Çocuk, Gençlik Ve Sosyal Hizmet

Çocuk, Gençlik Ve Sosyal Hizmet

Vize (2021-2022) Final (2021-2022)
Ünite-1 Soruları Ünite-6 Soruları
Ünite-2 Soruları Ünite-7 Soruları
Ünite-3 Soruları Ünite-8 Soruları
Ünite-4 Soruları Ünite-9 Soruları
Ünite-5 Soruları Ünite-10 Soruları
Deneme Sınavları Ve Sorualr
2021 Vize Ve Final Deneme Sınavı
Çocuk Gençlik ve Sosyal Hizmet Soruları-1
Çocuk Gençlik ve Sosyal Hizmet Soruları-2
Çocuk Gençlik ve Sosyal Hizmet Soruları-3

Çocuk, Gençlik Ve Sosyal Hizmet Çıkan Sorular

Auzef Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Çocuk Gençlik ve Sosyal Hizmet Soruları

1-Doğum öncesi dönem aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

a) germinal , embriyonik ve fetal
b) İlk üç ay, orta üç ay ve son üç ay
c) Fiziksel, duygusal ve bağ kurma
d) Döllenme, embriyo ve doğum

Cevap: a) germinal , embriyonik ve fetal

2-Doğum öncesi gelişim, döllenme anı ile başlayan ve yaklaşık ………… gün (38-40 hafta arası) sonra doğumla sonlanan bir özel dönemdir.

a) 266–280
b) 240-280
c) 250-260
d) 276-290

Cevap: a) 266 – 280

3-Aşağıdakilerden hangisi gene bağlı anomalileri birlikte vermiştir.

a) Fenilketonuri ve orak hücreli anemi
b) Turner ve XYY sendromu
c) Down ve klinefelter
d) Kırılgan X ve XYY

Cevap: a) Fenilketonuri ve orak hücreli anemi

4-aşağıdakilerden hangisi kromozomal anomali değildir?

a) Down sendromu,
b) klinefelter sendromu,
c) Kırılgan X sendromu,
d) turner sendromu ve XYY sendromu
e) fenilketonüri

Cevap: e) fenilketonüri

5-Kromozomal anomaliler ……… kromozonun bir fazlasından kaynaklanan bir durum olarak ifade edilmektedir.

a) 20
b) 21
c) 19
d) 42

Cevap: b) 21

Çocuk Gençlik ve Sosyal Hizmet Soruları

1-Dolaşım sistemi, kemikler, kaslar, boşaltım ve üreme sistemleri hangi tabakadan oluşur.

a) Ektoderm orta
b) Mezoderm orta
c) Endoderm orta
d) Ekzoderm orta
e) Mikroderm orta

Cevap: b) Mezoderm orta

2-Sindirim ve solunum sistemleri hangi tabakadan oluşur

a) Ektoderm
b) Mezoderm
c) Endoderm
d) Ekzoderm
e) Mikroderm

Cevap: c) Endoderm

3-Embriyonik dönem blastosistin uterus duvarına yerleşmesi ile başlar. Embriyo üç hücre tabakası şeklindedir. Bu tabakalar nelerdir

a) Ekzoderm,Endoderm,Ektoderm
b) Endoderm, mezoderm, ektoderm
c) Mezoderm,makroderm,mikroderm

Cevap: b) Endoderm, mezoderm, ektoderm

4-………. Dönem: Gebelikten sonraki 2-8 hafta arasında süren, embriyonun üç katmanla farklılaştığı, yaşam destek sistemlerinin geliştiği ve organ sistemlerinin şekillendiği dönem olarak tanımlanır.

a) Embriyonik
b) Fetal
c) Germinal

Cevap: a) Embriyonik

5-………. Dönem : Döllenmeden sonraki ilk iki hafta içinde yer alır. 10 ile 14 gün süren, gebe kalma diye bilinen döllenmiş yumurtanın (zigot) uterus duvarına tutunmasıyla tamamlanan süreçtir.

a) Embriyonik
b) Fetal
c) Germinal

Cevap: c) Germinal

Çocuk Gençlik ve Sosyal Hizmet Soruları

1-plesantanın ayrıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir

a) 1. aşama
b) 2. Aşama
c) 3. aşama

Cevap: c) 3. aşama

2-…………. bebeğin başının servikse doğru hareket ettiği aşamayla başlar ve bebek dünyaya gelir.

a) 1. aşama
b) 2. Aşama
c) 3. aşama

Cevap: b) 2. Aşama

3-aşağıdakilerden hangisi doğum öncesi gelişim dönemi değildir?

a) 1. Trimester (ilk üç ay)
b) 2. Trimester (ikinci üç ay)
c) 3. Trimester (üçüncü üç ay)
d) 4. Trimester (doğum )

Cevap: d) 4. Trimester (doğum )

4-……….. Dönem: Gebeliğin oluştuğu iki aydan sonra doğuma kadar olan dönemdir.

a) Embriyonik
b) Fetal
c) Germinal

Cevap: b) Fetal

5-Sinir sistemi ve beyin, duyusal alıcılar ve cilt hangi tabakadan oluşur.

a) Ektoderm son
b) Mezoderm son
c) Endoderm son
d) Ekzoderm son
e) Mikroderm son

Cevap: a) Ektoderm son

Çocuk Gençlik ve Sosyal Hizmet Soruları

1-Aşağıdakilerden hangisi yasam boyu bakış açısının temellerinden biri değildir?

a) Gelişim çok disiplinlidir
b) Gelişim bağlamsaldır
c) Gelişim büyüme, sürdürme ve kaybın düzenlenmesini içerir
d) Gelişim biyoloji, kültür ve bireyin ortak ürünüdür

Cevap: d) Gelişim biyoloji, kültür ve bireyin ortak ürünüdür

2-Aşağıdakilerden hangisi yasam boyu bakış açısının temellerinden biri değildir?

a) Gelişim yasam boyudur
b) Gelişim çok boyutludur
c) Gelişim çok yönlüdür
d) Gelişim esnektir
e) Gelişim boylamsaldır

Cevap: e) Gelişim boylamsaldır

3-Duyu alıcıları ile bilginin etkileşimi sonucu ortaya çıkan duyunun yorumlanmasına ne denir?

a) Duyu
b) Duyum
c) Algı
d) Refleks
e) İleti

Cevap: c) Algı

4-Yaklaşık ……….. kilodan az doğan bebeklere de düşük doğum ağırlıklı bebekler denmektedir.

a) 3,5
b) 2,5
c) 1,5
d) 4,5

Cevap:b) 2,5

5-Gebeliğin…………haftasından önce dünyaya gelen bebeklere erken doğum denmektedir.

a) 37
b) 36
c) 40
d) 35
e) 39

Cevap: a) 37

Çocuk Gençlik ve Sosyal Hizmet Soruları

1-Çocukların aktif olarak yaşamı anlamaya ve sonrasında da anlamlandırmaya çalışırken bilişsel gelişimin dört evresinden bahseden ünlü bilişsel kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Piaget
b) Freud
c) Erikson
d) Badvin
e) Hall

Cevap: a) Piaget

2-Çocuğu “ boş ayna” olarak tasvir eden felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

a) John lock
b) Jean Jacqes Rousseau
c) James Baldwin
d) Sigmund Freud
e) EricErikson

Cevap: a) John lock

3-Aşağıdakilerden hangisi Psikoseksüel evrelerden biri değildir?

a) Oral dönem
b)an(a)ldönem
c) Fallik dönem
d) Fetüs dönem
e) Geni()tal dönem

Cevap: d) Fetüs dönem

4-Bireyin kendisi ve diğer insanlarla ilgili, ilişki, duygu ve düşüncelerdeki değişimleri içeren süreçlere ne ad verilir?

a) Sosyo-duygusal
b) Sosyo-ekonomik
c) Sosyo-psikolojik
d) Sosyo-patolojik
e) Sosyo-fizyolojik

Cevap: a) Sosyo-duygusal

5-Bireyin dil, zekâ ve düşünce değişikliklerini oluşturan süreçlere ne ad verilir?

a) Biyolojik süreçler
b) Fiziksel süreçler
c) Bilişsel süreçler
d) Sosyal süreçler
e) Duygusal süreçler

Cevap: c) Bilişsel süreçler

Çocuk Gençlik ve Sosyal Hizmet

1-Gebeliğin oluştuğu iki aydan sonra doğuma kadar olan döneme ne ad verilir?

a) Embriyonik dönem
b) Germinal dönem
c) Fetal dönem
d) Ektodem dönem
e) Dinamik dönem

Cevap: c) Fetal dönem

2-Aşağıdakilerden hangisi ekolojik kuramda bahsedilen çevresel sistemlerden değildir?

a) Mikro sistem
b) Mezo sistem
c) Ekzo sistem
d) Metro sistem
e) Makro sistem

Cevap: d) Metro sistem

3-Bireyin içinde yaşadığı sisteme ne ad verilir?

a) Mikro sistem
b) Mezzo sistem
c) Ekzo sistem
d) Makro sistem
e) Krona sistem

Cevap: a) Mikro sistem

4-Ekolojik kuram savunucusu olarak son 30 yılda isminden en fazla bahsedilen kuramcı aşağıdakilerde hangisidir?

a) Bronfenberger
b) Pavlov
c) Watson
d) Bandura
e) Bovlby

Cevap: a) Bronfenberger

5-Etolojik kuramı insan davranışına uyarlamaya çalışan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bronfenberger
b) Pavlow
c) Watson
d) Bandura
e) Bowlby

Cevap: e) Bowlby

Çocuk Gençlik ve Sosyal Hizmet Soruları

1-Aşağıdakilerden hangisi kromozomal anomalilere bağlı bir bozukluk değildir?

a) Down sendromu
b) Klinefeter sendromu
c) Kırılgan x sendromu
d) Turner sendromu
e) Xxy senromu

Cevap: e) Xxy senromu

2-Ödüller ve cezalar davranışı, davranışların yönü ve içeriği ise gelişimi biçimlendirdiğini söyleyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Skinner
b) Pavlov
c) Watson
d) Bandura
e) Hall

Cevap: a) Skinner

3-Aşağıdakilerden hangisi Psikoseksüel evrelerden biri değildir?

a) Oral dönem
b)an(a)ldönem
c) Fallik dönem
d) Fetus dönem
e) Gen(i)tal dönem

Cevap: d) Fetus dönem

4-Döllenmeden sonraki ilk iki hafta içinde yer alan döneme ne ad verilir?

a) embriyonik dönem
b) germinal dönem
c) fetal dönem
d) ektodem dönem
e) dinamik dönem

Cevap: b) germinal dönem

5-doğumdan sonraki yaklaşık 6 haftalık döneme ne ad verilir?

a) Doğum sonrası dönem
b) Lohusalık
c) Doğum depresyonu
d) İlk dönem
e) İkinci dönem

Cevap: a) Doğum sonrası dönem

Çocuk Gençlik ve Sosyal Hizmet Soruları

1-Aşağıdakilerden hangisi yasam boyu bakış açısının temellerinden biri değildir?

a) Gelişim çok disiplinlidir
b) Gelişim bağlamsaldır
c) Gelişim büyüme, sürdürme ve kaybın düzenlenmesini içerir
d) Gelişim döngüseldir
e) Gelişim biyoloji, kültür ve bireyin ortak ürünüdür

Cevap: d) Gelişim döngüseldir

2-Aşağıdakilerden hangisi yasam boyu bakış açısının temellerinden biri değildir?

a) Gelişim yasam boyudur
b) Gelişim çok boyutludur
c) Gelişim çok yönlüdür
d) Gelişim esnektir
e) Gelişim boylamsaldır

Cevap: e) Gelişim boylamsaldır

3-Döllenme ile başlayan ve yaşam boyu devam eden değişme örüntüsünü ifade eden kavram hangisidir?

a) Gelişim
b) Değişim
c) Farklılaşım
d) Döngü
e) Yaşam boyu bakış açısı

Cevap: a) Gelişim

4-Uyarıcıya karşı yapılandırılmış tepkiler olarak tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Uyarıcı
b) Refleksler
c) Algı
d) Uyaran
e) İleti

Cevap: b) Refleksler

5-Yeni doğmuş ortalama bir bebeğin boy ve ağırlığı yaklaşık ne kadar olmalıdır?

a) 52cm-2.9kg
b) 51cm-3.2 kg
c) 51cm-2.9kg
d) 52cm-3.2kg
e) 50cm-2.5kg

Cevap: b) 51cm-3.2 kg

Çocuk Gençlik ve Sosyal Hizmet Soruları

1-Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu gelişimin “çağ”larından biri değildir?

a) İlk çağ
b) Birinci çağ
c) İkinci çağ
d) Üçüncü çağ
e) Dördüncü çağ

Cevap: b) Birinci çağ

2-Aşağıdakilerden hangisi gelişim dönemlerinden biri değildir?

a) Ergenlik
b) İlk yetişkinlik
c) Orta yetişkinlik
d) İleri yetişkinlik
e) Yaşlılık

Cevap: e) Yaşlılık

3-Aşağıdakilerden hangisi gelişim dönemlerinden biri değildir?

a) Hamilelik öncesi dönem
b) Doğum öncesi dönem
c) Bebeklik dönemi
d) İlk çocukluk dönemi
e) Orta ve ilk çocukluk dönemi

Cevap: a) Hamilelik öncesi dönem

4-Bireyin kendisi ve diğer insanlarla ilgili, ilişki, duygu ve düşüncelerdeki değişimleri içeren süreçlere ne ad verilir?

a) Sosyo-duygusal
b) Sosyo-ekonomik
c) Sosyo-psikolojik
d) Sosyo-patolojik
e) Sosyo-fizyolojik

Cevap: a) Sosyo-duygusal

5-Bireyin dil, zeka ve düşünce değişikliklerini oluşturan süreçlere ne ad verilir?

a) Biyolojik süreçler
b) Fiziksel süreçler
c) Bilişsel süreçler
d) Sosyal süreçler
e) Duygusal süreçler

Cevap: c) Bilişsel süreçler

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: