Jeomorfoloji

Jeomorfoloji

Jeomorfoloji 2021 Bütünleme
Vize Final
Vize Soruları 2019 2020 Final Soruları
2021 Final Soruları

Jeomorfoloji

Auzef Jeomorfoloji Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Ders Konuları

Jeomorfoloji’ye Giriş: Tanımı, Yerşekillerinin Oluşumu Ve Gelişimi, Jeomorfoloji’nin Tarihçesi Vejeomorfoloji’de Farklı Yaklaşımlar, Türkiye’de Jeomorfoloji’nin Gelişim Tarihçesi (1923-2016), Mineraller: Kaya, Mineral Ve Taş Nedir? Minerallerin Başlıca Kimyasal Ve Fiziksel Özellikleri, Mağmatik Kayaçların Özellikleri Ve Başlıca Çeşitleri, Sedimentit’lerin Tabakalaşma Özellikleri, Fasiyes Kavramı Vefarklı Çökelme Ortamlarının Özellikleri, Sedimanter Kayaçların Özellikleri Ve Başlıca Çeşitleri, etamorfizma Ve Metamorfik Kayaçların Özellikleri Ve Başlıca Çeşitleri, Yeryuvarın Yapısı Ve Özellikleri, Yerkabuğu’nun Hareketleri: İç Etkenler Ve Süreçler; Orojenik Hareketler, Epirojenik Hareketler, Faylanmalar, Volkanizma Ve Depremler, Dış Etkenler Ve Süreçlerakarsular, Buzullar, Rüzgârlar, Dalga Ve Akıntılar, Yeryuvarın Evrimi Ve Jeokronoloji, Jeomorfoloji’de “zaman” Kavramı

Jeomorfoloji

Jeomorfoloji Vize Soruları 2019

1- Hangisi ikincil dış etkendir?

Cevap: Antropejenik etki

2- Diorit’in yüzey kayası hangisidir?

Cevap: Andezit

3- Bir deponun litolojik öz belirleyen yerel ve biyolojik şartların bitkisel ve hayvansal toplulukların tümüne ne denir?

Cevap: Fasiyes

4- Hangisi minarellerin kimyasal öz değildir?

Cevap: Manyetit öz

5- 1-2 mm kum boyutu?

Cevap: Çok iri kum

6- Hangisi jeomorfolojideki teorilerden değildir?

Cevap: İzafiyet teorisi

7- Yer kabuğunun derinliklerinde bulunan sıcaklığı 600-1300 C arasında değişen kıvamlı ve akışkan yapıya sahip silikatlara ne denir?

Cevap: Magma

8- Uluslararası coğrafya birliği ne zaman kuruldu?

Cevap: 1922

9- Tabakaların bir yöne 5 dereceden fazla eğimli olduğu tabaka çeşidi?

Cevap: Monoklinal

10- Jeomorfolojinin Türkçedeki kullanımı hangisidir?

Cevap: Yeryüzeyi

11- Doğal olarak elementlerden oluşan belirli bir kimyasal bileşime ve düzenli kristal yapıya sahip inorganik bileşiklere ne denir?

Cevap: Mineral

12- Şiddetli dalga etkisi bulunur. Kiremite benzer tabakalaşma vardır. Hnagi fasiyestir?

Cevap: Zaman zaman denizle örtülen kıyı şeridi

13- İri kristalli olup ortoklas, hornblend, biotit mineralleri içeren ani soğuyan asit karakterli derinlik kayası hangisidir?

Cevap: Granit

14- Unsur boyutlarının eşit olarak dağıtılmadığı tabakalanma nedir?

Cevap: Heterojen tabakalanma

15- Sertlik derecesi 3 olan ve çakı ile çizilen mineral hangisidir?

Cevap: Kalsit

16- İri kristalli bazik karakterli, koyu renkli derinlik kayası hangisidir?

Cevap: Bazalt

17- Hangisi jeomorfolojik teorilerden değildir?

Cevap: Tektonizm

18- Yer şekillerinin tanrıların işi değil, doğa olaylarının sonucu olduğunu söyleyen kimdir?

Cevap: Thales

19- Farklı türeki formasyon ve tabakaların uyumsuz istiflenmesiyle oluşan tabaka?

Cevap: Diskordant tabaka

Jeomorfoloji 2019 Vize Soruları

Auzef Coğrafya facebook coğrafya

Telegram Coğrafya

TOEFLE GRAMMAR

One thought on “Jeomorfoloji

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: