auzefCoğrafyaTopografya

Topografyalar 2023 Vize Soruları

Topografyalar 2023 Vize Soruları

Topografyalar 2023 Vize Soruları

Topografyalar 2023 Vize Soruları

1. Gazlar sıvılar ve katılar kendi aralarında üç büyük döngü halinde değişim gösterirler aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu döngüleri doğru vermiştir?

Cevap : su döngüsü – Kayaç döngüsü – biyojeokimyasal döngüler

2. Yumuşak ve sert tabakaların üst üste yer aldıkları yatay yapılı sahalarda görülürler, oluşumlarında rüzgarın yanı sıra fiziksel parçalanma, kimyasal ayrışma ve Akarsu aşındırmasının rolü vardır. Bunlar rüzgarın tabakaları kazıması ve özellikle de zemine yakın yumuşak tabakaları alttan oyması sonucunda oluşurlar. Bahsedilen Rüzgar aşınım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : mantar Kaya

3. Kurak bölgelerdeki akarsuların aşındırma etkinlikleri nemli bölgelerde bulunan akarsuların aşındırma etkinlikleri ile hemen hemen aynıdır fakat arazi aşındırma hızları daha fazladır Buna neden olan en büyük faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bitki örtüsünden yoksun olması

4. Buz kütlesi ile buzul arasındaki en önemli fark nedir?

Cevap : Buzulun hareket etmesidir

5. Akarsuyun herhangi bir kesitinde bir saniyede geçen ortalama hacmine ne denir?

Cevap : Debi

6. Aşağıdakilerden hangisi dış etken ve süreçlerden değildir?

Cevap : Volkanizma

7. Çöl sözcüğü İngilizcede Desert sözcüğü ile ifade edilir Aşağıdakilerden hangisi çöl sözcüğünün İngilizcede tanımıdır?

Cevap : ıssız, boş yer

8. Buzul dönemi içerisindeki kısa süreli ılıman döneme verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : interstadial

9. Aşağıdakilerden hangisi Vadi tiplerine örnek olarak verilmez?

Cevap : Menderes tipi Vadi

10. Birikinti konisi ve birikinti yelpazesi akarsuların dik Yamaçlı dağlardan aşındırıp taşıdıkları metaryali dağ eteğindeki bir ovanın kenarına veya ana akarsuyun geniş yatağına ulaştığı zaman biriktirdikleri koni veya yelpaze şeklinde oluşturduğu şekillerdir. aşağıdaki seçeneklerden hangisi birikinti konisi ve birikinti yelpazesini birbirine ayıran farktır?

Cevap : taşınan materyalin şekli

11. Aşağıdakilerden hangisi kumun tiplerinden değildir?

Cevap : hamada

12. Biri dirençsiz diğeri dirençli iki formasyonun sınırında kurulmuş vadilerin yamaçları da ……. olur. dirençsiz arazi üzerindeki yamacın işlenmesi daha kolay olduğundan bu Yamaç oldukça kısa bir zaman sonra yatıklaşır. Buna karşılık dirençli kayaçlardan oluşan Yamaç dikliğini Hiç değilse uzun zaman korur.
Yukarıda bahsedilen Vadi tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : asimetrik vadi

13. Akarsuların yataklarını kazmaları ve derinleştirmeleri ile meydana gelmiş genellikle bir taban ve bunun iki tarafında yer alan yamaçlardan müteşekkir yer biçimleridir.
Yukarıda anlatılan yer biçimi aşağıdakilerden hangisidir

Cevap : Vadi

14. Kurak ve yarı kurak bölgelerde hangi ayrışma türü daha yaygındır?

Cevap : fiziksel parçalanma

15. Kurak ve yarı kurak bölgeler yeryüzünde oldukça geniş bir alan kaplar aşağıdaki veriler alanlardan hangisinde kurak ve yarı kurak bir iklim görülmez?

Cevap : Batı Avrupa

16. Hilal şekillidirler Ancak bu kumulların sivri uçları rüzgarın geliş yönüne bakar kumun bol olduğu güçlü rüzgarların estiği ve kısmen bitki örtüsüyle kaplı olan kıyı alanlarında çok yaygındırlar bahsedilen Kumru şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : parabolik

17. Aşağıdakilerden hangisi Akarsu birikim şekillerinden değildir?

Cevap : platolar

18. Yatakları aralarında çok sayıda adacıklar ve Kum yığıntıları bırakarak birbirlerine yaklaşıp uzaklaşarak karmaşık bir yatak ağı oluştururlar yukarıda bahsedilen Akarsu yatak tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : örgülü yatak

19. Buzul dönemi içerisinde kısa süreli ılıman dönem hangisidir?

Cevap : İnterstadial

20. Korozyon nedir?

Cevap : eriterek aşındırma

21. Kurak ve yarıkurak bölgelerde genelde ………………egemendir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Fiziksel parçalanma

22. Sedimanların kimyasal fiziksel veya biyolojik yollarla bir yere serilmesi biçimindeki jeomorfik olay aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Depolanma

23. Rüzgarın etkisiyle yüzeydeki toz, kum gibi ince unsurluların süpürülmesi sonucunda zemin üzerindeki sanki Arnavut kaldırımını hatırlatan bir taş kaplama oluşturan yer şekline ne ad verilir?

Cevap : Çöl kaldırımı

24. Aşağıdakilerden hangisi örgülü yatak tipinin bir özelliği değildir?

Cevap : düz bir akış gösterir

25. Birikinti koni ve yelpazeleri yanal olarak veya ileriye doğru genişleyip birleştikçe dağ eteklerinde oluşur ve bunlara ……?

Cevap : peidmont ovası

Topografyalar

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

Topografyalar 2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: