Adli Sosyal Hizmet

Adli Sosyal Hizmet soruları

Tablodan seçerek, deneme sınavı ya da ünite sorularını online olarak  yapabilirsiniz.

Ünite Testleri online hale getirilip aşağıdaki tabloya eklendi, bu testlerin karışımından  vize deneme sınavları ve final deneme sınavları hazırlanıp yine aşağıdaki tabloya eklendi

Vize Final
Vize Deneme Sınavı -1 Final Deneme Sınavı -1
Vize Deneme Sınavı -2 Final Deneme Sınavı -2
Vize Deneme Sınavı -3 Final Deneme Sınavı -3
Vize Deneme Sınavı -4 Final Deneme Sınavı -4
Vize Ünite – 1 Final Ünite – 8
Vize Ünite – 2 Final Ünite – 9
Vize Ünite – 3 Final Ünite – 10
Vize Ünite – 4 Final Ünite – 11
Vize Ünite – 5 Final Ünite – 12
Vize Ünite – 6 Final Ünite – 13
Vize Ünite – 7 Final Ünite – 14

Adli Sosyal Hizmet

Suçluluk Tanımları ve Genel Kavramlar

1. Bir toplumda varolan yerleşik kurallara toplumsal normlara uymayan davranış nasıl tanımlanır?

a. Suçluluk
b. Suç
c. Hükümlü
d. Ceza
e. Cezaevi

Cevap : b. Suç

2. İşlenen fiilin bir kötülüğü içerdiğinin bilincinde olmayı sonrada fiili işlemeye kadar verebilme serbestliğini gerektiren eylem nasıl tanımlanır?

a. Hükümlük
b. Cezaevi şartları
c. Suç ve ceza
d. Gerçek suçluluk sorumluluğu
e. Hiçbiri

Cevap : d. Gerçek suçluluk sorumluluğu

3. Birinci defa (adalet nazarında) suç işleyen kimseyi aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanımlar?

a. İlk suçlu
b. Son suçlu
c. Ceza
d. Suçlu
e. Tutukevi

Cevap : a. İlk suçlu

4. Yürürlükteki yasalara uygun davranmayanlara gene yasalarda yer alan biçim ve ölçüde hukuk yoluyla getirilen  yaptırımı aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanımlar?

a. Cezaevi
b. Norm
c. Ceza
d. Tutukevi
e. Hüküm

Cevap : c. Ceza

5. Hukum kurallarına göre verilen hapis cezasını çekmek üzere hükümlülerin yatırıldıkları bina nasıl tanımlanır?

a. Ceza
b. Suç
c. Suçluluk
d. Tepkisel suçluluk
e. Cezaevi

Cevap : e. Cezaevi

Suçluluk Tanımları ve Genel Kavramlar

6. Toplumda yazılı ve yazısız var olan kurallara uymama durumunu aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanımlar?

a. Cezalar
b. Son suçlu
c. Suçluluk
d. Cezaevi
e. Hiçbiri

Cevap : c. Suçluluk

7. Yürürlükteki ceza yasalarınca suç sayılan bir eylemi yapan onsekiz yaşından küçük kimse nasıl tanımlanır?

a. Suçlu çocuk
b. Suç çetesi
c. Suç
d. Ceza
e. Cezaevi

Cevap : a. Suçlu çocuk

8. Bir suçu işlerken bireyin yakalanıp tutuklanmasını aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanımlar?

a. Ceza
b. Cezaevi
c. Suç
d. Suçüstü
e. Suç çetesi

Cevap : d. Suçüstü

9. Kaynağı toplum olan, yoğunluğunu artarak büyüyen ve tutkulu bir tepkinin suç olduğunu bildiren yazar kimdir?

a. V. Satir
b. Durkheim
c. Abdülhak
d. Zastrow
e. Barker

Cevap : b. Durkheim

10. Birçok Arap ülkesinde yasak olmayan madde aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bildirilmiştir?

a. Esrar
b. Eroin
c. Marihuana
d. Bonzai
e. Hiçbiri

Cevap : c. Marihuana

Adli Sosyal Hizmet
Auzef Adli Sosyal Hizmet Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Adli Sosyal Hizmet soruları

Kanalımıza Abone Olun

Telegram Sosyal Hizmetler
Auzef Sosyal Hizmetler
%d blogcu bunu beğendi: