auzefSistem Yönetimi Ve Bulut BilişimYönetim Bilişim Sistemleri

Sistem Yönetimi ve Bulut Bilişim 2022-2023 Final Soruları

Sistem Yönetimi ve Bulut Bilişim 2022-2023 Final Soruları

#1. I. Yorumlayıcıya bir sonraki eylemi nerede bulacağını söyleyen bir eylem referansı II. Yorumlayıcının görselinde görülebilen bir referans III. Yorumlayıcının gerçekleştirebileceği eylemler dizisini tanımlayan bir repertuar Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yorumlayıcı soyutlamasında tamnabilen öğelerdendir?

Cevap : B) I ve III

#2. Belirli bir s3 kovasındaki tüm nesnelerin anahtarlarım görüntülemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Cevap : D) ObjectListing listing =s3.listObjects(“bucket_name”);

#3. Her FC aygıtının sahip olduğu WorldWideName benzersiz kimliğinin adres uzunluğu kaç bitdir?

Cevap : E) 64

#4. Akıllı telefonlardaki "ölüm tutuşu" tabiri ne anlama gelmektedir?

Cevap : E) Telefonu belli açıda tutunca anten kazancının çok düşmesi ve çekme problemleri yaşaması

#5. Güvenilir bir uygulamayı en düşük ayrıcalık düzeyiyle kısıtlamak için kullamlabilen zorunlu güvenlik mekanizmalarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Tür zorlaması

#6. Bağımsız olarak oluşturulmuş ve test edilmiş bir dizi bileşenden karmaşık bir sistem oluşturma tekniğine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Modülerlik

#7. Xen tabanlı bir ortamın yönetim işletim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Dom0

#8. Yukarıdaki kod aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmektedir?

Cevap : D) Belirli bir klasörde kullanılan tüm anahtarların Gir listesini oluşturur.

#9. İşletim sistemi güvenliğiyle ilgili işlevleri gerçekleştiren özel ayrıcalıklara sahip uygulamalara ne ad verilir?

Cevap : E) Güvenilir

#10. Bulut bilişim paradigmalarımn piramit modeline göre, yazılım hangi görevi görür?

Cevap : E) Hizmetlere doğrudan erişime izin verir.

#11. Xen güvenlik açıklarının analizi yapıldığında saldırıların büyük çoğunluğu hangi bileşene yapılmaktadır?

Cevap : D) Kontrol sanal makinesinin hizmet bileşeni

#12. I. Etkinlik II. Görecelik III. Sadakat Yukarıdaki hangi madde veya maddelerde hipervizörler iyi performans göstermelidir?

Cevap : A) I ve III

#13. S3'ün varsayılan protokolü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) HTTP

#14. Bir ulus devletin Zarar verme veya kesintiye uğratma amacıyla başka bir ulusun bilgisayarına veya ağlarına sızmaya yönelik eylemlerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Siber savaş

#15. I. Simetri II. Tamamlayıcılık III. Düzenlilik Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sistem simülasyonunun karmaşıklığını azaltır?

Cevap : A) I ve III

#16. I. SISD II. MIMD III. KIMD 1966 da Michael Flynn bilgisayar mimarilerinin eşzamanlı kontrol/talimat ve veri akışları sayısına dayalı bir sınıflandırmasını önerdi, Yukarıdaki maddelerden hangisi veya hangileri sınıflandırmaların içindedir?

Cevap : B) I ve II

#17. "Toplum giderek bilgi altyapısına ....... hale geldikçe, bilgi işlem ve iletişim sistemlerinin güvenliği yeni bir aciliyet kazanıyor." Yukarıdaki cümlede verilen boşluğa gelebilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Bağımlı

#18. Uygulama kodlamasını ve dağıtımım kolaylaştırmak için tasarlanmış bir dizi araç ve hizmet sağlayan bulut iletim yolu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) PaaS

#19. I. Geçici depolama II. Örnek dışı bulut depolama III. Monte edilebilir örnek dışı blok depolama Amazon AWS de Hadoop dosya sistemine benzer bir dosya sistemi kurabilmek için yukarıdaki depolama seçeneklerinin hangisi ya da hangileri kullanılmalıdır?

Cevap : B) II ve III

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sistem Yönetimi ve Bulut Bilişimde Başarı Stratejileri

Sistem yönetimi ve bulut bilişim, günümüz teknolojik ekosisteminde kritik bir rol oynamaktadır. Bu alanlarda etkinlik, güvenlik, verimlilik ve kullanıcı memnuniyeti gibi unsurların optimize edilmesi, işletmelerin sürdürülebilir başarısı için temel gerekliliklerdir. Bu makalede, sistem yönetimi ve bulut bilişimde başarı stratejileri incelenecek ve bu stratejilerin nasıl uygulanabileceği üzerinde durulacaktır.

Hipervizörlerin Performans Yönetimi

Hipervizörler, sanal makinelerin etkin yönetiminde merkezi bir rol oynar. Hipervizörlerin iyi performans göstermesi gereken temel alanlar arasında etkinlik ve sadakat yer alır. Etkinlik, hipervizörlerin kaynakları verimli kullanmasını ve yüksek performans sağlamasını ifade ederken, sadakat, hipervizörlerin güvenilir ve tutarlı bir şekilde çalışmasını ifade eder. Bu iki unsur, sanallaştırma altyapısının genel performansını ve güvenilirliğini doğrudan etkiler.

Bulut Depolama Seçenekleri

Bulut bilişimde veri depolama seçenekleri, işletmelerin ihtiyaçlarına göre çeşitlilik gösterir. Amazon Web Services (AWS) gibi platformlar, kullanıcıların Hadoop dosya sistemi benzeri yapılar oluşturabilmeleri için çeşitli depolama çözümleri sunar. Örneğin, örnek dışı bulut depolama ve monte edilebilir örnek dışı blok depolama seçenekleri, büyük veri yönetimi ve analizinde kritik öneme sahiptir.

Güvenlik ve Veri Yönetimi

Bulut bilişimde güvenlik, işletmelerin en çok üzerinde durması gereken konulardan biridir. Amazon S3 gibi hizmetlerde varsayılan protokol olarak HTTP kullanılması, veri iletiminde güvenlik önlemlerinin alınmasını gerektirir. Ayrıca, Xen tabanlı sanal makine ortamlarında, kontrol sanal makinesinin hizmet bileşenleri güvenlik açıklarına karşı sıkça hedef alınır. Bu nedenle, güvenlik protokollerinin ve mekanizmalarının titizlikle uygulanması önemlidir.

Yazılım ve Uygulama Geliştirme

PaaS (Platform as a Service) gibi bulut hizmet modelleri, uygulama kodlamasını ve dağıtımını kolaylaştırmak için çeşitli araçlar ve hizmetler sunar. Bu hizmetler, geliştiricilerin yazılım geliştirme süreçlerini hızlandırmalarına ve maliyetleri düşürmelerine yardımcı olur. PaaS, aynı zamanda yazılımın ölçeklenebilirliğini ve esnekliğini artırarak, işletmelerin hızla değişen pazar koşullarına uyum sağlamalarını kolaylaştırır.

Sistem Güvenliği ve Yönetimi

Sistem güvenliği, hem fiziksel hem de sanal ortamlarda kritik bir öneme sahiptir. Güvenilir uygulamalar, en düşük ayrıcalık düzeyiyle çalıştırılmalı ve tür zorlaması gibi güvenlik mekanizmaları kullanılarak korunmalıdır. Ayrıca, modülerlik ve katmanlama gibi tasarım prensipleri, sistemlerin karmaşıklığını azaltarak, yönetimini ve güvenliğini kolaylaştırır.

Bulut Bilişim Paradigmaları

Bulut bilişim paradigmaları, işletmelerin bilgi işlem kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanmalarına olanak tanır. Yazılım hizmetleri (SaaS) gibi modeller, kullanıcıların doğrudan hizmetlere erişimini sağlar ve temel kaynakların kullanımını kolaylaştırır. Bu modeller, işletmelerin operasyonel maliyetlerini azaltırken, esneklik ve ölçeklenebilirlik sağlar.

Bilgi İşlem ve İletişim Sistemlerinin Güvenliği

Toplumun bilgi altyapısına bağımlılığı arttıkça, bilgi işlem ve iletişim sistemlerinin güvenliği de daha acil bir hale gelmektedir. Siber saldırılar ve veri ihlalleri gibi tehditlere karşı güvenlik önlemlerinin alınması, işletmelerin sürdürülebilirliği için kritiktir. Bu bağlamda, zorunlu güvenlik mekanizmaları ve düzenli güvenlik denetimleri, sistemlerin güvenilirliğini artırır.

Sonuç

Sistem yönetimi ve bulut bilişim, modern işletmelerin verimliliklerini ve rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olan önemli araçlardır. Hipervizörlerin performans yönetiminden bulut depolama seçeneklerine, güvenlik protokollerinden yazılım geliştirme süreçlerine kadar birçok alanda stratejik yaklaşımlar benimsenmelidir. Bu stratejiler, işletmelerin teknoloji yatırımlarından maksimum fayda sağlamalarını ve pazar koşullarına hızla uyum sağlamalarını mümkün kılar.

Sistem Yönetimi ve Bulut Bilişim 2022-2023 Final Soruları

1- I. Etkinlik
II. Görecelik
III. Sadakat
Yukarıdaki hangi madde veya maddelerde hipervizörler iyi performans göstermelidir?

A) I ve III
B) II ve III
C) Yalnız II
D) I ve II
E) Yalnız I

Cevap : A) I ve III

2- I. Geçici depolama
II. Örnek dışı bulut depolama
III. Monte edilebilir örnek dışı blok depolama
Amazon AWS de Hadoop dosya sistemine benzer bir dosya sistemi kurabilmek için yukarıdaki depolama seçeneklerinin hangisi ya da hangileri kullanılmalıdır?

A) I ve III
B) II ve III
C) I ve II
D) Yalnız III
E) Yalnız II

Cevap : B) II ve III

3- S3’ün varsayılan protokolü aşağıdakilerden hangisidir?

A) RTSP
B) HTTP
C) BitTorrent
D) RTP
E) UDP

Cevap : B) HTTP

4- Her FC aygıtının sahip olduğu WorldWideName benzersiz kimliğinin adres uzunluğu kaç bitdir?

A) 128
B) 48
C) 32
D) 16
E) 64

Cevap : E) 64

5- I. SISD
II. MIMD
III. KIMD
1966 da Michael Flynn bilgisayar mimarilerinin eşzamanlı kontrol/talimat ve veri akışları sayısına dayalı bir sınıflandırmasını önerdi, Yukarıdaki maddelerden hangisi veya hangileri sınıflandırmaların içindedir?

A) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
D) Yalnız I
E) Yalnız III

Cevap : B) I ve II

6-
AmazonS3CIient s3 = new AmazonS3Client(
new BasicAWSCredentials(“access_key”, “secret_key”)):
List allKeys = new ArrayList();
ObjectListing listing = s3.listObjects(“bucket_name”);
for (S30bjectSummary summary:listing.getObjectSummaries())
{
allKeys.add(summary.getKey()):
}
Yukarıdaki kod aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmektedir?

A) Belirli bir klasörde kullanılan tüm erişim anahtarlarının bir listesini oluşturur.
B) Belirli bir klasörde kullanılan tüm gizli anahtarların bir listesini oluşturur.
C) Belirli bir klasörde kullanılan tüm liste sonu anahtarlarının bir listesini oluşturur.
D) Belirli bir klasörde kullanılan tüm anahtarların Gir listesini oluşturur.
E) Belirli bir klasörde kullanılan tüm öncü anahtarlann bir listesini oluşturur.

Cevap : D) Belirli bir klasörde kullanılan tüm anahtarların Gir listesini oluşturur.

7- Xen güvenlik açıklarının analizi yapıldığında saldırıların büyük çoğunluğu hangi bileşene yapılmaktadır?

A) Yardımcı sanal makinenin güvenlik bileşeni
B) Kontrol sanal makinesinin guvenlik bileşeni
C) Kontrol işletm sisteminin hizmet bileşeni
D) Kontrol sanal makinesinin hizmet bileşeni
E) Yardımcı sanal makinenin hizmet bileşeni

Cevap : D) Kontrol sanal makinesinin hizmet bileşeni

8- Akıllı telefonlardaki “ölüm tutuşu” tabiri ne anlama gelmektedir?

A) Telefonu belli açıda tutunca internet performansının düşmesi
B) Telefonu betli açıda tutunca kamera görüntüsünde bozulmalar olması
C) Telefonu belli açıda tutunca çok yüksek elektromanyetik alana maruz kalma
D) Telefonu belli açıda tutunca ekran ömrünün azalması
E) Telefonu belli açıda tutunca anten kazancının çok düşmesi ve çekme problemleri yaşaması

Cevap : E) Telefonu belli açıda tutunca anten kazancının çok düşmesi ve çekme problemleri yaşaması

9- “Toplum giderek bilgi altyapısına ……. hale geldikçe, bilgi işlem ve iletişim sistemlerinin güvenliği yeni bir aciliyet kazanıyor.”
Yukarıdaki cümlede verilen boşluğa gelebilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saygılı
B) Bağımlı
C) Sorumlu
D) Karmaşık
E) Öngörülü

Cevap : B) Bağımlı

10- Güvenilir bir uygulamayı en düşük ayrıcalık düzeyiyle kısıtlamak için kullamlabilen zorunlu güvenlik mekanizmalarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tür değişmi
B) Tür zorlaması
C) Tür geliştirmesi
D) Tür salınımı
E) Tür atlaması

Cevap : B) Tür zorlaması

11- I. Yorumlayıcıya bir sonraki eylemi nerede bulacağını söyleyen bir eylem referansı
II. Yorumlayıcının görselinde görülebilen bir referans
III. Yorumlayıcının gerçekleştirebileceği eylemler dizisini tanımlayan bir repertuar
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yorumlayıcı soyutlamasında tamnabilen öğelerdendir?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) Yalnız II
D) II ve III
E) I ve II

Cevap : B) I ve III

12- Bağımsız olarak oluşturulmuş ve test edilmiş bir dizi bileşenden karmaşık bir sistem oluşturma tekniğine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Görecelik
B) Modülerlik
C) Katmanlama
D) Erişimsellik
E) Hiyerarşi

Cevap : B) Modülerlik

13- işletim sistemi güvenliğiyle ilgili işlevleri gerçekleştiren özel ayrıcalıklara sahip uygulamalara ne ad verilir?

A) Garantili
B) Güvenlikti
C) Karmaşk
D) Kalifiye
E) Güvenilir

Cevap : E) Güvenilir

14- Uygulama kodlamasını ve dağıtımım kolaylaştırmak için tasarlanmış bir dizi araç ve hizmet sağlayan bulut iletim yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) KaaS
B) SaaS
C) IaaS
D) PaaS
E) BaaS

Cevap : D) PaaS

15- Bir ulus devletin Zarar verme veya kesintiye uğratma amacıyla başka bir ulusun bilgisayarına veya ağlarına sızmaya yönelik eylemlerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siber sınıflama
B) Siber savaş
C) Siber karşılama
D) Siber donanma
E) Siber dalaşma

Cevap : B) Siber savaş

16- Xen tabanlı bir ortamın yönetim işletim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dom0
B) DomZ
C) DomK
D) DomU
E) DomV

Cevap : A) Dom0

17- I. Simetri
II. Tamamlayıcılık
III. Düzenlilik
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sistem simülasyonunun karmaşıklığını azaltır?

A) I ve III
B) I ve II
C) yalnız III
D) yalnız I
E) II ve III

Cevap : A) I ve III

18- Bulut bilişim paradigmalarımn piramit modeline göre, yazılım hangi görevi görür?

A) Temel kaynakların kullanımını kolaylaştıracak bir ortam ekler.
B) Kaynakları kontrol eder.
C) Temel kaynaklan sağlar.
D) Hizmetlerin tasarımını yapar.
E) Hizmetlere doğrudan erişime izin verir.

Cevap : E) Hizmetlere doğrudan erişime izin verir.

19- Belirli bir s3 kovasındaki tüm nesnelerin anahtarlarım görüntülemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) ObjectSummary sum=s3.summaryObjects(“bucket_name”);
B) ObjectSummary show=s3.sumObjects(“bucket_name”);
C) Objectshowing show=s3.showObjects(“bucket_name”);
D) ObjectListing listing =s3.listObjects(“bucket_name”);
E) Objectpanel listing =s3.panelObjects(“bucket_name”);

Cevap : D) ObjectListing listing =s3.listObjects(“bucket_name”);

20- Aşağıdakilerden hangisi Xen sanal makinasının bileşeni değildir?

Cevap : Sanal x86 işlemcisi

21- Optimum tasarım kararları verilmesini engelleyen problemlerin ortaya çıkarılması gerektiğinde, karmaşık sorunlarla başa çıkılmasına yardımcı olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Katmanlama

Sistem Yönetimi ve Bulut Bilişim

AUZEF YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Sistem Yönetimi ve Bulut Bilişim 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!