auzefBilişim Sistemleri Analiz Ve TasarımıYönetim Bilişim Sistemleri

Bilişim Sistemleri Analiz Ve Tasarımı 2023 Vize Soruları

Bilişim Sistemleri Analiz Ve Tasarımı 2023 Vize Soruları

Bilişim Sistemleri Analiz Ve Tasarımı 2023 Vize Soruları

Bilişim Sistemleri Analiz Ve Tasarımı 2023 Vize Soruları

1- Proje beyanlarında aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yer almaz?

Cevap : Son kullanıcınılar kimerdir.

2- Nispeten kısa süreli projeler için toplam proje süresi hangi yöntemle belirlenir?

Cevap : Grantt

3- Kütüphaneden alınan bir kitabın, çıkarken öğrenci tarafından kendi üzerine alındığı bilişim sistemi hangisine örnektir?

Cevap : Hareket işleme sistemi

4- Mantık modelleme hangi sistem geliştirme aşamasında yürütülen bir faaliyettir?

Cevap : analiz

5- Aşağıdakilerden hangisi çevir metotlar için yanlıştır?

Cevap : Değişim yönetim ile kapsamkaymasına neden olur

6- Gösterge panelleri genelde hangi bilişim sisteminde tercih edilir?

Cevap : üst yönetim destek sistemleri

7- Hangi yapısal metodolojide tasarım projeşeri kullanılır?

Cevap : Spiral model

8- Bir işlem, ürün veya sürecin israflardan arındırılarak sadece değer katan unsurlarla yapılması ifadesi aşağıdakilerden hangi kavramı karşılamaktadır?

Cevap : yalınlık

9- Bir bilişim sistemi içerisinde bütün fiziksel cihaz ve ekipmanları anlatan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

Cevap : donanım

10- Aşağıdakilerden hangisi projeler için doğru değildir?

Cevap : Projeler kesin süreçlerdir.belirsizlk içermez

11- Aşağıdakilerden hangisi proje planlama ve kontrol riski değildir?

Cevap : Eksik veya yanlış gerksinimlerin oluşturulması

12- Hata türleri ve etkileri analizinde gereksinimlerin eksik belirlenmesi riski ile ilgili şiddet için 7, olasılık için 8 ve tespit için 10 değerleri belirlenmiştir. Bu durumda risk -öncelik- skoru ne olur?

Cevap : 560

13- Eğer bir sistemde kullanıcı gereksinimleri net değilse aşağıdaki hangi sistem geliştirme metodolojisini kullanmak uygun olmaz?

Cevap : Spiral model

14- En fazla emek ve süre gerektiren proje yönetimi aşaması hangisidir?

Cevap : planlama

15- Aşağıdakilerden hangisi projelerin bütünleşik değerlendirmesinde kullanılmaz?

Cevap : Çok kriterli karar verme

16- Aşağıdakilerden hangisi ekstrem programlama değerlerinden birisi değildir?

Cevap : test

17- Scrum yöntemlerinde proje yönetimi görevini hangi takım elemanı üstlenir?

Cevap : Scrum ustası

18- Gerekli olan sunucunun satın alınmasına ……. karar verir?

Cevap : Teknik

19- Bir web sitesi bir saatteki ortalama çökme sayısı 2.7 olarak……?

Cevap : veri

20- Prince II proje sertifikasyonun… iş paketleri hangi aşamada belirlenir?

Cevap : Yönlendirme

21- Proje yürütme sürecindeki iş kırılımında yer alan her bir göreve………hangisidir?

Cevap : RACI

22- Aşağıda verilen karar seviyesi ve bilişim sistemi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : yönetim bilişim sistemleri-stratejik seviye

Bilişim Sistemleri Analiz Ve Tasarımı

 

Açık Lise Telegram Grubu AUZEF YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Bilişim Sistemleri Analiz Ve Tasarımı 2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: