auzefWeb Tasarım Ve KodlamaWeb Tasarımı

Web Tasarımı Final Deneme Sınavı -5

Auzef Web Tasarımı Final Deneme Sınavı -5

#1. Sıralı liste yapısı oluşturmak için aşağıdaki etiketlerden hangisi öncelikle kullanılmalıdır?

Cevap: B) <ol>

Açıklama: Sıralı liste oluşturmak için HTML’de <ol> (ordered list) etiketi kullanılır. Bu etiket, numaralı listeler oluşturur.

#2. Projelerde iş-zaman planlaması için kullanılan diyagram hangileridir?

Cevap: C) Gantt

Açıklama: Gantt diyagramları, projelerde iş-zaman planlaması için yaygın olarak kullanılır. Bu diyagramlar, projedeki görevlerin zaman çizelgesini gösterir.

#3. HTML’de görsellik ayarlamaları için HTML’nin tamamlayıcı unsuru olarak kullanılan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: C) CSS

Açıklama: CSS (Cascading Style Sheets), HTML ile birlikte kullanılarak web sayfalarının görsel stilini ayarlayan bir dilidir. CSS, sayfa düzenini, renklerini, yazı tiplerini ve diğer görsel öğeleri tanımlar.

#4. Bir web sayfası web tarayıcıda görüntülendiğinde içerikte yer alan metin ve görsellerin biçimlendirilmesi ve düzenlenmesini sağlayan etiketler HTML ile yazılan kodlar içerisinde hangi ana etiket yapısı altında tanımlanır?

Cevap: B) <body>

Açıklama: HTML’de metin ve görsellerin biçimlendirilmesi ve düzenlenmesi, <body> etiketi içinde yapılır. Bu etiket, sayfanın görünür içeriğini tanımlar.

#5. table {background-color: red;} şeklinde bir seçici tanımladğımızı varsayalım. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: B) Tüm tabloların arka plan rengini kırmızı yapar

Açıklama: Bu CSS kuralı, sayfadaki tüm tabloların arka plan rengini kırmızı yapar. Seçici, “table” etiketini hedef alır ve arka plan rengini kırmızıya ayarlar.

#6. Gerçekleştirilecek sitenin hem görsel tasarımını gerçekleştiren hem de kullanılması gereken fonksiyonları belirleyen kişi kimdir?

Cevap: B) Web tasarımcı

Açıklama: Web tasarımcı, sitenin görsel tasarımını yapar ve kullanıcı deneyimini optimize eder. Kullanılacak fonksiyonları belirler ve sitenin estetik ve işlevsellik açısından uyumlu olmasını sağlar.

#7. Bir web sitesinin farklı yaş gruplarına göre tasarlanması hangi tasarım ilkesi başlığı altında ele alınabilir?

Cevap: C) Kullanılabilirlik

Açıklama: Kullanılabilirlik, bir web sitesinin farklı yaş grupları tarafından kolayca kullanılabilmesini sağlar. Tasarımın kullanıcı dostu olması, tüm kullanıcılar için erişilebilir ve anlaşılır olmasına dikkat edilir.

#8. Aşağıdaki parametrelerden hangisi tablolarda sütun birleştirme için kullanılır?

Cevap: D) “rowspan”

Açıklama: HTML’de bir tablodaki hücrelerin dikey olarak birleştirilmesi için “rowspan” parametresi kullanılır. Bu parametre, hücrenin belirli bir sayıda satırı kaplamasını sağlar.

#9. Bir görselin sayfa içerisindeki konumunu belirlemek için <img> etiketi içerisinde kullanılan parametre hangisidir?

Cevap: D) “align”

Açıklama: <img> etiketi içindeki “align” parametresi, görselin sayfa içerisindeki hizalamasını belirler.

#10. a:hover { biçimlendirme tanımları} seçicisi ne işe yarar?

Cevap: C) bağlantı adreslerinin üzerine gelince biçimlendirmelerini değiştirir

Açıklama: “a:hover” seçicisi, fare ile bağlantıların üzerine gelindiğinde uygulanacak stil tanımlarını belirler. Bu, bağlantının üzerine gelindiğinde görünümünü değiştirmek için kullanılır.

#11. “Tablonun veya tablo hücresinin arka plan rengini ayarlamak üzere -------- parametresi kullanılır.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap: C) “bgcolor”

Açıklama: HTML’de bir tablo veya hücresinin arka plan rengini ayarlamak için “bgcolor” parametresi kullanılır. Bu parametre, belirlenen rengin tablo veya hücre arka planı olarak uygulanmasını sağlar.

#12. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri web tasarımcının görev alanı içerisindedir? I. Görsel öğeler tasarlamak II. Web sitesinin güvenlik testlerini yapmak III. Web sitesinin kullanılabilirlik analizlerini yapmak IV. HTML, CSS bilmek V. Java, PHP, MySql bilmek.

Cevap: B) I, III ve IV

Açıklama: Web tasarımcısı, görsel öğeler tasarlar, kullanılabilirlik analizleri yapar ve HTML, CSS gibi web teknolojilerini bilir. Güvenlik testleri ve ileri düzey programlama ise genellikle geliştiricilerin görev alanındadır.

#13. Seçici yapısı içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap: E) stil yapısı

Açıklama: CSS seçici yapısında seçici adı, biçimlendirme tanımı, parametre ve değer bulunur. “Stil yapısı” kavramı ise seçici yapısının bir parçası değildir.

#14. Metnin tam üzerine bir çizginin eklemek üzere kullanılan parametre değeri hangisidir?

Cevap: D) “line-through”

Açıklama: “line-through” değeri, metnin tam üzerine bir çizgi ekler ve bu parametre “text-decoration” ile birlikte kullanılır.

#15. Aşağıdakilerden hangisinin kullanımı tabloya bir satır eklendiğini ifade eder?

Cevap: E) <tr>

Açıklama: <tr> etiketi, HTML’de tabloya yeni bir satır eklemek için kullanılır. Tablo satırları bu etiket içinde tanımlanır ve her satırın içinde hücreler (<td> veya <th> etiketleri ile) bulunur.

#16. Yukarıda yer alan klasör yapısına göre aşağıdakilerden hangisi “baglanti.html” dosyasında yazılan ve bu dosyadan iuKapi.jpg görsel dosyasına bağlantı oluşturulmasını sağlayan etiket kullanımıdır?

Cevap: E) <a href=”iuKapi.jpg”> tıklayınız</a>

Açıklama: Verilen klasör yapısına göre, “baglanti.html” dosyası ve “iuKapi.jpg” dosyası aynı dizinde bulunmaktadır. Bu durumda, bağlantı oluşturmak için sadece dosya adı kullanılır. Bu nedenle doğru cevap E) <a href=”iuKapi.jpg”> tıklayınız</a> olacaktır.

#17. “Tablo içerisindeki sütunların başlıkları olabileceği gibi tablonun kendi başlığı da olması elbette ki kaçınılmazdır. --------- etiketi açıldıktan sonra tablo adı --------- etiketi ile belirtilir”. Boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangi şıkta doğru verilmiştir?

Cevap: C) <table>, <caption>

Açıklama: HTML’de tablo başlığı oluşturmak için <caption> etiketi kullanılır. Bu etiket, <table> etiketinin hemen sonrasında kullanılarak tablonun başlığını tanımlar.

#18. I. Geliştirme II.Test III.Hedef Belirleme IV.Tasarım V.Yayın Yukarıdaki maddeleri web geliştirme sürecini göz önünde bulundurarak doğru bir şekilde sıraladığınızda hangisi baştan 3. sırada olur?

Cevap: C) III

Açıklama: Web geliştirme sürecinde ilk adım hedef belirleme, ikinci adım tasarım, üçüncü adım geliştirme, dördüncü adım test ve son adım yayındır. Dolayısıyla, hedef belirleme üçüncü sırada yer alır.

#19. Bir dosya transferi için ilgili bağlantıya yönlendirme yapılmak isteniyorsa bu sefer parametre değerinin başına “-------” eklenip devamında dosya transfer bağlantısı belirtilmelidir. Boşluğa hangisi gelmelidir?

Cevap: A) ftp:

Açıklama: FTP protokolü ile dosya transferi yapmak için bağlantı adresinin başına “ftp:” eklenmelidir.

#20. “Daha sistematik bir yaklaşımda tablolar oluşturulmak ve biçimlendirilmek istendiğinde bir tablo üç ana bölüm içerir. Bunlar -------, -------- ve -------- şeklindedir.” Boşluğa gelmesi gerekenler hangi şıkta doğru verilmiştir?

Cevap: D) başlık, ana gövde, alt bölüm

Açıklama: HTML tabloları daha düzenli ve okunabilir hale getirmek için üç ana bölümden oluşur: <thead> (başlık), <tbody> (ana gövde) ve <tfoot> (alt bölüm). Bu bölümler, tablonun farklı kısımlarını tanımlar ve düzenler.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasarımı ve Kodlama
1. Sınıf  Web Tasarımı Bahar Dönemi
Auzef Web Tasarımı Final Deneme Sınavı -5

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasarımı ve Kodlama
1. Sınıf  Web Tasarımı Bahar Dönemi
Auzef Web Tasarımı Final Deneme Sınavı -5

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Web Tasarımı Final Deneme Sınavı -5

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasarımı ve Kodlama
1. Sınıf  Web Tasarımı Bahar Dönemi
Auzef Web Tasarımı Final Deneme Sınavı -5

Auzef Web Tasarımı Final Deneme Sınavı -5

Ünite 5: Html Tablo Etiketleri

Giriş

Web tasarımı, internet üzerinde etkili ve kullanıcı dostu sayfalar oluşturmanın temelini oluşturur. Bu sürecin önemli bir parçası da tabloların doğru kullanımıdır. HTML’de tablolar, verilerin düzenli ve anlaşılır bir şekilde sunulmasını sağlar. Bu makalede, HTML tablo etiketlerinin kullanımı, tablo yapılandırma teknikleri ve tabloların web tasarımındaki önemi ele alınacaktır.

HTML Tablo Etiketleri

HTML tabloları oluşturmak için kullanılan temel etiket <table> etiketidir. Bu etiket, tablonun genel yapısını tanımlar ve içinde <tr> (tablo satırı), <td> (tablo veri hücresi) ve <th> (tablo başlık hücresi) gibi alt etiketler bulunur. Tablolar, verilerin satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmesini sağlar.

Tablo Satırları ve Hücreleri

Bir tablo içindeki her bir satır <tr> etiketi ile tanımlanır. Satır içindeki her bir hücre ise <td> etiketi ile belirtilir. Eğer hücre bir başlık içeriyorsa <th> etiketi kullanılır. Bu etiketler, tablonun yapı taşlarını oluşturur ve verilerin doğru bir şekilde sunulmasını sağlar.

Hücre Birleştirme

HTML’de tabloların düzenlenmesi sırasında hücrelerin birleştirilmesi gerekebilir. Hücreleri yatay olarak birleştirmek için “colspan” parametresi kullanılırken, dikey olarak birleştirmek için “rowspan” parametresi kullanılır. Bu parametreler, hücrelerin belirli sayıda satırı veya sütunu kaplamasını sağlar.

Tablo Başlıkları ve Alt Başlıklar

Tabloların başlıkları <thead> etiketi içinde tanımlanır. Ana gövde içeriği <tbody> etiketi ile belirtilirken, alt bölüm ise <tfoot> etiketi ile tanımlanır. Bu yapılar, tablonun daha okunabilir ve düzenli olmasını sağlar.

Tablo Stil ve Özellikleri

Tabloların görünümünü ve stilini ayarlamak için çeşitli HTML parametreleri kullanılır. “bgcolor” parametresi tablo veya hücrelerin arka plan rengini ayarlarken, “width” ve “height” parametreleri tablonun boyutlarını belirler. Ayrıca, <caption> etiketi ile tabloya başlık eklenebilir, bu da tablonun amacını ve içeriğini açıklar.

Tabloların Kullanım Alanları

HTML tabloları, verilerin düzenli bir şekilde sunulması gereken birçok farklı senaryoda kullanılır. Finansal raporlar, ürün listeleri, zaman çizelgeleri ve hatta karmaşık veri görselleştirmeleri tablolar aracılığıyla daha anlaşılır hale getirilebilir. Tablolar, web sayfalarının kullanıcı deneyimini artıran önemli bir bileşendir.

Sonuç

HTML tabloları, web tasarımının vazgeçilmez unsurlarından biridir. Verilerin düzenli ve okunabilir bir şekilde sunulmasını sağlayan tablolar, kullanıcı dostu ve profesyonel web sayfaları oluşturmanın anahtarıdır. Doğru etiketlerin ve parametrelerin kullanımı ile tablolar, web tasarımında büyük bir etki yaratır.

Auzef Web Tasarımı Final Deneme Sınavı -5

Ünite 5: Html Tablo Etiketleri

1- Bir web sayfasına tablo eklemek üzere kullandığımız etiket hangisidir?

A) <head>
B) <table>
C) <title>
D) <tables>
E) <meta>

Cevap: B) <table>

Açıklama: HTML’de tablo oluşturmak için kullanılan ana etiket <table> etiketidir. Bu etiket, tablonun yapısını belirler ve tablo satırları, hücreleri gibi öğeler bu etiket içinde tanımlanır.

2- Aşağıdakilerden hangisinin kullanımı tabloya bir satır eklendiğini ifade eder?

A) <td>
B) <th>
C) <col>
D) <row>
E) <tr>

Cevap: E) <tr>

Açıklama: <tr> etiketi, HTML’de tabloya yeni bir satır eklemek için kullanılır. Tablo satırları bu etiket içinde tanımlanır ve her satırın içinde hücreler (<td> veya <th> etiketleri ile) bulunur.

3-Web Tasarım Ünite 5, Soru 3

Yukarıda HTML kodları verilen tablo için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tablo iki satırdan oluşur.
B) Tablonun her bir satırındaki ilk hücre (sütun) başlık hücresidir.
C) Tablonun ikinci satırında ilk iki hücre birleştirilmiştir
D) Tablonun ilk satırında dört sütun (hücre) yer almaktadır.
E) Tablonun ikinci satırında iki ve üçüncü hücreler (sütunlar) birleştirilmiştir.

Cevap: C) Tablonun ikinci satırında ilk iki hücre birleştirilmiştir

Açıklama: Verilen HTML kodlarına göre, tablonun ikinci satırında ilk iki hücre birleştirilmemiştir. Bunun yerine, ikinci satırdaki ikinci ve üçüncü hücreler birleştirilmiştir. Bu nedenle, bu seçenek yanlıştır.

4- “Tablonun veya tablo hücresinin arka plan rengini ayarlamak üzere _________ parametresi kullanılır.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) “th”
B) “bordercolor”
C) “bgcolor”
D) “background-color”
E) “table-color”

Cevap: C) “bgcolor”

Açıklama: HTML’de bir tablo veya hücresinin arka plan rengini ayarlamak için “bgcolor” parametresi kullanılır. Bu parametre, belirlenen rengin tablo veya hücre arka planı olarak uygulanmasını sağlar.

5- Bir tablonun genişliğinin sayfanın  yüzde 75’i, yüksekliğinin ise  yüzde 50’si olması istenmektedir. Bunun için aşağıdaki HTML kodlarından hangisi kullanılmalıdır?

A) <table weight= “75%” height= “50%”>
B) <table weight= “75” height= “50”>
C) <td weight= “75%” height= “50%”>
D) <table width= “75” height= “50”>
E) <table width= “75%” height= “50%”>

Cevap: E) <table width= “75%” height= “50%”>

Açıklama: HTML’de bir tablonun genişliğini ve yüksekliğini yüzdelik olarak ayarlamak için “width” ve “height” parametreleri kullanılır. Bu parametreler, tablonun genişlik ve yüksekliğinin belirtilen yüzdelik oranlarda olmasını sağlar.

6- “Tablo içerisindeki sütunların başlıkları olabileceği gibi tablonun kendi başlığı da olması elbette ki kaçınılmazdır. ——— etiketi açıldıktan sonra tablo adı ——— etiketi ile belirtilir”. Boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) <body>, <caption>
B) <tr>, < head >
C) <table>, <caption>
D) <td>, <head>
E) <th>, <caption>

Cevap: C) <table>, <caption>

Açıklama: HTML’de tablo başlığı oluşturmak için <caption> etiketi kullanılır. Bu etiket, <table> etiketinin hemen sonrasında kullanılarak tablonun başlığını tanımlar.

7- Aşağıdaki parametrelerden hangisi tablolarda sütun birleştirme için kullanılır?

A) “column-combine”
B) “combine”
C) “columnspan”
D) “rowspan”
E) “colspan”

Cevap: E) “colspan”

Açıklama: HTML’de bir tablodaki hücrelerin yatay olarak birleştirilmesi için “colspan” parametresi kullanılır. Bu parametre, hücrenin belirli bir sayıda sütunu kaplamasını sağlar.

8- “Daha sistematik bir yaklaşımda tablolar oluşturulmak ve biçimlendirilmek istendiğinde bir tablo üç ana bölüm içerir. Bunlar _______, ________ ve _______ şeklindedir.” Boşluğa gelmesi gerekenler hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) satır, sütun, başlık
B) sütun adı, satır adı, tablo adı
C) üst bölüm, başlık, ana gövde
D) başlık, ana gövde, alt bölüm
E) üst bölüm, içerik, tablo adı

Cevap: D) başlık, ana gövde, alt bölüm

Açıklama: HTML tabloları daha düzenli ve okunabilir hale getirmek için üç ana bölümden oluşur: <thead> (başlık), <tbody> (ana gövde) ve <tfoot> (alt bölüm). Bu bölümler, tablonun farklı kısımlarını tanımlar ve düzenler.

9- “Daha sistematik bir yaklaşımda tablolar oluşturulmak ve biçimlendirilmek istendiğinde bir tablo başlık, ana gövde, alt bölüm olmak üzere üç ana bölüm içerir. Bu bölümleri oluşturmak üzere kullanılan HTML etiketleri sırasıyla <thead>, <tbody> ve <tfoot> şeklindedir.” Boşluğa gelmesi gerekenler hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) <tbody>, <thead>, <tfoot>
B) <table>, <tr>, <th>
C) <table>, <tr>, <td>
D) <table>, <body>, <foot>
E) <thead>, <tbody>, <tfoot>

Cevap: E) <thead>, <tbody>, <tfoot>

Açıklama: HTML’de tablo yapısını daha düzenli hale getirmek ve tabloyu bölümlere ayırmak için <thead>, <tbody> ve <tfoot> etiketleri kullanılır. <thead> etiketi başlık satırlarını, <tbody> etiketi ana gövde satırlarını ve <tfoot> etiketi alt bölüm satırlarını tanımlar.

10- Aşağıdaki parametrelerden hangisi tablolarda sütun birleştirme için kullanılır?

A) “row-combine”
B) “combine”
C) “row-span”
D) “rowspan”
E) “rowcomb”

Cevap: D) “rowspan”

Açıklama: HTML’de bir tablodaki hücrelerin dikey olarak birleştirilmesi için “rowspan” parametresi kullanılır. Bu parametre, hücrenin belirli bir sayıda satırı kaplamasını sağlar.

Html Tablo Etiketleri

Web Tasarım ve Kodlama
Web Tasarımı Web Tasarımı ve Kodlama

Html Tablo Etiketleri

Auzef Web Tasarımı ve Kodlama 1. Sınıf Bahar Dönemi Final Sınav Soruları ve Deneme Sınavları, 2024 Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!