auzefHavacılık GüvenliğiSivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Havacılık Güvenliği 2022-2023 Bütünleme Soruları

#1. Park halindeki uçağa nezaret işlemi acil durum eylem planı ve kriz yönetimi kapsamında aşağıdaki faaliyetlerden hangisini içerir?

Cevap : A) Uçak Bakım ve Onarım çalışmaları

#2. Hava aracı aranması, acil durum eylem planı ve kriz yönetimi kapsamında aşağıdaki faaliyetlerden hangisini  içerir?

Cevap : A) Kargo ve bagaj aramaları.

Hava aracı aranması, acil durum eylem planı ve kriz yönetimi kapsamında aşağıdaki faaliyetlerden hangisini içerir?
A) Kargo ve bagaj aramaları.
Bu tür durumlarda hava aracı aranması, genellikle kargo ve bagajların aranması gibi güvenlik faaliyetlerini içerir. Hava trafik kontrolü, gümrük denetimleri, yolcuların pasaport kontrolü ve check-in işlemleri farklı alanlarda yapılan faaliyetlerdir ve doğrudan hava aracı aranması ve kriz yönetimi kapsamına girmez.

#3. Tehdit ve risk yönetimi aşağıdaki sonuçlardan hangisini sağlar?

Cevap : D) Potansiyel tehlikelerin daha iyi kontrol edilmesi.

#4. Aşağıdakilerden hangisi sıvı patlayıcı tespit sistemini (LEDS) İfade etmektedir?

Cevap : A) Güvenlik kontrol noktalarında sıvı patlayıcı maddeler ile patlayıcı olmayan sıvı, aerosol ve jelleri kabuğunun şeklinden ve malzemesinden bağımsız olarak tarayarak tehdit öğelerini tespit eden sistemdir.

#5. Aşağıdakilerden hangisi Havalimanı güvenlik alarm durumlarından biridir?

Cevap : C) Yangın alarmı

#6. x-ray cihazları aşağıdaki hangi tür nesneleri tespit etmek için kullanılır?

Cevap : D) Sadece metal nesneler

#7. Sivil havacılık güvenliğini sağlamak amacı tesislerin kameralar vasıtasıyla kesintisiz kayıt esnasına dayalı olarak izlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) CCTV

#8. ...... VIP Salonlarının kullanılması ve usul esaslarına ilişkin genelgeyi hazırlamaktadır. Yukarıda boş bırakılan yere getirilecek uygun kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Cumhurbaşkanlığı idari işler Başkanlığı personel ve prensipler Genel Müdürlüğü.

#9. Yolcunun aranması sırasında aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmalıdır?

Cevap : C) Yolcunun rahatsızlık bildirimi.

#10. Aşağıdakilerin hangisi sivil havacılığı etkileyen doğrudan tehditler arasında yer almaz?

Cevap : A) ilaç Flora ve fauna kaçakçılığı

#11. Rastgele arama uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki durumların hangisine yolcunun hakkı vardır?

Cevap : D) Mahremiyetin korunması

#12. Tehdit ve risk yönetimi sürecinde aşağıdaki adımlardan hangisi yer almaz?

Cevap : D) Risklerin artırılması.

#13. Aşağıdakilerin hangisi check-in görevlisinin uyması gereken kurallar arasında yer almaz?

Cevap : A) Yolcu listesi ile uçağa binen yolcu sayısında mutabakatın sağlandığını kontrol etmek

#14. Uçağa alınacak ikram ve satış malzemelerine nezaret işlemi acil durum eylem planı ve Kriz yönetimi kapsamında aşağıdaki faaliyetlerden hangisini içerir?

Cevap : E) Uçak içi ikramların kontrolü

#15. Taşınabilir hava savunma sistemleri olarak da bilinen ve sivil havacılık alanında yeni bir tehdit olarak görülen silah sisteminin adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) mandaps

#16. Aşağıdakilerden hangisi check-in görevlisinin uyması gereken kurallar arasında yer almaz?

Cevap : A) Yolcu listesi ile uçağa binen yolcu sayısında mutabakatın sağlandığını kontrol etmek.

#17. Rastgele arama uygulanmasıyla ilgili olarak aşağıdaki durumların hangisinde yolcunun hakları sınırlanabilir?

Cevap : E) uçuş güvenliği için gerekli olan aramaların yapılması.

Rastgele arama uygulanmasıyla ilgili olarak aşağıdaki durumların hangisinde yolcunun hakları sınırlanabilir?
E) uçuş güvenliği için gerekli olan aramaların yapılması.
Uçuş güvenliği için gerekli olan aramaların yapılması durumunda yolcunun hakları sınırlanabilir. Bu tür aramalar, hava taşımacılığı güvenliğinin sağlanması amacıyla zorunlu hale getirilebilir ve bu bağlamda yolcunun rızası olmaksızın arama yapılması gerekebilir. Diğer seçenekler, yolcunun haklarının korunması veya aramanın uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ile ilgilidir.

#18. Aşağıdakilerden hangisi bir havacılık güvenliğini gerçekleştirmesi için uyulması gereken kurallar arasında yer almaz?

Cevap : C) Güvenlik sistemi içerisinde bulunan tüm işletmeler ve yerel otorite eşgüdümle ve uyum ile görevlerini yerine getirmelidirler

#19. Aşağıdakilerin hangisi Uçaklarda işlenen suçlar ve diğer bazı eylemlere ilişkin 1963 yılında imzalanan sözleşmedir?

Cevap : D) Tokyo sözleşmesi

#20. Aşağıdakilerden hangisi tüm havalimanları giriş kartlarında olması gereken zorunlu bilgiler arasında yer alır?

Cevap : E) Sahibinin sadece ismi

#21. Aşağıdakilerin hangisi milli havacılık güvenlik programı çerçevesinde uluslararası sivil havacılık teşkilatı ICAO tarafından yayınlanan belgenin adıdır?

Cevap : E) Havacılık güvenliği rehberi (DoC)8973)

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Havacılık Güvenliği: Temel İlkeler ve Uygulamalar

Havacılık güvenliği, modern hava taşımacılığının en kritik unsurlarından biridir. Havalimanları ve hava yollarının güvenliğini sağlamak, uluslararası standartlar ve kurallarla belirlenmiş bir dizi prosedür ve uygulama gerektirir. Bu makalede, havacılık güvenliğinin temel ilkeleri ve uygulamaları üzerinde durulacaktır.

Güvenlik Kartlarının Zorunlu Bilgileri

Havalimanlarına giriş kartları, güvenliği sağlamak için gerekli olan önemli belgelerden biridir. Bu kartlarda sahibinin ismi, görev yapılan kurumun ismi gibi zorunlu bilgiler yer alır. Bu bilgiler, havalimanında çalışan personelin ve ziyaretçilerin kimliklerinin doğrulanması ve izlenmesi için kritik öneme sahiptir.

Rastgele Arama Uygulamaları ve Mahremiyet

Havacılık güvenliğinde rastgele arama uygulamaları, potansiyel tehditleri tespit etmek için kullanılır. Yolcuların mahremiyetinin korunması, bu süreçte dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. Yolcuların kişisel eşyalarının aranması sırasında mahremiyetlerine saygı gösterilmesi, güvenlik tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar.

Havacılık Güvenliği Kuralları

Sivil havacılık güvenliği, tehdit durumlarına göre uygun önlemlerin alınmasını gerektirir. Güvenlik sisteminde yer alan tüm işletmeler ve yerel otoriteler, eşgüdüm ve uyum içinde çalışmalıdır. Bu iş birliği, havalimanlarının güvenliğini ve operasyonel verimliliğini artırır.

Yeni Tehditler: Taşınabilir Hava Savunma Sistemleri

Modern havacılık güvenliğinde yeni tehditlerden biri, taşınabilir hava savunma sistemleridir. Bu sistemler, sivil havacılık alanında ciddi güvenlik riskleri oluşturabilir. Bu tür tehditlerin yönetilmesi, güvenlik stratejilerinin güncellenmesini ve geliştirilmesini gerektirir.

Uluslararası Standartlar ve Belgeler

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından yayınlanan belgeler, havacılık güvenliğinde standartları belirler. Örneğin, Havacılık Güvenliği Rehberi (DoC 8973), havalimanlarının ve hava yollarının güvenlik prosedürlerini düzenler ve uluslararası uyumu sağlar.

Kriz Yönetimi ve Acil Durum Eylem Planları

Kriz yönetimi ve acil durum eylem planları, havacılık güvenliğinde kritik rol oynar. Hava araçlarının aranması, kargo ve bagajların incelenmesi gibi güvenlik faaliyetleri, acil durumlarda etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Bu planlar, havalimanlarının ve hava yollarının kriz anlarında hızlı ve etkili tepki vermesini sağlar.

Yolcu Hakları ve Güvenlik

Yolcuların haklarının korunması, havacılık güvenliğinin temel ilkelerinden biridir. Rastgele arama uygulamaları sırasında yolcuların mahremiyeti ve hakları gözetilmelidir. Ancak uçuş güvenliği için gerekli olan aramalar, yolcu rızası olmaksızın yapılabilir ve bu durumda yolcuların hakları sınırlanabilir.

Check-in ve Güvenlik Prosedürleri

Check-in işlemleri sırasında güvenlik önlemlerine uyulması, yolcu ve uçuş güvenliği açısından büyük önem taşır. Check-in görevlileri, yolcu listesi ile uçağa binen yolcu sayısının mutabakatını sağlamak, pasaport ve bilet kontrolü yapmak gibi görevleri yerine getirirler.

Tehdit ve Risk Yönetimi

Tehdit ve risk yönetimi, havacılık güvenliğinin sağlanmasında kritik bir süreçtir. Potansiyel tehlikelerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi, acil durum eylem planlarının güncellenmesi gibi adımları içerir. Bu süreç, havalimanı ve uçuş güvenliğini artırır.

Havalimanı Güvenlik Sistemleri

Havalimanı güvenlik sistemleri, güvenlik kameraları ve x-ray cihazları gibi teknolojileri içerir. CCTV sistemleri, havalimanının kesintisiz izlenmesini sağlar. X-ray cihazları, metal, organik ve inorganik nesneleri tespit etmek için kullanılır ve havalimanı güvenliğinde önemli bir rol oynar.

Uluslararası Sözleşmeler ve Hukuki Düzenlemeler

Uluslararası sözleşmeler, havacılık güvenliğinin hukuki çerçevesini oluşturur. Örneğin, 1963 yılında imzalanan Tokyo Sözleşmesi, uçaklarda işlenen suçlar ve diğer bazı eylemlerle ilgili düzenlemeler getirir. Bu tür sözleşmeler, uluslararası havacılık güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynar.

Havacılık güvenliği, karmaşık ve çok yönlü bir alandır. Uluslararası standartlar, gelişmiş teknolojiler ve etkili kriz yönetimi stratejileri, havalimanları ve hava yollarının güvenliğini sağlamak için gereklidir. Bu makalede ele alınan konular, havacılık güvenliğinin temel ilkelerini ve uygulamalarını açıklamaktadır.

 

Havacılık Güvenliği 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi tüm havalimanları giriş kartlarında olması gereken zorunlu bilgiler arasında yer alır?

A) Kartın teslim alındığı tarih
B) Sahibinin girmesinin yasak olduğu alanlar
C) Düzenleyen kurum havalimanının sadece ismi
D) Görev yapılan kurum kuruluşun ismi
E) Sahibinin sadece ismi

Cevap : E) Sahibinin sadece ismi

2. Rastgele arama uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki durumların hangisine yolcunun hakkı vardır?

A) Araştırma ve tarama cihazlarından muaf tutunmak
B) Yolculuk sırasında ekstra hizmet talep etmek
C) Kişisel eşyaların hiçbir şekilde aranmaması
D) Mahremiyetin korunması
E) Araştırma ve tarama cihazlarının seçimi

Cevap : D) Mahremiyetin korunması

3. Aşağıdakilerden hangisi bir havacılık güvenliğini gerçekleştirmesi için uyulması gereken kurallar arasında yer almaz?

A) Sivil havacılık güvenliğini tehdit durumuna göre uygun önem almalıdır
B) Alarm seviyeleri mevcut tehdidin niteliğine göre belirlenmelidir
C) Güvenlik sistemi içerisinde bulunan tüm işletmeler ve yerel otorite eşgüdümle ve uyum ile görevlerini yerine getirmelidirler
D) Kargoların ve tedariklerin uçağa yükleme işlemlerinde güvenlik tedbirleri artırılmalıdır
E) Güvenlik ile ilgili düzenlemeler Havalimanı rutin işlemleri engellenmeksizin birlikte yürütülmelidir

Cevap : C) Güvenlik sistemi içerisinde bulunan tüm işletmeler ve yerel otorite eşgüdümle ve uyum ile görevlerini yerine getirmelidirler

4. Taşınabilir hava savunma sistemleri olarak da bilinen ve sivil havacılık alanında yeni bir tehdit olarak görülen silah sisteminin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siber saldırı
B) Ordu tarzı saldırılar
C) mandaps
D) cbrn
E) sabotaj

Cevap : C) mandaps

5. Aşağıdakilerin hangisi milli havacılık güvenlik programı çerçevesinde uluslararası sivil havacılık teşkilatı ICAO tarafından yayınlanan belgenin adıdır?

A) Havacılık güvenliği rehberi (doC)7)
B) ecac havacılık güvenliği alanında politika beyanı (ecac doc no.30)
C) 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun
D) Uluslararası sivil havacılık havacılığın yasa dışı mücadele eylemlerine karşı korunması başlıklı ek-17
E) Havacılık güvenliği rehberi (DoC)8973)

Cevap : E) Havacılık güvenliği rehberi (DoC)8973)

6. Hava aracı aranması, acil durum eylem planı ve kriz yönetimi kapsamında aşağıdaki faaliyetlerden hangisini  içerir?

A) Kargo ve bagaj aramaları.
B) Hava trafik kontrolü.
C) Gümrük denetimleri.
D) Yolcuların pasaport kontrolü.
E) check-in işlemleri

Cevap : A) Kargo ve bagaj aramaları.

Hava aracı aranması, acil durum eylem planı ve kriz yönetimi kapsamında aşağıdaki faaliyetlerden hangisini içerir?
A) Kargo ve bagaj aramaları.
Bu tür durumlarda hava aracı aranması, genellikle kargo ve bagajların aranması gibi güvenlik faaliyetlerini içerir. Hava trafik kontrolü, gümrük denetimleri, yolcuların pasaport kontrolü ve check-in işlemleri farklı alanlarda yapılan faaliyetlerdir ve doğrudan hava aracı aranması ve kriz yönetimi kapsamına girmez.

7. Rastgele arama uygulanmasıyla ilgili olarak aşağıdaki durumların hangisinde yolcunun hakları sınırlanabilir?

A) Yolcunun itiraz etmesi durumunda aramanın yapılmaması.
B) Yolcunun uygunsuz davranışlar sergilemesi durumunda aramanın gerçekleştirilmesi.
C) Yolcunun kişisel eşyalarının zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınması.
D) Yolcunun rahatsızlaşması durumunda aramanın yapılması.
E) uçuş güvenliği için gerekli olan aramaların yapılması.

Cevap : E) uçuş güvenliği için gerekli olan aramaların yapılması.

Rastgele arama uygulanmasıyla ilgili olarak aşağıdaki durumların hangisinde yolcunun hakları sınırlanabilir?
E) uçuş güvenliği için gerekli olan aramaların yapılması.
Uçuş güvenliği için gerekli olan aramaların yapılması durumunda yolcunun hakları sınırlanabilir. Bu tür aramalar, hava taşımacılığı güvenliğinin sağlanması amacıyla zorunlu hale getirilebilir ve bu bağlamda yolcunun rızası olmaksızın arama yapılması gerekebilir. Diğer seçenekler, yolcunun haklarının korunması veya aramanın uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ile ilgilidir.

8. Aşağıdakilerden hangisi check-in görevlisinin uyması gereken kurallar arasında yer almaz?

A) Yolcu listesi ile uçağa binen yolcu sayısında mutabakatın sağlandığını kontrol etmek.
B) Yolcunun yasal geçerli pasaportunu istemek.
C) Biletini kontrol ederek pasaporttaki isimle karşılaştırmak.
D) Yolcunun pasaportundaki vize bölümünün kontrolünü yapmak.
E) Yolcu beraberindeki bagajların gerekirse muhteviyatını kontrol etmek.

Cevap : A) Yolcu listesi ile uçağa binen yolcu sayısında mutabakatın sağlandığını kontrol etmek.

9. Tehdit ve risk yönetimi aşağıdaki sonuçlardan hangisini sağlar?

A) Havalimanı güvenlik personelinin sayısının artması.
B) Havalimanı restoranlarının menüsünün değişmesi.
C) Acil durum eylem planının güncellenmesi.
D) Potansiyel tehlikelerin daha iyi kontrol edilmesi.
E) Havayolu bilet fiyatlarının düşmesi.

Cevap : D) Potansiyel tehlikelerin daha iyi kontrol edilmesi.

10. Yolcunun aranması sırasında aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmalıdır?

A) Yolcunun diplomatik durumu.
B) Yolcunun sosyal medya hesapları.
C) Yolcunun rahatsızlık bildirimi.
D) Yolcunun dil bilgisi.
E) Yolcunun etnik kökeni.

Cevap : C) Yolcunun rahatsızlık bildirimi.

11. …… VIP Salonlarının kullanılması ve usul esaslarına ilişkin genelgeyi hazırlamaktadır.
Yukarıda boş bırakılan yere getirilecek uygun kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) İç işleri bakanlığı.
B) Sivil havacılık Genel Müdürlüğü.
C) Ulaştırma ve altyapı bakanlığı.
D) Devlet hava meydanları işletmesi.
E) Cumhurbaşkanlığı idari işler Başkanlığı personel ve prensipler Genel Müdürlüğü.

Cevap : E) Cumhurbaşkanlığı idari işler Başkanlığı personel ve prensipler Genel Müdürlüğü.

12. Tehdit ve risk yönetimi sürecinde aşağıdaki adımlardan hangisi yer almaz?

A) Tehditlerin değerlendirilmesi.
B) Önlemler ve tedbirlerin alınması.
C) Risklerin belirlenmesi.
D) Risklerin artırılması.
E) Önceliklendirme yapılması

Cevap : D) Risklerin artırılması.

13. Aşağıdakilerden hangisi sıvı patlayıcı tespit sistemini (LEDS) İfade etmektedir?

A) Güvenlik kontrol noktalarında sıvı patlayıcı maddeler ile patlayıcı olmayan sıvı, aerosol ve jelleri kabuğunun şeklinden ve malzemesinden bağımsız olarak tarayarak tehdit öğelerini tespit eden sistemdir.
B) Bagajların uçağa gitmeden önce tamamının taranmasını sağlayarak başta belirli bir miktar veya daha yüksek miktarlarda patlayıcı malzemesini bir alarm yoluyla tespit edebilen ve gösteren farklı teknolojilerin kombinasyonundan oluşan otomasyona bağlı sistemdir.
C) Bir çanta veya bagaj içinde yer alan çok küçük miktardaki patlayıcı maddeleri veya inceleme konusu, narkotik maddeleri algılayabilme özelliğine sahip sistemdir.
D) Elektromanyetik Alan esasına dayalı olarak çalışan bu sayede içinden geçen metal cisimleri kütlesel olarak tespit edebilen mikro işlemcili kontrol ve algılama devrelerine sahip güvenlik cihazıdır.
E) Geniş bir çeşitlilikteki materyalleri, silahlar, standart ev yapımı patlayıcılar, sıvılar jeller, plastiklerin tespitinde kullanılan sistemdir.

Cevap : A) Güvenlik kontrol noktalarında sıvı patlayıcı maddeler ile patlayıcı olmayan sıvı, aerosol ve jelleri kabuğunun şeklinden ve malzemesinden bağımsız olarak tarayarak tehdit öğelerini tespit eden sistemdir.

14. Park halindeki uçağa nezaret işlemi acil durum eylem planı ve kriz yönetimi kapsamında aşağıdaki faaliyetlerden hangisini içerir?

A) Uçak Bakım ve Onarım çalışmaları
B) Bagaj taşıma işlemleri
C) Hava trafik kontrolü
D) Yolcuların check-in işlemleri
E) Uçağın yakıt ihmali

Cevap : A) Uçak Bakım ve Onarım çalışmaları

15. x-ray cihazları aşağıdaki hangi tür nesneleri tespit etmek için kullanılır?

A) Sadece sıvılar
B) Metal Organik ve inorganik nesneler
C) Virüsler
D) Sadece metal nesneler
E) Sadece patlayıcı maddeler

Cevap : D) Sadece metal nesneler

16. Aşağıdakilerin hangisi sivil havacılığı etkileyen doğrudan tehditler arasında yer almaz?

A) ilaç Flora ve fauna kaçakçılığı
B) Kavgacı eylemler
C) Sabotaj
D) Para sızdırma
E) Bomba/ el yapımı patlayıcı cihazlar

Cevap : A) ilaç Flora ve fauna kaçakçılığı

17. Sivil havacılık güvenliğini sağlamak amacı tesislerin kameralar vasıtasıyla kesintisiz kayıt esnasına dayalı olarak izlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) VGA
B) MVTS
C) LCD
D) CCTV
E) DVR-IP

Cevap : D) CCTV

18. Aşağıdakilerden hangisi Havalimanı güvenlik alarm durumlarından biridir?

A) Trafik yoğunluğu alarmı
B) Hava durumu uyarısı
C) Yangın alarmı
D) Yazılım güncellemesi alarmı
E) Yeraltı suyu seviyesi alarmı

Cevap : C) Yangın alarmı

19. Uçağa alınacak ikram ve satış malzemelerine nezaret işlemi acil durum eylem planı ve Kriz yönetimi kapsamında aşağıdaki faaliyetlerden hangisini içerir?

A) Hava trafik kontrolü
B) Yolcuların kimlik kontrolü
C) Bagaj aramaları
D) Pist güvenliği denetimleri
E) Uçak içi ikramların kontrolü

Cevap : E) Uçak içi ikramların kontrolü

20. Aşağıdakilerin hangisi Uçaklarda işlenen suçlar ve diğer bazı eylemlere ilişkin 1963 yılında imzalanan sözleşmedir?

A) Montreal sözleşmesi
B) Plastik patlayıcıların işaretlenmesi sözleşmesi
C) Paris sözleşmesi
D) Tokyo sözleşmesi
E) Lahey sözleşmesi

Cevap : D) Tokyo sözleşmesi

21. Aşağıdakilerin hangisi check-in görevlisinin uyması gereken kurallar arasında yer almaz?

A) Yolcu listesi ile uçağa binen yolcu sayısında mutabakatın sağlandığını kontrol etmek
B) Yolcunun yasal geçerli pasaportunu istemek
C) Biletini kontrol ederek pasaporttaki isimle karşılaştırmak
D) Yolcunun pasaportundaki vize bölümünün kontrolünü yapmak
E) Yolcu beraberindeki bagajların gerekirse muhteviyatını kontrol etmek

Cevap : A) Yolcu listesi ile uçağa binen yolcu sayısında mutabakatın sağlandığını kontrol etmek

Havacılık Güvenliği

Havacılık Güvenliği 2022-2023 Bütünleme Soruları

Auzef Havacılık Güvenliği telegram - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Havacılık Güvenliği 2022-2023 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!