İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri

Vize Final
2021 Vize Deneme 2021 Final Deneme
Ünite 1 Final Soruları
Ünite 2
Vize Soruları

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri

İnsan Ve İletişim

1) Yapılan bir araştırmaya göre bir iletişimin kişiler arası iletişim sayılabilmesi için üç şart aranır. Bu üç şart doğru olarak hangi şıkta yer almaktadır?

a. 1. Yüz yüze olması-2. Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olmaması- 3. Söz konusu iletişimin sözsüz nitelikte olmasıdır.
b. 1. Yüz yüze olması-2. Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olması- 3. Söz konusu sözsüz nitelikte olmasıdır.
c. 1. Yüz yüze olması-2. Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olması- 3. Söz konusu iletişim sözlü veya sözsüz nitelikte olmasıdır.
d. 1. Yüz yüze olması-2. Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olmaması- 3. Söz konusu iletişim sözlü nitelikte olmasıdır.
e. 1. Yüz yüze olmaması-2. Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olması- 3. Söz konusu iletişim sözlü veya sözsüz nitelikte olmasıdır.

Cevap : c. 1. Yüz yüze olması-2. Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olması- 3. Söz
konusu iletişim sözlü veya sözsüz nitelikte olmasıdır.

2) Kişilerarası iletişimdeki dört temel öğeden biri değildir?

a. Kişi, iletişimi ve iletişim tarzını başkalarının anlatmasıyla değil, kendini keşfederek öğrenmektedir.
b. Kişi iletişimi medya aracılığıyla öğrenir ve sosyal ağları kullanarak kişilerarası iletişim kurabilir. Buna yüz yüze iletişim denir.
c. İletişim; sembollerin kullanımını, sezgileri, gözlemleri, çıkarımları, anlamları ve sözel alışkanlıkları içerir. Tesadüfî değil, bilinçlidir ve içerdiği faktörler yeterince anlaşıldığında önceden kestirilebilmektedir.
d. İnsanlar, iletişim sürecinde elde edilen bilgileri, başkalarına zarar verecek biçimde kullanabilecek reklamcılar, propagandacılar, arkadaşlar tarafından sık sık yanlış yönlendirilebilmektedir.
e. Kişinin kendisi dışında hiç kimse iletişim tarzı konusunda bir şey yapamaz, çünkü iletişim kişinin içinde başlar; görülen, duyulan, hissedilen, koklanan ya da tadılan herhangi bir şeyden ilk olarak etkilenen kişinin kendisi olmaktadır.

Cevap : b. Kişi iletişimi medya aracılığıyla öğrenir ve sosyal ağları kullanarak kişilerarası iletişim
kurabilir. Buna yüz yüze iletişim denir.

3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi ilişki kavramı için söylenemez?

a. İlişki, iki veya daha çok insan arasındaki karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas dayanışma anlamına gelmektedir.
b. İlişki uzun süre karşılıklı etkileşimi içermektedir.
c. Bir kişiyle bir defa karşılaşmak ya da aynı zamanda bir tarafın başka bir tarafa mesaj yollaması ilişki olarak adlandırılır.
d. İlişki, iletişimle başlamakta, iletişimin kesilmesi ile sonlanmaktadır.
e. İletişim, ilişkiyi de içinde barındıran daha üst bir şapkadır.

Cevap : c. Bir kişiyle bir defa karşılaşmak ya da aynı zamanda bir tarafın başka bir tarafa mesaj
yollaması ilişki olarak adlandırılır.

4) Sapkınlık tarih içinde altı kategoride toplanmıştır. Bunları dört başlık altında topladığımızda aşağıdaki şıklardan hangisi bu kategorinin dışında kalmaktadır?

a. Toplumda yok edilmeye çalışılmışlardır
b. Toplumdan uzaklaştırılmış, dışlanmışlardır.
c. Sapkınlık tarih içinde hiç sorun olmadığı için fark edilmemişlerdir.
d. Tedavi edilmeye çalışılmışlardır.
e. Toplumsal ortaya çıkışları önlenmeye ve varsa toplumla kaynaştırılmaya çalışılmışlardır.

Cevap : c. Sapkınlık tarih içinde hiç sorun olmadığı için fark edilmemişlerdir.

5) Etkili iletişim için gerekli olan en önemli beceri aşağıdakilerden hangisidir?

a. Tutum değişikliği
b.Bilişsel etkiler
c. Davranış değişikliği
d.Dinleme
e.Etkili dinleme

Cevap : e.Etkili dinleme

6) Sapkınlık nedir?

Cevap : Bir kişi toplumdaki diğer kişilerden belirgin bir şekilde farklıysa ve bu farklılık diğerleri
tarafından olumsuz bir şekilde değerlendiriliyorsa bu bir sapkınlık olarak değerlendirilmiştir

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri Auzef Ders Kitabı PDF
Auzef Ders Kitabı

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri

 

bankacilik ve sigortacilik Telegram bankacılık e sigortacılık
Auzef Yaşlı Bakımı, İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri Vize Soruları Telegram Yaşlı Bakımı
facebook Yaşlı Bakımı, İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri Bankacılık Ve Sigortacılık-facebook
%d blogcu bunu beğendi: