Ceza Hukuku Özel Hükümler

Ceza Hukuku Özel Hükümler

Vize Soruları Final Soruları
2021 Vize Deneme Final Soruları
2020 Vize Soruları Final Soruları
Ünite -1 Ünite -8
Ünite -2 Ünite -9
Ünite -3 Ünite -10
Ünite -4 Ünite -11
Ünite -5 Ünite -12
Ünite -6 Ünite -13
Ünite -7 Ünite -14
Online Deneme Sınavı -1 Online Deneme Sınavı -3
Online Deneme Sınavı -2 Online Deneme Sınavı -4

Ceza Hukuku Özel Hükümler Üniteler

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU
ASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ
KASTEN YARALAMA SUÇU
KASTEN YARALAMA SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ
TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU
HIRSIZLIK SUÇU
HIRSIZLIK SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ VE NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HIRSIZLIK
DOLANDIRICILIK SUÇU
DOLANDIRICILIK SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU
YAĞMA SUÇU
MALA ZARAR VERME SUÇU
CİNSEL SALDIRI SUÇU
CİNSEL İSTİSMAR SUÇU

Ceza Hukuku Özel Hükümler

Auzef Ceza Hukuku Özel Hükümler Ders Kitabı PDF  

Auzef Adalet

Ceza Hukuku Özel Hükümler

1) Şifre kırılarak evin içinde bulunan bir kasanın içindeki ziynet eşyaları hakkında işlenen hırsızlık suçu hangi nitelikli hal kapsamındadır?

Correct! Wrong!

Cevap : a) Bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık

2) Hırsızlık suçuyla korunan hukuki değer aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : b) Malvarlığı hakları ve Zilyetlik

3) Taksirle öldürme suçunun konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : d) Yaşayan İnsan

4) Kasten yaralama suçunun ağır neticelerinden hangisi kasten işlenemez?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Kasten yaralama neticesi ölüm

5) Hırsızlık suçunun sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi hali için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Mütemadi suçtur.

6) Aşağıdakilerden hangisi taksirle öldürme suçuna ilişkin olarak yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : b) Taksirle öldürme suçunda fail neticenin gerçekleşmesini istemektedir.

7) Hangi halde faile kasten yaralama suçuna göre daha hafif bir ceza verilir?

Correct! Wrong!

Cevap : d) Etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilebiliyorsa

8) Cezayı kaldıran veya azaltan hallerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Kayın hısımlarının bu suçları birbirine karşı hırsızlık suçunu işlemesi halinde cezaya hükmolunmaz.

9) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : b) Sağlıklı ve güçlü bir kişiye karşı uyurken kasten yaralama fiilinin gerçekleştirilmesi bir nitelikli hal değildir.

10) Aşağıdakilerden hangisi taksirle öldürme suçu açısından doğru değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Taksirle öldürme suçu açısından TCK’da düzenlenen hukuka uygunluk nedenleri hükümleri uygulanmaz.

11) Aşağıdaki ağır neticelerden hangisinin cezalandırması neticenin hayat fonksiyonlarına etkisine bakılarak yapılır?

Correct! Wrong!

Cevap : e) kemik kırığı ya da çıkığı

12) Aşağıdakilerden hangisi kanun koyucunun hırsızlık suçunun işlenmesinde izlenen yoldur?

Correct! Wrong!

Cevap : a) Kazuistik

13) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : d) Tüzel kişiler ancak suçtan zarar gören veya mağdur olabilir.

14) Büyük veya küçük baş hayvan hakkında hırsızlık nitelikli hali için hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Deve kuşlarının çalınması büyük baş hayvanın hırsızlığı söz konusu olacağından cezayı ağırlaştıran nitelikli haldir.

15) Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık suçunun konusu değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Yaşayan insan

16) Hareketin tipte düzenleniş şekline göre taksirle öldürme suçunun fiil unsuru aşağıdakilerden hangisi kapsamında değerlendirilir?

Correct! Wrong!

Cevap : a) Serbest Hareketli Suç

17) Aşağıdaki örneklerden hangisi kasten yaralamanın ağır neticelerinden olan yüzün sürekli değişimidir?

Correct! Wrong!

Cevap : a) Kişinin yüzüne kezzap atılması

18) Aşağıdakilerden hangisi TCK’da taksirle öldürme suçunun temel hali bakımından öngörülmüş olan yaptırımdır?

Correct! Wrong!

Cevap : c) İki yıldan altı yıla kadar hapis Cezası

19) Hırsızlık suçu TCK’da hangi bölümde düzenlenmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap : a) Malvarlığı Karşı Suçlar

20) Aşağıdakilerden hangisi cezayı azaltan nitelikli haldir?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Kısa bir süre için suç işlemede kullanmak için aldığı arabayı suç işlemeden geri getirmek

FACEBOOK ADALET GRUBU
FACEBOOK ADALET GRUBU
Auzef Adalet Güz Dönemi Çıkmış Sorular

Auzef çıkmış soru cevaplar ,  Auzef Adalet Güz Dönemi Çıkmış Sorular ,2020 vize soruları , 2020 Final Soruları , Auzef Adalet

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: