Sosyal Hizmet Mevzuatı

Sosyal Hizmet Mevzuatı

2022 Deneme
Sınavları

Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Final Deneme 3
Final Deneme 4
Vize Final
2018 Vize Soruları 2019-Final Soruları
2021 Vize Soruları 2017 Final Soruları
Sosyal Hizmet Mevzuatı Test-1
Sosyal Hizmet Mevzuatı Test-2
Sosyal Hizmet Mevzuatı Test-3
Engelli-Yaşlı Hizmetleri Ve Sosyal Hizmet

Evde bakım hizmetlerinden aşağıdaki durumlardan hangisi yararlanmaz?

a) Uzun süreli bakıma ihtiyacı olan yaşlı, hasta ve engelliler
b) Ameliyat sonrasında bakıma muhtaç duyanlar
c) Yeni doğum yapanlar
d) Psikolojik sorunları olanlar

Cevap : d) Psikolojik sorunları olanlar

Bakım ücreti için hangisi doğrudur?

a) Akrabaları tarafından günde yirmi dört saat süreyle bakılan bakıma muhtaç engelliler için bir aylık net asgari ücret tutarında, ödeme yapılır.
b) Kurum desteği alanlar günde 12 saat süreyle hizmet alırsa asgari ücretin net iki katı ödeme alır.
c) Akrabaları tarafından günde yirmi dört saat süreyle bakılan bakıma muhtaç engelliler için iki aylık net asgari ücret tutarında, ödeme yapılır.
d) Hem kurum hem de akraba yanında yapılan ödeme asgari ücretin iki katıdır.

Cevap : a) Akrabaları tarafından günde yirmi dört saat süreyle bakılan bakıma muhtaç engelliler için bir aylık net asgari ücret tutarında, ödeme yapılır.

Geçici maddesi ile yolların, kamu kurumlarının ve diğer şehir mekanın engellinin kullanabileceği hâle getirilmesi hangi kanunun ek maddesinde ifade edilmiştir?

a) 2022 S. kanun
b) Engelliler kanunu
c) Dolaşım Kanunu
d) Trafik Kanunu

Cevap : b) Engelliler kanunu

Yaşanılan mekanın engellinin ulaşabileceği duruma getirilmesinde belediyelere hangi tarihe kadar süre verilmiştir?

a) 2020
b) 2023
c) 2018
d) 2028

Cevap : c) 2018

2022 S. kanundan kimler yararlanır?

a) Engelli, 65 yaş üstü muhtaç yaşlı
b) 65 yaş üstü yaşlı
c) 65 yaş üstü muhtaç yaşlı ve çocuklar
d) Engelliler

Cevap : a) Engelli, 65 yaş üstü muhtaç yaşlı

Sosyal Hizmet Mevzuatı Final Deneme Sınavı 4

Auzef Sosyal Hizmetler 2022
Sosyal Hizmet Mevzuatı Final
lolonolo

Son Dönem Sosyal Hizmet Uygulamaları

ALO 144 amacı nedir?

a) Engellilere sosyal hizmet mevzuatını hatırlatır.
b) SYDGM aracılığı ile sosyal yardımlar konusunda yönlendirme ve bilgilendirme yapar.
c) Aile destek hizmetleri.
d) Kadın sığınma evi çağrı butonudur.

Cevap : b) SYDGM aracılığı ile sosyal yardımlar konusunda yönlendirme ve bilgilendirme yapar.

Kadın sığınma evlerini kamuda hangi birimler açar?

a) Belediyeler
b) Aile ve sosyal politikalar Bakanlığı
c) Aile ve sosyal politikalar Bakanlığı ve belediyeler
d) Aile ve sosyal politikalar bakanlığı ve il özel idareleri

Cevap : c) Aile ve sosyal politikalar Bakanlığı ve belediyeler

Aşagıdakilerden hangisi denetimli serbestlikten yararlanma şartlarından değildir?

a) Çocuk eğitim evinde toplam cezasının beşte birini tamamlayanlar
b) Koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlüler
c) Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan kadın hükümlüler
d) Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine 5 yıl veya daha az süre kalan hükümlüler diğer şartları da taşımaları hâlinde yararlanabilirler.

Cevap : d) Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine 5 yıl veya daha az süre kalan hükümlüler diğer şartları da taşımaları hâlinde yararlanabilirler.

ŞÖNİM sisteminde elektronik kelepçe kararını kim verir?

a) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü
b) Adalet Bakanlığı
c) Hâkim
d) İç İşleri Bakanlığı

Cevap : c) Hâkim

Denetimli serbestlik neyi amaçlar?

a) Erken tahliyeyi amaçlar
b) Toplumun kişi üzerindeki etkisini ortadan kaldırma ve onu topluma karşı korumayı ifade eder
c) Mahkumiyet öncesi topluma entegre etmeyi hedefler,
d) Mahkûmiyet alan kişinin cezaevi yerine cezasının en azından bir kısmını toplumun denetimi ve gözetimi altında çalışarak yerine getirmesini amaçlar.

Cevap : d) Mahkûmiyet alan kişinin cezaevi yerine cezasının en azından bir kısmını toplumun denetimi ve gözetimi altında çalışarak yerine getirmesini amaçlar.

Sosyal Hizmet Mevzuatı Final Deneme Sınavı 3

Final Soruları

II. Abdülhamid sosyal hizmet açısından neden önemli bir padişahtır?

Cevap : Sosyal hizmet açısından ilk defa merkezi yönetimin uygulamalarını başlattığı ve genişlettiği için

Osmanlının geleneksel uygulamalarının özelliği Aşağıdakilerden hangisiydi?

Cevap : Yerel yönetimlerin uygulamalarıydı

Dünya bankasının görevleri önemli sorumluluklar içermesine rağmen neden eleştirilere konu edilmektedir?

Cevap : Borç ve kredi oyunları ile büyük devletlere hizmet ettiği için

Türkiye sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında hangi ülkeler arasında tasnif edilmektedir?

Cevap : Akdeniz

Engelleyici önleyici hizmetler hangisiyle daha az ilgilidir?

Cevap : Aile sorunları

6) Aşağıdakilerden hangisi ÇSGB’nin görevleri arasında değildir?

Cevap : İşçi ücretlerini belirlemek

Engelliler ve yaşlılarla ilgili aşağıdaki müdürlüklerden hangisi doğrudur?

Cevap : engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü

HEC le ilgili hangisi doğrudur?

Cevap : Zamanla kamuya yararlı dernek oldu.

Aşağıdakilerden hangisi mevzuat kavramının karşılığıdır?

Cevap : Anayasadan genelgeye kadar tüm hukuki belgeleri ifade eder

Son dönem yasalarında sosyal hizmetlerle ilgili hizmetlerin belediyelerde nasıl tanımlanır?

Cevap : sosyal belediyecilik

1957 yılından sonra korunmaya muhtaç çocukların sorumluluğu Aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

Cevap : korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine

Uluslararası sosyal hizmet sağlayan kurumlar denilince Aşağıdakilerden hangisi kastedilmez?

Cevap : BM Güvenlik Konsey

Kanunda kaç yaşındaki çocukların çalıştırılması serbesttir?

Cevap : 15 yaşından gün almış olmak

Yerel yönetimler hangi birimlerden oluşur?

Cevap : Belediyeler/ il özel idaresi/ köyler

Yerel yönetimler hangi kesime yönelik hizmet sunar?

Cevap : Hepsi

Yönetmeliğe göre ağır engelli Aşağıdakilerden hangisine denir?

Cevap : Engelli durumuna göre engelli oranı %50 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerden günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine engelli sağlık kurulu tarafından karar verilen kişileri ifade eder

Çocuk koruma kanununa göre Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Korunma ihtiyacı olan veya suca sürüklenen çocukları korumak

Kişinin engelli oranı belirlenirken birden fazla engeli olanlar için kullanılan hesaplama şekli ne ile isimlendirilir?

Cevap : Balthazard formülü

Çalışma hayatını belirleyen en önemli gelişmelerden hangisi doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Küreselleşme

Çocuk Aşağıdakilerden hangisine denir?

Cevap : Erken reşit olma durumu hariç 18 yaşında kadar her insan çocuktur

Bir dönem yoksul vatandaşlara tedavi için verilen kart Aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yeşil kart

Geçmişte FAK-FUK-FON lar aşağıdaki hangi sebepten eleştirilmiştir?

Cevap : Bütçe dışı fonlar kullandığı için

Medeni kanunun ilk şekliyle önemi Aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kadınlara bazı hakları vermiştir

Üçüncü sektör olarak da nitelendirilen ve sosyal hizmet alanında gittikçe önem arz eden birim Aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sivil toplum

Belediyelere yüklenen çok fazla sosyal hizmet ve görev verilmişken temel ilke olarak hangisinden hareket edilir?

Cevap : Hizmetin ivediliği ve mali durumu

Sosyal hizmetle ilgili son yıllarda yaşanan en önemli gelişme hangisidir?

Cevap : ASPB’nin kurulması

Homojenleştirici ulusal sosyal korumayı Aşağıdakilerden hangisi sağlar?

Cevap : merkezi yönetim

Yoksullukla hangi kurum mücadele etmez?

Cevap : Özel sektör

Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortası kapsamı dışındadır?

Cevap : hiçbiri

Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı hangi yil verildi?

Cevap : 1930

Sokakta yaşayan ve veya çalıştırılan çocukların sokakta karşılaşabilecekleri her türlü tehlikeden korunması amacıyla gerekli sosyal hizmet programlarını hazırlamak ve uygulamak hangi kurumun görevidir?

Cevap : Çocuk ve gençlik merkezinin

İlçe bşb arasında sosyal hizmet ve sosyal yardımlarla ilgili Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Hem bşb hem de ilçe belediyesi sosyal hizmet ve sosyal yardım yapar

Osmanlı refah uygulaması için hangisi söylenemez?

Cevap : Sivil ve yeniden dağıtıcı bir refah uygulamaları vardı

Dul kadınlara yönelik hangisi yanlış olarak verilmiştir?

Cevap : Evlenmemiş kadınlara (bekar) bu maaş verilmektedir

Sivil toplumun özelliği hangisinde yanlış verilmiştir?

Cevap : Siyasi toplumun karşıtı

Madde bağımlılığı ile daha fazla ilgili sivil toplum kuruluşu Aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yeşilay

Aşağıdaki yoksulluk türlerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : kişisel

1990 yılında kadınların hakları ile ilgili hangi kurum oluşturulmuştur?

Cevap : Kadının statüsü ve sorunları başkanlığı

Hangi kanunla mülki amirin doğrudan tedbir kararı verebilmesi mümkündür?

Cevap : Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanun

Kadınlara karşı pozitif ayrımcılık konusunda kadın derneklerinin yaklaşımı Aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bazıları olumlarken bazıları olumsuz yaklaşmaktadır

Engelli oranlarını ve durumlarını hangi bakanlık ya da bakanlıklar belirler?

Cevap : Aile ve sosyal politikalar bakanlığı

Türkiyede devlet ne zaman liberyan politikaya kapılarını açmıştır?

Cevap :  1980 sonrası

Türkiyede kategorik olarak ilk defa hangi kesime sosyal yardım yapılmıştır?

Cevap : Yaşlılar 2022

Evlenme boşanma hısımlık evlatlık velayet gibi konulara hangi mahkeme bakar?

Cevap : Aile mahkemesi

Osmanlıda geleneksel olarak Aşağıdakilerden hangisinin sosyal yardım ve hizmette aktör olduğu kabul edilir?

Cevap : Sivil toplum

Refah karması nedir?

Cevap : Devlet, sivil toplum, özel sektör ve enformel kanallarının birlikte olduğu yap

Sosyal Hizmet Mevzuatı  Soru Cevap

1- KHK ile Yasa arasında fark nedir?

a) Yasayı bakanlar, KHK’yı meclis hazırlar.
b)KHK için bakanların meclisten yetki almalarına gerek yoktur.
c) KHK daha demokratiktir.
d) KHK önceliklidir.
e)KHK’yı Bakanlar Kurulu oluşturur.

Cevap : e)KHK’yı Bakanlar Kurulu oluşturur.

2- Klientalist yardım nedir?

a)Kurulan yakınlık ve bu yakınlıkla elde edilen sosyal yardım ve hizmetler
b)Yoksulun tespitinde uygulanan bir metot
c) İl özel idarelerinin yaptığı sosyal hizmetin kavramsallaştırılması
d) Sivil toplum dayanışması
e) Akraba dayanışması

Cevap : a)Kurulan yakınlık ve bu yakınlıkla elde edilen sosyal yardım ve hizmetler

3- Genel Sağlık Sigortası ilgili kanunun hangi maddesinde yer almıştır?

a) 40
b) 10
c) 20
d) İlk maddeleri
e) 60

Cevap : e) 60

4- İşsizlik ödeneğinin üst miktarı ne kadardır?

a) Uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde kırkını geçemez.
b) Uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde ellisini geçemez.
c ) Uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde otuzunu geçemez.
d) Uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde yüzünü geçemez.
e) Uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.

Cevap : e) Uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.

5- Sosyal yardımların esas kitlesi kimdir?

a) Çocuklar
b) Engelliler
c) Kadınlar
d) Yoksullar
e) Aile

Cevap : d) Yoksullar

6- Sosyal yardımlarla Aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?

a) Yoksullukla mücadele
b) Fakirlerle mücadele
c) Önleyici-koruyucu hizmetler
d) Toplumsal kalkınma
e) Tam gelir adaleti sağlamak

Cevap : a) Yoksullukla mücadele

7- İşsizlik sigortası işlemlerini hangi kurum yürütür?

a) İŞKUR
b)İş ve istihdam dairesi
c) İl müdürlükleri
d) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
e) ÇSGB

Cevap : a) İŞKUR

Sosyal Hizmet Mevzuatı

8- 3294 Sayılı Kanunun amacını hangi genel müdürlük gerçekleştirir?

a) Çocuk Hizmetleri
b) Aile ve Toplum Hizmetleri
c) Kadının Statüsü
d) Sosyal Yardımlar
e) Engelli Hizmetleri

Cevap : d) Sosyal Yardımlar

9- Sosyal çalışmacı hastanede ne tür hizmetleri yerine getirmez?

a) Danışmanlık
b) Muayene
c) Yardımcı olma
d) Yönlendirme
e) Sevk

Cevap : b) Muayene

10- Asgari ücret neyi ifade eder?

a) İnsanca yaşamak için verilen hizmettir.
b) Yoksulluk sınırını ifade eder.
c) Bir kişinin geçim ücretini ifade eder.
d) Memura verilmesi gereken en alt ücret sınırını ifade eder.
e) Çalışana resmi hukuki olarak verilmesi gereken en alt ücret sınırını ifade eder.

Cevap : e) Çalışana resmi hukuki olarak verilmesi gereken en alt ücret sınırını ifade eder.

11- İşçilerin izinleri ile ilgili düzenleme hangi kanunda ifade edilmiştir?

a) 2022 s. Kanun
b) 5395 s. Kanun
c) 4857 s. Kanun
d) 657 s. Kanun
e) 658 s. Kanun

Cevap : c) 4857 s. Kanun

12- Irzahane ne için kurulmuştur?

a) 4 yaş altı çocuklar için
b) Yaşlılar için
c)0-18 Yaş aralığı
d) Yetimler için
e) Yeni doğanlar için

Cevap : a) 4 yaş altı çocuklar için

13- Mevzuat ne demektir?

a) Kanunlardır
b) Yönergedir
c) Anayasayı ve kanunları ifade eder.
d) İçtihatlardır
e) Anayasadan genelgeye kadar tüm hukuki belgeleri ifade eder.

Cevap : e) Anayasadan genelgeye kadar tüm hukuki belgeleri ifade eder.

Sosyal Hizmet Mevzuatı

14- SHÇEK hangi mevzuatla kurulmuştur?

a) 2828 s. KHK
b) 2828 s. Yönetmelik
c) 2828 s. Genelge
d) 2828 Tebliğ
e) 2828 s. Kanun

Cevap : e) 2828 s. Kanun

15- Yaşlılar için öngörülen aktif yaşlanma nedir?

a) Yaşlıların ekonomik ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi
b) Yaşlıların sosyal hayata katılmaları
c) Yaşlıların doğdukları yerlerde yaşlanmaları “özellikle köyünde”
d) Yaşlıların aileleriyle birlikte olmaları
e) Yaşlıların kuruma yerleştirilmeleri

Cevap: d) Yaşlıların aileleriyle birlikte olmaları

Sosyal Hizmet Mevzuatı

Sosyal Hizmet Mevzuatı

Sosyal Hizmet Mevzuatı

sosyal hizmet mevzuatı Auzef Sosyal Hizmet Mevzuatı Ders Kitabı PDF

Sosyal Hizmet Mevzuatı Auzef Ders Sayfası

0 thoughts on “Sosyal Hizmet Mevzuatı

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: