Sosyal Hizmet Kuramları

Sosyal Hizmet Kuramları

Vize Final
2021 Vize Deneme-1 2021 Final Deneme-1
2020-Vize Soruları Çıkmış Final Soruları
2019 Vize Çıkan Sorular  Final Çalışma Soruları
Ünite-1 Final-Bütünleme Soruları
Ünite-2
Ünite-3
Ünite-4
Ünite-5
Çıkan Vize Soruları
Çıkmış Sorular Vize-2

Sosyal Hizmet Kuramları

Ders Kitabı

Auzef Sosyal Hizmet Kuramları Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Çıkmış Sorular, Online Test, Soru Cevap

1- Aşağıdakilerden hangisi açık sistemlerin başlıca özellikleri arasında yer almaz?

a) Kendine özgü yapısı vardır
b) Her sistemin bir işlevi (fonksiyonu) vardır
c) Değişim özelliği
d) Desteklememe özelliği
e) Benzerlik gösterme

Cevap: d) Desteklememe özelliği

2- Aşağıdakilerden hangisi güçlendirme ilkelerinden birisi değildir?

a) Her birey ve toplumun güçlü yanları vardır.
b) Karşılaşılan travma ve istismar zararlı olup, herhangi bir yararı yoktur.
c) Bireyin büyüme kapasitesi ve değişimi gelişime açıktır.
d) Müracaatçılara en iyi hizmet onlarla işbirliği yapılarak verilir.
e) Her ortam kaynaklarla doludur.

Cevap: b) Karşılaşılan travma ve istismar zararlı olup, herhangi bir yararı yoktur.

 

3- Aşağıdakilerden hangisi güçlendirme sürecinde sosyal hizmet uzmanının görevlerinden birisi değildir?

a) Müracaatçılara yönelik olumsuz damgaları ortadan kaldırmak için çalışmak
b) Müracaatçıların farkındalık düzeylerini artırmak
c) Müracaatçıların olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmelerine yardımcı olmak
d) Müracaatçıya inanmak ve güvenmek
e) Müracaatçı hakkında en doğru kararı onun adına biz vermeliyiz

Cevap: e) Müracaatçı hakkında en doğru kararı onun adına biz vermeliyiz.

4- Aşağıdakilerden hangisi Bilişsel Davranışsal Terapi’de kullanılan davranışsal tekniklerden biri değildir?

a) Aktivite listelemesi
b) Kabul
c) Taklit
d) Davranışsal prova
e) Relakzasyon eğitimi

Cevap: b) Kabul

5- Güçlendirme yaklaşımı hangi yaklaşımlarla birlikte kullanılmaktadır?

a) Transaksiyonel Analiz
b) Sistem Yaklaşımı
c) Ekolojik Yaklaşım
d) Transaksiyonel Analiz ve Sistem Yaklaşımı
e) Sistem ve Ekolojik Yaklaşım

Cevap: e) Sistem ve Ekolojik Yaklaşım

6- Aşağıdakilerinken hangisi zamanı yapılandırma şekillerinden birisi değildir?

a) Sosyal oyunlar
b) Törenler
c) Geri Çekilme
d) Vakit Geçirme
e) Etkinlikler

Cevap: a) Sosyal oyunlar

7- Aşağıdakilerden hangisi Berne’nin ifade ettiği dört tür yaşam pozisyonundan birisi değildir?

a) Ben iyi değilim-Sen iyisin.
b) Ben iyiyim- Ben iyi değilim
c) Ben iyi değilim-Sen de iyi değilsin
d) Ben iyiyim-Sen iyi değilsin.
e) Ben iyiyim-Sen de iyisin.

Cevap: b) Ben iyiyim- Ben iyi değilim

8- Aşağıdakilerden hangisi transaksiyonel türlerindendir?

a) Açık-Kapalı-Gizil
b) Tamamlayıcı-Kapalı- Gizil
c) Gizli -Tamamlayıcı- Açık
d) Açık-Kapalı-Gizli
e) Tamamlayıcı-Açık- Kapalı

Cevap: b) Tamamlayıcı-Kapalı- Gizil

9- Aşağıdakilerden hangisi Varoluşçu Yaklaşımın kavramlarından değildir?

a) Ölüm
b) Agape
c) Kaygı
d) Yaşamın anlamını araştırma
e) Kimlik bulma uğraşı

Cevap: b) Agape

10- Heidegger’e göre “insan “varlığın çobanı,” varlıktan bir örnek, bir eş baskıdır.” “Yalnızca insan gerçekten burada olandır, gerçek var olandır.” ifadeleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

a) Filia
b) Agape
c) Ölüm
d) Dasein
e) Hiçbiri

Cevap: d) Dasein

11- Değer verdiğimiz ve önemsediğimiz insanlarla birlikte olmak için duyulan arzu ve kişiye duyulan özlem sonucu hissedilen hoş gerilim duygusu, aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımlayıcı özelliğidir?

a) Cinsellik
b) Eros
c) Filia
d) Agape
e) KaygıCevap: b) Eros

Sosyal Hizmet Kuramları

12- Aşağıdakilerden hangisi Görev Merkezli  Yaklaşım’ın kurucularındandır?

a) Irvin Yalom
b) W.Reid ve L. Epstein
c) Martin Buber
d) Eric Berne
e) Viktor Frankl

Cevap: b) W.Reid ve L. Epstein

13- Aşağıdakilerden hangisi Görev Merkezli Yaklaşım’ın müdahale süresini kapsar?

a) 3-5 ay, 5-8 görüşme
b) 4-8 ay, 4-10 görüşme
c) 5-10 ay, 6-12 görüşme
d) 3-7 ay, 6-10 görüşme
e) 2-4 ay, 6-12 görüşme

Cevap: e) 2-4 ay, 6-12 görüşme

 

14- Aşağıdakilerden hangisi Görev Merkezli Yaklaşım’ın orta dönem müdahale aşamalarından birisi değildir?

a) Problem ve görevlerin gözden geçirilmesi
b) Diğer problemler için neler
yapılabileceğinin tartışılması
c) Var olan engellerin belirlenmesi ve
ortadan kaldırılması
d) Probleme odaklanma
e) Dışsal görevleri planlama

Cevap: b) Diğer problemler için neler yapılabileceğinin tartışılması

15- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının, mesleki uygulamayı gerçekleştirirken dikkate alması gereken
inceliklerden değildir?

a) Doğruluk
b) Kapsam
c) Tutarlılık
d) Sonlandırma
e) Hiçbiri

Cevap: d) Sonlandırma

16- Aşağıdakilerden hangisi Gerçeklik Terapisi’nde kullanılan tekniklerden değildir?

a) Ustaca Soru Sorma
b) Kişisel Gelişim İçin Kendi Kendine Yardım
c) Mizah ya da Espri
d) Paradoksal Teknikler
e) Uyum DengesiCevap: e) Uyum Dengesi

Sosyal Hizmet Kuramları

17- Kişinin gerçekliliğini artırabilmesi için aşağıdakilerden hangisini yapmaması gerekir?

a) Yeni yaşantılara açık olmak
b) Kendine güvenmek
c) Değerlendirmeyi içsel kaynağında yapmak
d) Duygularını başkalarıyla paylaşmamak
e) Gelişimi devam ettirmeye istekli olmak

Cevap: d) Duygularını başkalarıyla paylaşmamak

Sosyal Hizmet Kuramları

18- Aşağıdakilerden hangisi Yapısal Sosyal Hizmet’in amaçlarından birisi değildir?

a) Politik ve bireysel konuları bağdaştırmak
b) Hak savunuculuğu ve sosyal adaleti gerçekleştirmek
c) Kolektif bilinç oluşturmak
d) Bireysel sorunların çözümü için klinik uygulamalar yapmak
e) Psikososyal sorunların anlaşılmasında yapıyı analiz etmek

Cevap: d) Bireysel sorunların çözümü için klinik
uygulamalar yapmak

19-

20- Aşağıdakilerden hangisi feminist sosyal hizmet uygulamasını biçimlendiren temel ilkelerden ( Dominelli tarafından geliştirilen) birisi değildir?

a) Kadınların farklılıklarını tanımak
b) Kadınların güçlerini değerli kılmak
c) Farklı kadın grupları arasında ayrıcalıkları ortadan kaldırmak
d) Birey olarak kadınların sosyal koşullar içindeki yerin belirleme
e) Kadınların kendi kararlarını verebilmede erkeklerden destek alması

Cevap: e) Kadınların kendi kararlarını verebilmede erkeklerden destek alması

21- Aşağıdaki kuramcılardan hangisi “Stres Aşılama” kavramını geliştirmiştir?

a) Edward C. Tolman
b) Aaron Beck
c) Albert Ellis
d) Donald Meichenbaum
e) John B. Watson

Cevap: d) Donald Meichenbaum

22- Aşağıdakilerden hangisi gelişim krizlerinin yaklaşık olarak ortaya çıkma süresidir?
a) 6 haftaya kadar değişen sürelerde ortaya çıkarlar
b) 3 haftaya kadar
c) 2 haftaya kadar
d) 8 haftaya kadar
e) 10 haftaya kadar

Cevap: a) 6 haftaya kadar değişen sürelerde ortaya çıkarlar

23- Aşağıdakilerden hangisi Krize Müdahalenin temel ilkelerinden birisi değildir?

a) Acil müdahale
b) Müracaatçıyı krizin sebepleri ve muhtemel sonuçları hakkında bilgilendirmek
c) Müracaatçıyı destekleme
d) Krize müdahalenin odak noktası soru sormadan gözlem yapmak ve müracaatçının konuşmasını beklemektir
e) Pragmatizm ve eklektizm

Cevap: d) Krize müdahalenin odak noktası soru sormadan gözlem yapmak ve müracaatçının konuşmasını beklemektir

Sosyal Hizmet Kuramları Final Çalışma Soruları

Auzef Sosyal Hizmetler sosyal hizmetler facebook
Telegram Sosyal Hizmetler

TOEFL GRAMMAR

 

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: