinde gerekli kV değerini bulmak için Sante Kuralı kullanılabilir. Doku kalınlığı 10 cm, film fokus mesafesi 40 ise ve grid faktörü ihmal ediliyorsa, Sante kuralı’na göre verilmesi gereken kV değeri kaç olarak hesaplanır?

Cevap : 60kV

52. Hastaların EEG çekimleri için uygulabilen sakinleştirici ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : ksilazin

53. -Aşağıdaki hastalıklardan hangisi Elektrokardiyografi ile teşhis edilir?

Cevap : aritmiler (ritim bozuklugu)

54. Ksifoid altı akustik kalp penceresi hangi hayvanların ekokardiyografik incelemesinde kullanılmaz?

Cevap : at ve buyuk ruminantlar

56. EMG Kayıtları esnasında hayvanlarda yapılan sedasyon için aşağıda verilen bilgilerden hangisi en doğrudur?

Cevap : EMG kayitlari esnasinda hastaya genel anestezi verilmelidir.

57. Klonoskopi öncesi öncelikle ne yapılmalıdır?

Cevap : Surgut verilmelidir

58. Endoskopi uygulanmasının sağlıklı yapılabilmesi için gerekli ekip minimum kaç kişi olmalıdır?

Cevap : 2 kişi

59. Görüntü oluşumunu etkileyen faktörlerle ilgili yanlış bilgi aktarılan şıkkı işaretleyiniz?

Cevap : doku kalinligi arttikca kV degerini dusurmektedir.

60. Anti-Epileptik ilaçların kullanımına başlanması ve bırakılması kararı için aşağıdaki görüntüleme tekniklerinden hangisi uygundur?

Cevap : elektroensefalografi

61. Aşağıdakilerden hangisi sadece M-mod’un kullanıldığı görüntüleme tekniğidir?

Cevap : elektrokardiyagrafi

62. Veteriner EMG için hangi elektrotlar kullanır?

Cevap : iğne

63. Ultrason cihazının kullanılması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : hepsi

64. Hayvanların vücudundaki sinir ve kasların elektriksel aktivetisinin incelenmesi için kullanılan görüntüleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : elektromiyografi

65. Video-Endoskop uygulayıcıya ne gibi avantaj sağlar?

Cevap : daha Rahat calisma imkani verir

66. Hangi işlem açısından sterilazasyonun ihmali bile söz konusu olamaz?

Cevap : operatif mudahaleler

67. Operatif müdahalelerde endoskop tercih neye göre yapılır?

Cevap : hepsi

68. Beynindeki elektriksel faaliyetler ile yapısal ve fizyolojik durumun incelenmesi için gerekli olan görüntüleme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : elektroensefalografi

69. Endeskopun sağlıklı muhafazası ve saklanması için uygun koşul nedir?

Cevap : hepsi

70. Sağ akustik kalp penceresi hangi hayvanların ekokardiyografik incelemesinde kullanılır?

Cevap : tüm evcil hayvanlar

71. Pet hayvanlarının muayenesinde yaygın kullanım açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : akciğer muayenesi

72. Aşağıdakilerden hangisi Elektroensefalogramdaki patolojik dalgalardaki değişikliklerden değildir?

Cevap : hizli kompleks dalgalar

73. Endoskop steril olsa bile uygulama öncesi yapılacak işlem nedir?

Cevap : kimyasal madde riskine karsi steril distile sudan gecirilmeli.

74. Laparoskopk işlemlerde rahat çalışabilmek için yapılması gereken en uygun şey nedir?

Cevap : bölgeye hava vermek

75. Endoskop ile operatif müdahale yapılması durumunda minimum kaç kişiye ihtiyaç vardır?

Cevap : 3 kişi

76. Tomografide kontrast madde kullanimi ile ilgili yanliştir?

Cevap : non-iyonik kontrast maddedeler bt de kullanılabilir

77. Düşük frekansli problara ilgili aşiğidakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : bu frekansda elde edilen seslerin dalga boyu kisadir.

Laborant ve Veteriner Sağlık

Görüntüleme Teknikleri Çıkmış Vize-Final Soruları

Görüntüleme Teknikleri Çıkmış Vize-Final Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: