Dünyada Sosyal Hizmet Uygulamaları

Dünyada Sosyal Hizmet Uygulamaları Çıkmış Sorular

Vize 2022 Final 2022
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
Vize Deneme -4 Final Deneme -4
Vize Deneme -5 Final Deneme -5
Vize Deneme -6 Final Deneme -6
Vize Deneme -7 Final Deneme -7
Final Deneme -8
Final Deneme -9
Final Deneme -10
Vize 2022 Final 2022
Ünite -1 Ünite -8
Ünite -2 Ünite -9
Ünite -3 Ünite -10
Ünite -4 Ünite -11
Ünite -5 Ünite -12
Ünite -6 Ünite -13
Ünite -7 Ünite -14

2021 Ve Öncesi

Vize 2021 Final 2021
Vize Soruları 2019 2020 Final Soruları
Vize Soruları 2017 2017 Final Sorular
Vize Soruları
2020 Vize Sorular
Auzef Dünyada Sosyal Hizmet Uygulamaları
Auzef Dünyada Sosyal Hizmet Uygulamaları Ders Kitabı PDF

Dünyada Sosyal Hizmet Uygulamaları Ders Kitabı

Auzef Sosyal Hizmetler Telegram Sosyal Hizmetler

Dünyada Sosyal Hizmet Uygulamaları

Vize Soruları, Final Soruları

Soru-1) 1980’li dönemler itibarıyla sosyal hizmette hangi yaklaşım evrensel bir yaklaşım olarak kabul edilmeye başlamıştır?

Cevap: Sistem yaklaşımı

Soru-2) Aşağıdakilerden hangisi LGBT’li bireylerle çalışan sosyal hizmet uzmanının sorumluluklarına ilişkin yanlış bir ifadedir?

Cevap: Sosyal hizmet uzmanı, transseksüellerle ilgili çalışmalara daha fazla önem vermelidir.

Soru-3) Ailelerin sadece kendi temel ihtiyaçlarını karşılaması yoksulluğun aşağıdaki hangi boyutunu açıklar?

Cevap: Orta düzey yoksulluk

Soru-4) Sosyal hizmet uzmanı mültecilerin haklarını korurken aşağıdaki rollerinden hangisini kullanır?

Cevap: Savunuculuk

Soru-5) Aşağıdakilerden hangisi Çalışma bakanlığının sosyal yardım federal hükümetin bir fonksiyonu olarak kabul edilmesinde önemli bir rol oynamıştır?

Cevap: Kadınlar Bürosu

Soru-6) Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan 1929 krizinin toplumdaki anlamı hangisidir?

Cevap: Başkalarına muhtaç duruma düşme

Soru-7) Sosyal hizmetin Avrupa’da 16.yy da yoğun yoğun ilişkisine dayanan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Kapitalizm

Soru-8) Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal refah kurumu değildir?

Cevap: Siyaset

Soru-9) Tarihte ilk çocuk mahkemesi nerede kurulmuştur?

Cevap: Şikago

Soru-10) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin bir meslek olduğunu belirten bir ifadedir?

Cevap: Toplumsal onay

Soru-11) 1909 yılında bakıma muhtaç çocukların durumu ile ilgili olan ilk konferansı hangi Amerkan başkanı tarafından gerçekleştirilmiştir?

Cevap: Franklin D. Roosevelt

Soru-12) Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumu ile ilgili bir özellik değildir?

Cevap: Bilgiyi paylaşmaktan çekinirler.

Soru-13) Üniversiteler bünyesinde sosyal hizmet programlarının oluşturduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: 1940-1970 dönem

Soru-14) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet ve sosyal politikanın çalıştığı uygulama alanlarından biri değildir?

Cevap: Felsefe

Soru-15) İlk tıbbi sosyal hizmet birimi aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?

Cevap: Amerika

Soru-16) Ekonomik beklentilere çevresel ve sosyal bir duyarlılıkla denge içinde bakılmasına hangi isim verilir?

Cevap: Sürdürülebilirlik

Soru-17) Aşağıdakilerden hangisi çocukların refahlarının arttırılması ve gelişimlerine katkı sağlaması için bir psiko sosyal ekiple çalışacak okul sosyal hizmeti alanında ülkemizde atılan yeni adımlardan biridir?

Cevap: Ulusal Çocuk Hakları Stratejisi ve Eylem Planı

Soru-18) Sanayi dönemi ilk kez nerede ortaya çıktı?

Cevap: İngiltere

Soru-19) Amerika Birleşik Devletleri’nde 1709’da Güney Carolina’da açılan “Charleston Yetim Evi”nin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: İlk kamu yetimhanesi

Soru-20) Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk annelik yardım kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?

Cevap: 1911

 

%d blogcu bunu beğendi: