auzefWeb Tasarım Ve KodlamaWeb Tasarımı

Web Tasarımı Final Deneme Sınavı -6

Auzef Web Tasarımı Final Deneme Sınavı -6

#1. Web geliştirme sürecinde müşterinin yer aldığı sektör, bu sektör içerisindeki yeri, sektör özellikleri, müşterinin sektörde sunduğu ürün veya hizmetlerin neler olduğu gibi konuların analiz edildiği adım hangisidir?

Cevap: C) Hedef Belirleme

Açıklama: Hedef belirleme aşamasında, müşterinin sektörü, bu sektör içindeki yeri ve sunduğu hizmetler analiz edilir. Bu bilgiler, projenin başarılı olması için kritik öneme sahiptir.

#2. “Daha sistematik bir yaklaşımda tablolar oluşturulmak ve biçimlendirilmek istendiğinde bir tablo başlık, ana gövde, alt bölüm olmak üzere üç ana bölüm içerir. Bu bölümleri oluşturmak üzere kullanılan HTML etiketleri sırasıyla <thead>, <tbody> ve <tfoot> şeklindedir.” Boşluğa gelmesi gerekenler hangi şıkta doğru verilmiştir?

Cevap: E) <thead>, <tbody>, <tfoot>

Açıklama: HTML’de tablo yapısını daha düzenli hale getirmek ve tabloyu bölümlere ayırmak için <thead>, <tbody> ve <tfoot> etiketleri kullanılır. <thead> etiketi başlık satırlarını, <tbody> etiketi ana gövde satırlarını ve <tfoot> etiketi alt bölüm satırlarını tanımlar.

#3. HTML dosyası içerisinde CSS komutlarını tanımlamak üzere kullanılan etiket aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: D) <style>

Açıklama: HTML dosyasında CSS tanımlamaları yapmak için <style> etiketi kullanılır. Bu etiket, <head> etiketi içinde yer alır ve sayfanın stil bilgilerini içerir.

#4. Bağlantı etiketi içerisinde kullanılan “target” etiketinin aşağıdaki hangi parametre değeri, kullanıcı ekranda ilgili bağlantıya tıkladığında bağlantı sağlanacak sayfayı ayrı sekmede açılmasını sağlar?

Cevap: D) “_blank”

Açıklama: “_blank” parametresi, bağlantının yeni bir sekmede açılmasını sağlar.

#5. <h1> etiketi ile metin içi başlık kaç punto ile yazılmış olur?

Cevap: D) 24

Açıklama: <h1> etiketi, genellikle büyük başlıklar için kullanılır ve varsayılan olarak 24 punto ile görüntülenir.

#6. Alt indis gösterimi için hangi etiket kullanılmalıdır?

Cevap: C) <sub>

Açıklama: <sub> etiketi, metni alt indis (subscript) olarak görüntüler.

#7. Aşağıdakilerden hangisi görsel tasarım için kullanılan araçlardan değildir?

Cevap: E) Notepad

Açıklama: Notepad bir kod editörüdür ve genellikle yazılım geliştirme için kullanılır. Diğer seçenekler ise grafik tasarım araçlarıdır.

#8. Bir web sayfasına tablo eklemek üzere kullandığımız etiket hangisidir?

Cevap: B) <table>

Açıklama: HTML’de tablo oluşturmak için kullanılan ana etiket <table> etiketidir. Bu etiket, tablonun yapısını belirler ve tablo satırları, hücreleri gibi öğeler bu etiket içinde tanımlanır.

#9. Aşağıdaki parametrelerden hangisi tablolarda sütun birleştirme için kullanılır?

Cevap: E) “colspan”

Açıklama: HTML’de bir tablodaki hücrelerin yatay olarak birleştirilmesi için “colspan” parametresi kullanılır. Bu parametre, hücrenin belirli bir sayıda sütunu kaplamasını sağlar.

#10. Aşağıdakilerden hangisi web geliştirme sürecinde ihtiyaç duyulan temel yeteneklerden değildir?

Cevap: B) İstatistik

Açıklama: Web geliştirme sürecinde yönetim, sanat, tasarım ve programlama yeteneklerine ihtiyaç duyulur. İstatistik ise web geliştirme sürecinde doğrudan gerekli olmayan bir yetenektir.

#11. Aşağıdakilerden hangisi isim tabanlı bir seçicidir?

Cevap: C) table {}

Açıklama: “table” seçicisi, HTML’deki “table” etiketini hedef alır ve isim tabanlı bir seçicidir. Bu seçici, sayfadaki tüm “table” etiketlerine stil uygular.

#12. HTML ile yazılmış kod bloğu ne işe yarar?

Cevap: C) www.google.com linkine bağlantı oluşturulur.

Açıklama: Bu HTML kodu, tıklandığında kullanıcıyı www.google.com adresine yönlendiren bir bağlantı (link) oluşturur.

#13. “background: #FF0000 url("dosya_Adi") no-repeat center top;” şeklinde bir CSS kodu verilmiş olsun. Bu kod ile birlikte arka plan hakkında bazı biçimlendirmeler gerçekleştirilmektedir. Arka plana ait çeşitli özellikler için verilen parametre değerlerinden hangisi, arka plana yerleştirilecek görselin tüm sayfa dolana kadar tekrar etmeden, sayfada sadece bir kez yer almasını sağlar?

Cevap: E) no-repeat

Açıklama: “no-repeat” değeri, arka plana yerleştirilen görselin tekrar etmeden yalnızca bir kez görüntülenmesini sağlar. Diğer değerler ise görselin konumunu belirler.

#14. Aşağıdakilerden hangisi yazı tipini belirlemek için <font> etiketi içerisinde kullanılan parametredir?

Cevap: B) “face”

Açıklama: “face” parametresi, <font> etiketi içinde yazı tipini (font) belirlemek için kullanılır.

#15. Bir tablonun genişliğinin sayfanın yüzde 75’i, yüksekliğinin ise yüzde 50’si olması istenmektedir. Bunun için aşağıdaki HTML kodlarından hangisi kullanılmalıdır?

Cevap: E) <table width= “75%” height= “50%”>

Açıklama: HTML’de bir tablonun genişliğini ve yüksekliğini yüzdelik olarak ayarlamak için “width” ve “height” parametreleri kullanılır. Bu parametreler, tablonun genişlik ve yüksekliğinin belirtilen yüzdelik oranlarda olmasını sağlar.

#16. “border-style” parametresi kenarlığın çizgi görünümünü biçimlendirmek için kullanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu parametrenin alabileceği değerlerden değildir? I-dotted, II-dashed, III-crashed, IV-single, V-solid

Cevap: E) III-IV

Açıklama: “border-style” parametresi “dotted”, “dashed” ve “solid” gibi değerler alabilir. Ancak “crashed” ve “single” değerleri bu parametre için geçerli değildir.

#17. Müşterinin ihtiyaçlarına, web sitesinin kullanılacak iş alanına ve web sitesinin hedef kullanıcı profiline göre projenin genel konseptini belirleyen, gerekli fizibilite çalışmalarını gerçekleştiren, web sitesinin hizmete girmesi sonrasında kullanıcıların siteye yönlendirilebilmesi için gerekli reklam, organizasyon ve iş birliklerini gerçekleştiren, bir bakıma müşteri, kullanıcı ve geliştirici ekip ile etkileşimde olan ve bu üçü arasında koordinasyonu sağlayan kişi kimdir?

Cevap: C) Proje mimarı

Açıklama: Proje mimarı, müşterinin ihtiyaçlarına göre projenin konseptini belirler ve tüm süreci koordine eder. Hem müşteri ile hem de geliştirme ekibi ile sürekli iletişim halinde olup projeyi başarılı bir şekilde tamamlamaktan sorumludur.

#18. Aşağıdakilerden hangisi web tasarım ilkeleri arasında sayılamaz?

Cevap: B) Web sitesindeki alt sayfalara sadece ana sayfadan erişilecek şekilde planlama yapılmalıdır.

Açıklama: Web tasarım ilkelerine göre, site haritası iyi yapılandırılmalı ve kullanıcıların alt sayfalara kolayca erişebilmesi sağlanmalıdır. Alt sayfalara sadece ana sayfadan erişim planlaması kullanıcı deneyimini olumsuz etkiler.

#19. --------- parametresi ile birlikte kenarlık ve iç kenar dolgusunun belirlenen genişlik ve yükseklik içerisinde kalması sağlanır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap: A) “box-sizing”

Açıklama: “box-sizing” parametresi, bir elemanın genişlik ve yüksekliğinin hesaplanma şeklini kontrol eder. “border-box” değeri, kenarlık ve iç kenar dolgusu dahil olmak üzere toplam genişlik ve yüksekliğin belirlenen boyutlar içinde kalmasını sağlar.

#20. Yukarıda HTML kodları verilen tablo için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: C) Tablonun ikinci satırında ilk iki hücre birleştirilmiştir

Açıklama: Verilen HTML kodlarına göre, tablonun ikinci satırında ilk iki hücre birleştirilmemiştir. Bunun yerine, ikinci satırdaki ikinci ve üçüncü hücreler birleştirilmiştir. Bu nedenle, bu seçenek yanlıştır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasarımı ve Kodlama
1. Sınıf  Web Tasarımı Bahar Dönemi
Auzef Web Tasarımı Final Deneme Sınavı -6

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasarımı ve Kodlama
1. Sınıf  Web Tasarımı Bahar Dönemi
Auzef Web Tasarımı Final Deneme Sınavı -6

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Web Tasarımı Final Deneme Sınavı -6

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasarımı ve Kodlama
1. Sınıf  Web Tasarımı Bahar Dönemi
Auzef Web Tasarımı Final Deneme Sınavı -6

Auzef Web Tasarımı Final Deneme Sınavı -6

Ünite 6: Html Çerçeve ve Form Etiketleri

Giriş

HTML (HyperText Markup Language), web sayfalarının oluşturulmasında kullanılan temel işaretleme dilidir. Web sayfalarının kullanıcılarla etkileşime girmesini sağlayan form ve çerçeve etiketleri, web tasarımının önemli bileşenlerindendir. Bu makalede, HTML çerçeve ve form etiketlerinin kullanımı, işlevleri ve web tasarımındaki önemi ele alınacaktır.

HTML Form Etiketleri

HTML form etiketleri, kullanıcıların veri girişi yapmasını sağlayan etiketlerdir. Formlar, web sayfalarının etkileşimli hale gelmesini sağlar ve kullanıcılardan bilgi toplamak için kullanılır. En yaygın form etiketleri arasında <form>, <input>, <label>, <select> ve <textarea> bulunur.

<form> Etiketi

<form> etiketi, bir formun başlangıcını ve sonunu belirler. Bu etiket, form verilerinin gönderileceği sunucu adresini ve hangi HTTP metodunun kullanılacağını belirtir. <form> etiketi, tüm form öğelerini kapsar ve formun temel yapısını oluşturur.

<input> Etiketi

<input> etiketi, kullanıcıdan veri almak için kullanılır. Bu etiket, metin kutuları, radyo düğmeleri, onay kutuları ve gizli alanlar gibi çeşitli türlerde girdi öğeleri oluşturur. “type” parametresi, girdi türünü belirler ve “name” parametresi, girdi öğesinin adını tanımlar.

<label> Etiketi

<label> etiketi, form öğelerine etiket eklemek için kullanılır. Bu etiket, kullanıcıların hangi girdi öğesi ile etkileşime gireceğini belirlemelerini kolaylaştırır. <label> etiketi içinde kullanılan “for” parametresi, etiketin hangi girdi öğesi ile ilişkili olduğunu belirtir.

<select> ve <textarea> Etiketleri

<select> etiketi, kullanıcıya açılır liste sunar ve seçenekler arasından birini seçmesini sağlar. <textarea> etiketi ise, kullanıcıların uzun metinler girmesi için çok satırlı metin kutusu oluşturur. Bu etiketler, formların esnekliğini ve kullanım kolaylığını artırır.

HTML Çerçeve Etiketleri

HTML çerçeve etiketleri, web sayfalarını bölümlere ayırmak ve aynı sayfada birden fazla HTML belgesi görüntülemek için kullanılır. Çerçeveler, sayfa düzenini yönetmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için önemlidir. Temel çerçeve etiketleri arasında <frameset>, <frame> ve <noframes> bulunur.

<frameset> Etiketi

<frameset> etiketi, bir sayfanın çerçevelere bölünmesini sağlar. “rows” ve “cols” parametreleri, çerçevelerin yatay ve dikey olarak nasıl bölüneceğini belirler. Bu etiket, <frame> etiketlerini kapsar ve çerçeve yapısını tanımlar.

<frame> Etiketi

<frame> etiketi, her bir çerçeve içeriğini tanımlar. “src” parametresi, çerçevede görüntülenecek belge veya URL’yi belirtir. Ayrıca, “name” parametresi, çerçeveye bir ad vererek diğer çerçevelerden bağlantı kurulmasını sağlar.

<noframes> Etiketi

<noframes> etiketi, çerçeveleri desteklemeyen tarayıcılarda görüntülenecek alternatif içeriği tanımlar. Bu etiket, kullanıcıların çerçeve desteklemeyen tarayıcılarda da bilgiye erişimini sağlar.

Sonuç

HTML çerçeve ve form etiketleri, web sayfalarının etkileşimli ve kullanıcı dostu hale gelmesini sağlar. Formlar, veri toplama ve kullanıcı etkileşimi için kritik öneme sahipken, çerçeveler sayfa düzenini yönetmekte kullanılır. Bu etiketlerin doğru ve etkili kullanımı, profesyonel ve fonksiyonel web siteleri oluşturmanın anahtarıdır.

Web Tasarımı Final Deneme Sınavı -6

Ünite 6: Html Çerçeve ve Form Etiketleri

1- Web’te sayfalar arasında veri iletimi sürecinde istek ve cevap mantığı işlemektedir. Buna göre bir sayfa üzerinden istekte bulunulur ve sunucu vasıtasıyla isteklere cevap verilir. Bu sırada bazı metodlardan yararlanılır. Aşağıdakilerden hangisi bu metodlar arasında yer almaz?

A) cut
B) put
C) delete
D) get
E) post

Cevap: A) cut

Açıklama: HTTP istek ve cevap sürecinde yaygın olarak kullanılan metotlar arasında GET, POST, PUT ve DELETE bulunur. “cut” metodu HTTP protokolünde mevcut değildir.

2- Kullanıcıya açılır liste şeklinde seçenekler sunulup, bu seçenekler arasından tercih yapması istenildiğinde kullanılan form öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) radyo düğmesi-radio button
B) onay kutucuğu-checkbox
C) liste-list
D) açılır liste-select list
E) girdi-input

Cevap: D) açılır liste-select list

Açıklama: Kullanıcıya açılır liste şeklinde seçenekler sunmak için HTML’de <select> etiketi kullanılır. Bu etiket, birden fazla seçenek arasından birini seçmeyi sağlar.

3- Web sayfalarında her bir girdi öğesine ilişkin başlık metinlerini eklemek ve başlık ile ilgili girdi öğesi arasında bağlantı kurulmasını sağlamak üzere kullanılan etiket hangisidir?

A) <head>
B) <input>
C) <label>
D) <id>
E) <for>

Cevap: C) <label>

Açıklama: <label> etiketi, form elemanlarına başlık eklemek ve başlık ile ilgili girdi öğesi arasında bağlantı kurmak için kullanılır. Bu, kullanıcı deneyimini ve erişilebilirliği artırır.

4- “İlgili olduğu girdi öğesinin (onay kutucuğu, radyo düğmesi vb.) tıklanma alanı çok küçük ise bu öğelere tıklamak yerine _________ etiketi ile tanımlanan başlığa tıklamak da seçim gerçekleştirilmesini sağlamaktadır” cümlesindeki boşluğa gelecek etiket aşağıdakilerden hangisidir?

A) <head>
B) <input>
C) <submit>
D) <form>
E) <label>

Cevap: E) <label>

Açıklama: <label> etiketi, ilgili olduğu girdi öğesinin tıklanma alanını genişletir ve kullanıcıların küçük tıklama alanlarına daha kolay erişmesini sağlar.

5- Bir form içerisinde <input> etiketi ile girdi öğesi eklenmek istendiğinde bu öğenin hangi form alt girdi öğesi olacağını belirlemek üzere kullanılan parametre aşağıdakilerden hangisidir?

A) for
B) id
C) size
D) type
E) post

Cevap: D) type

Açıklama: <input> etiketinde “type” parametresi, form öğesinin türünü belirler (örneğin, text, password, radio, checkbox vb.). Bu, HTML form öğelerinin çeşitli türlerini tanımlamak için kullanılır.

6- <label> etiketi ile tanımlanan HTML öğesinin ilgili olduğu girdi öğesi (input) ile bağlantı kurulmasını sağlayan ve <label> etiketi içerisinde kullanılan parametre aşağıdakilerden hangisidir?

A) for
B) id
C) size
D) type
E) post

Cevap: A) for

Açıklama: <label> etiketi içinde kullanılan “for” parametresi, etiketin hangi girdi öğesi ile ilişkili olduğunu belirtir. Bu, kullanıcıların ilgili girdi öğesine kolayca erişmesini sağlar.

7- <input> girdi öğesi ve <label> etiketi ile tanımlanan ilgili HTML öğesi arasında bağlantı kurulmasını sağlayan ve <input> etiketi içerisinde kullanılan parametre aşağıdakilerden hangisidir?

A) for
B) id
C) size
D) type
E) post

Cevap: B) id

Açıklama: <input> etiketinde kullanılan “id” parametresi, bu girdi öğesinin benzersiz bir kimliğini tanımlar ve <label> etiketindeki “for” parametresi ile ilişkilendirilir.

8- Bir form üzerinde veri girişinin boş geçilmemesini sağlayan bir diğer ifade ile veri girişini zorunlu kılan ve <input> etiketi içerisinde kullanılan değer aşağıdakilerden hangisidir?

A) readonly
B) disabled
C) multiple
D) must
E) required

Cevap: E) required

Açıklama: “required” parametresi, bir form alanının doldurulmasının zorunlu olduğunu belirtir. Bu parametre, kullanıcıların belirli bir alanı boş bırakmasını engeller.

9- Bir çerçeve setini sütun bazlı bölümlemek için hangi parametreye değer(ler) vermek gerekir?

A) “width”
B) “rows”
C) “cols”
D) “height”
E) “weight”

Cevap: C) “cols”

Açıklama: HTML’de bir çerçeve setini sütun bazlı bölümlemek için “cols” parametresi kullanılır. Bu parametre, çerçeve setinin dikey olarak bölünmesini sağlar. Örneğin, <frameset cols=”25%, 75%”> şeklinde tanımlandığında, çerçeve seti dikey olarak iki sütuna bölünür ve ilk sütun sayfanın %25’ini, ikinci sütun ise %75’ini kaplar.

Açıklama-2: Auzef ders kitabında cevap A) “width” oalrak geçiyor.kitapta bu konuda bir hata olabilir. HTML’de bir çerçeve setini sütun bazlı bölümlemek için doğru parametre “cols” olmalıdır. “width” parametresi, çerçeve veya diğer HTML öğelerinin genişliğini ayarlamak için kullanılır, ancak çerçeve setini sütun bazlı bölmek için kullanılmaz.

10- Her etiket her web tarayıcı tarafından desteklenmeyebilir. Bu noktada eğer <frameset> ile oluşturulmuş bir web sayfası bu etiketi desteklemeyen bir tarayıcıda görüntülenmek istenirse sorun yaşanacaktır. Böyle bir durumda kullanıcıya hata mesajı göstermek üzere aşağıdaki etiketlerden hangisi kullanılır?

A) <frameset>
B) <frames>
C) <frame>
D) <noframe>
E) <iframe>

Cevap: D) <noframe>

Açıklama: etiketi, etiketini desteklemeyen tarayıcılarda görüntülenecek içerik veya hata mesajı sağlamak için kullanılır.

Web Tasarım ve Kodlama
Web Tasarımı Web Tasarımı ve Kodlama

Html Çerçeve ve Form Etiketleri

Auzef Web Tasarımı ve Kodlama 1. Sınıf Bahar Dönemi Final Sınav Soruları ve Deneme Sınavları, 2024 Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!