auzefSiber GüvenlikYönetim Bilişim Sistemleri

Siber Güvenlik Ünite -8

Klasik Şifreleme Yöntemleri

#1. Aşağıda yer alan yöntemlerden hangisinde düz metinde yer alan harfler ikişerli halde şifrelenir?

Cevap: A) Playfair şifreleme

Açıklama: Playfair şifreleme yöntemi, düz metinde yer alan harfleri ikişerli halde şifreler.

#2. Aşağıdakilerden hangisi Türk alfabesi göz önünde bulundurulduğunda “GÜNEŞ” kelimesinin anahtarı 4 olan Sezar şifreleme yöntemi kullanılarak şifrelenmiş halidir?

Cevap: A) İARHV

Açıklama: Anahtarı 4 olan Sezar şifreleme yöntemi kullanılarak “GÜNEŞ” kelimesi “İARHV” olarak şifrelenir.

#3. Aşağıda yer alan şifreleme yöntemlerinden hangisi klasik şifreleme yöntemlerinden birisi değildir?

Cevap: E) RSA

Açıklama: RSA, modern bir şifreleme yöntemidir ve klasik şifreleme yöntemlerinden biri değildir. Klasik şifreleme yöntemleri arasında Sezar, Playfair, Vijener ve Hill şifreleme yöntemleri bulunmaktadır.

#4. Aşağıdaki şifreleme yöntemlerinden hangisi birbirleriyle kıyaslandığında en güvensiz yöntemdir?

Cevap: D) Sezar şifreleme

Açıklama: Sezar şifreleme yöntemi, basitliği ve tahmin edilebilirliği nedeniyle en güvensiz şifreleme yöntemlerinden biridir.

#5. Aşağıdakilerden hangisi yer değiştirme şifreleme yönteminin özelliklerinden birisidir?

Cevap: B) Düz metinde yer alan harflerin sıralamalarının değiştirilmesi

Açıklama: Yer değiştirme şifreleme yöntemi, düz metinde yer alan harflerin sıralamalarının değiştirilmesi esasına dayanır.

#6. Şifreleme algoritmasına girdi olarak verilen orijinal mesaj veya veriye ---------- denir. - cümlesinde yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap: C) düz metin

Açıklama: Şifreleme algoritmasına girdi olarak verilen orijinal mesaj veya veri, düz metin olarak adlandırılır.

#7. Bir düz metin, Türk alfabesi göz önünde bulundurularak ve anahtarı 4 olan Sezar şifreleme yöntemi kullanılarak şifrelenmiş ve “OSUZ” kelimesi elde edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu şifreli kelimenin deşifrelenmiş halidir?

Cevap: B) KORU

Açıklama: Anahtarı 4 olan Sezar şifreleme yöntemi kullanılarak şifrelenmiş “OSUZ” kelimesinin deşifrelenmiş hali “KORU”dur.

#8. Aşağıdakilerden hangisi Türk alfabesi göz önünde bulundurulduğunda “BULUT” kelimesinin anahtarı 2 olan Sezar şifreleme yöntemi kullanılarak şifrelenmiş halidir?

Cevap: E) ÇVNVÜ

Açıklama: Anahtarı 2 olan Sezar şifreleme yöntemi kullanılarak “BULUT” kelimesi “ÇVNVÜ” olarak şifrelenir.

#9. Türk alfabesi göz önünde bulundurulduğunda Sezar şifreleme yöntemi için kaç farklı anahtar kullanılabilir?

Cevap: B) 29

Açıklama: Türk alfabesi göz önünde bulundurulduğunda Sezar şifreleme yöntemi için 29 farklı anahtar kullanılabilir.

#10. Aşağıdakilerden hangisi şifreleme ile ilgili bir terim değildir?

Cevap: B) Ön metin

Açıklama: “Ön metin” şifreleme ile ilgili bir terim değildir. Şifreleme ile ilgili terimler arasında gizli anahtar, şifreli metin, düz metin ve şifreleme algoritması bulunmaktadır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans
4. Sınıf  Siber Güvenlik Bahar Dönemi
Ünite 8 : Klasik Şifreleme Yöntemleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans
4. Sınıf  Siber Güvenlik Bahar Dönemi
Ünite 8 : Klasik Şifreleme Yöntemleri

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans
4. Sınıf  Siber Güvenlik Bahar Dönemi
Ünite 8 : Klasik Şifreleme Yöntemleri

Klasik Şifreleme Yöntemleri

Klasik Şifreleme Yöntemleri

Şifreleme Terimleri

Şifreleme ile ilgili temel terimler arasında gizli anahtar, düz metin, şifreli metin ve şifreleme algoritması yer alır. “Ön metin” terimi ise şifreleme ile ilgili değildir.

Düz Metin ve Şifreli Metin

Düz metin, şifreleme algoritmasına girdi olarak verilen orijinal mesaj veya veridir. Şifreli metin ise şifreleme işleminden sonra elde edilen, orijinal mesajın şifrelenmiş halidir.

Klasik Şifreleme Yöntemleri

Klasik şifreleme yöntemleri arasında Sezar şifreleme, Playfair şifreleme, Vijener şifreleme ve Hill şifreleme bulunur. RSA ise modern bir şifreleme yöntemidir ve klasik yöntemler arasında yer almaz.

Sezar Şifreleme

Sezar şifreleme, en basit ve en güvensiz şifreleme yöntemlerinden biridir. Anahtarı 4 olan Sezar şifreleme yöntemi kullanılarak “GÜNEŞ” kelimesi “İARHV” olarak şifrelenir. Aynı yöntemle şifrelenmiş “OSUZ” kelimesi deşifre edildiğinde “KORU” kelimesi elde edilir.

Yer Değiştirme Şifreleme Yöntemi

Yer değiştirme şifreleme yönteminde, düz metinde yer alan harflerin sıralamaları değiştirilir. Bu yöntem, Playfair şifreleme gibi ikişerli halde şifreleme yapmaz.

Playfair Şifreleme

Playfair şifreleme yöntemi, düz metinde yer alan harfleri ikişerli halde şifreler. Bu yöntem, düz metinde yer alan harflerin yerine başka harf veya semboller kullanmaz.

Türk Alfabesi ve Sezar Şifreleme

Türk alfabesi göz önünde bulundurulduğunda Sezar şifreleme yöntemi için 29 farklı anahtar kullanılabilir. Örneğin, anahtarı 2 olan Sezar şifreleme yöntemi kullanılarak “BULUT” kelimesi “ÇVNVÜ” olarak şifrelenir.

Klasik Şifreleme Yöntemleri

Klasik Şifreleme Yöntemleri – Ünite 8

1- Aşağıdakilerden hangisi şifreleme ile ilgili bir terim değildir?

A) Gizli anahtar
B) Ön metin
C) Şifreli metin
D) Düz metin
E) Şifreleme algoritması

Cevap: B) Ön metin

Açıklama: “Ön metin” şifreleme ile ilgili bir terim değildir. Şifreleme ile ilgili terimler arasında gizli anahtar, şifreli metin, düz metin ve şifreleme algoritması bulunmaktadır.

2- “Şifreleme algoritmasına girdi olarak verilen orijinal mesaj veya veriye … denir.” cümlesinde yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) şifreli metin
B) gizli anahtar
C) düz metin
D) şifre çözme
E) ön metin

Cevap: C) düz metin

Açıklama: Şifreleme algoritmasına girdi olarak verilen orijinal mesaj veya veri, düz metin olarak adlandırılır.

3- Aşağıda yer alan şifreleme yöntemlerinden hangisi klasik şifreleme yöntemlerinden birisi değildir?

A) Sezar şifreleme
B) Playfair şifreleme
C) Vijener şifreleme
D) Hill şifreleme
E) RSA

Cevap: E) RSA

Açıklama: RSA, modern bir şifreleme yöntemidir ve klasik şifreleme yöntemlerinden biri değildir. Klasik şifreleme yöntemleri arasında Sezar, Playfair, Vijener ve Hill şifreleme yöntemleri bulunmaktadır.

4- Aşağıdakilerden hangisi Türk alfabesi göz önünde bulundurulduğunda “GÜNEŞ” kelimesinin anahtarı 4 olan Sezar şifreleme yöntemi kullanılarak şifrelenmiş halidir?

A) İARHV
B) IZPĞÜ
C) FUMDS
D) MNÖTR
E) KCŞİZ

Cevap: A) İARHV

Açıklama: Anahtarı 4 olan Sezar şifreleme yöntemi kullanılarak “GÜNEŞ” kelimesi “İARHV” olarak şifrelenir.

5- Aşağıdaki şifreleme yöntemlerinden hangisi birbirleriyle kıyaslandığında en güvensiz yöntemdir?

A) Tek alfabeli şifreleme
B) Playfair şifreleme
C) Vijener şifreleme
D) Sezar şifreleme
E) DES

Cevap: D) Sezar şifreleme

Açıklama: Sezar şifreleme yöntemi, basitliği ve tahmin edilebilirliği nedeniyle en güvensiz şifreleme yöntemlerinden biridir.

6- Aşağıda yer alan yöntemlerden hangisinde düz metinde yer alan harfler ikişerli halde şifrelenir?

A) Playfair şifreleme
B) Sezar şifreleme
C) Vijener şifreleme
D) Tek alfabeli şifreleme
E) Yer değiştirme yöntemi

Cevap: A) Playfair şifreleme

Açıklama: Playfair şifreleme yöntemi, düz metinde yer alan harfleri ikişerli halde şifreler.

7- Bir düz metin, Türk alfabesi göz önünde bulundurularak ve anahtarı 4 olan Sezar şifreleme yöntemi kullanılarak şifrelenmiş ve “OSUZ” kelimesi elde edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu şifreli kelimenin deşifrelenmiş halidir?

A) AĞAÇ
B) KORU
C) ÖDÜN
D) KOZA
E) EDİM

Cevap: B) KORU

Açıklama: Anahtarı 4 olan Sezar şifreleme yöntemi kullanılarak şifrelenmiş “OSUZ” kelimesinin deşifrelenmiş hali “KORU”dur.

8- Aşağıdakilerden hangisi yer değiştirme şifreleme yönteminin özelliklerinden birisidir?

A) Düz metinde yer alan harflerin ikişerli halde şifrelenmesi
B) Düz metinde yer alan harflerin sıralamalarının değiştirilmesi
C) Düz metinde yer alan harflerin yerine başka harf veya sembollerin kullanılması
D) Düz metinde yer alan harflerin bazılarının silinmesi
E) Düz metinde yer alan harflere ek yapılması

Cevap: B) Düz metinde yer alan harflerin sıralamalarının değiştirilmesi

Açıklama: Yer değiştirme şifreleme yöntemi, düz metinde yer alan harflerin sıralamalarının değiştirilmesi esasına dayanır.

9- Aşağıdakilerden hangisi Türk alfabesi göz önünde bulundurulduğunda “BULUT” kelimesinin anahtarı 2 olan Sezar şifreleme yöntemi kullanılarak şifrelenmiş halidir?

A) ATKTS
B) DZÖZY
C) BVMVS
D) TULUB
E) ÇVNVÜ

Cevap: E) ÇVNVÜ

Açıklama: Anahtarı 2 olan Sezar şifreleme yöntemi kullanılarak “BULUT” kelimesi “ÇVNVÜ” olarak şifrelenir.

10- Türk alfabesi göz önünde bulundurulduğunda Sezar şifreleme yöntemi için kaç farklı anahtar kullanılabilir?

A) 28
B) 29
C) 30
D) 27
E) 42

Cevap: B) 29

Açıklama: Türk alfabesi göz önünde bulundurulduğunda Sezar şifreleme yöntemi için 29 farklı anahtar kullanılabilir.

 

Klasik Şifreleme Yöntemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans
Veri Madenciliği Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Auzef  Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri 4. Sınıf Bahar Dönemi Ünite Soruları ve Deneme Sınavları, 2024 Sınav Soruları

Klasik Şifreleme Yöntemleri

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri 4. Sınıf Bahar Dönemi Sınav Soruları ve Deneme Sınavları, 2024 Çıkmış Vize Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!