Sosyal Hizmete Giriş

Sosyal Hizmete Giriş

Vize Final
2021 Vize Deneme Sınavı -1 2021 Final Deneme Sınavı -1
2021 Vize Deneme Sınavı -2 2021 Final Deneme Sınavı -2
Çıkmış Sorular Vize (65 Tane)  Sosyal Hizmete Giriş 8-14 Ünite Sorular- FİNAL
Sosyal Hizmete Giriş Vize Sorular Sosyal Hizmete Giriş Çıkmış Final Soruları
Sosyal Hizmete giriş Vize Sorular
Sosyal Hizmete Giriş 1-7 Ünite Vize Soruları

Sosyal Hizmete Giriş Vize Soru Cevap

Sosyal Hizmete Giriş

1-) Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (NAWS) Kaç yılında nerede kurulmuştur ?

Cevap: 1955 Amerika Birleşik Devletleri

2-) “Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu” bugün hangi bakanlık adı altındadır?

Cevap: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

3-) Cumhuriyet döneminde ise Atatürk’ün emri ile 1921 yılında “Himaye’i Etfal Cemiyeti” nin kuruluş sebebi nedir ?

Cevap: Kurtuluş savaşında yetim ve öksüz kalan çocuklar

4-) Sosyal hizmetin temel değerlerinin tamamlayıcısı olan kavram hangisidir

Cevap: Etik

5-) Birbirine benzeyen ve birbilerinin sınırları içinde bulunan birçok bilgi kümesinden oluşan bilgiye ne denir ?

Cevap: Olgusal bilgi

6-) Sosyal hizmetin kendisine ait olan tek bilgi türü hangisidir ?

Cevap: Uygulamadan Gelen Bilgi

7-) İyi bir sosyal hizmet uzmanı iletişime geçeceği müracatçısıyla konuşurken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir ?

Cevap: Yargılamadan konuşmak, Empati kurmak,Onaylamak

SOSYAL HİZMETE GİRİŞ VİZE SORULAR

😎 Sistem kuramının sosyal hizmette kulanımının öncüsü teorik biyolog kimdir ?

Cevap: Ludwig von Bertalanuy

9-) Genogram nerede kullanılmaz ?

Cevap: Planlamada

10-) Bir sorunun varlığı ortaya çıktıktan sonra bu sorunla ilgili olarak planlama ve müdahaleleri gerçekleştirme görevi olan sistem aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap: Değişim Ajanı Sistemi

11-) Kesişme noktası nedir ?

Cevap: İletişim eksikliğinden ortaya çıkan sorunlar

12-) Kişi davranışları ve ahlaki standart ve değerlerinde uyumsuzluk olduğunu fark ederse …….. yaşar. Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

Cevap: Blişsel ahenksizlik

Sosyal Hizmete Giriş

13-)Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanlarının bilgilendirilmiş onay konusundaki etik ilke ve sorumlulukları arasındadır?

Cevap: Sosyal hizmet uzmanları yer değiştirme, hastalık, sakatlık ya da ölüm gibi beklenmedik durumlar nedeniyle hizmetlerin kesintiye uğramaması için makul çabayı harcayarak önlemler almalıdır.

14-) Aşağıdakilerden hangisi öğrenciler için alan eğiticisi ya da öğreticisi (kurum danışmanı) olarak işlev gören sosyal hizmet uzmanlarının dikkat etmesi gereken etik ilkeler arasında yer alır?

Cevap: Başkalarının performansını değerlendirme sorumluluğunu üstlenen sosyal hizmet uzmanları, açıkça belirtilmiş ölçütleri temel almalı; adil olmalı ve saygılı davranmalıdır.

15-) Aşağıdakilerden hangisi / hangileri kültürel,siyasal farklılıklardandır ?

Cevap: Medeni durum, Siyasal görüş, Cinsel tercih

16-) Meslektaşlara ve Diğer Meslek Elemanlarına İlişkin Etik Sorumluluklar nelerdir ?

Cevap: Saygı

Sosyal Hizmete Giriş

17-) Meslek Elemanı Olarak Sosyal Hizmet Uzmanlarının Etik Sorumlulukları arasında hangisi yoktur ?

Cevap: Dürüst Olmama

18-) Bir sosyal hizmet uzmanı aşağıdakilerden hangilerini yapmamalıdır ?

Cevap: Küçük düşürücü dil kullanma, Fiziksel temas, Cinsel temas

19-) Hizmetlere havale ne demektir ?

Cevap: Müracaatçılara tam olarak hizmet verilebilmesi için diğer meslek elemanlarının ihtisaslaşmış bilgisine ya da uzmanlığına gereksinim duyulduğunda; kendi mesleki müdahalelerinin etkili olamayacağına ya da anlamlı gelişme sağlayamayacağına inanmaları ve ilave hizmetlere gereksinim olması durumunda müracaatçılarını başka meslek elemanlarına havale etmesi

Sosyal Hizmete Giriş

20-)Aşağıdakilerden hangisi gruplarla sosyal hizmet uygulamasının amaçlarındandır?

Cevap: Farklı grup süreçlerini kullanarak bireylerin farklı kişilik özellikleri ve davranışlar geliştirmesine yardım etmek

21-)Irvin Yalom’un grup çalışmasının tedavi edici özelliklerine göre oluşturduğu yedi faktör arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap: Kendi kaderini tayin bulunmaz (Umut aşılama, Evrensellik, Bilgi aktarma, Özgecilik bulunur.)

22-) Aşağıdakilerden hangisi toplumla çalışma kapsamında kullanılan yöntemlerdendir?

Cevap: Sosyal ve ekonomik kalkınma

23-) Aşağıdakilerden hangisinde sosyal hizmetin temel yöntemlerinin uygulama basamakları doğru sırada verilmiştir?

Cevap: Tanışma/bağlantı kurma, ön değerlendirme, planlama, uygulama, son değerlendirme, sonlandırma, izleme

24-) Planlama basamağında aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur ?

Cevap: Ön değerlendirme, planlama, gereksinim, müdahele, amaç, hedef,sözleşme

Sosyal Hizmete Giriş

25-) Mesleki ilişki sırasında sosyal hizmet uzmanı müracaatçı da gördüğü güçlü yönleri, ona aktarmalıdır. Bu şekilde müracaatçının güçlendirilmesi sağlanır.Bu açıklama hangi tekniğe aittir ?

Cevap: Yapıcı Geribildirim Verme Tekniği

26-) Kim, ne, nasıl, nerede gibi cevabı kısa ve net olabilecek sorular anlamına gelir. Karşıdaki kişinin kendi istediği şekilde anlatarak konuşmasına yardım eder. Bu açıklama hangi tekniğe aittir ?

Cevap: Açık ve Kapalı Uçlu Sorular Sorma Tekniği

27-) Diğer insanlara yardım ettiğimizde kendimizi iyi hissetmemizi açıklar.Bu açıklama . Irvin Yalom’un hangi sınıflandırmasıdır ?

Cevap: Özgecilik

28-) Bir hedefe ulaşmak ve bir görevi başarmak için bir araya gelen insanlardan oluşan gruplar hangisidir ?

Cevap: Görev grupları

29-) Tıbbi sosyal hizmetin kurucusu aşağıdakilerden hangisi olarak kabul edilir?

Cevap: Richard C. Cabot

Sosyal Hizmete Giriş

30-) Aşağıdakilerden hangisi tıbbi sosyal hizmet uzmanının yetki alanına girer?

Cevap: İhmal ve istismara uğradığı hastanede fark edilen çocuk

31-) İlk sosyal hizmet birimini nerede ve ne zaman kurmuştur ?
Cevap: 1905 Massachusetts Genel Hastenesinde
32-) Türkiyede ilk sosyal hizmetler kaç yılında hangi bakanlıkça açılmıştır ?

Cevap: Sağlık bakanlığı tedavi hizmetleri genel müdürlüğü 2011

33-) Tıbbi sosyal hizmet uzmanı gerektiğinde konsültasyon vermeli ve/veya süpervizyon almalıdır. Yukarıdaki açıklama hangi bölüme aittir ?

Cevap: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (NASW) standarlarına

34-) aile içinde hangi davranışın uygun olduğunu gösteren kurallara ne denir ?

Cevap: Norm

35-) Ailenin alt sistemi nedir ?
Cevap: Birey
36-) Ailenin denge durumunu ne sağlar ?

Cevap: Homeostaz

Auzef Sosyal Hizmete Giriş

Facebook

Sosyal Hizmete Giriş AUZEF- Sosyal Hizmetler

2 thoughts on “Sosyal Hizmete Giriş

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: