auzefWeb Tasarım Ve KodlamaWeb Tasarımı

Web Tasarımı Final Deneme Sınavı -8

Auzef Web Tasarımı Final Deneme Sınavı -8

#1. JS kodları hangi etiket açılış ve kapanışı arasında yazılmalıdır?

Cevap: E) <script>

Açıklama: JavaScript kodları, HTML belgelerinde <script> etiketleri arasında yazılır. Bu etiketler, tarayıcıya JavaScript kodlarının yerini belirtir.

#2. Kullanıcılar arasındaki iletişim ve her türlü veri-bilgi alışverişinin kullanıcıların bilgisayarları ile bağlanarak gerçekleştirdiği büyük ağa ne denir?

Cevap: C) İnternet

Açıklama: İnternet, küresel ölçekte bilgisayar ağlarını birbirine bağlayan ve bilgi paylaşımını sağlayan büyük bir ağdır.

#3. etiketini incelediğinizde buna göre aşağıdakilerden hangisi bir parametre değeridir?

Cevap: B) #FF0059

Açıklama: #FF0059, bgcolor parametresinin değeridir ve sayfa arka plan rengini belirtir.

#4. “Ağda yer alan cihazlar ise kendilerini tanımlayan --------- adı verilen belirli bir sistematiğe göre üretilmiş birer numara kullanırlar.” Boşluğu en uygun cevapla doldurunuz.

Cevap: D) IP

Açıklama: IP adresleri, ağdaki cihazların kendilerini tanımlamak için kullandıkları benzersiz numaralardır.

#5. Bir çerçeve setini sütun bazlı bölümlemek için hangi parametreye değer(ler) vermek gerekir?

Cevap: C) “cols”

Açıklama: HTML’de bir çerçeve setini sütun bazlı bölümlemek için “cols” parametresi kullanılır. Bu parametre, çerçeve setinin dikey olarak bölünmesini sağlar. Örneğin, <frameset cols=”25%, 75%”> şeklinde tanımlandığında, çerçeve seti dikey olarak iki sütuna bölünür ve ilk sütun sayfanın %’ini, ikinci sütun ise u’ini kaplar.

Açıklama-2: Auzef ders kitabında cevap A) “width” oalrak geçiyor.kitapta bu konuda bir hata olabilir. HTML’de bir çerçeve setini sütun bazlı bölümlemek için doğru parametre “cols” olmalıdır. “width” parametresi, çerçeve veya diğer HTML öğelerinin genişliğini ayarlamak için kullanılır, ancak çerçeve setini sütun bazlı bölmek için kullanılmaz.

#6. Aşağıdakilerden hangisi web tarayıcının okuduğu dosyanın tipini anlayabilmesi için kullanılır?

Cevap: A) <!DOCTYPE HTML>

Açıklama: <!DOCTYPE HTML> bildirimi, tarayıcıya belgenin HTML5 standardında olduğunu belirtir.

#7. Aşağıdaki DOM olaylarından hangisi bir butona tıklanması olayını temsil eder?

Cevap: D) onclick

Açıklama: “onclick” olayı, kullanıcı bir butona tıkladığında tetiklenir. Bu olay, JavaScript ile birlikte kullanılarak çeşitli işlemler gerçekleştirilebilir.

#8. “Betik dillerinin derlenmesine gerek yoktur, derlenmek yerine yorumlanarak (--------------) çalıştırılırlar?” Boşluğa gelecek ifade hangisidir?

Cevap: C) interpreted

Açıklama: Betik dilleri derlenmez, bunun yerine yorumlanarak çalıştırılır. JavaScript gibi betik dilleri, tarayıcılar tarafından yorumlanarak anında çalıştırılır.

#9. DOM yapısı içerisinde kök element (etiket) hangisidir?

Cevap: E) <html>

Açıklama: DOM (Document Object Model) yapısında, kök element <html> etiketidir. Bu etiket, tüm diğer HTML etiketlerini kapsar.

#10. <input> girdi öğesi ve <label> etiketi ile tanımlanan ilgili HTML öğesi arasında bağlantı kurulmasını sağlayan ve <input> etiketi içerisinde kullanılan parametre aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: B) id

Açıklama: <input> etiketinde kullanılan “id” parametresi, bu girdi öğesinin benzersiz bir kimliğini tanımlar ve <label> etiketindeki “for” parametresi ile ilişkilendirilir.

#11. İki bilgisayar sistemi arasındaki dosya alışverişi gerçekleştirilmesini düzenleyen protokol hangisidir?

Cevap: B) FTP

Açıklama: FTP, iki bilgisayar sistemi arasında dosya alışverişini düzenleyen bir protokoldür.

#12. Web’te sayfalar arasında veri iletimi sürecinde istek ve cevap mantığı işlemektedir. Buna göre bir sayfa üzerinden istekte bulunulur ve sunucu vasıtasıyla isteklere cevap verilir. Bu sırada bazı metodlardan yararlanılır. Aşağıdakilerden hangisi bu metodlar arasında yer almaz?

Cevap: A) cut

Açıklama: HTTP istek ve cevap sürecinde yaygın olarak kullanılan metotlar arasında GET, POST, PUT ve DELETE bulunur. “cut” metodu HTTP protokolünde mevcut değildir.

#13. Aşağıdakilerden hangisi HTML editörüdür?

Cevap: E) Hepsi

Açıklama: Notepad , Atom, Sublime Text ve CoffeCup, HTML kodlama için kullanılan popüler editörlerdir.

#14. Web sayfalarında her bir girdi öğesine ilişkin başlık metinlerini eklemek ve başlık ile ilgili girdi öğesi arasında bağlantı kurulmasını sağlamak üzere kullanılan etiket hangisidir?

Cevap: C) <label>

Açıklama: <label> etiketi, form elemanlarına başlık eklemek ve başlık ile ilgili girdi öğesi arasında bağlantı kurmak için kullanılır. Bu, kullanıcı deneyimini ve erişilebilirliği artırır.

#15. Bir web sayfasının kaynak kodlarını görüntülemek için klavyeden hangi tuş/tuşlara basılması gerekmektedir?

Cevap: B) F12

Açıklama: F12 tuşu, birçok web tarayıcıda geliştirici araçlarını açarak web sayfasının kaynak kodlarını görüntülemenizi sağlar.

#16. Aşağıdakilerden hangisi veritabanı sunucularındandır? I. SQL Server, II. MySQL, III. Oracle

Cevap: E) I, II ve III

Açıklama: SQL Server, MySQL ve Oracle, yaygın olarak kullanılan veritabanı sunucularıdır.

#17. kod satırı aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?

Cevap: D) Türkçe karakter uyumsuzluğunu çözmek için

Açıklama: <meta charset=”utf-8”> etiketi, sayfa karakter setini belirtir ve Türkçe gibi özel karakterlerin doğru görüntülenmesini sağlar.

#18. let x=“ ”; şeklinde bir değişken tanımı yapıldıktan sonra x değişkeninin veri tipi aşağıdakilerden hangisi olur?

Cevap: E) Null

Açıklama: Değişkenin başlangıçta bir değeri yoksa, JavaScript bu değişkene “null” değerini atar. Bu, değişkenin henüz tanımlanmadığını veya bir değere sahip olmadığını belirtir.

#19. Bir form içerisinde <input> etiketi ile girdi öğesi eklenmek istendiğinde bu öğenin hangi form alt girdi öğesi olacağını belirlemek üzere kullanılan parametre aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: D) type

Açıklama: <input> etiketinde “type” parametresi, form öğesinin türünü belirler (örneğin, text, password, radio, checkbox vb.). Bu, HTML form öğelerinin çeşitli türlerini tanımlamak için kullanılır.

#20. Aşağıdakilerden hangisi web sayfasını oluşturan tüm dosyaları barındıran sunuculardır?

Cevap: C) Web sunucusu

Açıklama: Web sunucuları, web sayfalarını oluşturan tüm dosyaları barındıran sunuculardır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasarımı ve Kodlama
1. Sınıf  Web Tasarımı Bahar Dönemi

Auzef Web Tasarımı Final Deneme Sınavı -8

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasarımı ve Kodlama
1. Sınıf  Web Tasarımı Bahar Dönemi

Auzef Web Tasarımı Final Deneme Sınavı -8

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Web Tasarımı Final Deneme Sınavı -8

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasarımı ve Kodlama
1. Sınıf  Web Tasarımı Bahar Dönemi
Auzef Web Tasarımı Final Deneme Sınavı -8

Auzef Web Tasarımı Final Deneme Sınavı -8

Web Tasarımı – Ünite 8

Giriş

JavaScript, web sayfalarına dinamik ve etkileşimli özellikler eklemek için kullanılan popüler bir programlama dilidir. HTML ve CSS ile birlikte çalışarak web sayfalarının daha kullanıcı dostu ve interaktif olmasını sağlar. Bu makalede, JavaScript’in temel kavramları, kullanımı ve web tasarımındaki önemi ele alınacaktır.

JavaScript Nedir?

JavaScript, web sayfalarının dinamik ve etkileşimli hale gelmesini sağlayan, istemci tarafında çalışan bir programlama dilidir. İlk olarak 1995 yılında Netscape tarafından geliştirilen JavaScript, günümüzde hemen hemen tüm modern web tarayıcıları tarafından desteklenmektedir. JavaScript, kullanıcı etkileşimlerine yanıt vermek, veri doğrulama yapmak ve animasyonlar oluşturmak gibi görevlerde kullanılır.

JavaScript’in Özellikleri

JavaScript, yüksek seviyeli, yorumlanan ve dinamik bir dildir. Bu özellikleri sayesinde hızlı ve esnek bir şekilde geliştirilebilir. JavaScript, değişkenler, döngüler, fonksiyonlar ve olay işleme gibi temel programlama yapılarını içerir. Ayrıca, tarayıcı API’leri ile entegrasyonu sayesinde web sayfalarının içeriği ve yapısı üzerinde tam kontrol sağlar.

JavaScript ve HTML

JavaScript, HTML belgeleri içinde <script> etiketleri arasında yazılır. Bu etiketler, tarayıcıya JavaScript kodlarının nerede başladığını ve bittiğini belirtir. JavaScript kodları, HTML öğeleri üzerinde değişiklikler yapabilir, olayları işleyebilir ve kullanıcı etkileşimlerine yanıt verebilir.

Değişkenler ve Veri Türleri

JavaScript’te değişkenler, “var”, “let” ve “const” anahtar kelimeleri ile tanımlanır. “var” eski bir yöntem olup, modern JavaScript kodlarında genellikle “let” ve “const” kullanılır. “let” değişkenleri yeniden atanabilirken, “const” sabit değerler için kullanılır. JavaScript’te temel veri türleri arasında sayılar, metinler (string), boolean değerler, nesneler ve diziler bulunur.

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar, JavaScript’te tekrar eden işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan kod bloklarıdır. Bir fonksiyon, “function” anahtar kelimesi ile tanımlanır ve çağrılarak çalıştırılır. Fonksiyonlar, parametreler alabilir ve bir değer döndürebilir. Bu özellikleri sayesinde kodun daha düzenli ve tekrar kullanılabilir olmasını sağlar.

Olay İşleme

JavaScript, kullanıcı etkileşimlerine yanıt vermek için olay işleme mekanizmasını kullanır. Olaylar, kullanıcıların fare tıklamaları, klavye tuşlarına basmaları veya sayfa yüklenmesi gibi eylemlerini temsil eder. Olay işleyiciler (event handlers), bu olayları yakalayarak belirli kodların çalışmasını sağlar. Örneğin, bir butona tıklandığında bir fonksiyonun çalışmasını sağlamak için “onclick” olayı kullanılır.

DOM Manipülasyonu

Document Object Model (DOM), web sayfasının yapısını ve içeriğini temsil eden bir modeldir. JavaScript, DOM üzerinde değişiklikler yaparak sayfanın içeriğini dinamik olarak güncelleyebilir. Bu, öğe ekleme, silme, stil değiştirme ve içerik güncelleme gibi işlemleri içerir. DOM manipülasyonu, web sayfalarının daha interaktif ve kullanıcı dostu olmasını sağlar.

Sonuç

JavaScript, modern web tasarımında vazgeçilmez bir araçtır. HTML ve CSS ile birlikte çalışarak web sayfalarına dinamik ve etkileşimli özellikler kazandırır. JavaScript’in güçlü özellikleri ve esnekliği, geliştiricilerin kullanıcı deneyimini artıran zengin web uygulamaları oluşturmasını sağlar.

Web Tasarımı – Ünite 8

1- Web sayfalarına etkileşimli bir yapı kazandırmak için aşağıdaki dillerden hangisini kullanmaktayız?

A) HTML
B) CSS
C) C
D) JavaScript
E) Hiçbiri

Cevap: D) JavaScript

Açıklama: JavaScript, web sayfalarına etkileşimli özellikler eklemek için kullanılan bir programlama dilidir. HTML ve CSS ile birlikte çalışarak dinamik içerikler oluşturur.

2- “Betik dillerinin derlenmesine gerek yoktur, derlenmek yerine yorumlanarak (————–) çalıştırılırlar?” Boşluğa gelecek ifade hangisidir?

A) compiled
B) listed
C) interpreted
D) readible
E) concluded

Cevap: C) interpreted

Açıklama: Betik dilleri derlenmez, bunun yerine yorumlanarak çalıştırılır. JavaScript gibi betik dilleri, tarayıcılar tarafından yorumlanarak anında çalıştırılır.

3- JS kodları tarayıcılarda yorumlanarak çalıştırılır. Bu yorumlamanın gerçekleştirilebilmesi için tarayıcılar ___________ adı verilen araçları kullanmaktadırlar? Boşluğa hangi ifade gelmelidir?

A) JS yürütücüleri
B) JS motorları
C) JS sunucuları
D) JS derleyicileri
E) JS sensörleri

Cevap: B) JS motorları

Açıklama: Tarayıcılar, JavaScript kodlarını yorumlamak ve çalıştırmak için JavaScript motorlarını kullanırlar. Örneğin, Chrome tarayıcısı V8 motorunu kullanır.

4- JS kodları hangi etiket açılış ve kapanışı arasında yazılmalıdır?

A) <scripted>
B) <p>
C) <form>
D) <h>
E) <script>

Cevap: E) <script>

Açıklama: JavaScript kodları, HTML belgelerinde <script> etiketleri arasında yazılır. Bu etiketler, tarayıcıya JavaScript kodlarının yerini belirtir.

5- Genellikle sabit değerler alan değişkenler için _______, farklı değişkenlere göre değişen değerlere sahip olabilecek değişkenler __________ ile tanımlanabilmektedir. Boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?

A) for – var
B) var – char
C) const – let
D) const – for
E) char – const

Cevap: C) const – let

Açıklama: JavaScript’te sabit değerler “const” anahtar kelimesi ile, değişken değerler ise “let” anahtar kelimesi ile tanımlanır.

6- let x=“ ”; şeklinde bir değişken tanımı yapıldıktan sonra x değişkeninin veri tipi aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Integer
B) Number
C) Object
D) NA
E) Null

Cevap: E) Null

Açıklama: Değişkenin başlangıçta bir değeri yoksa, JavaScript bu değişkene “null” değerini atar. Bu, değişkenin henüz tanımlanmadığını veya bir değere sahip olmadığını belirtir.

7- “&&” operatörü ne anlama gelir?

A) eşit değil
B) eşit
C) veya
D) ve
E) atama

Cevap: D) ve

Açıklama: “&&” operatörü, mantıksal “ve” anlamına gelir ve iki koşulun da doğru olması durumunda true değerini döner.

8- DOM yapısı içerisinde kök element (etiket) hangisidir?

A) <body>
B) <head>
C) <p>
D) <script>
E) <html>

Cevap: E) <html>

Açıklama: DOM (Document Object Model) yapısında, kök element <html> etiketidir. Bu etiket, tüm diğer HTML etiketlerini kapsar.

9- Aşağıdaki HTML öğelerinden hangisi <body> etiketinin çocuğudur (child element)?

A) <html>
B) <head>
C) <document>
D) <meta>
E) <p>

Cevap: E) <p>

Açıklama: <body> etiketi içinde bulunan öğeler <p>, <div>, <h1> gibi etiketlerdir. <p> etiketi, <body> etiketinin doğrudan çocuğudur.

10- Aşağıdaki DOM olaylarından hangisi bir butona tıklanması olayını temsil eder?

A) onmouseon
B) onmouseover
C) onmouseclick
D) onclick
E) click

Cevap: D) onclick

Açıklama: “onclick” olayı, kullanıcı bir butona tıkladığında tetiklenir. Bu olay, JavaScript ile birlikte kullanılarak çeşitli işlemler gerçekleştirilebilir.

Web Tasarım ve Kodlama
Web Tasarımı Web Tasarımı ve Kodlama

Auzef Web Tasarımı ve Kodlama 1. Sınıf Bahar Dönemi Ünite Soruları ve Deneme Sınavları, 2024 Sınav Soruları

Auzef Web Tasarımı ve Kodlama 1. Sınıf Bahar Dönemi Final Sınav Soruları ve Deneme Sınavları, 2024 Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!