Sosyal Hizmet Blok Uygulama

Sosyal Hizmet Blok Uygulama

Vize 2022 Final 2022
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
Vize Deneme -4 Final Deneme -4
2022 Vize Soruları Final Deneme -5
Vize 2022 Final 2022
Ünite -1 Ünite -5
Ünite -2 Ünite -6
Ünite -3 Ünite -7
Ünite -4 Ünite -8

Sosyal Hizmet Uygulaması

İnsanların ihtiyaçları ile ilgili ihtiyaçlar hiyerarşisi anlayışını ortaya koyan bilim adamı kimdir?

a) Abraham Maslow
b) Mary Richmond
c) Durkheim
d) A.Comte
e) İlhan Tomanbay

Cevap : a) Abraham Maslow

“Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür.” İfadesi hangi kavramı tanımlamaktadır?

a) Sosyal hizmet
b) Sosyal çalışma
c) Sosyal hizmetler
d) Müracaatçı sistemi
e) Müracaatçı

Cevap : c) Sosyal hizmetler

Sosyal hizmet uzmanının müracaatçı veya vaka savunuculuğu, sınıf savunuculuğu işlevi, sosyal hizmet uzmanının hangi rolünü ifade etmektedir?

a) Arabulucu rolü
b) Savunucu rolü
c) Öğretici rolü
d) Danışman rolü
e) Vaka yöneticisi rolü

Cevap : b) Savunucu rolü

Sosyal hizmetlerden faydalanmak için başvuran ya da kendisiyle sosyal çalışma yapılan kişi, grup ya da topluluğa ne denir?

a) Müracaatçı sistemi
b) Müracaatçı
c) Sosyal çalışmacı
d) Sosyal hizmet uzmanı
e) Sosyal yardımcı

Cevap : b) Müracaatçı

Sosyal hizmet uygulama alanları kavramı kaç tarihinde gündeme gelmiştir?

a) 1930
b) 1960
c) 1920
d) 1991
e) 2011

Cevap : c) 1920

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin ilk uygulandığı alanlardandır?

a) Aile refahı
b) Gençlik refahı
c) Ordu sosyal hizmeti
d) Manevi sosyal hizmet
e) Adli sosyal hizmet

Cevap : a) Aile refahı

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanlarının istihdam edildiği ve sosyal hizmet uygulamalarının gerçekleştirildiği kurum ve kuruluşlardan değildir?

a) Üniversiteler
b) Mahalli İdareler
c) Sivil Toplum Örgütleri
d) Muhtarlıklar
e) Özel Sektör Kuruluşları

Cevap : d) Muhtarlıklar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaç yılında kurulmuştur?

a) 1960
b) 1991
c) 2012
d) 2002
e) 2011

Cevap : e) 2011

Yükseköğrenim öğrencilerinin öğrenimlerine destek olmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için, kredi/burs, barınma, beslenme hizmetleri ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler sunmak üzere kurulmuş olan bir kurum aşağıdakilerden hangisidi?

a) Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi
b) Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
c) TUBİM
d) Denetimli Serbestlik Birimleri
e) YÖK

Cevap : b) Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmekle görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi
b) Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
c) TUBİM
d) Denetimli Serbestlik Birimleri
e) YÖK

Cevap : a) Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi

lolonolo

Sosyal Hizmette Blok Uygulama

İnsanların ihtiyaçları ile ilgili ihtiyaçlar hiyerarşisi anlayışını ortaya koyan bilim adamı kimdir?

a) Abraham Maslow
b) Mary Richmond
c) Durkheim
d) A.Comte
e) İlhan Tomanbay

Cevap : a) Abraham Maslow

“Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür.” İfadesi hangi kavramı tanımlamaktadır?

a) Sosyal hizmet
b) Sosyal çalışma
c) Sosyal hizmetler
d) Müracaatçı sistemi
e) Müracaatçı

Cevap : c) Sosyal hizmetler

Sosyal hizmet uzmanının müracaatçı veya vaka savunuculuğu, sınıf savunuculuğu işlevi, sosyal hizmet uzmanının hangi rolünü ifade etmektedir?

a) Arabulucu rolü
b) Savunucu rolü
c) Öğretici rolü
d) Danışman rolü
e) Vaka yöneticisi rolü

Cevap : b) Savunucu rolü

Sosyal hizmetlerden faydalanmak için başvuran ya da kendisiyle sosyal çalışma yapılan kişi, grup ya da topluluğa ne denir?

a) Müracaatçı sistemi
b) Müracaatçı
c) Sosyal çalışmacı
d) Sosyal hizmet uzmanı
e) Sosyal yardımcı

Cevap : b) Müracaatçı

Sosyal hizmet uygulama alanları kavramı kaç tarihinde gündeme gelmiştir?

a) 1930
b) 1960
c) 1920
d) 1991
e) 2011

Cevap : c) 1920

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin ilk uygulandığı alanlardandır?

a) Aile refahı
b) Gençlik refahı
c) Ordu sosyal hizmeti
d) Manevi sosyal hizmet
e) Adli sosyal hizmet

Cevap : a) Aile refahı

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanlarının istihdam edildiği ve sosyal hizmet uygulamalarının gerçekleştirildiği kurum ve kuruluşlardan değildir?

a) Üniversiteler
b) Mahalli İdareler
c) Sivil Toplum Örgütleri
d) Muhtarlıklar
e) Özel Sektör Kuruluşları

Cevap : d) Muhtarlıklar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaç yılında kurulmuştur?

a) 1960
b) 1991
c) 2012
d) 2002
e) 2011

Cevap : e) 2011

Yükseköğrenim öğrencilerinin öğrenimlerine destek olmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için, kredi/burs, barınma, beslenme hizmetleri ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler sunmak üzere kurulmuş olan bir kurum aşağıdakilerden hangisidi?

a) Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi
b) Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
c) TUBİM
d) Denetimli Serbestlik Birimleri
e) YÖK

Cevap : b) Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmekle görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi
b) Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
c) TUBİM
d) Denetimli Serbestlik Birimleri
e) YÖK

Cevap : a) Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi

Sosyal Hizmette Blok Uygulama Vize Deneme Sınavı 1

LOLONOLO

Sosyal Hizmet Blok Uygulama Auzef Sosyal Hizmet Blok Uygulama Ders Kitabı PDF

Sosyal Hizmet Blok Uygulama Ders Kitabı

Telegram Sosyal Hizmetler Auzef Sosyal Hizmetler

Kanalımıza Abone Olun

 

%d blogcu bunu beğendi: