Sosyal Antropoloji

Sosyal Antropoloji

Vize 2022 Final 2022
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Vize Deneme 5 Final Deneme 5
Vize Deneme 6 Final Deneme 6
Vize Deneme 7 Final Deneme 7
Vize Deneme 8 Final Deneme 8
Vize Deneme 9 Final Deneme 9
Vize Deneme 10 Final Deneme 10
2021 Vize Soruları Final Deneme 11
2020 Vize Soruları Final Deneme 12
2018 Vize Sorular 2021 Final Soruları
Deneme Sınavı-1 2018 Final Soruları
Deneme Sınavı-2
Vize Final
Ünite-1 Ünite-8
Ünite-2 Ünite-9
Ünite-3 Ünite-10
Ünite-4 Ünite-11
Ünite-5 Ünite-12
Ünite-6 Ünite-13
Ünite-7 Ünite-14

Sosyal Antropoloji

Sosyal Antropoloji

Antropolojide göçle ilgilenme bir hayli eski geçmişe sahiptir. Bu konuda ilk akla gelen isim kimdir?
a) Numelin
b) Lerner
c) A.C. Haddon
d) Park
e) Hiçbiri

Cevap : c) A.C. Haddon

Fertlerin hareketlerini ön plana alan, kitle göçleri yerine kültür taşıyıcı olarak fertlerin göçlerini inceleyen görüşün temsilcisi kimdir?

a) Numelin
b) Lerner
c) A.C. Haddon
d) Park
e) Hiçbiri

Cevap : d) Park

Aşağıdakilerden hangisi göçün itici nedenleri arasında yer almaz?

a) Kuraklık
b) Sert iklim
c) Su kıtlığı
d) Eğitim Kurumlarının sayılarının fazlalığı
e) Doğal felaketler

Cevap : d) Eğitim Kurumlarının sayılarının fazlalığı

Türkiye’de aşağıdaki göç tiplerinden hangisi en fazla yaşanmaktadır?

a) Dış Göç
b) Kırdan Kentte göç
c) Kentten Kıra göç
d) Kırdan Kıra göç
e) Kentten Kentte göç

Cevap : b) Kırdan Kentte göç

Türkiye’de iç göçler hangi yıldan itibaren, ulaşım ağının gelişmesi ve kırsal alanlara kadar ulaşmasına ve sanayileşmenin artmasına bağlı olarak artış göstermiştir?

a) 1930
b) 1940
c) 1950
d) 1970
e) 1990

Cevap : c) 1950

Göç edenin sosyal kimliğinin göç ettiği (göçün varış notasındaki) grupla tamamen aynılaşması hangi kavramla ifade edilir?

a) Hiçbiri
b) Daimi Göç
c) Sürekli Göç
d) İç Göç
e) Kesin Göç

Cevap : e) Kesin Göç

Aşağıdakilerden hangisi göçe katılanların belirli özellikleri arasında yer almaz?

a) Aşağıdakilerden hepsi göçe katılanların özellikleri arasında yer alır.
b) Yaş
c) Cinsiyet
d) Ailedeki statü
e) Kafa yapısı ile ilgili özellikler

Cevap : a) Aşağıdakilerden hepsi göçe katılanların özellikleri arasında yer alır.

Aşağıdaki beyanlardan hangisi yanlıştır?

a) Türkiye’de iç göçlerle ilgili bütün araştırmalarda erkeklerin göçü başlattığı, kadınların onlara bağlı olarak harekete katıldığı belirtilmektedir.
b) Kadınların kırdan kıra doğru gerçekleştirilen iç göç hareketinde sayıca fazla oldukları bir gerçektir.
c) Göç edenlerin göçün kaynağı olan yöreyle (köyleriyle) temasları sürdükçe, köyde sosyal değişme de ister istemez olur.
d) Türkiye’nin yaşadığı diğer bir dış göç olayı da, 1940’larda başlayan işçi göçleridir. Bunlar Türkiye’den başta Almanya olmak üzere çeşitli ülkelere gidenlerin oluşturduğu göçlerdir.
e) Yanlış cevap verilmemiştir.

Cevap : d) Türkiye’nin yaşadığı diğer bir dış göç olayı da, 1940’larda başlayan işçi göçleridir. Bunlar Türkiye’den başta Almanya olmak üzere çeşitli ülkelere gidenlerin oluşturduğu göçlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi İç Göç’ün etkilerinden değildir?

a) İç göç, kaynak ve varış noktalarında hemen göze çarpan demografik değişmelere neden olur
b) İç göç kaynak noktasında nüfusun yaşlanmasına neden olur.
c) İç göç ülke nüfusunun artmasına neden olur.
d) İç göç kaynak noktasında kadın nüfusunun artmasına neden olur.
e) Hiçbiri

Cevap : c) İç göç ülke nüfusunun artmasına neden olur.

Genel Nüfus Sayımı verilerine göre (1990), iç göç hareketine katılan her üç kişiden biri hangi şehri tercih etmektedir?

a) Ankara
b) İstanbul
c) Kocaeli
d) Bursa
e) İzmir

Cevap : b) İstanbul

Auzef Sosyal Hizmetler 2022 Vize Soruları
Auzef Sosyal Antropoloji 2022 Vize Soruları
LOLONOLO

Sosyal Antropoloji

Auzef Sosyal Antropoloji Auzef Sosyal Antropoloji Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

sosyal hizmetler facebook sosyal hizmetler

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: